دانلود مقاله ازمایشگاه

word قابل ویرایش
15 صفحه
4700 تومان

ازمایشگاه

آنس ( فلیدوپلاتین ) : که به دو نوع می باشد نوک تیز و حلقه ای که برای انواع کشت ها در محیط های مختلف به کار می رود .
پیست اتوماتیک : پیستی بسیار حساس و دقیق می باشد که دارای تنظیمی در قسمت فوقانی خود می باشد که می تواند از ۱ سی سی تا ۱۰۰۰ سی سی تنظیم شود . این دستگاه دارای قسمت های پلاستیکی می باشد که برای برداشتن مواد از آنها استفاده می شود و یکبار مصرف می باشند . این اجزای پلاستیکی سر سمپلر می باشند .
فور : دستگاهی برای استریل کردن
انکوباتور ( گرم خانه ) : که بعد از کشت برخی محیط ها را برای اینکه در محیط مناسب خود قرار گیرند در آن قرار می دهند . دمای آن قابل تنظیم بوده همچنین می توان زمان را نیز برای آن تعریف نمود .
اتوکلاو : دستگاهی شبیه به یک زود پز بزرگ می باشد که برای استریل کردن از آن استفاده می شود.

استریلیزاسیون :
روندی است که در طی آن همه اشکال میکروبی را اعم از اشکال فعال و اسپورها را از بین می بریم و آن ابزار و یا آن ماده مورد استفاده را عاری از هر گونه میکروب می کند .
استریلیزاسیون به دو صورت خشک و رطوبی انجام می شود .
Stril: ( Dry – wet – filter )
روش های کشت باکتری :
هدف از کشت باکتری :
۱- باکتری را بتوانیم جدا ایزوله کنیم ( خالص کنیم ) مثلا حیوانی که مبتلا است ( بیمار است ) می توانیم عوامل بیماریزا را از او جدا کنیم و با شناسایی عوامل بیماریزا پی به ماهیت بیماری ببریم .
۲- از کشت باکتریایی کمک می گیریم برای درمان بیماری ( تست آنتی بیوگرام ) که در این تست ها باکتری خالص شده را در اختیار داریم . می توانیم داروهای متعدد را روی آن آزمایش کنیم و به هر کدام از داروها جواب داد در مورد انسان و یا دام استفاده کنیم .

۳- تهیه واکسن ها : کشت های خالص را بدست می آوریم بعد آنتی ژنهای آن باکتری ها را جدا می کنیم و از آنها واکسن تهیه می کنیم .
محیط های کشت :
الف : محیط کشت مایع : (Broth) آبگوشت ، مثال انواع محلولهای قندی مثل گلوکزبرات .
ب : محیط های جامد : Agar :
یک پلی ساکارید است . پلی ساکارید کمپلکسی است که باکتری ها می توانند آن را تجزیه کنند . ( سفت کننده است ) . ما به طور معمولی محیط های جامد را داخل پلیت تهیه می کنیم ( یک تعدادی داخل لوله ) محیط های مایع همیشه داخل لوله تهیه می شوند .
ج : حالت نیمه جامد :
آگار را به میزان کم دارد حالت ژل مانند . از این محیط ها عمدتا جهت بررسی فاکتور حرکت در باکتریها استفاده می کنیم و در لوله هم تهیه می شوند .
روش های کشت :
۱- روش شعاعی :

۲- روش کشت T:

۳- روش کشت ممتد :

۴-کشت یک چهارم (۴/۱)

روش های کشت در لوله :

نوترینت آگار زرد رنگ طلایی می باشد .
چهار محیط را ما در این آزمایش کشت دادیم .
۱- در یک پلیت که زرد رنگ بود ( نوترینت آگار ) از محیط e3 کشت دادیم .
۲- در مایع قندی که قرمز روشن بود از محیط e1 کشت دادیم .
۳- در SIM که زرد روشن بود از محیط e3 کشت دادیم .
۴- در TSI که نارنجی رنگ بود از محیط e2 کشت دادیم .

رنگ آمیزی باکتریها :
Whole colony : اشکال کلونی :
Pnctiform: Circular:

☼☼☼☼☼☼ ЖЖЖЖ
Filamentus: ☼☼☼☼☼☼ Rhizoid: ǼĦĦΨΨ Ivregular :
☼☼☼☼☼☼

Flat: Elevation: (شکل جانبی , چقدر بالا رفته) Raised:

Convex: Pulvinate: Umbonate:

Smooth: صاف Roaph: خشن Drycorn powdery: حالت پودری
Sarface appearance: جنس
انواع رنگ آمیزی :
۱- ساده
۲- تفریقی
در حالت تفریقی از دو رنگ می توان استفاده نمود که حالت کنتراست داشته باشند . اما در رنگ آمیزی ساده از یک رنگ استفاده می شود .
هدف ما از رنگ آمیزی تشخیص گران مثبت یا گران منفی بودن باکتری است .
رنگ آمیزی ساده را با متیلن بلو انجام دادیم .

نتایج آزمایش کشت باکتری :
کشت در پلیت به صورت کلونی تک دیده می شود . در مایع کشت بسیار عالی و به رنگ نارنجی در آمده است . سطح مورب به صورت خوب کشت شده و رنگ آن زرد تیره ( رنگ روغن مایع ) شده است که قبلا قرمز آجری بود . در SIM مسیر فرو رفتن آنس به صورت ابر مانند می باشد .
Plate : Raised & Circular & Smooth

تهیه اسمیر میکروبی و رنگ آمیزی آن :
در واقع ما در این تکنیک باکتریهایی را که می خواهیم در زیر میکروسکوپ با اهداف مختلفی بررسی کنیم ابتدا بایستی که یک گسترش را از آنها تهیه کنیم به این صورت که باید یک لایه نازکی از این جمعیت باکتریایی تهیه کنیم بعدا اینها را تثبیت می کنیم روی لام و پس از رنگ آمیزی زیر

میکروسکوپ بررسی می کنیم . برای شروع کار از یک لام تمیز استفاده می کنیم . ابتدا از آب مقطر یک مقدار بر می داریم خیلی کم روی لام می گذاریم بعد نوک آنس را آغشته می کنیم و در داخل لام کاملا پخش می کنیم بعد در فضای آزمایشگاه باید خشک شده و برای تثبیت از روی شعله رد می کنیم . تا مدتی که دست را نسوزاند . مایع را نیز بعد از استریل کردن آنس در محیط مایع فرو می بریم و بعد یک یا دو بار در محیط فرو می بریم و بعد روی لام جدید می ریزیم .

رنگ آمیزی گرم :
در روش رنگ آمیزی گرم ما از سه رنگ استفاده می کنیم که ۲ تا از این رنگها نقش مستقیم در این رنگ آمیزی دارند و براساس اینکه باکتری ها چه رنگی را به خودشان خواهند گرفت می توان آنها را بعدا دسته بندی کنیم به گرم + و گرم _ ای روش برای اولین بار در سال ۱۸۸۴ توسط کریستین گرند ابدا‌ء شد و به مرور زمان یک سری تغییراتی در آن به وجود آمد ولی به طور کلی اساس کار تفاوت چندانی نمی کرد .
اساس کار:
ما ابتدا از یک رنگی استفاده می کنیم بنام رنگ اولیه Primary stain که با این رنگ آمیزی هر دو گروه رنگ خواهند گرفت .
از یک ترکیب رنگ بر استفاده می کنیم ( De colorization agent ) .
رنگی که باعث ایجاد کنتراست می شود . (Coanterstain)
که در مرحله آخر اجرامی که به وسیله عامل رنگ بر رنگشان را از دست داده اند به این رنگ آغشته می شوند . له که آبی است .
رنگ بر اتیل الکل ۹۵% است .
رنگ آخر سافرانین یا فوشین است . (قرمز رنگ).
برای اینکه مراحل از یادمان نرود می توانیم همواره دو کلمه کلاس و کلاف را به خاطر داشته باشیم .
اینکه چرا یکسری از باکتریها رنگ اولیه را به خود جذب می کنند و آن را موقع استفاده از رنگ بر از دست نمی دهند و برعکس یک سری دیگر رنگشان را به راحتی از دست می دهند بنا به یک سری اعتقادات بر می گردد به ترکیب شیمیایی غشاء باکتریها . ولی شواهدی نیز وجود دارد که ترکیب

غشاء نمی تواند چندان در این امر دخیل باشد . به طور مثال مخمرها که جزء باکتریها اصلا حساب نمی شوند و ساختار دیواره سلولی آنها نیز کاملا متفاوت از باکتریهاست . ولی در رنگ آمیزی گرم به صورت گرم + دیده می شوند لذا عقیده بر این است که بیشتر منافذی که در غشاء وجود دارند و قابلیت نفوذپذیری این منافذ و یکسری پدیده های فیزیکی در این نحوه رنگ آمیزی دخیل هستند .
۱٫ در سطح خارجی باکتریهای گرم + قشری از نمک منیزیم ریبونوکلئیک وجود دارد که با رنگ کریستال ویوله و لوگول ترکیب پایدار ایجاد میکند و در اثر مواد بی رنگ کننده نیز این رنگها از باکتری ها خارج نمی شوند و این در حالی است که باکتریهای گرم منفی فاقد این ویژگی هستند .

۲٫ PH ایزو الکتریکی برای باکتریهای گرم + پایین تر از باکتریهای گرم _ است روی این اصل باکتریهای گرم + در حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از گرم منفی ها کریستال ویوله و ید را جذب می کنند و به راحتی هم این رنگ را از دست می دهند .
۳٫ گفته می شود که کریستال ویوله و ید در داخل باکتریها با هم ترکیب شده و مولکول درشتی را به وجود می آورند ه این مولکول نمی تواند از جدار گرم + ها خارج شود در حالی که در گرم _ به راحتی می تواند رنگ از طریق دیواره خارج گردد .
۴٫ بخش اعظم Cell wall گرم _ ها از لیپوپروتئین است و تحت تاثیر ماه رنگ بر الکل و استون چربی های آن حل شده و کمپلکس رنگی خارج می شود .
تذکر مهم :
اگر مدت زمان استفاده از رنگ بر طولانی شود باکتریهای گرم+ به صورت گرم _ دیده خواهند شد . وهمچنین اگر برای تهیه لام از باکتریهای پیر و مرده استفاده شود که اینها قدرت نگهداری رنگ را ندارد بنابراین به رنگ گرم _ در می آیند .

روش کار:
ابتدا یک اسمیر میکروبی تهیه می کنیم ، آن را خشک و بعد Fix می کنیم و بعد آماده می شود برای رنگ کردن . سطح اسمیر را با کریستال ویوله می پوشانیم یک دقیقه صبر می کنیم . با یک پیست حاوی آب مقطر اضافی رنگ را می شوییم بعد روی آن لوگول می ریزیم و یک دقیقه صبر می کنیم . بعد از این کار اضافی این را با آب شستشو می دهیم . بعد از این مرحله از رنگ بر استفاده می کنیم . باید دقت شود استفاده از اتیل الکل بیش از حد طولانی نشود . نهایتا روی آن سافرانین یا فوشین می ریزیم و ۴۵ ثانیه صبر می کنیم و اضافی آنرا می شو

گرم + به رنگ آبی تا بنفش ( که مال کریستال ویوله است )
گرم _ به رنگ قرمز ( که مال سافرانین یا فوشین می باشد )
کلاس : ک, کریستال ویوله . ل , لوگول . ا, اتیل الکل . س , سافرانین .
کلاف : ‌ ک, کریستال ویوله . ل , لوگول . ا, اتیل الکل . ف , فوشین .
موارد مورد مشاهده شده :
سرئوس :
باسیل بوده و گرم + می باشد .
اورئوس :
کوکسی بوده و گرم + می باشد .
لیسترا مونو سایتراژنز:
به شکل باسیل های بسیار کوچک بوده و گرم + می باشد .
ایکولای :
به شکل باسیل کوتاه بوده و گرم _ است .
نکته : ما در رنگ آمیزی مرحله آخر از فوشین استفاده کردیم .
پس : اورئوس فقط کوکسی ای کولای فقط گرم _

رنگ آمیزی اسپور :
یک سری از باکتریها می توانند ایجاد آندسپور کنند که این آندسپور در مقابل شرایط محیطی می تواند در مقابل خشکی مقاومت زیادی داشته باشد . از آنجایی که ساختار پوششی اسپور به نحوی است که رنگ در شرایط عادی نمی تواند وارد آن شود بنابراین از یک روش خاصی برای این

رنگ آمیزی استفاده می کنیم . به دین صورت که ما ابتدا از رنگ ( مالاشیت گرین ) سبز مالاشیت و جهت تسهیل ورود این رنگ به داخل اسپور آن را حرارت می دهیم . حرارت دادن نباید به نحوی باشد که موجب تبخیر و یا جوشیدن رنگمان شود . برای حرارت دادن می توانیم از هات پلیت استفاده کنیم ولی باید دقت کنیم که حرارت تا حد جوش نرسد . ۲ الی ۳ دقیقه به آن حرارت می دهیم , بعد خنک می کنیم زیر آب شستشو می دهیم و سپس ب روی آن سافرانین اضافه می کنیم به مدت حدودا ۳۰ تا ۴۰ بعد رنگ اضافه را شستشو می دهیم و بعد خشک می کنیم و با

میکروسکوپ ۱۰۰ بررسی می کنیم . در این روش رنگ آمیزی اسپورها به رنگ سبز و فرم های دیگر سلول باکتری به رنگ قرمز خواهند شد .
در همان روز محیط SS Agar تهیه کردیم به دین صورت که در داخل۲۰۰ گرم آب مقطر ۱۲ گرم آگار اضافه کرده و به مدت ۱۵ دقیقه در اتوکلاو می گذاریم .
رنگ آمیزی کپسول : ( رنگ آمیزی منفی )
برای رنگ آمیزی کپسول از Nigrosin استفاده می کنیم . طریقه درست کردن نیگروزین بدین صورت است که ۵/۰ گرم از ماده خشک نیگروزین را در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم .
روش کار:
یک لام تمیز انتخاب می کنیم در قسمت انتهایی قطره کوچکی از نیگروزین را می گذاریم با استفاده از لوپ ( آنس حلقه ) یک مقدار از کلونی را برداشته و در داخل رنگ حل می کنیم . با لام دیگر پخش می کنیم و بعد خشک می شود .

محیط های کشت SIM و TSI را تهیه می کنیم . ( SIM حالت ژلوز دارد TSI حالت جامد دارد .) به دین صورت که برای SIM 6 گرم در ۲۰۰ سی سی آب مقطر که قهوه ای رنگ می شود . و برای TSI 65 گرم در یک لیتر حل می کنیم که قرمز رنگ است . سپس آنها را در داخل لوله آزمایش انتقال می دهیم بعد روی آنها پنبه غیر هیدروفیل می گذاریم سپس لوله ها را در داخل یک بشر می گذاریم ( یا ظرف دیگر ) اتوکلاو می کنیم (۱۲۱ درجه ۱۵ بار ۱۵ دقیقه ) .
در مورد SIM به حالت قائم می گذاریم تا سفت شود . ولی در مورد TSI جا لوله را کج ( مورب ) می گذاریم .

Agr + آب مقطر Hot plate داخل لوله آزمایش پنبه غیر هیدروفیل

بشر اتوکلاو .

از لحاظ ترکیب محیط کشت را ۴ قسمت می کنیم .
۱٫ غنی کننده .
۲٫ مغذی ( عمومی ) .
۳٫ انتخابی .
۴٫ افتراقی .
غنی کننده عمدتا مواقعی استفاده می شود که ما بخواهیم باکتریهایی راکشت بدهیم که یا تعدادشان کم است و یا اینکه در رقابت با سایر باکتریها رشدشان بسیار کم یا اینکه مهار می شود .
محیط کشت مغذی ( عمومی ) ترکیبشان به صورتی است که همه باکتریها و یا به عبارتی اکثریت باکتریها می توانند در آنها رشد بکنند و خود محیط ماهیتا نمی تواند حالت انتخابی برای یکسری از باکتریها باشد . مگر اینکه فاکتورهای دیگری را مثل دما مدت انکوباسیون و هوازی یا بی هوازی بودن به آنها اعمال شود .

محیط های کشت انتخابی دارای ترکیباتی هستند که برای یکسری از باکتریها تشویق کننده و برای برخی دیگر خاصیت مهار کنندگی دارد و این می تواند یک حالت انتخابی را به وجود بیاورد .
محیط کشت افتراقی را بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی باکتریها تقسیم می کنند به این معنی که با توجه به تفاوت هایی که در رابطه با اعمال بیوشیمیایی باکتریها بر روی محیط کشت انجام می دهند و متعاقبا متابولیتهایی را آزاد می کنند بر این اساس می توانیم باکتریها را از هم دیگر تخریب کنیم عمدتا این محیط ها جهت تفریق باکتریهای هم خانواده استفاده می شوند . محیط نوترینت آگار یا مغذی که جزء دسته دوم حساب می شود و همه باکتریها ( اکثریت ) می توانند در آن رشد کنند . ( زرد روشن می باشد ) .

محیط دوم بلاد آگار که قرمز خون دار بوده و محیطی عمومی است و به آن مقداری خون و فیبرینه اضافه می کنند ( خونی که فیبرینش گرفته شده ) تا قابلیت لیز شدن گلبولهای قرمز توسط باکتریها بررسی شود این محیط طوری است که ح

ساس ترین باکتری ها هم در آن قابلیت رشد پیدا می کنند . ( رب مانند و همه مات هستند ) .
محیط Mac con key Agar : محیط انتخابی برای آنتروباکتریاسه هستند چرا که حاوی یکسری مواد مانند املاح صفراوی و کریستال ویوله بوده که این ترکیبات به گرم مثبت ها اجازه رشد نمی دهند همچنین گرم منفی ها که جزو آنتروباکتریاسه نیستند در این محیط نمی توانند رشد کنند این محیط در درجه دوم یک محیط افتراقی هم به حساب می آید و می توان توانایی باکتریها برای تخمیر قند لاکتوز در آن را بررسی نمود زمانی که باکتریها بتوانند لاکتوز موجود در خون را تخمیر کنند تولید یکسری متابولیتهای اسیدی را می کنند که این متابولیتهای اسیدی در حضور معرف رنگی بنام قرمز خنثی به رنگ قرمز در می آیند .

پس باکتریهایی که لاکتوز مثبت هستند کلونی هایشان به رنگ قرمز دیده خواهد شد . ( شبیه مربا و قرمز روشن ) .
E.coli , kleb +
Sal , prot _
EMB ائوزین متیلن بلو آگار :
این محیط دارای رنگ متیلن بلو است که جزو رنگهای آنیلینی است و یک حالت انتخابی برای آنتروباکتریاسه دارد و گرم + ها نمی توانند در آن رشد بکنند . همچنین دارای ویژگی خاص برای تشخیص ای کولای است طوری که کلونی های ای کولای در EMB به رنگ سبز جلای فلزی در می آید . قرمز تیره ولی شفاف است .
محیط SS Agar ( Sallmonella,shigella Agar ) :
این یک محیط انتخابی برای سالمونلا و شیگلا است . اولا با داشتن املاح صفراوی و سدیم تیوسولفیدها به گرم + ها و گرم _ هایی که خارج آنتروباکترها هستند اجازه رشد نمی دهند .

همچنین دارای ترکیباتی هستند که برای سالمونلا و شیگلا مشوق رشد به حساب می آید مثل سیترات البته لازم به ذکر است که به غیر از سالمونلا و شیگلا سایر باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه می توانند در این محیط رشد بکنند همچنین در این محیط ترکیبات آهن دار هم وجود دارد که از این طریق می توانیم تولید گاز SH2 را توسط باکتری بررسی کنیم در این صورت که ترکیبات آهن دار با SH2 ترکیب و تولید سولفید آهن را می کند که رنگش سیاه است و می توان آن را در مرکز کلونی ها مشاهده کنیم ( سالمونلا ) .

B.A Steph
‌N.A اورئوس
MCA ای کولای
SSA کلپسیا
EMB سالمونلا
مرور نتایج جلسه قبل :
Steph را کمی قارچ زده بود و قرمز رنگ بود .
اورئوس دارای سطح صاف و موم رنگ بود .
سالمونلا صورتی روشن و دارای سطح صاف بود .
کلپسیا صورتی فسفری ( شب تاب ) و نقطه ای بود .
کشت در چهار محیط جدید :
• آگار اوره
• گلوکز برات ( محلول گلوکز )
• SIM
• TSI
TSI : Triple suger Iron agar
در ترکیب آن سه قند استفاده شده است : گلوکز ، لاکتوز ، ساکاروز .

هدف این است که بتوانیم قابلیت تخمیر قند توسط باکتری در محیط هوازی و بی هوازی را بررسی کنیم ، چرا که از آنجایی که قبلا اشاره شد در صورت رشد باکتری و تخمیر قند باعث می شود که رنگ محیط از حالت قرمز به حالت زرد در بیاید همچنین به علت دارا بودن آهن می توانیم تولید SH2 را بررسی کنیم که در بصورت تولید SH2 رنگ سیاه ایجاد می شود . در کنار اینها میتوانیم فاکتور تولید گاز را هم توسط باکتری بررسی کنیم اگر گاز + باشد ایجاد یکسری حبابهایی را در داخل محیط کشت می کند و گاهی وقتها تولید گاز به حدی است که حتی محیط کشت را از جای خود بلند می کند در این محیط از رنگ فنول رد استفاده می

شود که در PH حدود ۸ به رنگ قرمز و در PH های کمتر از ۶ به رنگ زرد دیده می شود .
SIM : SH2 Indd Motility
در این محیط سه فاکتور حرکت ، تولید گاز SH2 و تولید متابولیت ایندول بررسی می شود . به لحاظ اینکه یک محیط نیمه جامد است بنابراین به راحتی می شود رد پای باکتری را در آن رد یابی کرد . همچنین در صورت تولید گاز SH2 محیط به رنگ سیاه در خواهد آمد . ایندول هم در بصورتی تولید می شود که باکتری دارای آنزیم تریپتوفاناز باشد و بتواند از اسید آمینه تریپتوفان ایجاد ایندول را بکند که باز با استفاده از یک آزمایش تکمیلی می توانیم وجود و تولید ایندول را توسط باکتری بررسی کنیم .
Glc Broth فنیل رد ( قرمز ) زرد رنگ
دو فاکتور بررسی می شود :
۱٫ تخمیر گلوگز
۲٫ تولید گاز
اوره آگار به صورت مورب ساخته می شود برای بررسی قابلیت تجزیه اوره توسط باکتری از این محیط استفاده می شود . باکتریهایی که دارای آنزیم اوره آز هستند می توانند اوره را تجزیه کنند . باکتریهایی مثل پروتئوس که قدرت رشد و تکثیر بالایی دارند می توانند که سریعا در این محیط رشد کرده و اوره را تجزیه بکنند . در این محیط از معرف فنول رد استفاده می شود که در PH های بالاتر از ۸ به رنگ صورتی پر رنگ در می آید . یعنی اگر باکتری اوره آز + باشد باعث تغییر رنگ به حالت صورتی پر رنگ خواهد شد .
برای بررسی نتایج ۲۴ الی ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد داخل انکوباتور کافی است .

در TSI و SIM می توان ای کولای ، کلبسیلا ، و سالمونلا را کشت نمود . در اوره آگار کلبسیلا و سالمونلا . در گلوکز برات استاف و ای کولای .
مواردی که ما کشت دادیم با بررسی بعد کشت به صورت زیر بود .

در محیط SIM در دو لوله مجزا ای کولای و کلبسیلا بود که هر دو به رنگ زرد در آمده بودند .
در محیط TSI در دو لوله مجزا ای کولای و سالمونلا بود که ای کولای به رنگ زرد و سالمونلا به رنگ ارغوانی در آمده بود .
در محیط اوره آگار کلبسیلا بود که به رنگ زرد نارنجی در آمده بود . ( اگر اوره منفی باشد رنگ خودش می شود اگر اوره مثبت باشد به رنگ قرمز در می آید . )
در محیط گلوکوز برات استاف بود که به صورت کپسولی در داخل مایع زرد رنگی دیده می شد . همچنین جمع شدن گاز در لوله نیز مشهود بود .
حالتهای مختلف رشد باکتری :
Black—— sh2 yellow——- اسیدی Red———قلیایی
تولید یا عدم تولید ایندول یک فاکتور تفریقی است . عده ای می توانند ( با استفاده از آنزیم تریپ توفان ) عده ای نه .

Trp—-Indole, ammonia & Pyrovic Acid
Indole + kovacs reagent ——- Red color شناسایی ایندول
kovacs reagent = HCL & دی متیل آمینو بنز آلدهید & آمیل الکل
کواکسی زرد روشن است در صورتی که در محیط ایندول باشد یک قسمت قرمز رنگ دیده می شود . ( ایندول + ) .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد