بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—منابع :

—منابع موجود در www.atmel.com

—مرجع كامل ميكروكنترلرهاي AVR  - انتشارات نص - محمد مهدي پرتوي فر و ..

—ميكروكنترلرهاي AVR و كاربردهاي آنها - انتشارات نص - امير ره افروز

—نرم افزارها :

—CodeVisionAVR

—Proteus

—AVR Studio

اسلاید 2 :

—ATMEL

—8 bit Microcontroller

—Families

—Tiny

—90S (CLASSIC)

—Mega

—LCD AVR

—Execute One Instruction Per Cycle (MIPS)

—

اسلاید 3 :

—ATMEGA 16

—ATMEGA 8

—ATTINY 28L

—ATTINY 28 V

قسمت اول نوع و سری میکرو و قسمت دوم حافظه flash را بیان می کند.

قسمت سوم مخفف low power و very low power  است. که در جدول زیر شرح داده شده است:

اسلاید 4 :

—RISC: Reduced Instruction   Set Computer  ==> AVR

—CISC: Complex Instruction   Set Computer

اسلاید 5 :

—Data

—SRAM  (Static Random Access Memory)

—EEPROM  (Electrically Erasable Programmable Read Only Memo)

—

—Program

—Flash

اسلاید 6 :

—Flash (for mega32)

—32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles

—

اسلاید 7 :

—SRAM (for mega32)

—2K Byte Internal SRAM- Register file, I/O Register, Data Address.

—

—EEPROM (for mega32)

—1024 Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles

—

—

اسلاید 8 :

—Program Counter (PC)

—Instruction Register (IR)

—Instruction Decoder (ID)

اسلاید 9 :

—Arithmetic And  Logic Unit

—Arithmetic

—ADD R1,R2

—R1çR1+R2

—Logic

—AND R1,R2

—R1çR1  AND  R2

اسلاید 10 :

قسمتی از حافظه میکرو کنترلر ها هستند که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهند و با پاک شدن حافظه میکرو تنظیمات آنها از بین نمی رود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید