دانلود فایل پاورپوینت APA چیست؟

PowerPoint قابل ویرایش
122 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت APA چیست؟ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت APA چیست؟ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • APA = American Psychology Association
 • در واقع یک کتاب است.
 • سبک ارجاع نویسی در علوم اجتماعی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و … می باشد.
 • سبک در سال ۱۹۲۸ توسط انجمن روانشناسی آمریکا پایه گذاری گردید.
 • ویرایش پنجم این سبک در سال ۲۰۰۱ و ویرایش ششم این سبک در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است.

اسلاید ۲ :

چرا   APA        مهم است؟

 • حفظ امانت ادبی
 • استفاده از یک سبک ثابت برای دسترسی آسان خوانندگان به منابع مورد استفاده
 • تایید ادعای مطالب و ادعاهای مطرح شده نویسندگان
 • نشان دادن کار ها و تحقیقات انجام شده در یک زمینه

اسلاید ۳ :

انواع ارجاع دهی

.۱ارجاع در داخل متن

.۲ارجاع در پایان متن

اسلاید ۴ :

ارجاع دهی در داخل متن

 • نام نویسنده
 • سال
 • شماره صفحه
 • عنوان اثر

اسلاید ۵ :

ارجاع به اثر دارای یک نویسنده در داخل جمله

… نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار، شماره صفحه) … .

    الوانی (۱۳۶۹، ص ۱۴۷) ارتباط را انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد می داند.

    Baddeley (1986, p. 34) related working memory is considered as a system for the temporary holding and manipulation of information during the performance of a range of cognitive tasks.

اسلاید ۶ :

ارجاع به اثر دارای یک نویسنده در پایان جمله

… (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه).

    ارتباط عبارت است از انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد (الوانی، ۱۳۶۹، ص ۱۴۷).

    Cognitive load theory moved from focusing solely on the extraneous cognitive load that may originate by the way in which instructional materials and methods are designed to including the load that is imposed by the basic characteristics of information (Sweller, 1994, p. 6).

اسلاید ۷ :

ارجاع به اثر دارای دو نویسنده در داخل جمله

… نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم (سال انتشار، شماره صفحه) … .

    فتحی واجارگاه و آقازاده (۱۳۸۶، ص ۷) مواد برنامه درسی را هر نوع شیء فیزیکی یا مادی تعریف کرده اند که ماهیتا قابل ارائه و نمایش است و در فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود.

    Cronbach and Snow (1969, p. 175) mentioned different ways in which to deal with learner individual differences from procrustean methods that involve little adaptation, through intuitive and little tested rules for adaptation, up to, in principle, tested rules derived from theory.

اسلاید ۸ :

ارجاع به اثر دارای دو نویسنده در پایان جمله

… (نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال انتشار، شماره صفحه).

    مواد برنامه درسی، هر نوع شیء فیزیکی یا مادی است که ماهیتا قابل ارائه و نمایش است و در فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود (فتحی واجارگاه و آقازاده ، ۱۳۸۶، ص ۷).

    Such problem solving is generally considered as cognitive processing directed at achieving a goal when no solution method is obvious to the problem solver (Mayer & Wittrock, 1996, p. 47).

اسلاید ۹ :

ارجاع به اثر دارای سه تا پنج نویسنده در داخل جمله

ارجاع برای اولین بار

… نام خانوادگی نویسنده اول، نام خانوادگی نویسنده دوم، …  و نام خانوادگی نویسنده پنجم (سال انتشار، شماره صفحه) … .

    موهر، هاسین، هالتر و کیلب (۲۰۰۵، ص ۷۳) بیان می دارند که هر دو نوع قابلیت های وسایل یادگیری سیار و گستره ی وسیع استفاده از آنها، گرایش به سمت تقویت و گسترش فعالیت های یادگیری مشارکتی دارند. وسایل سیار همچنین به سهولت می توانند با دیگر وسایل، ارتباط برقرار نمایند، یادگیرندگان را در به اشتراک گذاری داده ها، فایل ها و پیام ها در گروه، توانمند سازند.

    Wainwright, Osterman, Finnerman and Hill related (2007, pp. 23-25) There is a plethora of computer-assisted e-learning environments tools.

اسلاید ۱۰ :

ارجاع برای بار دوم به بعد

… نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران (سال انتشار، شماره صفحه)… .

    موهر و همکاران (۲۰۰۵، ص ۷۵) معتقدند که یک محیط کلاسی که از نظر دیجیتالی تقویت شده است، بسته های رایانه های دستی را به کار می برد تا امکان خواندن زلزله های شبیه سازی شده را به صورت پویا فرآهم آورد.

    Wainwright et al. (2007, pp. 23-25) believed also, users and jobs are considered in most of the systems but collaboration is neither controlled nor modeled.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 122 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد