بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

آمیب ها:

حداقل شش گونه از آمیب های متعلق به چهار جنس، به عنوان انگلهای انسانی شناسایی و تثبیت شده اند:

 

انتامبا هیستولیتیکا

 

انتامباکلی

 

انتامبا ژینژیوالیس

 

دی انتامبا فراژیلیس

 

اندولیماکس نانا

 

یداموبا بوتچلی

اسلاید 2 :

تمام این گونه ها به جز آنتامبا ژینژیوالیس که در دهان دیده می شود در روده ی بزرگ زندگی می کنند.

 

در بین آمیب های فوق تنها انتامبا هیستولیتیکا انگل بیماریزای مهم انسانی است.

 

برخی از تک یاخته های با زندگی آزاد (گونه های نگلریا واکانتامبا)، انگلهای تصادفی انسان هستند.

اسلاید 3 :

آمیب های همسفره ی انسان

شناسایی آنتامبا هیستولیتیکا مستلزم افتراق آن از سایر گونه های انگلی است که در بین آنها تنها دی آنتامبا فراژیلیس از جهت داشتن بیماریزایی کم، دارای ارزش است.

دی آنتامبا فراژیلیس آمیب تاژکدار کوچکی است که در روده زندگی کرده و تنها به صورت تروفوزوئیت دیده می شود.

 

این تک یاخته به علت آن که عموما دو هسته دارد و نیز این واقعیت که از جهت آنتی ژنی و ساختمان دقیق بدنی شبیه ترکوموناس ها است، با سایر آمیب های روده ای متفاوت است.

اسلاید 4 :

 

دی آنتامبا فراژیلیس را تنها می توان در مدفوع آبکی تازه و یا نرم تشخیص داد.

 

شناسایی انگل مبتنی بر اندازه کوچک، وجود دو هسته، نمای گرد در حال استراحت، حرکت سریع پاهای کاذب، برگ مانند و متعدد که به انگل ظاهر سیاره مانند می دهد و از هم پاشیدگی انفجاری آن در آب است.

اسلاید 5 :

اندولیماکس نانا به وسیله اندازه کوچک، حرکت آرام، هسته ی ویژه و کیست چهار هسته ای و نامنظم خود قابل شناسایی است.

اسلاید 6 :

یداموبا بوتچلی با هسته ی ویژه ی خود، شکل نامظم و جسم گیلکوژنی بزرگ و کیست تک هسته ای، مشخص می گردد.

اسلاید 7 :

چرخه ی زندگی انتامباکلی شبیه آنتامبا هیستولیتیکا است.

اهمیت پزشکی این آمیب از آن جهت است که امکان اشتباه تشخیصی آن با آنتامبا هیستولیتیکا وجود دارد.

 

انتامباکلی واجد:

 

(1) اندوپلاسم با دانه های بیشتر و حاوی باکتری ها و ذات خورده شده (هر چند به ندرت ولی گاهی گلبول های قرمز)

اسلاید 8 :

(2) اکتوپلاسم باریکتر و با قابلیت افتراق کمتر

(3) پاهای کاذب پهن تر و با انتهای کندتر

 

(4) حرکات آرام و غیر واضح تر

 

(5) کروماتین محیطی بیشتر و نامنظم و یک کاریوزوم غیر مرکزی بزرگ در هسته

 

(6) کیست بزرگتر با سیتوپلاسم دانه دارتر،

اجسام کروماتوئیدی باریکتر و دوکی شکل و بیش از 8 هسته، می باشد.

اسلاید 9 :

آنتامبا ژینژیوالیس یک آمیب غیر بیماریزای ساکن دهان بوده و به ویژه در جرم دندانها و شیارهای لثه زندگی می کند.

 

جالب ترین خصوصیت این آمیب تعداد زیاد و اکوئل های غذایی آن و اجسام مشتق از هسته ی سلول های تخریب شده است که در سیتوپلاسم آمیب دیده شده و در رنگ آمیزی به صورت تیره در می آیند.

اسلاید 10 :

آنتامبا هیستولیتیکا

  • نام بیماری: آمیبیازیس، اسهال خونی آمیبی، هپاتیت آمیبی.
  • ریخت شناسی و فیزیولوژی:

آنتامبا هیستولیتیکا ممکن است در مدفوع به اشکال زیر مشاهده شود: (1) تروفوزوئیت (2)پری کیست (3) کیست.

 

تروفوزوئیت، شکل فعال آنتامبا هیستولیتیکا است.

 

اکتوپلاسم هیالینی، پهن، شفاف و منعکس کننده نور به طور مشخص از اندوپلاسم مجزا بوده و تقریبا 1/3 کل بدن انگل را تشکیل می دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید