whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت کلیات اصول مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کلیات اصول مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کلیات اصول مدیریت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سازمان:

امروزه بخش عمده زندگی انسانها در سازمانها و یا درارتباط با آن سپری می شود. در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات آن دیگری استفاده می کنیم.

 

برخی از این سازمانها کوچک و ساده اند و برخی بزرگ و پیچیده.

 

هر سازمان برای خود هدفهایی دارد و به تبع آن وظایفی را انجام می دهد.

اسلاید ۲ :

مطالعه سازمان به منظور یافتن پاسخ به سؤال زیر انجام می شود:
سازمان ها چه هستند؟ ماهیت
ßشناخت وضع موجود
چرا وجود دارند؟ چرایی
ß شناخت علت (علت یابی)
چگونه کارآمدتر می شوند؟ رشد
ß ارایه راهکار برای بهبود

اسلاید ۳ :

سازمان یک سیستم فنی-اجتماعی است

که دارای      هدف، ساختار و اجزا و مرز مشخص  می باشد.

بخش اجتماعی : یعنی انسانها ، مجموعه کارکنان در سازمان که بعنوان محور اصلی سازمان عمل می کند

بخش فنی : شامل: ابزار کار، فرایندها وروشها، قوانین و …

که باید با چینش ومهندسی معقولی، یکپارچگی مناسبی بین این دو بخش اصلی برقرار شود(یعنی مدیریت مناسب)

با توجه به این نکته که عامل اصلی موفقیت و عدم موفقیت در هر سازمانی منابع انسانی آن هستند.

اسلاید ۴ :

 دیدگاه سیستمی بر سازمان

هدف: سازمانها برمبنای هدف(هایی) بنا نهاده میشوند. تمام اجزاء/ عناصر این سیستم در جهت دستیابی به این هدفها فعالیت می نمایند.

اجزاء اصلی:   بخش اجتماعی، بخش فنی

ساختار: هر سازمان دارای ساختار مناسبی باید باشد تا بدینوسیله فعالیتهای مناسب از طریق واحدها و بخشهایی که این ساختار را تشکیل می دهند و با کمک فرآیندهای مناسب بتوان به هدفهای خود دست یافت.

 مرز سیستم: سازمانها دارای مرزهای مشخصی هستند که عناصر درونی(منابع) آن از عوامل بیرونی و محیطی قابل تمیز و تشخیص هستند..

 محیط سازمان: مواردی  که بر سازمان اثر دارد. ولی در حیطه مدیریت سازمان نیست (فرصت/ تهدید) .

باید یک توازن و ترکیب  مناسب در سیستم اجتماعی و فنی برقرار شود. یعنی رابطه متناسبی بین ویژگیهای سخت افزاری و ماشینی سیستم تولید با سیستمهای نرم افزاری آن (اصول و روابط اجتماعی) ایجاد نمود.

  این امر از از طریق:

vدسته بندی تجربیات تولید(اصول فنی) با هدف حداقل نمودن واسطه ها و …

v

vدسته بندی تجربیات منابع انسانی، اصول اجتماعی با هدف توسعه مهارتهای شغلی و برانگیختگی کارکنان .

vاین دو دسته فعالیت مکمل یکدیگرند.

اسلاید ۵ :

تعریف مدیریت:

مدیریت فرآیند انجام فعالیتهای سازمانی بطور مؤثر توسط دیگران است.

مدیریت فرآیند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج منابع و امکانات، انگیزش، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به هدفهای سازمان و براساس نظام ارزشی مورد قبول، انجام میشود.

مدیریت عبارتست از فرآیندی برای حل مسائل مربوط به تأمین هدفهای سازمان به نحو مطلوب از طریق استفاده مؤثر ازمنابع کمیاب و در یک محیط در حال تغییر.

مدیریت یک فرآیند است که با کمک ابزار/ روشها و امکانات برای دستیابی به هدف انجام میشود.

مدیریت در درون سازمان سعی دارد با توجه به منابع و محدودیتها مشکلات را حل و حصول هدف را تسهیل نماید.

مدیریت عبارت است از تأمین حداکثر نتایج ممکن با حداقل مساعی به نحوی که حداکثر رفاه و رضایت خاطر را برای همکاران/ کارفرمایان و هم برای اجتماع فراهم کند و بهترین خدمات و مرغوبترین کالاها را به مشتریان و جامعه ارائه دهد.

 

اسلاید ۶ :

مدیریت: علم یا هنر؟

بخشی از مدیریت که آموختنی است علم است و قسمتی که مربوط به کار بستن صحیح و کارا آن اصول با توجه به شرایط مختلف است هنر مدیریت است.

 

روشهایی کلی که برای فراگیری دانش مدیریت وجود دارد از طریق آموزش و یا از طریق تمرین در حین انجام کارهستند.

تلفیق این دو(علم و تجربه) با یکدیگر مؤثرتر است. چراکه یادگیری تنها فراگیری یک دانش نیست بلکه اثر آن در نگرش و مهمتر از آن در رفتار است.

اسلاید ۷ :

مدیریت: علم یا هنر؟
 نتیجه اینکه:

vمدیریت مانند سایر علوم دارای مجموعه اصول کلی و سازمان یافته است و این  اصول اکتسابی است اما بکارگیری و استفاده از اصول در جای مناسب خود جنبه هنری بودن مدیریت را در بر میگیرد.

v

vمدیریت اثربخش یک هنر است که از دانش زیرساخت مدیریت بهره میگیرد.

v

vمدیریت مهارت /هنر تبدیل برنامه ها به هدفهای پیش بینی شده است.

اسلاید ۸ :

اصول مدیریت

vاصول در مدیریت وصفی یا پیشگویی هستند و نه دستوری یعنی آنکه اصول گزارش می دهند که چگونه یک متغیر به متغیر دیگر پیوند می یابد و در سازمانی که این دو متغیر بر یکدیگر اثر می گذارند چه پیش خواهد آمد.

vاین اصول دستور نمی دهند که چه باید بکنیم. لذا همانند مهندسان که اصول فیزیکی را در طرحریزی دستگاه بکار می گیرند. مدیرانی که نظریه ای را در مدیریت بکار    می گیرند باید به شیوه ای معقول اصول را با موقعیت ها بیامیزند (هنر مدیریت) .

اسلاید ۹ :

نظریه های مدیریت

vهر نوع کوشش در جهت بیان اصولی درباره نظریه های مدیریت مبتنی بر این فرض است که یک سلسله نکات مشترک وجود دارد که رعایت آنها موجب میشود تاوظایف مدیریت در زمینه های گوناگون با موفقیت دنبال شود.

v

vنظریه عبارتست از الگویی مؤثر جهت تجرید، تلخیص، ترکیب، تلفیق، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات پژوهشی برای تکوین رشته های علمی یا حل مشکلی معین.

vفرضیه های آزمون شده  هستند که هنوز به صورت قانون قابل اثبات نیستند.

اسلاید ۱۰ :

نظریه های سازمانی:

روش های فکر کردن درباره سازمان را ارائه می دهند و بوسیله آنها می توان به صورت مناسبتری به تجزیه و تحلیل سازمانها در زوایای مختلف پرداخت.

بین فرآیند تجزیه و تحلیل سازمانی و آشنایی با نظریه های مختلف سازمانی رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

 

مطالعه و تجزیه و تحلیل هر موضوع معمولاً متکی به کاربرد نظریه ای مناسب در مورد وضعیت تحت بررسی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد