بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ریخت شناسی

-کرم نرم بالغ و کوچک تریشینلا که به ندرت دیده می شود 5/1 میلمیتر طول و 04/0 میلیمتر عرض و کرم ماده 5/3 میلیمتر طول و 06/0 میلیمتر عرض دارد.

- این کرم با خصوصیات زیر مشخص می شود:

 (1) انتهای قدامی باریک با یک دهان گرد و بدون پاپیل

 (2) انتهای خلفی گرد و پهن در جنس ماده و خمیده به طرف شکم با دو زائده دمی در جنس نر

 (3) یک تخمدان منفرد با سوراخ تناسلی در 5/1 قدامی کرم ماده

 (4) یک مجرای گوارشی باریک و کشیده .

اسلاید 2 :

*لارو در انتهای نوک تیز قدامی خود دارای زائده نیزه مانند است.

* لارو رسیده ی درون کیست دارای مجرای گوارشی مشابه کرم بالغ می باشد و اگر چه اعضای تولید  مثل آن به طور کامل رشد نکرده اند ولی اغلب امکان افتراق دو جنس وجود دارد.

 

اسلاید 3 :

چرخه ی زندگی

-یک حیوان همزمان به عنوان میزبان نهایی و واسط عمل می کند و کرم بالغ را به طور موقت و لارو را برای دوره ی طولانی تر تحمل می کند.

- به منظور تکمیل چرخه ی زندگی، گوشت حاوی لارو زنده که درون کیست قرار دارد باید توسط میزبان دیگری خورده شود.

-لارو کرم عمدتا در انسان، خوک، موش صحرایی، گوزن، روباه، گراز ماهی، سگ و گربه دیده می شود ولی هر حیوان گوشتخوار و یا همه چیز خواری ممکن است مبتلا به عفونت شود.

اسلاید 4 :

- پرندگان بالغ ممکن است به طور موقت کرم بالغ را در بدن خود نگهدارند ولی لارو در عضلات آنها وارد کیست نمی شود.v

-حیوانات خودنسرد مبتلا به انگل نمی شوند.

اسلاید 5 :

vپس از خورده شدن لارو عفونت زا توسط انسان که معمولا از طریق گوشت خوک خام یا نیم پز صورت می گیرد، لارو به قسمت فوقانی روده کوچک رفته و در آنجا کپسول دور آن هضم شده و در عرض چند ساعت آزاد می گردد.

لارو آزاد شده بلافاصله به مخاط روده حمله می کند.

 افتراق دو جنس ممکن است در طی 24ـ 18 ساعت روی دهد.

اسلاید 6 :

-پس از باروری کرم ماده، کرم نر از مخاط خارج شده و از طریق روده دفع می گردد، اگرچه می تواند چندین روز در روده باقی بماند.

-کرم ماده بر رشد خود افزوده و در طی تقریبا 48 ساعت عمیقا به داخل مخاط پرزهای روده نقب می زند.

اسلاید 7 :

-این کرمها از دئودنوم تا سکوم در  عفونتهای شدید تا روده بزرگ انتشار می یابند.

 تقریبا در روز پنجم کرم ماده ی زنده زا شروع به لاروگذاری در داخل مخاط و گاهی مستقیما در داخل  عروق لنفاوی می کند که از آنجا لاروها به مجزای سینه ای رفته و وارد جریان خون می شوند.

اسلاید 8 :

لاروها پس از عبور از صافی های کبدی و ریوی به تمام قسمتهای بدن انتقال می یابند و به کمک زواید نیزه مانند قدامی خود به داخل عضلات نقب می زنند ولی تنها در عضلات مخطط قادر به ورود به داخل کیست و رشد هستند

اسلاید 9 :

-در سایر بافتها مانند میوکارد و مغز، لاروها به زودی از بین رفته، باعث التهاب می شوند و سرانجام جذب می گردند.

-عضلاتی که بیش از همه عفونی می شوند عبارتند ار:

- عضلات دیافراگمی، بین دنده ای ،حلقی، زبانی، خارج چشمی، پشت گردنی، سینه ای ، دلتوئید، سرینی، دوسر بازویی و پشت ساق پایی.

اسلاید 10 :

*لارودها اغلب در طی 16ـ 4 هفته آزاد می شوند ولی تولید آنها با شدت کمتری در طی بقای کرم ماده در روده ادامه می یابد.

*لاروها گاهی به داخل مجاری روده رها می شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید