بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعداد عناصر  قسمت های مختلف زمین

88

مهم ترین عناصر پوسته زمین

8عنصر اکسیژن،سیلیسم،آلومینیم،آهن،کلسیم،سدیم،پتاسیم و منیزیم 98/5 درصد

اسلاید 2 :

تعریف کانی چیست؟

کانی ها،

مواد طبیعی،

متبلور،

و جامدی هستند

که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند.

اسلاید 3 :

کانی ها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟

کانی ها از اجتماع اتم ها تشکیل شده اند.

سنگ چیست؟

از تجمع کانی ها سنگ ساخته می شود.

اسلاید 4 :

آیا فراوانی کانی ها در همه جا یکسان است؟

خیر  بعضی از کانی ها در سطح زمین و بعضی دیگر در داخل زمین فراوان ترند.

چرا فراوانی کانی ها در همه جا یکسان نیست؟

1-به دلیل فراوانی  عناصر در بخش های مختلف زمین مثلا بیشتر پوسته زمین از 8 عنصر تشکیل شده است.

2-فراوانی یک کانی به شرایط تشکیل و پایداری آن در محیط نیز وابسته است.

اسلاید 5 :

کانی ها از چه نظرهایی با یکدیگر متفاوتند؟

3000 کانی موجود در زمین از نظر ترکیب ،شکل ظاهری،رنگ، و اندازه با یکدیگر متفاوتند.

1-انجماد مواد مذاب  مانند کانی های تشکیل دهنده سنگ های آذرین

2-سرد شدن بخار  ها در سطح شکاف های موجود در سنگ ها مانند تشکیل گوگرد در قله دماوند

3-تبخیر محلول هایی که به حد اشباع رسیده اند مانند تشکیل نمک و گچ

4-تخریب کانی های دیگر مانند  کانی های رسی  غیر محلول و کانی های کربناتی و سیلیس که از تجزیه و تخریب کانی های سنک های آذرین به وجود می آید.

5-فشار  و گرمای زیاد بر کانی ها ی دگر مانند گرافیت که بر اثر گرما و فشار زیاد از آنتراسیت به وجود می آید.

اسلاید 6 :

جسم متبلور چیست؟

جسم متبلور دارای نظم درونی و سه بعدی است

یعنی در درون آن اتم های سازنده مطابق نظم معینی پهلوی هم قرار می گیرند.

در نتیجه بلور دارای سطح صاف است و به یال ها و سطوح خارجی محدود می شود.

اگر به ذرات  سنگ نمک با ذره بین نگاه کنید می بینید که دارای شکل هندسی منظم و سطح صاف هستند.

اسلاید 7 :

انواع بلورها از نظر اندازه

1-درشت بلور

بلورها به حدی درشت هستند که با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده اند.

2-ریز بلور

بلورها ریزند و فقط با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند.

3-نهان بلور

بلورها بسیار ریزند که فقط با پرتوهایx 

قابل مشاهده می باشند.

اسلاید 8 :

اندازه بلورها به چه عاملی بستگی دارد؟

اندازه بلورها به شرایط تشکیل کانی بستگی دارد

هر چه برای تشکیل یک کانی زمان بیشتری  صرف شده باشد،بلور درشت تر می شود.

نکته مهم در مورد بلورها

شکل و اندازه ظاهری بلورها متفاوت است اما زوایای  بین سطوح  مشابه آن در تمام بلورها ی یک کانی معین

یکسان و تغییر ناپذیر است.

اسلاید 9 :

تعریف سختی کانی:

مقاومت کانی در برابر خراشیده شدن به وسیله  سایر اجسام.

سختی کانی به چه عاملی بستگی دارد؟

طرز قرار گرفتن  اتم کانی ها در شبکه بلورین.

ترکیب شیمیایی نقشی در سختی کانی ندارد.

مقایسه الماس و گرافیت از نظر سختی

الماس و گرافیت هر دو از کربن خالص تشکیل شده اند ولی الماس سخت ترین جسم و گرافیت جسمی بسیار نرم است.

چرا الماس سخت ترین جسم  و گرافیت یک جسم نرم

زیرا نیروی پیوند هایی که اتم های کربن را در الماس به یکدیگر متصل می کند به مراتب بیشتر از نیروهایی است که اتم های کربن را در گرافیت به هم وصل می کند.

اسلاید 10 :

مقیاس برای اندازه گیری میزان سختی کانی ها

مقیاس موس

در این  مقیاس نرم ترین کانی تالک نام دارد با  مقیاس 1 و سخت ترین کانی الماس است که  مقیاس 10 دارد.

روش های اطمینان  از سختی اندازه گیری شده کانی ها

1-باید سختی  را در جهات مختلف آزمایش کنیم.

2-در خراشیدن و تعیین درجه سختی ،عمل عکس را نیز انجام دهیم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید