دانلود فایل پاورپوینت پدیده ترک خوردن در اتصالات جوشکاری شده

PowerPoint قابل ویرایش
95 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پدیده ترک خوردن در اتصالات جوشکاری شده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پدیده ترک خوردن در اتصالات جوشکاری شده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف

درک اصول مکانیزم های ترک خوردن در اتصالات جوشکاری شده و راههای جلوگیری از وقوع ترک خوردن

اسلاید ۲ :

درک اصول مکانیزم های ترک خوردن در اتصالات جوشکاری شده و راههای جلوگیری از وقوع ترک خوردن

برای فولادهای C-M ، کم آلیاژ ، آلیاژی و زنگ نزن بطور اختصاصی موارد زیر بررسی شود

ترک خوردن سرد

ترک خوردن گرم

ترک خوردن پیشگرمایش

پارگی سراسری

اسلاید ۳ :

نتایج مورد انتظار

مقایسه مکانیزم های متالورژیکی برای هر کدام از انواع اصلی ترک خوردن

تشریح تاثیرات متغیرهای شیمیایی و فیزیکی برای هر کدام از انواع اصلی ترک خوردن

ارزیابی حساست به ترک خوردن با مراجعه به پارامترهای کلیدی و پیشنهاد روشهای مناسب برای جلوگیری از ترک خوردن

ارزیابی نوع ترک خوردن و دلیل رخ دادن آن با مطالعه مواد شکسته شده و تاریخچه آنها

انتخاب آزمایشهایی جهت حل مشکلات ترک خوردن

پیشنهاد روشهایی برای کاهش یا حذف ایجاد پارگی سراسری در قطعات جوشکاری شده

ارزیابی تاثیرات ناخالصی ها، شکل هندسی ، تنش و خستگی در کنترل ترک خوردن جوشها

اسلاید ۴ :

ترک خوردن سرد

تاثیر پیشگرم

 در فلز جوش و HAZ

تاثیر عناصر، سیکل های حرارتی، تنش   کنترل ترک خوردن پیشگرمایش

ترک خوردن طی عملیات حرارتی و جوشکاری چند عبوری

مکانیزم های ترک خوردن در فلز جوش و HAZ

– کنترل منابع و نفوذ هیدروژن

ساختار حساس و کنترل آن

 – نوع فولادهای حساس به ترک خوردن پیشگرمایش

تاثیر فلز جوش آستنیتی

آزمایش حساسیت

تاثیر هیدروژن، ریزساختار و تنش

کنترل هیدروژن

تاثیر عناصر بر حساسیت

اسلاید ۵ :

ترک خوردن گرم

مکانیزم های ترک خوردن بخصوص در فلز جوش

تاثیر عناصر، گرمای ورودی ، شکل بستر

کنترل ترک خوردن گرم

آزمایش حساسیت

اسلاید ۶ :

ترک خوردن پیشگرمایش

مکانیزم های ترک خوردن در فلز جوش و HAZ

نوع فولادهای حساس به ترک خوردن پیشگرمایش

تاثیر عناصر، سیکل های حرارتی، تنش

ترک خوردن طی عملیات حرارتی و جوشکاری چند عبوری

کنترل ترک خوردن پیشگرمایش

آزمایش حساسیت

اسلاید ۷ :

پارگی سراسری

مکانیزم های ترک خوردن

تاثیرات ناخالص ها، طراحی اتصال، تنش و خستگی

کنترل پارگی سراسری توسط کنترل مواد و طرح اتصال

آزمایش حساسیت ، بواسطه خواص ضخامت

اسلاید ۸ :

مقدمه

بارسیدن موضعی تنش به تنش شکست، موضع مذکور دچارگسست شبکه ای شده و بین اتمهای موجود در آن نقطه از جسم فاصله و جدایی ایجاد شده که این گسست و جدایی را ترک می نامند.

تمامی عیوب موجود در داخل ساختار یک ماده مانند حفرات، ناخالصیها، ذوب ناقص، نفوذ ناقص در اتصال و…، به خودی خود هیچ مشکلی برای جسم (مثلا جوش) محسوب نمی شوند، فقط زمانی که در اثر اعمال تنش تبدیل به ترک شوند، برای ادامه کارکرد قطعه مشکل ایجاد می کنند. از این رو شاید به نوعی عیب ترک را  بتوان بد ترین و زیان آورترین نوع عیب خصوصا در جوشکاری نامید

اسلاید ۹ :

علل ایجاد ترک در جوش

۱- تردی بیش از حد جوش

۲- اعمال تنشهای کششی بالا

اسلاید ۱۰ :

دسته بندی ترکها

ترکها را از جهات مختلف می توان دسته بندی نمود. یکی از مرسوم ترین دسته بندی های موجود به این صورت است

انواع ترک

شکل و مکان تشکیل

۱- عرضی (tra sverse)

۲- طولی (   (lo gitudi al

۳-ترک چاله جوش (crater)

۴- زیر گرده (u der bead)

۵- گوشه (toe)

علت ایجاد

۱- گرم     (hot)

۲-سرد     (cold )

۳- پارگی لایه ای (lamellar teari g)

۴- بازگرمی (reheat)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 95 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد