بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ïمقدمه‏ای بر بیهوشی

ïروند انجام بيهوشي

ïبررسی مشکلات موجود

ïسیستم‏ هوشمند عمق بیهوشی

ïمروري بر روشهاي کنترل

ïمروري بر روش‏ MPC

ïپروتکل انجام آزمايشات

ïنتايج شبيه سازي

ïنتيجه گيري

ïپيشنهادات

اسلاید 2 :

امروزه موفقيت عمل‏هاي جراحي، مرهون عمليات بيهوشي است.

اولين بيهوشي در سال 1842 توسط دکتر لانگ انجام شده است.

 بيهوشي :  نبود پاسخ و يا عكسالعمل به تحريكات عصبي

اسلاید 3 :

بررسي سلامت عمومي و مطالعه سوابق بيماري شخص

استفاده از يک داروي آرام بخش پيش از انتقال بيمار به اتاق عمل

نصب سيستم‏هاي پايش علائم حياتي بيمار بعد از انتقال به اتاق عمل و پيش از انجام بيهوشي

تزريق ناگهاني هوشبر وريدي براي القاي سريع بيهوشي

لوله‏گذاري در ناي

شروع تزريق پيوسته در فاز نگهداري بيهوشي

پايش علائم حياتي بيمار و در صورت لزوم تجويز داروهاي ديگري

اسلاید 4 :

Øمرگ و مير ناشي از بيهوشي  

Ø

Øهوشياري حين عمل جراحي

اسلاید 5 :

متخصصان براي تعيين عمق بيهوشي بیمار از سه دسته پارامتر استفاده مي‏كنند:

—

—علائم كلينيكي

—پارامترهای قلبی-تنفسی

—سیگنال EEG

اسلاید 6 :

روش‏های مختلف پردازش سیگنال EEG جهت استخراج معیاری مناسب برای تعیین عمق بیهوشی وجود دارد:

 آنالیز طیف توان

مدلسازي EEG

 آناليز ويولت

 آناليز پارامترهاي آشوب

 پتانسيل‏های Evoke

 آناليز Bispectral (BIS)

اسلاید 7 :

—شاخص بین 100 تا صفر مقیاس بندی شده است.

—با کاهش سطح هوشیاری این شاخص افت پیدا می‏کند.

—در بیهوشی عمومی مقدار مابین 60 تا 40 قابل قبول
است.

—دستگاه BIS دارای تأييدیه FDA می‏باشد.

اسلاید 8 :

حفظ بيمار در سطح مطلوبي از بيهوشي است، بدون آن‏که بيمار هوشيار باشد و یا دردي را احساس کند.

روش‏هاي مختلفي براي کنترل عمق بيهوشي وجود دارد که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است:

—

PID

کنترل کننده هاي تطبیقی

کنترل کننده هاي فازي

کنترل کننده هاي پيش بين

اسلاید 9 :

PID :

سال 2002 : ناپايداري در 1 مورد از 10 مورد، اثر : BIS

سال 2004 : استفاده از تخمين مرتبه 2، مشکل در مواجهه با تأخير، اثر : MAP

تطبیقی :

سال 2005 : در مدل ساده سازي هايي انجام شده است (بخش اثر در نظر گرفته نشده)، پارامترهاي فردي لحاظ نشده است. اثر : BIS

فازي :

سال 1997 : استفاده از AER، اثر : SAP، AER

سال 2004 : استفاده از AEP، استفاده از دو دارو، اثر : HR و SAP

کنترل مقاوم :

سال 2006: داروی رمی فنتانیل و پروپوفول، پارامترهای فردی لحاظ نمودند، اثر WAVCNS

GPC :

سال 1994 : داروي آتراکوريوم، پارامترهاي فردي لحاظ نشده، اثر MAP و paralysis

سال 1998 : مدل PK-PD ولي پارامترهاي فردي را لحاظ نکرده اند، اثر : MAP

سال 2003 : از مدل فيزيولوژيکي استفاده کردند، اثر : MAP

اسلاید 10 :

لحاظ نکردن پارامترهاي فردي بيمار

استفاده از مدل خطي 

لحاظ نکردن تأخير  

لحاظ نکردن محدوديتها 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید