دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


آموزش خوب چیست؟

   دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا).

اسلاید 2 :

ساختار درس های کتاب از سه بخش فعالیت، کاردرکلاس وتمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی وسهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.

اسلاید 3 :

 

 هدایت فعالیت ها توسط معلم انجام می پذیرد وهرجا که لازم باشد، راهنمایی توسط معلم ارائه خواهد شد.

کاردرکلاس با هدف تثبیت و تعمیق ودر مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده است وانتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل آن داشته باشند.  حل تمرین به عهدۀ دانش آموزان است، لیکن ارائه و بررسی پاسخ های دانش آموزان در کلاس ضروری است.

اسلاید 4 :

این فعالیت ها در حد متوسط طراحی شده اند. معلم می تواند با توجه به زمان و توانایی دانش آموزانش آنهارا غنی تر کند یا با ارائه توضیحاتی بیشتر و تغییراتی فعالیت را ساده تر نماید.

اسلاید 5 :

بازنمایی های مختلف

درک یک مفهوم در یک بازنمایی آن لزوما به این معنی نیست که فرد آن را در هر بازنمایی دیگر نیز درک می کند.  فراگیران نیاز دارند که مفاهیم را در بازنمایی های مختلف آن درک کنند و قادر باشند که آن ها را به یکدیگر تبدیل کنند و  بین آن ها ارتباط برقرار کنند. بازنمایی های مختلف بصیرت های متفاوتی را بدست می دهند که امکان یک درک بهتر، عمیق تر نیرومند تر و کامل  تر از مفهوم را بدست می دهد.

وقتی فرد با بازنمایی های متفاوت یک مفهوم ریاضی سر و کار دارد، ممکن است مفهوم را با به چنگ آوردن خواص مشترک آن و نادیده گرفتن مشخصه های نامربوطی که بر آن بازنمایی بخصوص در دسترس تحمیل شده اند انتزاع کند.

اسلاید 6 :

تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویه ای

دانش معنادار در مقابل دانش مكانيكی

ارتباط ميان مفاهي م  مهارت های محاسبه ای

درك و فهم  عملكرد الگوريتمی

دانش حقايق/ گزار ه ها در مقابل دانش مهار ت ها/ رويّه ها

دانش نظری در مقابل دانش طرح واره ای

اسلاید 7 :


 ارائه تعریف؟

—

در حالیکه  می  توان  تعریفی را در قالب یک جمله بیان کرد، باز کردن یک تعریف یک کار شناختی  دشوار است (سلدن 1992).

اسلاید 8 :

—به نظر تال (1990) به عوض سرو کارداشتن در ابتدا با تعاریف رسمی، که شامل عناصر نا آشنا برای یاد گیرنده است، بهتر است کوشش شود تا رویکردی پیدا شود که بر مبنای ان ایده هایی بنا شوند که دارای نقش دوگانه آشنا بودن برای دانش آموزان، و نیز  فراهم ساختن پایه ای برای رشد ریاضی بعدی باشند.  تال چنین ایده ای را ریشه شناختی می نامد.

—

—یک ریشه شناختی از یک بنیان ریاضی متفا وت است. در حالیکه یک بنیان ریاضی یک نقطه شروع مناسب برای توسعه منطقی یک موضوع است، یک ریشه شناختی، مناسبتر برای پیشرفت برنامه آموزشی است.

اسلاید 9 :

برخی ویژگیهای کتاب

—تکیه بر دانش قبلی دانش آموزان.

—حرکت از شهود به تجرید.

—ایجاد یک جریان استقرایی وفراهم کردن فرصت کشف.

—استفاده از سطح تجرید مناسب با دانش آموزان.

—توانایی نشان دادن ارتباطات بین مفاهیم ارائه  شده.

—پرهیز از تکیه صرف بر دانش رویه ای.

—استفاده از مثالهای واقعی مبتنی بر تجربیات عینی دانش آموزان.

—تاکید برگفتمان ریاضی

—

اسلاید 10 :

گفتمان ریاضی

منظور از گفتمان ریاضی، سخن گفتن، نوشتن، بحث کردن، سوال کردن، توضیح دادن، توجیه کردن و استدلال کردن در مورد ایده ها و مفاهیم ریاضی است. گفتگوی دانش آموزان با معلم و گفتگوی آنها با یکدیگر چه انفرادی و چه به صورت گروهی و توضیح دادن در مورد تفکرات و نیز دفاع از ایده ها و نیز قضاوت و ارزیابی در مورد ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان و نیز نقد و بررسی راه حل های یک مسئله در کلاس درس بخش های مهمی از فرآیند گفتمان ریاضی به شمار می روند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 39 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه چهارم ( چاپ ( 1393 به روش ویلیام رومی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این مطالعه با استفاده از شیوه های تحلیل محتوا، میزان فعالیت محوری و درگیری فراگیران با محتوای کتاب درسی ریاضی چهارم ابتدایی به روش ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری کل کتاب و نمونه طبق روش ویلیام رومی برای تعیین میزان فعال بودن محتوا 10 صفحه و برای میزان فعال بودن سوالات 10 سوال و برای میز ...

دانلود مقاله مقایسه اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
1. چکیدههدف این پژوهش مقایسه ی اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه ی اول دبیرستان است. جامعه آماری که در نظر گرفته شده کل دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان است و نمونه ی پژوهش شامل 52 دانش آموز سال اول می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پ ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دستگاه مختصات دکارتی اسلاید 2 : تعریف: در صفحه هندسی، یک خط مستقیم افقی رسم می کنیم. در روی این خط، نقطه دلبخواه O را به عنوان مبدا و طولی را بعنوان واحد طول اختیار می کنیم. اکنون این خط را بر حسب این واحد طول به ترتیب زیر مدرج می کنیم: الف) نقطه O ، یعنی ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با کتابخانه آیت الله مرعشی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های کشور و در ردیف کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه آستان قدس رضوی است. ججج کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم، سومین کتابخانه بزرگ جهان اسلام است. اين كتابخانه بسياري از كتب خطي اسلامي جهان را دارا ...

مقاله بررسی جایگاه تفکر انتقادی در کتاب مطالعات اجتماعی پایهی ششم ابتدایی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی جایگاه تفکر انتقادی در کتاب مطالعات اجتماعی پایهی ششم ابتدایی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مولفههای تفکر انتقادی درکتاب مطالعات اجتماعی پایهی ششم ابتدایی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا میباشد و جامعه آماری پژوهش شامل یک جلد کتاب مطالعات اجتماعی پایهی ششم ابتدایی در سال تح ...

مقاله مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی چکیده این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی " صورت گرفت. برای اجرای این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آز ...

مقاله تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چاپ - ١٣٩٤ ) به تکنیک ویلیام رومی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه سوم ابتدايي چاپ -١٣٩٤)به تکنيک ويليام رومي چکيده پژوهش حاضر،درصدد آن است که محتواي کتاب علوم سوم ابتدايي را بـه روش ويليـام رومـي تحليـل نمايد.تدوين و تأليف کتابهاي درسي بايد به شيوهايي تنظيم و سازماندهي شـود کـه بـه جـاي انتقـال دانـش و معلومات به ذهن دانش آموزان ، آنها ...

مقاله تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی وتحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی و فراهم آوردن اطلاعات وارائه پیشنهاداتی به برنامه ریزان به منظوربهبود ...