بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

nفارغ از گروه هایی که زندگی آزاد دارند ، بیش از 20 گونه تک یاخته متعلق به شاخه های مختلف در دستگاه گوارش و اعضای تناسلی انسان مشاهده می شوند. انسان برای برخی از آنها میزبان طبیعی و برای گروهی دیگر میزبان اتفاقی محسوب می شود.

nبعضی از آنها میزبان خود کاملاً بیماریزا بوده ، تعدادی موجب اختلالات خفیف و گروهی هم زندگی همسفره را انتخاب نمودند . به استنثای تریکوموناس واژینالیس که انگل دستگاه ادارای /تناسلی است. باقی محل زندگی خود را در نقاطی از لوله گوارش انتخاب نمودند.

n

اسلاید 2 :.

nپوشش خارجی و جهت مشخصی ندارند

nحرکت توسط  پاي كاذب

nسیتوستوم برای بلع غذا ندارند

nسیتوپلاسم از دو قسمت اکتوپلاسم

واندوپلاسم تشکیل شده است.

nدر چرخه تکاملی آنها دو مرحله

تروفوزوئیت(فعال) و کیست( غیر فعال)

دیده می شود.

اسلاید 3 :

آمیب ها:

حداقل شش گونه از آمیب های متعلق به چهار جنس، در دستگاه گوارش انسانی شناسایی و تثبیت شده اند:

 

انتامبا هیستولیتیکا

 

انتامباکلی

 

انتامبا ژینژیوالیس

 

دی انتامبا فراژیلیس

 

اندولیماکس نانا

 

یداموبا بوتچلی

 

تمام این گونه ها به جز آنتامبا ژینژیوالیس که در دهان دیده می شود در روده بزرگ زندگی می کنند.

 

در بین آمیب های فوق تنها انتامبا هیستولیتیکا انگل بیماریزای مهم انسانی است.

 

برخی از تک یاخته های با زندگی آزاد (گونه های نگلریا واکانتامبا)، انگلهای تصادفی انسان هستند.

 

اسلاید 4 :

nNaegleria fowler

تروفوزوئيت به اشكال آميبي و تاژكدار با اندازه 15 میکرون

كيست گرد و تك هسته ائي7-10میکرون

انتقال درنتيجه ورود تروفوزوئيت تاژكدار موجود در آب از طريق شيرجه زدن مي باشد

آميب از حفره بيني وارد شده واز طريق مخاط بويائي وارد مغز و در قاعده مغز رشد و تكثير ميكند

سپس باعث مننگوآنسفاليت آميبي اوليه و حاد ميشود( (PAM

اختلال در حس بويائي،سردردهاي شديد،تب، سفتي گردن و حملات ناگهاني از علائم بيماري است

اسلاید 5 :

 • عامل بیماری: آمیبیازیس، اسهال خونی آمیبی، هپاتیت آمیبی
 • از نظر مرفولوژی به اشکال زیر مشاهده شود:

تروفوزوئیت ،پری کیست ، کیست و فرم متاکیست

 

تروفوزوئیت، شکل فعال آنتامبا هیستولیتیکا ، ساکن روده بزرگ ، ممکن است به مدت طولانی به طور بی آزار زندگی کند. چنانچه در اثر عوامل مختلف حالت تهاجمی پیدا کند به بافت روده حمله کرده و موجب آمبیاز حاد می گردد.

فرم غیر تهاجمی را مینوتا و تهاجمی را ماگنا یا هماتوفاژ می گویند

اسلاید 6 :

 • نظریات مختلفی در مورد بیماریزایی است:
 • عده ای شرایط زندگی آمیب را در میزبان دلیل می دانند
 • عده ای معتقدند عواملی مانند سوتغذیه ، وجود زخمهای روده ای و تغییر PH روده عامل بیماریزا شدن آمیب است
 • عده ای هم عقیده دارند که به دلیل حرکات حلزونی تروفوزوئیت در داخل مخاط روده علائم بیماری ظاهر می گردد
 • آزمایشات بیوشیمیایی نشان داده است که آمیب ها خاصیت لیز کردن پروتئینها را دارند.
 • نکته : منبع اصلی عفونت، بیماران مبتلا به شکل مزمن عفونت ویا ناقلین بدون علامتی هستند که کیست دفع می کنند.
 • نکته: مبتلایان دارای علامت، عملا به عنوان منبع عفونت نقش مهمی ندارند زیرا این افراد تروفوزوئیت غیر عفونت زا دفع می کنند و میزبانان مخزن نیز نقش با اهمیتی ندارند

اسلاید 7 :

 • بلع کیستهای 4 هسته ای که در آب و سبزیجات آلوده به مدفوع عفونی، غذای آلوده شده به وسیله حشرات و یا حاصل از دستهای افرادی که با مواد غذایی سر و کار داشته و عفونی هستند و یا مستقیما از طریق ناقلین عفونت، دریافت ،آزاد شدن تروفوزوئیتها آنها در دئودنوم کلید ورود عامل عفونی است.
 • تروفوزوئیتها تقسیم شده و با نکروز وسیع موضعی در روده ها به میزبان خود آسیب می رساند.
 • زخمها ابتدا کوچک هستند و بیشتر درمکانهای ابتلای اولیه، نواحی سکومی و سیگموئیدورکتال، جایی که حرکات روده ای کند هستند، می باشند. بعدها فلاسکی شده و گسترش می یابند.
 • تهاجم خارج روده ای ممکن است در بیماران مبتلا به اسهال خونی یا عفونت خفیف و یا عفونت خفته دیده شود.

اسلاید 8 :

 • با پیشرفت ضایعات و تهاجم به زیر مخاط و گسترش جانبی آن در طول محور روده، اضمحلال بافتی آنچنان توسعه می یابد که حفراتی مرتبط با یکدیگر، شبیه به کندوی زنبور عسل، در زیر بافت مخاطی به ظاهر سالم ایجاد می گردند که سرانجام ممکن است این حفرات فرو ریخته و منطقه وسیعی از بافت نکروتیک را به نمایش بگذارد.

اسلاید 9 :

 • فقط ۱۰% موارد عفونت، علامتدار شده و فرد علائم بیماری را نشان خواهد داد. این علائم معمولاً ۶-۲ هفته پس از خوردن کیست آغاز شده و بصورت اسهال ( که دفعات آن در طول روز ممکن است به ۱۲-۶ بار برسد.)درد شکم، دل پیچه خود را نشان می دهد. اما شدیدترین فرم بیماری گوارشی آن اسهال خونی آمیبی است که با خون در مدفوع، تب، درد شکم خود را نشان می دهد. همچنین آمیب می تواند با سوراخ کردن جدار روده خود را به جریان خون رسانده و از این طریق به اعضاء دیگر رفته و باعث ایجاد آبسه آمیبی در این اعضاء شود. کبد شایعترین مکان برای ایجاد آبسه آمیبی است ولی بندرت این آبسه ها در ریه و یا مغز نیز ایجاد می شوند.

اسلاید 10 :

 • کارشناسان WHO آمیبیاز را به دو نوع قسمت کرده اند
 • آمیبیاز روده ای
 • آمیبیاز خارج روده ای
 • آمیبیاز روده ای نیز به دو فرم دیده می شود :
 • آمیبیاز روده ای بدون علائم بالینی
 • آمیبیاز روده ای با علائم بالینی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید