بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انسدادی در داخل مجرای گوارشی و یا دیواره اطراف ان رخ

می دهد که علت ان فشار وارد شده بر دیواره روده است.

 نمونه هایی از حالت ایجاد کننده انسداد مکانیکی عبارت اند از:

تومورهای پولیپی و نئوپلاسم ها ،تنگی، چسبندگی ،فتق ها و ابسه ها.

اسلاید 2 :

دیواره عضلانی روده قادر به جلو راندن  محتویات در طول روده نیست.

نمونه ها:

امیلوئیدوز،دیستروفی عضلانی، اختلالات عصبی  مثل پارکینسون.

نکته:

این انسداد ممکن است به طور موقت در اثر دستکاری روده در خلال جراحی نیز روی دهد.

 

اسلاید 3 :

اکثر انسدادهای روده در روده کوچک رخ میدهد.

چسبندگی ها شایع ترین علت انسدادهای روده کوچک هستند و پس از ان فتق ها و نئوپلاسمها از علل ایجاد کننده هستند

سایر علل شامل در هم فرو رفتگی روده ،پیچ خوردگی روده،و

فلج ایلئوس هستند.

حدود 15 % از انسدادها در روده بزرگ رخ می دهند
بیشترین ناحیه درگیر سیگموئید
است

اسلاید 4 :

نشانه ها ی اولیه معمولا درد کرامپی موجی شکل

دفع موکوس و خون  البته بدون دفع مدفوع و گاز

استفراغ

در صورت کامل بودن انسداد در ابتدا حرکات دودی بسیار شدید خواهند بود و سپس این حرکات معکوس شده و محتویات به جای عبور از رکتوم ، به طرف دهان برمی گردند

، استفراغ مدفوع (اگر انسداد ایلئوم باشد)

.ابتدابیمار محتویات معده خود را استفراغ می کند سپس محتویات اغشته به صفراوی دوازدهه و ژژنوم ، وبالاخره با هر حمله درد ، محتویات تیره تر و شبیه به مدفوع ایلئوم به خارج ریخته میشود.

شوک به علت کم ابی و کاهش حجم پلاسما

 

اسلاید 5 :

شامل برقراری عملکرد مناسب سوند بینی معده ای، بررسی و اندازه گیری ترشحات خارج شده از سوند بینی معده ای، بررسی بیمار از نظر وجود اختلال در مایع و الکترولیت، بررسی وضعیت غذایی و مشاهده علایم بهبود

.در صورت عدم مشاهده بهبود در وضعیت بیمار، پرستار باید او را برای انجام جراحی آماده سازد

مراقبت پرستاری بعد از عمل این بیماران مشابه سایر جراحی های شکمی است

اسلاید 6 :

در روده بزرگ در مقایسه با روده کوچک، کم آبی سیر آهسته تری دارد زیرا کولون میتواند مایع جمع شده را جذب کند و بعلاوه قادر است فراتر از گنجایش کامل خود متسع شود.

اسلاید 7 :

از نظر بالینی بین انسداد روده بزرگ و انسداد روده کوچک تفاوت وجود دارد زیرا در آن نشانه ها به تدریج و به آهستگی بروز میکنند. در بیماران مبتلا به انسداد سیگموئید یا رکتوم، یبوست ممکن است طی روزها تنها نشانه باشد.

اتساع شکم و قابل مشاهده بودن  قوسهای روده بزرگ از دیواره شکم

دردهای کرامپی در قسمت پایین شکم

استفراغ حاوی مدفوع

نشانه شوک

اسلاید 8 :

بررسی مداوم نشانه های تشدید انسداد،

برقراری آسایش بیمار و حمایت عاطفی از بیمار

طبق دستور مایعات وریدی و الکترولیتها داده میشوند.

اماده کردن بیمار برای جراحی

این آمادگی در صورت مناسب بودن وضعیت جسمی بیمار شامل آموزشهای قبل عمل است. بعد از جراحی، مراقبت از زخم ناحیه عمل و سایر مراقبتهای معمول بعد از عمل توسط پرستار اجرا خواهد شد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید