دانلود فایل پاورپوینت کاربرد رنگ ها درایمنی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربرد رنگ ها درایمنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربرد رنگ ها درایمنی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • کاربرد مناسب رنگ،در پیشگیری از حوادث موثر است.برای نمونه، شکارچیانی که لباسهایی به رنگ روشن می پوشند،حوادث ناشی از تیراندازی در جنگل کاهش می یابد.در اجزا و وسایلی که پتانسیل خطر دارند یا در حال حرکتند از رنگی خاص استفاده میشود تا همواره این قطعات با محیط اطراف تباین داشته باشند. (ایجاد کنتراست)
  • ایمنی وسایل نقلیه موتوری عمومی به وسیله افزایش کاربرد رنگهای روشن، رنگهای با وضوح بالا و رنگهاشی تک تون افزایش میابد.
  • رنگ در ایمنی کدهای قراردادی ویژه ای هستند که هر یک می توانندبه سرعت مفهوم خاص را القا کنند.

توانایی دید رنگها:

رنگهای مات به راحتی در فواصل دور در زمینه سفید دیده میشوند.

رنگ زرد بیشترین درخشانی را برای دورترین مسافت دارد و بیشترین حساسیت چشم مربوط به این رنگ است.

رنگهای نارنجی و قرمز- نارنجی بیشترین توجه را ایجاد میکنند.

رنگ آبی نشانه تیرگی وابهام است.

درمیان نورهای رنگی،نور قرمزوسبز وبرخی از نورهای آبی بهتر تشخیص داده میشوندوپس از آنها نور سفید شناخته میشود.

نورهای زرد ونارنجی کمتر از دیگر نورها مشخص میشود.

اسلاید ۲ :

*مسافت میان بیننده و منبع نور رنگی د رتشخیص آن موثر است.در فواصل دور نورهای آبی و سبز،نورهای زرد و نارنجی از یکدیگر غیر قابل تشخیص اند.

توانایی خوانایی حروف رنگی:

توانایی خوانایی خوب:آبی براق در زمینه سفید،سیاه در زمینه زرد ،سبز چمنی در زمینه ی سفید،سیاه در زمینه سفید.

توانایی خوانایی ضعیف:سیاه در زمینه ارغوانی ،نارنجی کرومی در زمینه ی سفید، قرمز لاله ای در زمینه سبز.

ایمنی ورنگ:

در نظر عموم رنگ قرمز دارای بیشترین شدت توجه می باشداما:

هلمولتز:وقتی چشم انسان با نور روز تطابق می یابد،رنگ قرمز نسبت به رنگهای  دیگر خیلی مشکل دیده میشود.در شب رنگ قرمز دیده نمیشود(چشم در شب به طول موج کوتاه ودر روز به طول موج بلند حساستر است)

تراکویر:رنگهای اصلی بیش از دیگر رنگهادیده میشوند ومحدوده ی رنگ زرد پهناتر.

آن اشخاصی که با نقیصه ی رنگ بینی مربوط به رنگ قرمز دست به گریبان هستند زرد را به راحتی می بینند ۸%مردان مبتلا به نقیصه ی قرمز/سبز هستندکه بیست و پنج در صد آنها نسبت به قرمز کوررنگ هستند.

اسلاید ۳ :

شرکت دوپون:زرد کهربایی با پیک رفلکتانس نزدیک به طول موج ۵۵۰نانومتر ، در انسانهای فتوتوپیک مناسبترین حالت را برای منحنی بینایی حساسیت چشم نسبت به رنگ نشان می دهد.

رنگ زرد کهربایی،ایمن ترین رنگ برای القای ویژگی(توجه وخبر)برگزیده شد

با این وجود:رنگ قرمز هنوز هم یک رنگ عمومی در خودروها و چراغ های عقب وسایل نقلیه است.

مقررات رنگ:

با توجه به ویژگی های ذاتی رنگها در تاثیر بر چشم و اثرات روانشناختی و نیز،کاربردهای قراردادی ،مقرراتی برای کاربرد رنگها در نظر گرفته شده است

اسلاید ۴ :

کلیات مقررات رنگ برای ایمنی صنایع:

رنگ قرمز: توقف اضطراری،توقف فعالیت،مضر بودن را نشان میدهد.(قرمزتضاد با سفید،قرمز لاله ای مترادف با سبز)

رنگ نارنجی: نشان دهنده ی انرژی است.(نارنجی کرمی مترادف با سفید)

رنگ زرد: برای جلب توجه افراد به خطر و آگاه کردن آنها از خطر (زرد در تضاد با سیاه )

رنگ سبز: برای ایمنی و وسایل کمکهای اولیه،(سبزچمنی در تضاد با سفید )

رنگ آبی : جنبه ی اطلاع رسانی و آگاهی دادن و لزوم اقدام به یک عمل ویژه را نشان می دهد (آبی براق در تضاد با سفید)

اسلاید ۵ :

رنگ بنفش: برای نشان دادن خطر تشعشع و امواج،به ویژه امواج الکترومغناظیس ،ظروفی که حاوی مواد رادیو اکتیو هستند و ظروفی که احتمال نشت و آلودگی دارند به کار میروند (بنفش در تضاد باسیاه)

رنگ سیاه وسفید: برای خطوط ترافیک و نشانه گذاری ضبط وربطاستفاده میشود.(سیاه در تضاد با سفید،سفید در تضاد باآبی ،سبز، سیاه)

 *نکته:از سمبل ها به اضافه رنگ برای به حداقل رسانیدن خطا استفاده میشود

مقررات رنگ برای سیستم های هیدرولیک:

سیاه:  برای فشار

قرمز :  برای تامین فشار

زرد:  برای سنجش جریان

آبی:  برای تخلیه(خروج) به کار می ورد

سبز:  برای مکیدن همچنین میزان ذخیره برای مصرف را نشان می دهد.

برای لوله های غیر فعال هیچ رنگی استفاده نمیشود.

اسلاید ۶ :

مقررات رنگ برای تشخیص لوله ها:

رنگ قرمز:  لوله های اسپرینکلرو بالابرندها

رنگ نارنجی یا زرد:  لوله های حمل مواد خطرناک،مواد سمی و خورنده،فشار ودمای بالا(برای نمونه بخار)،فشاربالا(برای نمونه،آب و هوا)

رنگ های سیاه وسفید: خاکستری یا رنگ های آلمینیومی:مواد امن

رنگ آبی درخشان:  لوله های حاوی موادی که به تقلیل خطرهای مواد خطر ناک استفاده میشوند.از این رنگ برای همه ی مواد محافظ دیگردر برابرحفاظت از آتش نیز استفاده میشود

مقررات رنگ سیستم های پنوماتیکی:

سیاه:  برای فشار زیاد

قرمز:  تامین فشار هوا

قرمز متناوب:  برای شارژفشار

زرد:  تشخیص جریان

آبی:  تخلیه

سبز:  برای مکیدن(مکش هوا)

برای لوله های غیر فعال هیچ رنگی استفاده نمی شود.

اسلاید ۷ :

مقررات رنگ ایمنی جاده ها:

نارنجی:  برای کاستن سرعت در جاده هاو خروج                             قرمز:  برای توقف و تقاطع های خطر ناک

سبز: برای مسیر های مستقیم

زرد:  برای مناطق امن

آبی:  برای مناطق آموزشی

مقررات رنگ در راه آهن:

قرمز:  وضعیت های خطر ناک وتوقف

ارغوانی:  وضعیت های توقف

زرد:  حرکت با احتیاط

آبی:  احتیاط ،کارگران در حال کارند.

سبز :  حرکت

اسلاید ۸ :

مقررات رنگ در محصولات خطر ناک:

رنگ های ترکیبی در کانتینرهای حمل مواد خطر ناک توسط کشتی برطبق کمیسیون )استفاده میشود .ICC تجارت بین دولتها(

حروف قرمز در زمینه سفید برای سموم_مواد منفجره ،گازهای سمی و گاز اشک آور به کار میرود.

حروف سیاه در زمینه ی سبز برای گازهای تحت فشار به کار میرود.

حروف سیاه در زمینه ی قرمزبرای مایعات قابل اشتعال یا مواد آتشزا استفاده  میشود.

حروف سیاه در زمیته زرد برای جامدات قابل اشتعال و مواد اکسید کننده هستند.

حروف سیاه در زمینه ی سفید برای مخازن اسید به کار میرود.

اسلاید ۹ :

کاربرد رنگ در سیلندرها(کپسولها):

۱) کپسولهای جوشکاری :

 کپسول استیلن به رنگ قهوه ای

آرگون به رنگ آبی ، هوا به رنگ طوسی  

 کپسول آمونیاک: سیاه برای بدنه، قرمز برای در پوش

کپسول اتیلن کلراید: طوسی برای بدنه، سیاه برای در پوش

کپسول مونوکسیدکربن به عنوان احیا کننده: سرخ برای بدنه و گردونه، زرد برای درپوش

کپسول گاز کلر بعنوان گندزدا در آبهای مصرفی :سیاه برای بدنه و گردنه، زرد برای بدنه

کلر پودری:همه ی قسمت های کپسول به رنگ زرد است

۲)کپسول های آتش نشانی :

کپسول گاز کربنیک:رنگ خاکستری تیره

کپسول های محتوی مواد هالوژن دار :سبز رنگ برای مایعات و فلزات قابل اشتعال

کپسول های محتوی کف:زرد رنگ

کپسول آب :قرمز رنگ

اسلاید ۱۰ :

مقررات رنگ برای کابل ها:

رنگ سیاه :   ۱سیم برق

رنگ سفید:  ۲سیم برق

رنگ قرمز:  ۳سیم برق

رنگ سبز :  ۴سیم برق

رنگ نارنجی :  ۵سیم برق

رنگ آبی:  ۶سیم برق

رنگ سفید با پیچ سیاه(ردیاب سیاه):۷سیم برق

رنگ قرمز با پیچ سیاه(رد یاب سیاه):۸سیمبرق

رنگ سبز باپیچ سیاه(ردیاب سیاه):۹سیم برق

رنگ نارنجی با پیچ سیاه (رد یاب سیاه):۱۰سیم برق

رنگ آبی باپیچ سیاه (رد یاب سیاه):۱۱سیم برق

رنگ سیاه باپیچ سفید (رد یاب سفید):۱۲سیم برق

رنگ قرمز با پیچ سفید(رد یاب سفید):۱۳سیم برق

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد