دانلود فایل پاورپوینت (Model Predictive Control (MPC

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت (Model Predictive Control (MPC توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت (Model Predictive Control (MPC قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Introduction…

 • MPC به خانواده ای از کنترل کننده ها اطلاق می شود که با استفاده از مدلی از پروسه و با مینیمم کردن یک تابع هزینه، سیگنال کنترلی را بدست می آوردند
 • مدل
 • تابع هزینه
 • استراتژی receding
 • در هر لحظه افق رو به آینده پیش می رود
 • سیگنال کنترلی در هر لحظه محاسبه می شود

اسلاید ۲ :

تفاوت مدل های مختلف

 • در مدل مورد استفاده برای پروسه و نویز
 • تابع هزینه ای که باید مینیمم شود

اسلاید ۳ :

مزیت های MPC

 • به جهت قابل فهم بودن اصول و مفاهیم پایه ای در این روش و سادگی تنظیم پارامترهای آن، تنها نیاز به اطلاعات کنترلی محدودی جهت بکارگیری این روش کنترلی میباشد.
 • الگوریتمهای MPC را میتوان جهت کنترل پروسه های مختلفی بکار برد. این پروسه ها ممکن است دارای دینامیک ساده و یا پیچیده ای از قبیل سیستمهای دارای تأخیر زمانی طولانی، سیستمهای غیرکمینه فاز و یا سیستمهای ناپایدار باشند.
 • به سهولت میتوان آن را در سیستمهای چند متغیره بکار برد.
 • این الگوریتم ذاتاً زمانهای مرده را جبران میکند.

اسلاید ۴ :

 • الگوریتمMPC یک روش کنترل feed forward جهت جبران سازی اغتشاشهای قابل اندازه گیری بکار میگیرد.
 • قوانین کنترل خطی را بسادگی میتوان در کنترل کننده های حاصل از این روش بکار برد.
 • این روش قادر است که (constraints) محدودیتهای موجود در پروسه تحت کنترل را بسادگی در نظر بگیرد.
 • هنگامیکه خروجی مرجع در زمانهای آینده شناخته شده است، عملکرد این الگوریتم بسیار مناسب است.

اسلاید ۵ :

استراتژی MPC

 • خروجیها در فاصله زمانی مشخص N که افق پیش بینی نامیده میشود، با استفاده از مدل پروسه، در هر لحظه t ، پیش بینی میشود. این خروجیهای پیش بینی شده به مقادیر معلوم ( ورودیها و خروجیهای تا لحظه t ) و سیگنال کنترل در زمان آینده وابسته هستند که باید محاسبه و به سیستم اعمال شوند.
 • مجموعه سیگنالهای کنترلی در زمان آینده، با مینیمم کردن تابع هزینه مشخصی که سعی در کاهش خطای خروجی پروسه نسبت به خط سیر مرجع دارد بدست می آید
 • سیگنال کنترل تنها در لحظه t به پروسه اعمال می شود در حالیکه باقی سیگنالهای کنترلی در زمان آینده، کنار گذاشته میشوند

اسلاید ۶ :

ساختار MPC

اسلاید ۷ :

اجزای MPC

 • مدل پیش بینی

 

 • تابع هزینه

  مدل، پایه اصلی الگوریتم MPC است

  • دینامیک پروسه را نشان دهد
  • قادر به پیش بینی و محاسبه خروجی پروسه در آینده باشد
  • قابل فهم باشد
 • بدست آوردن قانون کنترلی

  برای بدست آوردن مقادیر سیگنال کنترلی باید تابع J را مینیمم کرد برای این کار باید مقادیر پیش بینی شده خروجی را بصورت تابعی از مقادیر گذشته ورودی و خروجی و سیگنالهای فرمان کنترلی در فواصل زمانی آینده، بدست آورد که اینکار توسط انتخاب مدل و جایگذاری آن در تابع هدف انجام میشود. در صورتیکه تابع هدف مربعی  و مدل خطی باشد و همچنین محدودیتی وجود نداشته باشد، جوابی بفرم بسته برای فرامین کنترلی بدست می آید. در غیر اینصورت از روش تکراری کمینه سازی باید استفاده کرد

 

اسلاید ۸ :

مدل

 • پاسخ ضربه
 • پاسخ پله
 • تابع تبدیل
 • فضای حالت

اسلاید ۹ :

تابع هزینه

 • N1 و N2 حد پایین و بالای افق پیش بین هستند
 • Nu افق کنترلی
 • ضرایب و رفتار تابع هدف را در فواصل زمانی آینده مشخص میکنند  و به ترتیب وزنی هستند که بر روی quality و effort می گذاریم

اسلاید ۱۰ :

مسیر مرجع

   یکی از مزیتهای کنترل پیش بین این است که اگر تغییرات مسیر مرجع در آینده از ابتدا مشخص باشد، سیستم قادر به واکنش قبل از وقوع این تغییرات در خط سیر مرجع خواهد بود. بنابر این اثر تأخیر در پاسخ پروسه حذف میشود

      عددی بین صفر و یک است مقادیر کوچک این پارامتر، تعقیب کنایی سریع را ایجاد میکند مقادیر بزرگ آن، تعقیب کنایی کندتری را ایجاد میکند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد