بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

میزبان قطعی کرم، انسان، سگ، گربه و به درجات کمتری حداقل 22 گونه از پستانداران شامل میمون پوزه دراز، گراز ماهی، خوک آبی، خرس، روباه و خوک می باشند.

 

اسلاید 2 :

کرم بالغ، عاجی رنگ یا زرد مایل به خاکستری و طویل ترین کرم نواری انسان بوده و از 10 ـ 3 متر طول و تا بیش از 3000 پروگلوئید داردو به طور معمول کرم در ایلئوم و گاهی در ژژنوم زندگی می کند و با کمک دو شکاف مکنده ی خود به مخاط روده می پسبد.

 

دوره ی زندگی انگل ممکن است تا 20 سال به طول بیانجامد.

اسلاید 3 :

خودباروری شیوه ی اصلی تولید مثل انگل می باشد ولی باروری متقاطع بین بندها نیز ممکن است وجود داشته باشد.

 

اسکولکس کوچک و بادامی شکل انگل به ابعاد 3ـ 2 میلی متر در 1 میلی متر بوده و دارای دو شکاف مکنده ی عمیق پشتی ـ شکمی است.

 

عرض بندهای بالغ بیش از طول آنها است ( به این سبب لاتوم نامیده می شود) و دارای اعضای تولید مثل هر دو جنس نر و ماده می باشد.

 

اسلاید 4 :

اعضای تناسلی نر به عضو تناسلی (سیروس) که عضلانی بوده و در سوراخ تناسبی مشترک قرار دارد، ختم می شوند.

 

رحم شبیه به گل سرخ و تیره  و پیچ خورده ی انگل در قسمت میانی پروگلوئیدهای بالغ قرار داشته و یکی از وجوه تشخیصی کرم محسوب می شود.

اسلاید 5 :

روزانه یک میلیون تخم زرد مایل به قهوه ای از رحم بزرگ بندهای بارور، که پس از کامل شدن تخمگذاری از هم می پاشد، به درون روده آزاد می شود.

 

 

تخم دارای پوسته ی منفرد با یک دریچه ی نامشخص در یک انتها و اغلب یک برجستگی دکمه مانند ضخیم در انتهای دیگر است.

 

اسلاید 6 :

چرخه ی زندگی شامل دو میزبان واسط است.

اولین میزبانان واسط سخت پوستان آب شیرین از جنسهای سیکلویس و دیاپتوموس می باشند.

 

میزبانان واسط دوم، بعضی از مطبوع ترین ماهیهای آب شیرین از جمله، اردک ماهی، آزاد ماهی، ماهی قزل آلا، ماهی سفید و سپرماهی می باشند.

اسلاید 7 :

در شرایط مطلوب حرارتی، تخمها 12ـ 9 روز پس از رسیدن به آب باز شده و جنین که در داخل پوسته ی جنینی مژه داری قرار دارد از طریق دریچه ی تخم خارج می شود.

 

کوراسیدیوم مژه دار، آزادانه شنا کرده و در طی 2ـ 1 روز توسط گونه های مناسبی از سخت پوستان آب شیرین، سیکلوپس یا دیاپتوموس، خورده می شود.

اسلاید 8 :

در بدن سخت پوست، کوراسیدم مژه های خود را از دست داده و به کمک قلابچه های خود داخل دیواره ی روده می شود و سپس به حفره ی بدن راه می یابد.

 

در این مکان لارو انگل رشد کرده و تبدیل به لارو کشیده ی پروسرکوئید می شود.

اسلاید 9 :

با خورده شدن سخت پوست آلوده توسط گونه های مناسب ماهیهای آب شیرین، سخت پوست هضم و لارو پروسرکئید وارد دیواره ی روده ی ماهی شده و از آنجا به حفره ی بدن، احشا، بافتهای چربی و همبند و عضلات می رود و در طی 30ـ 7 روز تبدیل به لارو کشیده، سفید رنگ،  و دوکی شکلی به نام پلروسرکوئید می شود که دارای بندهای کاذب بوده و به اندازه ی 20ـ 10 میلی متردر 3ـ 2 میلی متر است.

اسلاید 10 :

ماهیهای گوشتخوار نیز می توانند ازطریق خوردن ماهیهای آلوده ی کوچک، مبتلا به لارو پلروسرکوئید شوند ولی لارو در بدن این میزبان انتقالی رشد بیشتری نخواهد کرد

.

یک ماهی می تواند دارای تعداد بی شماری لارو پلروسرکوئید باشد.

 

پس از خوردن ماهی خام یا نیم پز توسط میزبان پستاندار حساس، لارو به دیواره ی روده چسبیده و با رشد روزانه ای قریب به 30 پروگلوتید، در طی 5ـ 3 هفته به مرحله بلوغ می رسد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید