دانلود فایل پاورپوینت MHC چیست

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت MHC چیست توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت MHC چیست قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاریخچه

ژن H2 در موش های i bred  توسط s ell و همکاران برروی کروموزوم ۱۷ کشف شد .سپس دانشمندانی مثل J.Dausset,J.V Rood  وهمکارانشان کشف کردند که در سرم افرادی که چند بار خون و یا پیوند کلیه دریافت کرده اند و یا در سرم مادرانی که چند بچه زاییده اند آنتی بادی وجود دارد که می تواندپروتئینهای  سطح سلولهای لکوسیت دهندگان و نیز در سطح سلولهای پدری را شناسایی کندوبنابر این نام این پروتئینها را HLAگذاشتند و بعدا متوجه شدند که توارث آللهای ویژه HLA شاخص مهمی در پذیرش و یا رد پیوند می باشد.در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی مشخص شد که ژنهای MHC اهمیت اساسی درپاسخ های ایمنی نسبت به آنتی ژنهای پروتئینی دارندوآنها را ژنهای پاسخ ایمنی می نامند(Immu e respo se ge e)

اسلاید ۲ :

MHC

وظایف اصلی سلولهایT :

الف)دفاع علیه میکروبهای داخل سلولی

ب)فعال سازی سایر سلولها مثل سلولهای B و ماکروفاژها

شناسایی پپتیدها بوسیله سلولهای T و B متفاوت است

سلولهای B آنتی ژنهای محلول وغیر محلول را شناسایی می کنند در مقابل سلولهای T تنها پپتیدهایی را شناسایی می کنند که همراه با پروتئین های MHC در سطح سلولهای APC بیان می شوند

 

 

اسلاید ۳ :

ژنهای MHC پلی مرف هستند

ژنهای MHC بصورت هم غالب درهر فرد بیان می شوند

دونوع MHC اصلی وجود دارد و نقش فیزیولوژیک این مولکولها :

الف)معرفی پپتیدها به سلولهای T

ب)کنترل پاسخ ایمنی نسبت به تمام پروتئینها

ج)رد پیوند

MHC کلاس I پپتیدهای سیتوزولی را به سلولهای Tc و MHCکلاس II پپتیدهای اندوسیتوز شده را به سلولهای Th معرفی می کند

 

 

اسلاید ۴ :

MHC locus

O huma chromosome 6 a d mouse chromosome 17

HLA class III. are soluble molecules as compleme t, T F, HSP a d Ma y other protei s i volved i a tige prese tatio

اسلاید ۵ :

چنانچه در دو اسلاید قبلی مشاهده شد سه ژن کلاسیک در ناحیه یک وجود دارند که A,B,C نام داشته و زنجیره آلفای

HLA-A,HLA-B,HLA-C را کد میکنندوژنهای غیر کلاسیک   X,E,F,G,H,j که محصول و عملکرد خاصی برای آنها تا کنون مشخص نشده است

سه ناحیه ژنی کلاسیک هم برای کلاس II وجود دارند که DP,DQ,DR نام دارند و ژنهای غیر کلاسیکDM,D ,DO 

در ژنهای ناحیه II ، ‍ژن A زنجیره آلفا وژن B زنجیره بتا را کد می کنند و برای هرکدام از این دو زنجیره بیش از یک ژن وجود دارد

اسلاید ۶ :

زنجیره بتا دو میکروگلوبولین از کروموزوم ۱۵ کد می شودوبرای پایداری مولکول HLA در سطح سلول لازم است در واقع سه بخش :زنجیره آلفا ، پپتید آنتی ژنیک و زنجیره بتا دو برای بیان پایدار مولکول HLA الزامی است

دومین a3 در کلاس I لنگرگاه CD8 ودومین b2 لنگر گاه CD4 می باشد

اسلاید ۷ :

بیان مولکولهای MHC تحت تاثیر سیتوکاین ها هم در پاسخ های ایمنی ذاتی و هم درپاسخ های ایمنی اختصاصی افزایش می یابد

اینترفرونها (  (a,b,gسیتوکاینهایی که در آغازپاسخ های ایمنی ذاتی علیه ویروسها ترشح می شوند  بیان مولکولهای کلاس I را در سطح بیشتر سلولها افزایش می دهند

IF -g سیتوکاین اصلی است که درتحریک بیان مولکولهای کلاس II درسلولهای دندریتیک و ماکروفاژها نقش دارد

این سیتوکاین ممکن است بوسیله سلولهای K در ایمنی ذاتی و یا بوسیله سلولهای T تحریک شده در ایمنی اختصاصی تولید شود

سلولهای B همواره مولکولهای MHC-II را بیان می کنند ولی درپاسخ به شناسایی آنتی ژن و نیزسیتوکاین ها ی سلولهای  Tبیان آنها افزایش می یابد

اسلاید ۸ :

هرمولکول کلاس I یا II دارای یک شکاف متصل کننده پپتید بوده که در هر زمان یک پپتید را متصل می کند اما هر مولکول MHC بسیاری از پپتیدهای مختلف را می تواند متصل کند

MHC-I پپتیدهای با طول ۱۱-۸ اسید آمینه را جا می دهند در حالیکه MHC-II پپتیدهای با طول ۳۰-۱۰ اسید آمینه یا بلند تر را جا می دهند

اسلاید ۹ :

مولکولهای MHC هم پپتید های خودی و هم پپتیدهای غریبه را می توانند بیان کنند.

TCR بصورت توام بخش هایی از پپتید و بخش هایی از MHC را شناسایی می کند یعنی کمپلکس MHC-peptide را شناسایی می کند

چنانچه در فردی آلل ویژه ای ازMHC برای یک پپتید خاص وجود داشته باشد که بتواند آن را به سلول های T معرفی کند نسبت به آن پپتید پاسخ ایمنی ایجاد می شود

 

اسلاید ۱۰ :

پروتئینهای سیتوزولی توسط پروتئازوم عمل آوری شده وبه پپتید تبدیل می شوند

پروتئازوم ها متشکل از چندین آنزیم با طیف گسترده فعالیت پروتئولیتیک می باشند که در هسته و در سیتوپلاسم سلولها وجود دارند

پپتیدهایی که بدینوسیله تولید می شوند بایستی به شبکه اندوپلاسمی (ER) منتقل شوند چرا که محل تولید MHC در این شبکه است.

 

پپتیدها پس از انتقال به ER با MHC-I باند شده و از ER خارج می شوند و از طریق گلژی درسطح سلول بیان می شوند.

پروتئینهای با منشاء خارج وارد اندوزوم ها می شوند وبوسیله آنزیم های پروتئازی موجود درلیزوزوم ها که عمدتا کاتپسین ها می باشندو در PH اسیدی فعالیت می کنندبه پپتیدها تبدیل می شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد