بخشی از مقاله

آشنایی با وسایل باغبانی

ماشین آلات چمن زنی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- دستگاه چمن زنی: که بدون احتیاج به ایجاد نیروهای حاصل از سوخت می باشد و با کمک نیروی رو به جلوی اعمال شده کار می کند. دارای 1. غلطک جهت خواباندن 2- تیغه ی هلیسی و در محیطهای کوچک بکار می رود.( تیغه ی هلیسی یا مارپیچی)

 

2- دستگاه چمن زنی موتوری: با استفاده از سوخت بنزین قادر به حرکت است و دارای بخش ه9ای زیر می باشد:
*- بخش بنزین
*- بخش روغندان: دارای تیغه نشان دهنده روغن

 


*- بخش جمع آوری بقایای گیاهی
*- بخش دسته یا تکیه گاه و گاز دستی
*- بخش تنظیم کننده ارتفاع تیغه
*- بخش تیغه
نحوه روشن کردن: اول گاز را گر

فته و بعد کشتی را کشیده و باعث روشن شدن دستگاه می شود.
دستگاه سم پاشی پشتی: جهت سم پاشی مزارع در سایزهای کوچک بکار می رود و در سایزهای بزرگتر از سم پاشی موتوری یا سم پاشیهایی که پشت تراکتور وصل می شوند استفاده می کنند.
بخش، مخزن، پمپ دستی، بند حمایل، بخش نازل( بخش تنظیم مواد سمی)، سرلانس یا سرنازل و درجه تنظیم فشار.
آبپاش معمولی: برای تامین رطوبت گیاهان در گلخانه خانگی
الکاریز:برای تهیه مخلوطهای خاکی (الک ریز)
متر: برای اندازه گیری فاصله بین درختان
چاقوی پیوندی: بخش: تیغه فولادی- برای پیوند بکار برده می شود.چسب لاتکس: برای ترمیم شکاف درختان بعد از پیوند بکار برده می شود.
چسب حشره گیر: بیشتر به عنوان تله در گلخانه ها مصرف می شود و به عنوان حشره کش طبیعی بی ضرر می باشد.
قیچی باغبانی: جهت هرس درختان بکار می رود و بسته به اندازه درخت سایز قیچی فرق خواهد کرد و دارای بخش ثابت و محرک است.
قیچی رس بوته: جهت جاد اشکال بر روی درخ

تچه های زمینی بکار می رود.
اره: جهت برش قطعات بزرگتر درختان بکار می رود.
طناب پلاستیکی: برای تنظیم فاصله بین ردیف های درختان
دستگاه کنترل دما: اختلاف بین شب و روز بین

9-3 درجه می باشد.( نشان دهنده ی اختلاف دمای بین شب و روز که استاندارد آن بین 9-3 درجه سانتی گراد است.)


ترازوی گلدان: 1- سفالی 2- پلاستیکی 3- فیبری
پوکه باغبانی: برای ترکیبات خاک و از خصوصیات آن جذب بیشتر آب و نیز عاری از هر نوع آفات و بیماریها می باشند.
خاک برگ: بهترین برگ جهت تهیه خاک برگ، برگ چنار است.
خزه اسپاگرام: محیط ریشه زایی- حفظ کننده رطوبت
کلدر: برای کشت و کار و ایجاد پشته
شن کش: جدا کننده سنگ از خاک

موضوع گزارش: شناسایی انواع گیاهان

انواع گیاهان:


1- علفی 2- خشبی

گیاهان خشبی:
دارای دیوارهای چوبی هستند که باعث استحکام گیاه می شوند به عبارتی در این گیاهان وجود چوب از عوامل اصلی استحکام گیاه است و این گیاهانبر روی تنه شاخه های فرعی و جانبی قرار دارند.
2- تعدادی از آنها به صورت خزنده هستند و تمایل به پخش بر روی زمین دارند.
3- تعدادی دیگر از این گیاهان به صورت درختچه هستند، ما نمی توانیم تنه اصلی را از بقیه شاخه ها جدا کنیم یک تعداد از این گیاهان چوبی به صورت بالا رونده هستند یعنی اگر تکیه گاهی داشته باشند می توانند به راحتی به این تکیه گاه بسته شوند و مناظر بسیار جالبی را برای ما بوجود آورند.

1- درخت زردآلود: به عنوان یک گیاه خشبی یا چوبی باغبانی به حساب می آید که جزء درختان میوه مناطق معتدله است دارای تنه مشخص است چوب تنه به رنگ قهوه ای روشن، شاخه های فرعی متعدد، برگها به صورت متناوب چوبهایی که به صورت جوان هستند تا حدودی به سمت سرخی می گرایند.
2- پیچ اناری: گیاه جزء گیاهان خشبی بالا رونده است جزء پیچهای بالا رونده در باغبانی به شمار می آید و برگها به صورت مرکب شانه ای فرد می باشد نحوه نگهداریش و تربیت آن بستن شاخه های خبشی بر روی تکیه گاه یا آلاچیق های تزئینی می باشند جالب است بدانید برگ های مرکب بر روی ساقه نیز به صورت متقابل قرار گرفته است.
3- سرو خزنده: از تیره مخروطیان یا سوزی برگان است دارای برگهای همیشه سبز، برگها به صورت فلی روی هم قرار می گیرند ساقه خبشی ولی تمایل به بالا رفتن ندارد بلکه تمایل در توسعه بر روی سطح پوششی خاک می باشند.


4- زرشک زینتی: این گیاهان جزو گیاهان زینتی فضای سبز می باشند و دارای شاخه های خبشی ولی هیچ کدام از لحاظ قطر و ضخامت برتریت ندارند و ظاهر کلی گیاه به رنگ قرمز می باشند و در فضای سبز کشت توده ای، این گیاه منظره بسیار جالب

از لحاظ یکنواختی بوجود می آورد. تکثیر آن نیز از طریق قلمه های خشبی و نیمه خشبی است دارای گلهای زرد رنگ است که ارزش چندانی ندارد،گلهای قرار گرفته بر روی ساقه این گیاه بیشتر به فرم فراهم دیده می شوند( چند برگ در یک بند) تنه گیاه خاردار است(یکی از نکته های شناسایی گیاه) و گیاهی است رس شونده یعنی می توانیم با رس به فرم دلخواه در آوریم.
5- شیر خشت: گیاهان چوبی درختچه ای و هم خزنده است. جالب است که برگها به صورت متقابل بر روی ساقه قرار گرفته اند و از جوانه های کناری این به رنگ سرخ نسبتا تیره به چشم می خورد جزو گیاهان متحمل کم آبی است.


گیاهان علفی:
1- گیاهان شمعدانی: دارای برگهای نسبتا کروی و کناره های چین خورده و دارای برگ های ساده، نحوه قرار گرفتن برگها بر روی ساقه بصورت متناوب، بوی خاصی از برگها و تنه آن به مشام می رسد. تکثیر آن از طریق گیاهان علفی به صورت قلمه است گل دهی در مقابل نور خورشید فراوان صورت می گیرد.
2- کلنوس یا سن یوسف: ساقه بصورت چهار گوش، برگها بصورت متقابل قرار گرفته اند و دارای برگ ساده رنگ آمیزی برگها در این گیاه بر ارزش تزئینی آن می افزاید به شرطی که در مقابل نور مستقیم باشد تکثیر آن از طریق قلمه های علفی می باشد.
3-اختر یا کانا: از خانواده موزاسه می باشد و دارای گلهای نسبتا زیبا و نامنظم، یکی از ویژگیهای گلهای این گیاهان برگهای آن بصورت بزرگ، کشیده و نوک تیز می باشد که به صورت متناوب بر روی گیاه قرار می گیرد جزء گیاهان علفی دائمی بشمار می آیذ و همچنین یک گیاه ریزوم دار است. تکثیر آن از طریق ازدیاد ریزوم دار است. تکثیر آن از طری

ق ازدیاد ریزوم است. ریزوم ها در واقع به معنای ساقه های زیر زمینی می باشد. بهتر است ریزوم های گیاه را در پایان فصل رویشی از خاک درآورده در محل شروع فصل کاشت یک ماه قبل از انتقال ریزوها را که در داخل ماسه قرار گرفته اند آبیاری می کنیم تا جوانه های خفته بیدار شده و شروع به رشد کنند.
موضوع گزارش: آماده سازی گیاهان برای فصل سرما و گرفتن بذر

شرح:
در این جلسه تمامی گیاهان یکساله موجود در محوطه جلوی مهمانسرا جمع کردیم، گیاهان مثل گل جعفری را بعد از اینکه جمع کردیم از آنها گرفتیم و نحوه گرفتن بذر به این صورت است که گلهایی را که کاملا رسیده اند و بذرهای آنها د

ر حال ریزش است. جدا کرده و در داخل نایلون بسته بندی کردیم و علت جمع آوری گیاهان یکساله آن است که ممکن است در سال بعد در آن مکان آن گیاه کشن نشود و اگر آنرا جمع نکنیم بذرهای آنهانیز ریخته و در سال آتی دچار مشکل خواهیم شد.

 


موضوع گزارش: گلخانه

تشریح:
گلخانه به محیط هایی اطلاق می شود که از آن دما، رطوبت و میزان گاز co2 به صورت کلیمایتزه یا کنترل شده می باشد و دارای انواع مختلفی می باشند که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرند از آن جمله:
1- گلخانه های یک طرفه
2- گلخانه های نیمه دو طرفه
3- گلخانه های دو طرفه و قوسی
4- قوسی با دیوارهای عمودی
5- قوسی نوک دار با دیوار های شیب دار
6- قوسی نوک دار با دیوارهای عمودی
7- گلخانه بام مشتی
8- گلخانه دندانه یا سقف آلونکی
9- گلخانه های قوسی به هم پیوسته و انفرادی
گلخانه های یک طرفه: گلخانه هایی هستند که دیواره شمالی آن از دیواره جنوبی آن بلندتر بوده و زاویه ی را با سطح زمین ایجاد می کند که باعث جذب بیشتر نور می شود و بیشتر جنبه نمایشی دارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد در یک طرف آن چهار چوب های فلزی قرار دارند که جهت نمایش گلها از آن استفاده می شود

و در طرف دیگر سکوهای از دیاد قرار دارند که جهت ازدیاد گیاهان استفاده می شود مثلا برای قلمه زنی که گلخانه خود دانشگاه از این نوع بوده است و تنها گلخانه ای که در مناطق کوهستانی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است گلخانه های قوسی می باشند که هم نور بیشتری جذب می کند و هم هزینه ای که جهت درست کردن راهروی آن حدود 75 سانتی متر و فاصله میله ای هر یک از چهار چوب ها حدود 3 متر از همدیگر می باشد و پوشش آن از طریق پلی اتیلن uv دار می باشد چون در مقابل نور خورشید قدرت مقاومت بیشتری دارد و چهارچوب آن بهتر از آهن گالوانیزه می باشد.

احداث گلخانه
گلخانه مکانی محصور شده نبستا شفاف یا شفاف برای تنظیم رشد گیاه و جلو انداختن رشد آن اسکلت گلخانه که از جنس گالوانیزه ( فولاد با پوشش گالوانیزه گلخانه های قوسی با دیوارهای کناری ، ممکنه بدون دیواره هم باشند. تاج گلخانه به بلندترین نقطه گلخانه گفته می شود بیشترین ائتلاف از تاج گلخانه، امتداد گلخانه در ازای گلخانه ( شمال و جنبو) روکش پلاستیکی uv دار که پاره نمی شود و از اشعه ها وراء بنفش جلوگیری می کند رایج ترین اسکلت، اسکلت فلزی از جنس گالوانیزه( فولادی) است. ابتدا محل قرارگیری میله مشخص می شود خاک محل مربوط گود شود تا استحکام میله برای مدتی باقی بماند برخی از مهمترین ابعاد گلخانه کمانی مخصوص پرورش صیفی جات است فاصله میله های از هم 12 الی14 متر مطلوبش 3 متر بعد از نصب میله های عمودی ،ناودانی است.
عرض دهانه کمان حداقل 6 متر و حداکثر 8 متر و

حد مطلوبش 7 الی 5/7 متر است طول گلخانه 25 الی 30 متر حداقل 20 متر و حداکثر50 متر بیشتر شود نمی توان دمای آن را تامین کرد ارتفاع کف تا تاج گلخانه 5/3 الی 80/3 متر حداقل 30/3 و حداکثر 4 متر ( برای صیفی جات)
ارتفاع کف تا سیم های 5/2 الی 80/2 متر حداقل 20/2 و حداکثر 3 متر از سطح زمین جهت نگهداری بار تاج فشاری که وارده می شود از طر

یق سیم هالت قطر لوله های کمان اصلی 2 الی5/2 اینچ است می توان از 5/1الی5/3 هم استفاده شود قطر مطلوب منقول سیم های قیم 5/1 الی 3 اینچ می باشد در جهت شمالی جنبوی بوده جهت باید بهس متی باشد که حداکثر نور استفاده می شود و استقرار از عرض باید به گونه ای باشد که کمترین وزش باد باشد. پوشش پلاستیکی از پلاستیک مقاوم به اشعه uv استفاده می شود چون در نقاطی که شدت آفتاب زیاد است پلاستیک بتدریج کدر شده از ابین می رود پس از پلاستیکی که 6 دوره کاشت و 2تا4 سال ضخامت دارد استفاده می شود که عرض 4 متر دارد با عرض باز شده 8 متر هر لایه حدود نیم متر روی لایه دیگر می افتد باید درزها در جهت موافق باد باشند. و دماسنج هم سطح با گیاه آویزان می شود بر روی دماسنج باید یک رطوبت سنج وصل شود Co2 مورد نیاز برای محصولات گلخانه ای 1000 تا1400 pmm است هوای اطراف ما 30pmm و co2 دارد.
دی اکسید کربن عامل اصلی فتوسنتز و برای افزایش کیفیت محصول باید Co2 را تامین کرد و یا از طریق کپسولهایی و یا شمردن کاه روی سطح 10 الی 15 سانتی متر در صورت وجود رطوبت کافی آسایش می شود.
هر100 متر مربع یک فن 1300 تا1400 دور لازم است درهر سه متر مربع یک تنگستن + یک فتوسنت وصل می شود بهترین آبیاری مثلا برای خیار گلخانه ای آبیاری قطره ای است و خاک مناسب سبک و معمولی ( درسی) و دارای زهکشی مناسب باشد و با پودرهای پوسیده دامی تقویت شود بهترین PH خاک 6الی5/6 است ولی تا 7PH محصول خوبی بدست می آید.
سیستم های تهویه از جمله سیستم Fau and paa از موارد مهم در تهویه گلخانه می باشد تهویه کناری و سقفی و استفاده از هواکش.
کاهش رطوبت گلخانه با استفاده از بادزنهای برقی باز گذاشتن دریچه های گرم کرون گلخانه ها و پوشش راهرو با سیمان است برای جلوگیری از شدت نور زیا

د شیشه ها را گل پاشی و رنگ پاشی یا از حصیر های چوبی یا از محلول آهک استفاده می شود. و یک پوشش دیگر بنام مش(Mesh) پلاستیکی های طوری ظریف که بصورت متری هستند استفاده می شود.

انواع برگ 1) ساده 2) مرکب
اگر از یک پهنک تشکیل شده و انشعابی در روی پهنک دیده

نشود برگ ساده و اگر بریدگیهایه رگبرگ اصلی برسد برگ مرکب گفته می شود.
برگ مرکب: مثال اقاقیا و خرما. برگ ساده: مثل برگ انجیری گروه گل سرخیان میوه های ریز گل سرخیان (زالزالک) و سه نوع برگ متقابل، متناوب و فراهم داریم که به شرح زیر می باشد:
پیچ متقابل و ساده که پیچ بالا رونده است یا سرزد فراهم و یکی هم به ژاپنی که در قسمت زینتی است.
و از گیاهان باغی زرد آلو و بید و توت سفید و بوداعغ که برگ ساده دارند.
از سوزنی برگیان کاج مشهد و کاج نوئل هستند برگهای شکل مثل سروخمره ای
پیچ شانه ای مرکب فرو مثل پیچ گلی سین که با شاخه های چوبی هستند ، برگ مرکب مثل اقاقیا گل سرخ و پیچ اناری که بالا رونده و دارای شاخه های چوبی شده است برگ گردد شانه ای فرد و برگ بیدی برگ ساده و غلاف دار است.

انواع میوه
تعریف میوه: تخمدان تلقیح شده و رشد یافته را میوه می گوییم.
که از سه قسمت برون به میانبر و درون بر تقسیم می شود. انواع مختلفی دارد که به شرح زیر می باشد:
بسته میوه هایی که برون بر نازک میانبر گوشتی و درون بر ژل

ه ای داشته باشند گفته می شود مثل گوجه فرنگی ، خیار، کیوی، زالزالک ، فلفل خوراکی ،کدو، که کدو و خیار از نوع بسته سخت می باشند.
برون بر نازک درون بر گوشتی و میانبر گوشتی مثل آلبالو و زردالو آلو بادام و گردو سنجد.
میوه خشک نا شکوفا میوه هایی که شکاف بر نمی دارد و مثل

آفتابگردان ، فندق و میوه گلسرخ.
میوه خشک شکوفا مثل نیام( لوبیا) و کپسول کالا و اطلسی ایرانی.
یک نوع بسته مرکب هیریدیدم مثل لیمو ترش که میانبر اسفنجی درون بر غشایی و برون بر چربی دارد.

میوه های ساده خشک: میوه های ساده خشک ممکن است شکوفا یا نا شکوفا باشند که به طور معمول در زمان رسیدن باز شده و بذر زیادی را ازاد می سازند که عبارتند از:
1- نیام: که از یک برچه تشکیل شده و به شکل غلافی است که پس از رسیدن از دو پهلو باز می ود( لوبیا و باقلا)
2- برگه: که از یک برچه تشکیل شده که با یک شیار شکفته می شود و مثل زبان درقفا.
3- خورجین: که از دو برچه تشکیل شده که از دو حجره طولی توسط یک دیوار نازک غشایی به دو قسمت تقسیم می شود(خردل)
4- کپسول: که از دو یا چند برچه تشکیل شده که به هم پیوسته اند و شکفته شده و بذرها را آزاد می کنند.( شقایق)

میوه های خشک نا شکوفا عبارتند از:
الف- فندقه: که از یک برچه تشکیل شده و بذرها رها شده ای دارد ( آفتابگردان)
ب) فندقه بالدار: فندقه بالدار که گاهی از دو برچه تشکیل شده است(افرا،زبان گنجشک نارون)
ج) خشکبار: فندقه بزرگی که درون بر سخت و چوبی دارد مثل

گردو و فندق
د) گندمه: که از یک برچه و یک بذر تشکیل شده و فرابه در همه قسمتها به بذر چسبیده است مثل ذرت

5- فندقه تغییر شکل یافته: که از یک یا چند برچه تشکیل شده که هر کدام به طور معمول حاوی یک بذر هستند برچه ها هنگام رسیدن از هم جدا می شوند اما هر کدام بذر خود را نگه می دارند( هویچ و کرفس)


انواع ریشه
1- ریشه نابجا Advoutitious . 2- ریشه افشان fli berous roots
3- ریشه راست tap roots . 4- ریشه اصلی prim ary roots
5- ریشه ثانویه secouh davy roots.


ساقه و ضمایم آن: ساقه از سه بخش طوقه Crom ، گره node، جوانه bud
تشکیل شده است.


انواع جوانه:
1- جوانه انتهایی 2- جوانه جانبی Axillary bud , termiual bud
محل اتصال ساقه به ریشه که در سطح خاک است طوقه گفته می شود در روی ساقه برگها جوانه ها و برآمدگیهای به نام گره دیده می شود ، گره به محلی گفته می شود که برگ یا برگها از آنجا به ساقه متصل می شوند فاصله دو گره متوالی را میان گره می گویند.
در روی ساقه دو نوع جوانه دیده می شود جوانه جانبی که در محل زاویه ای که دمبرگ یا ساقه می سازد قرار دارند این جوانه ها ممکن است خاستگاه محورهای فرعی یا کل باشند هر جوانه به وسیله پولکهایی که همان برگهای تغییر شکل یافته اند حفاظت می شود.
جوانه انتهایی اغلب در نوک ساقه اصلی یا شاخه ها پدید می آید و به جوانه های جانبی شباهت دارد ولی کمی بزرگتر است جوانه انتهایی با تولید به انتهای جدید موجب افزایش طول ساقه می شود.
ساقه های هوایی( درخت زرد آلو)
ساقه های خرنده ( کدو، توت فرنگی، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، خربزه)
ساقه های بالا رونده( پیچک کل سرخ رونده، رز رونده، پیچ ان

اری، پیچ هین الدوله
ساقه های ذخیره ای ( پیازی) ( پیاز)


مومضوع گزارش: تهیه قلمه از رز

 

وسایل مورد نیاز:
1- قیچی باغبانی
2- چاقو
3- بیلچه
تکثیر گیاهان:
1- روش جنسی از طریق بذر
2- روش غیر جنسی از طریق:
الف- قلمه زنی ( علفی ، خشبی، چوبی)
ب- نیمه خشبی( گل سرخ15-10 سانتی متر) و نیمه چوبی
ج- پیوند
د- خوابانیدن
ه-کشت بافت
نحوه انجام:
ابتدا گیاهی را که می خواهیم از آن قلمه تهیه کنیم انتخاب می کنیم و بعد قلمه های جوان را انتخاب می کنیم و بهترین قلمه، قلمه ای است که نه از قسمت های بسیار پیر انتخاب شود و نه از قسمت های خیلی جوان یعنی انتهایی بلکه باید ما بین این دو قسمت انتخاب شود و بعد آن را برش داده و بهترین اندازه برای قلمه زنی 10 الی15 سانتی متر است و بهترین زمان قلمه برداری بعد از باریدن حداقل اولین برف می باشد تا اینکه ساقه حالت ارغوانی پیدا کند و همه مواد غذایی خود را در داخل ساقه جمع کند و هنگام برش قلمه ابتدا ساقه مورد نظر را برش داده و بعد برگ های آن را حذف می کنند به جز برگ انتهایی که این کار برای آن است که قطبیت ساقه از بین نرود و ما دچار مشکل نشویم و بعد اگر بخواهیم ساقه را به چندین ساقه تقسیم کنیم بهتر است قسمت پایین قلمه ها به حالت مورب و قسمت بالای آن به حالت صاف برش داده شود تا هنگام کشت دچار مشکل نشود و بعد آن را درداخل بسترها

ی کشت، کشت می دهند و بهترین دما برای آنها دمای 25 درجه سانتی گراد به عنوان پادما و دمای 10 درجه سانتی گراد جهت خود گیاه می باشد و در داخل ماسه کشت می شود و آب به اندازه نیاز به آن داده می شود و نتیجه بعد از سه الی

 

چهار ماه بدست می آید.

موضوع گزارش: تهیه قلمه از کاکتوس و گل ناز

وسایل مورد نیاز
- قیچی
- چاقو
- گلدان


نحوه انجام
ابتدا گیاه کاکتوس مورد نظر را انتخاب می کنیم و بعد هر یک از جوانه ها را به عنوان یک شاخه در نظر می گیریم و به وسیله چاقو یا قیچی آنرا جدا می کنیم و از زیر محل بند ساقه گیاه و آنرا به مدت یک هفته در مقابل پنجره دور از نور آفتاب قرار می دهیم تا آب خود را از دست بدهد و بعد آنرا در داخل گلدان که با ماسه پر شده است کشت

می دهیم و مقدار آب آن باید بسیار کم باشد و در غیر اینصورت گیاه آب اضافی جذب کرده و سیاه می شود و بعد از کشت آنرا در دمای 10 درجه قرار داده و به آن پادما می دهیم و نتیجه آن نیز بعد از یک الی دو ماه مشخص می شود و مقدار دمایی

که به عنوان پادما استفاده می شود 20 الی 25 درجه است. اما گل ناز را از زیر محل بند ساقه گیاه را از گیاه اصلی جدا کرده و برگهای اضافی آن را قیچی می کنیم و داخل گلدان در ماسه می کاریم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید