دانلود فایل پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کلیات فارماکولوژی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کلیات فارماکولوژی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

نقش پرستار

—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است

—زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است

اسلاید ۲ :

فارماکولوژی

—علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است

—فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد

اسلاید ۳ :

—فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن

—فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو

اسلاید ۴ :

دارو 

—یون غیر آلی

—مولکول آلی غیر پپتیدی

—پپتید کوچک

—پروتئین

—لیپید

—اسیدهای نوکلئیک

—کربوهیدرات

اسلاید ۵ :

—اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر

—پیوندهای دارو-گیرنده:

کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیر

الکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی)

واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر

اسلاید ۶ :

جابجایی داروها در بدن: دارو برای رسیدن به محل اثر خود باید از محل ورود تا محل اثر حرکت کند

—نفوذ دارو

(۱انتشار در آب

(۲انتشار در چربی

(۳انتقال توسط حامل های ویژه (حامل گلیکوپروتئینی)

(۴اندوسیتوز و پینوسیتوز

اسلاید ۷ :

قانون فیک در مورد انتشار

میزان عبور متناسب است با:

—اختلاف غلظت در دو سوی غشاء

—سطح: جذب دارو از ارگان هایی با سطح وسیع تر بیشتر است (روده کوچک>معده) 

—ضخامت: جذب از ارگان هایی با غشاء نازک بیشتر است (ریه>پوست)

اسلاید ۸ :

قابلیت انحلال دارو در آب و چربی

—قابلیت انحلال در آب رابطه مستقیمی با بار الکتریکی (قطبی بودن دارو) دارد

—داروی یونیزه                انحلال در آب بیشتر

—داروی غیریونیزه              انحلال در آب کمتر

— pH محیط عامل مهم تعیین کننده میزان یونیزاسیون مولکول های دارو است

 

اسلاید ۹ :

مسمومیت دارویی

در مسمومیت با داروی اسیدی، قلیایی کردن ادرار سبب قطبی شدن دارو می گردد

تسریع دفع کلیوی

اسلاید ۱۰ :

در مسمومیت با داروی قلیایی، اسیدی کردن ادرار سبب قطبی شدن دارو می گردد

تسریع دفع کلیوی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 62 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد