دانلود مقاله افزایش ضریب ایمنی شبکه گازرسانی و بهبود در اندازه گیری فلومترهای توربینی از طریق استفاده از قطع کننده اختلاف فشار

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

در این مقاله قصد معرفی یک اتصال به نام “قطع کننده اختلاف فشار” را داریم که جهت حل مشکلات زیر مناسب است:

.۱ مصون نگاه داشتن شبکه گازرسانی در مواقع بحران : یکی از مواردی که شهرهای دارای شبکه گازرسانی جهان را به خود مشغول داشته،ایمنی شبکه گازرسانی است و یکی از مهمترین عوامل ،مصون نگاه داشتن آن از ورود گاز با فشار بیش از حد می باشد که ممکن است در مواقع بحران (سیل و زلزله و برخورد بیل مکانیکی و اهداف تروریستی و …) یا کاملا غیر عمدی اتفاق بیفتد و فاجعه بیافریند.ما می توانیم با نصب این قطع کننده های اختلاف فشار، در نقاط حساس شبکه گازرسانی از بروز چنین امری جلوگیری نمائیم. نصب این اتصال در نقاط حساس شبکه به صورت مدفونی در انواع فولادی و پلی اتیلن،امکان دسترسی به آن بسیار پایین می باشد و مزایای قابل توجهی نسبت به شیرهای کنترل دارد که در ادامه خواهد آمد.

.۲ بهبود شرایط اندازه گیری کنتورهای توربینی : دیگر مساله ای که برخی شرکت های گاز استانی با آن روبرو هستند،اندازه گیری گاز مشترکینی است که به نحوی دارای تجهیزات ایجاد مکش در گاز هستند مانند جایگاه های CNG که کمپرسور بدون واسطه بعد ازایستگاه اندازه گیری گاز نصب شده و با هر بار روشن شدن کمپرسور،اختلاف فشاری که در دو سوی کنتور ایجاد می شود باعث عبور گاز بیش از ظرفیت کنتور۳ خواهد شد که این امر باعث خرابی بیش از حد کنتورهای توربینی منصوبه در ایستگاه های میترینگ جایگاه های CNG همچنین ایجاد اختلاف فاحش بین گاز ورودی جایگاه که توسط این کنتور اندازه گیری شده و گاز فروخته شده

۱ arsalannazemi@yahoo.com
2 Amir1983safavian@yahoo.com
3 Qmax

جایگاه که توسط تجهیزات مربوط به جایگاه اندازه گیری می شود شده است که این امر باعث اعتراض مکرر جایگاه داران است.چنین مشکلی به راحتی با نصب یک قطع کننده اختلاف فشار چنانکه در ادامه خواهد آمد خواهد شد.

کلمات کلیدی: قطع کننده – شبکه – کنتور

-۱مقدمه:

در مورد آیتم اول چکیده، موارد مربوط به برخورد بیل مکانیکی و دیگر ادوات مربوط به پیمانکاران سایر ارگانها با شبکه گازرسانی یا برخورد اتومبیلها با علمک گاز بسیار مشاهده شده در این موارد گاز با فشار ۶۰ Psi از محل شکستگی لوله خارج می شود و این خروج گاز تا زمان رسیدن نیروهای امداد گاز ادامه دارد که این امر می تواند به شرایط بحرانی منجر گردد و در موارد زلزله و سیل شرایط از این هم وخیمتر خواهد بود چراکه در آن موقعیت نیروی امدادی وجود ندارد یا شرایط امداد رسانی دشوار خواهد بود لذا در صورت استفاده از اتصال قطع کننده اختلاف فشار در نقاط مختلف شبکه،میتوان تا حدود زیادی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرد.

در خصوص آیتم شماره ۲ چکیده، با بررسی بیشتر این ایستگاه ها مشاهده می شود که اکثر آنها در یک مورد مشترک هستند و آن مورد “وجود تجهیزات ایجاد مکش” در ابتدای سیستم گازرسانی می باشد.از آنجا که شماتیک کلی یک ایستگاه CNG مطابق شکل شماره ۱ می باشد مشاهده می شود که بین کمپرسور و ایستگاه میترینگ گاز هیچ نوع مخزنی وجود ندارد،از طرفی هنگام طراحی ایستگاه گاز حداکثرمصرف ساعتی یا حداکثر Flow rate مصرفی ایستگاه CNG در نظر گرفته شده و مکش های ایجاد شده توسط کمپرسور که باعث بروزشوک در جریان گاز داخل کنتور توربینی منصوبه در ایستگاه میترینگ گاز می شود در نظر گرفته نشده است.بدین ترتیب که روشن شدن کمپرسور باعث افزایش سرعت گاز عبوری از داخل کنتور می شود که این امر اثر مخربی روی سیستم اندازه گیری کنتور توربینی دارد و این امر باعث مراجعات و اعترضات مکرر جایگاه داران می شود لذا می بایستی راه حلی اندیشیده شود.

با توجه به مشکلات مشروحه و مقادیر موجود در جدول شماره ۱ پیشنهادات ما جهت حل این مشکل ۱ -استفاده از مخزن بین ایستگاه میترینگ و کمپرسور و -۲استفاده از یک قطع کننده جریان بعد از کنتور می باشد.البته راه حل های دیگری نیز وجود دارند که در ادامه با روش های پیشنهادی ما مقایسه خواهند شد.

-۲شرح کار:

مخزن مورد اشاره در مقدمه را علاوه بر استفاده از مخازن استاندارد، می توان با استفاده از یک لوله با سایز بالا و دو عدد Cap مطابق شکل شماره ۲ ساخت که حجم گاز ذخیره شده در آن مطابق جدول شماره ۲ می باشد و می توان با توجه به ظرفیت کمپرسور از هر کدام از این لوله ها با ضخامت و کلاس مناسب استفاده نمود.بدین ترتیب مکش کمپرسور مستقیما روی سیستم اندازه گیری تاثیر نمی گذارد.اما اگر بنا به هر دلیل از جمله مصرف بالا افت فشار گازو….میزان مکش کمپرسور از حجم مخزن طراحی شده بالاتر رود،می توان از چند مخزن بطور موازی استفاده نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد