بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مناطق پرورش ملکه (بهار زنبورداران )

اسلاید 2 :

زمان پرورش ملکه

  کارشناسان متفق القول اند که بهترين زمان براي پرورش ملکه در هر منطقه بهار مي باشد . منظور از بهار زماني است که بيشترين مقدار از گل را در محيط داشته باشيم . امکان دارد در اول فروردين در حالي که در جنوب کشورمان زمان برداشت عسل باشد در آذربايجان يا اردبيل شکوفه و گل درختان هنوز باز نشده باشند . در جنوب کشور فصل بهار را پشت سر گذاشته و در اردبيل و آذربايجان هنوز به فصل بهار نرسيده ايم .

 

اسلاید 3 :

در بهار زنبورداران ، اکثر درختان و گياهان فعاليت حياتي خود را آغاز نموده اند و در پي آن حجم زيادي گرده (که در پرورش نوزادان و ملکه نقش بسيار مهمي دارند ) و شهد در محيط جريان دارند ، شرايط اقليمي مطلوبي براي فعاليت زنبوران مهيا شده ، پرورش زنبور نر در تمام کلني ها متداول مي باشد ، بيشترين جمعيت کارگر جوان در اين فصل بدست آورد  و ..... مي توان از بهار هر منطقه به عنوان بهترين منطقه براي پرورش ملکه و جفت گيري آن به حساب آورد .                                                                  

اسلاید 4 :

انتخاب منطقه مناسب برای پرورش ملکه

اسلاید 5 :

 پرورش ملکه

اسلاید 6 :

          در دو صورت کلني اقدام به پرورش ملکه جديد مي نمايد . قبل از بچه دهي و در مواقع اضطراري مثل مرگ اتفاقي ملکه . در هر صورت پس از انتخاب تخم يا لارو مورد نظر از سوي کارگران توجه خاصي به ملکه آينده کلني مي شود . پس از تفريخ تخم لارو ملکه ، نسبت به ساير کيس هاي کلني غذاي بيشتري (ژله رويال ) به اين نوزاد خورانده مي شود که اين  حجم زياد ژله رويال سبب مي گردد که لارو رشد بيشتري نمايد . به هر حال پس از سپري شدن 13 روز (16 روز دوره رشد ملکه از تخم تا ملکه کامل است ) ملکه باکره از حجره خود خارج شده و پس از گذراندن حدود 6 تا 10 روز و رسيدن به بلوغ کامل در يک بعد از ظهر گرم از کندو خارج شده تا جفت گيري نمايد .

اسلاید 7 :

  ملکه که در 3 تا 5 روزگي پرواز آشنايي را انجام داده و محيط را به خوبي مي شناسد در آسمان با 7 الی 17 زنبور نر جفت گيري نموده و پس از حدود نيم ساعت در حالي که جسمي سفيد رنگ در انتهاي شکم او قرار دارد به کلني خود باز مي گردد . ملکه جفت خورده پس از 2 الي 3 روز شروع به تخم ريزي مي نمايد و ديگر تا پايان عمر 7 ساله خود کلني را ترک نمي کند مگر طي بچه دهي . ملکه تنها زماني ارزش پيدا مي کند که با موفقيت جفت گيري کرده باشد و بتواند تخمگذاري نمايد . در غير اين صورت به اندازه يک مگس بي ارزش خواهد  بود .

اسلاید 8 :

  متداول ترين روش براي پرورش مصنوعي ملکه روش دوليتل مي باشد . در اين روش ابتدا حجره هاي مومي مصنوعي را با استفاده از قالب هاي مخصوص تهيه و روي قاب پيوند به صورت عمودي چسبانده مي شود . سپس از کندوي مادري (کندويي که از هر جهت (صفات اقتصادي ) مناسب باشد ) لاروهاي يک روزه پيوند (انتقال ) مي دهند . پس از پيوند لارو ، قاب مورد نظر را درون کندوي پرستار که مملو از زنبوران کارگر جوان است قرار مي دهند . پس از اينکه فنجانک هاي ملکه از سوي کارگران پذيرفته شده ، تغذيه و در نهايت پوشيده شدند يک روز قبل از تولد ملکه ها ، هر کدام از شاخون ها را به کندوچه هاي هسته اي انتقال مي دهند . کندوچه هاي هسته اي کندو هايي با حجم کوچک و حاوي تعداد کمي (حدود يک ليوان ) زنبور کارگر جوان مي باشند. که ملکه را پس از تولد مورد توجه و رسيدگي قرار مي دهند و زمينه را براي انجام پرواز جفت گيري مهيا مي سازند . تعداد کم کارگران در کندو چه هاي هسته اي عمل پروش ملکه را اقتصادي تر نموده و کاهش هزينه را در پي خواهد داشت .                                                

اسلاید 9 :

پایه و فنجانک برای تولید سلول ملکه

اسلاید 10 :

سلول های ساخته شده روی فنجانک ها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید