دانلود فایل پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل)

PowerPoint قابل ویرایش
113 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود, مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود(همراه با عکس کامل) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 

 

مقدمه

مراحل بهسازی

     ۱- برداشتهای اولیه

     ۲-جمع آوری اطلاعات

     ۳-ارزیابی وضعیت موجود

     ۴-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی

     ۵-تهیه اطلاعات تفصیلی

         ۵-۱-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)

         ۵-۲-تهیه نقشه های وضع موجود

 

اسلاید ۲ :

 

    ۶-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی

    ۷- روشهای عمومی بهسازی

    ۸-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی

    ۹-برآورد

   ۱۰-توجیه اقتصادی

   ۱۱-تهیه مشخصات فنی

   ۱۲-اسناد مناقصه

اسلاید ۳ :

اهداف بهسازی

۱- بهسازی مبنا

۲- بهسازی مطلوب

۳- بهسازی ویژه

۴- بهسازی محدود

۵- بهسازی موضعی

اسلاید ۴ :

۱- بهسازی مبنا

در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله << سطح خطر ۱>> ایمنی جانی ساکنین تامین گردد.

 

۲- بهسازی مطلوب

در بهسازی مطلوب انتظار می رود که هدف بهسازی مبنا تامین گشته و علاوه برآن تحت زلزله << سطح خطر ۲>> ساختمان فرو نریزد.(سطح عملکردE-5 )

اسلاید ۵ :

در بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطوح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب در نظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد مشابه با بهسازی مطلوب ، سطوح خطر زلزله بالاتری در نظر گرفته می شود.

 

۴- بهسازی محدود

در بهسازی محدود عملکرد پایین تری از  بهسازی مبنا در نظر گرفته می شود، به گونه ای که حداقل یکی از اهداف زیر برآورده شود:

اسلاید ۶ :

۲- تحت زلزله ای برابر یا خفیف تر از زلزله << سطح خطر ۱>> سطوح عملکرد

C-4، D-4 ،E-4  ، D-5 یا E-5 و یا D-6 تامین گردد.

 

۵- بهسازی موضعی

در بهسازی موضعی بخشی از یک طرح بهسازی کلی مطابق بندهای زیر می باشد که بدلایلی در شرایط موجود فقط بخشی از آن اجرا می شود .در این حالت بهسازی باید بگونه ای پیش بینی و اجراگردد که هدف بهسازی بخشهای دیگر در مراحل بعدی برآورده گردد.

 

اسلاید ۷ :

۱- بهسازی بخشی از ساختمان نباید منجر به پایین آمدن سطح عملکرد کل ساختمان گردد.

۲- بهسازی نباید منجر به نامنظم شدن یا افزایش نامنظنی ساختمان شود.

۳- بهسازی نباید منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در اعضایی که وضعیت بحرانی تحت زلزله دارند ،شود.

اسلاید ۸ :

سطوح اطلاعات

 

۱- سطح اطلاعات حداقل

۲- سطح اطلاعات متعارف

۳- سطح اطلاعات جامع

اسلاید ۹ :

دامنه اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت موجود ساختمان مورد نظر در سه سطح اطلاعات حداقل ، متعارف و جامع  مطابق بندهای ۱ تا ۳ زیر می باشد. سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی انتخابی و روش تحلیل تعیین می گردد.

 

۱- سطح اطلاعات حداقل

اطلاعات حداقل از ساختمان (شامل پیکربندی ، مشخصات مصالح، ساختگاه و ساختمانهای مجاور) به قرار زیر می باشد:

۱- اطلاعات پیکربندی  باید از طریق نقشه های سازه ای برای تحلیل و تعیین ظرفیت اعضا فراهم گردد.برای این منظور نیاز به نقشه های کامل سازه ای نیست ، ولی نقشه ها باید حداقل شامل پیکربندی سیستم ثقلی و مقاوم دربرابر نیروهای جانبی واتصالات برای تحلیل های خطی باشند.

    اطلاعات موجود در نقشه ها باید بوسیله بازرسی عینی تایید گردند.در صورت نبودن اطلاعات مورد نیاز در نقشه ها ،اطلاعات لازم باید بوسیله ارزیابی جامع تهیه گردد.

اسلاید ۱۰ :

۲- در صورت وجود گزارشها و نقشه های معتبر می توان از مقادیر داده شده در مدارک مذکور برای مشخصات مصالح استفاده نمود . در غیر اینصورت جمع آوری مشخصات مصالح باید طبق سطح اطلاعات متعارف یا جامع از طریق آزمایش تعیین گردند.

۳- اطلاعات مورد نیاز از ساختمانهای مجاور ، باید از طریق بازرسی محلی تهیه گردد.

 

۴- اطلاعات مربوط به پی و ساختگاه باید مطابق مشخصات ساختگاه جمع آوری گردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 113 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد