دانلود مقاله توضیحاتی در مورد دستگاه تراش تبریز

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان

توضيحاتي در مورد دستگاه تراش تبريز


طول كارگير مفيد 5/1 متر است و از اجزاي مختلف همانطور كه بيان مي شود تشكيل يافته است . دو تا پايه ، ريل كشويي و دستگاهي كه ساپورت و مرغك روي آن حركت مي كنند و ...

سه نوع ساپورت داريم :
ساپورت طولي كه در طول حركت مي كند و روي كار را مي تراشد و ساپورت عرضي كه كف تراشي مي كند و ساپورت بالايي يا فوقاني كه در زماني كه خط مندرج روي صفر باشد حدود 6 الي 7 سانتي متر كار روتراشي براي ما انجام مي‌دهد. يك سري اعداد روس ساپورت فوقاني وجود دارد كه براي زدن مخروط از آن استفاده مي‌شود . 2 نوع مخروط تراشي داريم . يك نوع مخلوط كامل و ديگري مخروط ناقص كه با ساپورت فوقاني مي توان انجام داد .
بر روي ساپورت فوقاني قسمتي به نام رنده‌گير دستگاه وجود دارد كه بر 2 نوع هستند كه يك نوع آن بگونه اي است كه فقط يك نوع ابزار مي توان در آن گذاشت (يك طرفه) و ديگري 4 طرفه مي باشد .


در ساپورت طولي ورنيه بر حسب mm1 است و در ساپورت عرضي ورنيه 0 تا 5/0 ميليمتر است و در ساپورت فوقاني ورنيه آن بر حسب mm 2/0 است .
مرغك مركز با سه نظام مي باشد و نگاه دارنده قطعه كار است كه يك طرف قطعه را سه نظام و طرف ديگر را مرغك مي گيرد . مرغك بر دو نوع است . يك نوع ثابت كه همراه با كار نمي چرخد و نوع ديگر متحرك است كه همراه با كار مي چرخد .


سه نظام سه تافك دارد كه هر سه فك با هم باز و بسته مي شود و براي گرفتن كارهاي دايره اي شكل استفاده مي شود . سه تافك روي يك صفحه اي به نام صفحه حلزوني مي‌چرخد و باز و بسته شدن فك ها توسط آچاري به نام آچار سه نظام مي‌باشد .
2 نوع پارچه داريم : پارچه رو و پارچه وارو .


ماكسيمم كاري كه مي تواند توسط دستگاه انجام شود قطعه اي به قطر mm 250 است .
4 نظام بر دو نوع است . يكي منظم و ديگري نامنظم كه هر كدام از فكها جدا جدا باز مي شود .
دستگاه دو جدول براي سرعت در سه نظام دارد .
جدول جدول سمت راست كه كمترين دور آن 45 دور در دقيقه و بيشترين ان rpm2000 است .

و اگر جاي دو چرخ دنده عوض شود كمترين دور rpm 4/22 مي باشد و بيشترين دور rpm 1000 است .
2 تا ميله وجود دارد كه يكي از آنها ميله هادي و ديگري ميله اتومات است كه براي راه اندازي ساپورت طولي و عرضي استفاده مي شود . اگر اهرم روي اتومات باشد ساپوت طولي بوسيله يك اهرم قفل مي شود . اگر به سمت افقي اهرم را جابجا كنيم ساپورت در جهت افقي جا به جا مي شود و اگر رو به بالا اهرم را جابجا نماييم ساپورت به سمت سه نظام حركت مي كند و به سمت پايين نيز عكس اين است .


براي پيشروي اتومات دستگاه يك سري اهرم وجود دارد كه از صفر تا شش روي آن مندرج شده است و ديگري به صورت ABC است و هر كدام از اينها سرعت اتومات را كم و زياد مي‌كند .
پله زني
براي پله زني بايد ابتدا كف تراشي شود و پس از عمل كف تراشي توسط ساپورت عرضي خود را آماده براي پل زني كنيم كه به ساپورت عرضي بار مي دهيم و ساپورت طولي را حركت مي دهيم . بدين روش آن مقداري از كار را كه مي خواهيم قطرش را تغيير مي دهيم .
مخروط تراشي
براي مخروط تراشي نيز ابتدا كف تراشي كنيم و پس از آن براي ساختن مخروط ناقص از انتها به ابتدا مي‌آييم و براي ساختن مخروط كامل از ابتدا به انتها مي رويم و در مخروط كامل درجه روي ساپورت فوقاني را به سمت راست قرار مي دهيم و با ساپورت فوقاني سر و كار داريم.
ساختن لولا :


براي ساختن لولا ابتدا يك قطعه كار را از فاصله معيني بريده و نركي و مادگي مي‌سازيم و ابتدا مادگي را مي سازيم به اين دليل كه اگر در ساخت نركي دچار اشكال شويم بتوان اندازه ها را مانور داد . براي ساخت مادگي ابتدا كف كارها را صاف كرده و توسط مته مرغك يك سوراخ ريز تا ته مي زنيم و پس از آن مته مورد نظر را برداشته و به اندازه مشخص قطعه كار را سوراخ كرده و حال مي رويم سراغ نرگي براي نركي هم بايد به ترتيب عمليات پله را انجام دهيم كه وقتي انگشت خود را روي سوراخ مادگي مي گذاريم و اين 2 را از هم بيرون مي كشيم صدايي خاص شنيده شود.

انواع ماشين هاي افزار N-C
كاربردهاي مختلفي در صنعت جهت استفاده از N-C نظير قابليت سوراخكاري ، داخل تراشي ، فرزكاري ، فرزكاري ، موجود است كه هر يك جداگانه توضيح داده خواهد شد .
ماشين هاي داخل تراشي ، اصولاً داخل تراشي به عملي گفته مي شود كه طي آن ، عمل تراشكاري بوسيله تغيير مكان ابزار برش در داخل يا خارج قطعه صورت مي‌گيرد كه در بعضي حالات ابزار برش دور قطعه كار حركت مي كند و در بعضي اوقات ابزار ثابت و قطعه كار دوران حركت مي كند .


1-ماشين داخل تراشي افقي - در اين ماشين يك محور افقي وجود دارد كه داراي حركت چرخشي است و ابزار روي آن قرار مي گيرد . قطعه كار روي ميز قرار گرفته كه مي تواند در جهت محور X يا محور Y حركت نمايد و در بعضي موارد نيز بر روي يك ميز قابل چرخش قرار مي گيرد . معمولاً روي ماشين هاي N-C حركت د جهات X و Y و Z وجود دارد بعنوان نمونه يك قطعه مي تواند در صفحه XY فرزكاري شود . خود محور ماشين عمل داخل تراشي را بوسيله ابزار انجام مي دهد .
روي اين ماشين نه تنها مي توان داخل تراشي كرد ، بلكه مي توان عمليات مته كاري را نيز انجام داد . هنگامي كه يك ميز دوار N-C نيز به آن ملحق شود اين ماشين مثل يك مركز ماشين كار عمل مي كند(مركز ماشين كاري بعداً توضيح داده خواهد شد) .


يك ماشين داخل تراشي افقي را نشان مي دهد كه داراي بعد وسيعي از حركات خطي است ، علاوه بر آن نيز داراي دستگاه سر عمودي ، ميز و زين مي باشد كه مي توان آنرا تحت زواياي مختلف تا 360 درجه انحراف داده و براي عمليات مختلف استفاده كرد . اين ماشين داراي محوري با قطر 3 اينچ است كه مي تواند حدود 24 اينچ بار بوسيله آن برداشته شود و دستگاه سر عمودي مي تواند تا 48 اينچ روي ستون حركت نمايد . و ميز اصلي داراي حركت عرضي در حدود 48 و حركت طولي 29 اينچ است كه بوسيله زين انجام مي شود . كليه حركات با استفاده از كنترل عددي صورت مي‌گيرد .


هنگامي كه يك بار شعاعي جهت فرزكاري به ماشين داده مي شود اين ميز مي تواند بطور پيوسته به حركت چرخشي خود ادامه دهد . تا قبل از اينكه سيستم N-C توسط كمپاني Sibley Machine Foundry ساخته شود عمليات مذكور بوسيله يك ماشين با يك ميز دوار الكتريمي و با مدت زمان 5/5 ساعت صورت مي گرفت . استفاده از سيستم فوق باعث كاهش زمان هاي حقيقي ماشين كاري مي شود چون زمان هاي بيكاري پنهاني متعددي وجود دارد كه استفاده از اين زمان بطور پيوسته ماشين هاي N-C امكان پذير مي باشد و نيز هزينه زيادي قيد و بندها و نگهدارنده‌ان مصرف نمي‌شود .


مته كاري ، قلاويز كاري و داخل تراشي روي قسمت هاي مختلف قطعه كار بوسيله چرخش قطعه كاردر محل خود و سپس انجام عمليات مربوطه صورت مي گيرد . ميزان زمان صرفه جوئي شده در اين سري از كارها از 25 درصد تا 200 درصد بوده و بسته به نوع و تركيب قطعه مي باشد . قطعات بزرگ و سنگين و يا استثنائي بوسيله يك داخل تراش با ميز ثابت Floor type ماشين كاري مي شود كه در آن قطعه كار روي ايستگاه مربوطه (روي يك سطح) قرار مي گيرد و ستون نگهدارنده محور ماشين به سمت قطعه كار حركت مي كند و اين قابليت تغييرناپذيري در مكانهاي مختلف محور ماشين باعث مي شود كه عمليات بطوربسيار وسيعي انجام مي شود .


2-ماشين هاي داخل تراشي دقيق ، - يكي از معمولي ترين كاربردهاي N-C در ماشين (مته دقيق) داخل تراشي دقيق مي باشد . اين ماشين يك ماشين افزار فوق العاده نيست اما براي دقت بالا مورد استفاده مي باشد . يك ماشين مته دقيق معمولاً براي داخل تنراشي سوراخهاي دقيق مورد استفاده قرار مي گيرد . ( و اصولاً بر همين اساس نام‌گذاري شده است ) . بعلت تغيير در ضريب انبساطهاي مواد و با تغيير درجه حرارت دقت اين دستگاه كم مي شود و براي اينكه دقت آن مطلوب باشد ، معمولاً آن را در يك اتاق با درجه حرارت كنترل شده نگهداري مي كنند . به تجربه ثابت شد است كه اگر يك دستگاه ماشين مته دقيق به سيستم N-C مجهز شود در خيلي از هزينه ها صرفه جوئي خواهد شد .


انجام عمليات با ماشين مته دقيق بسيار خسته كننده مي باشد و بواسطه دقيق بودن آن امكان اشتباه در ماشين كاري وجود دارد و به همين دليل لازم و صلاح است كه ماشين مته دقيق به سيستم N-C مجز شود . يك ماشين دقيق معمولاً به عنوان يك ماشين افزار محكم و دقيق در نظر گرفته مي شود اما با مجهز شدن آن به سيستم N-C اين ماشين مي تواند با سرعت و دقت زياد و با عمليات فرزكاري و مته كاري به يك ماشين توليد سريع تبديل شود . بنابراين مي تواند در يك خط توليد وقتيكه در قطعات دقت بالايي مورد لزوم است مورد استفاده قرار گيرد .


يك ماشين مته دقيق N-C مي تواند در توليد تجهيزات مربوطه به ماشين هاي N-C مورد استفاده قرار گيرد و از اين جهت است كه به عبارت N-C bailt - N-C اطلاق مي گردد . يك ماشين مته دقيق داراي قابليت هاي متفاوتي نظير سوراخكاري و فرزكاري مي باشد و در بعضي اوقات داراي ضمائم بخصوص نظير دستگاه سنگ زني است . اين ماشين مي تواند با دو ، سه ، چهار محور حركت مجهز شود كه بستگي به كاربرد مورد نظر دارد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
- مقدمهتاريخچه مختصر از شركت ايران خودرو :شركت ايران خودرو (سهامي عام ) تحت پوشش سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران مي باشد. تاريخ تاسيس شركت درمرداد ماه 1341 با شماره ثبت 7352 وبا نام شركت سهامي كارخانجات ايران ناسيونال مي باشد.اولين محصولات توليدي شركت را اتوبوسهاي مدل 321و 319 وميني بوس تحت ليسانس دايملر بنز ...

مقاله در مورد دستگاه تراش

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
دستگاه تراشروش کار:پس از مشاهده محیط کار مصاحبه با کاربر دستگاه تراش در مورد سابقه کار و شرایط جسمی و ناراحتی هایی که در ارتباط با کار برای او بوجود آمده و همچنین جنبه روانی کار نظیر رضایت شغلی و میزان جذابیت کار برای وی سوال به عمل آمد.کار مورد نظر به سه sub task اصلی تقسیم شده که هر یک نیز به چند Sub Task د ...

دانلود مقاله پیکرتراشی در عصر اشکانی

word قابل ویرایش
35 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
پيكرتراشي در عصر اشكانيپیدایش و آغاز هنر پیکر تراشی که رشته یی از آموزش هنری است دنباله ی صنعت و هنر کوزه گری و سفال سازی می باشد که آریاهای ایرانی از زمان بسیار دور با آن آشنایی داشته اند.کوزه گران این دوره در فن قالب ریزی نیز مهارت داشته اند و شکل ابتدایی مجسمه ها را با گل به وسیله قالب ریزی تهیه می کرده ان ...

مقاله در مورد دستگاه تراش

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دستگاه تراشدستگاهي است كه با حركت محور اصلي كه توسط چرخ دنده ها و تسمه هاي متصل به موتور تغذيه مي شود ، قطعه كار گيره بندي شده را گردانده و از جهت ديگري ، ساختمان محكمي كه در خود ابزار برنده را جاي داده، پيش مي آيد و عمليات فرم دهي روي قطعه را انجام مي گيرد .تا پيش از آنكه دستگاه ها به گونه امروزي طراحي و ساخ ...

کار اموزی ابزار دقیق ، تراشکاری ، جوشکاری

word قابل ویرایش
41 صفحه
18700 تومان
کار اموزی ابزار دقيق ،تراشكاري ،جوشكاريمحل كارآموزي: شركت نورد خليج فارسبه نام خدا اهمیت کنترل اتوماتیک در صنایع و زندگی روزمره عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست و بجرات می توان گفت که یکی از مهمترین بخشهای صنایع پیشرفته امروزی را سیستمهای کنترل اتوماتیکتشکیل می دهد. کاربرد کنترل اتوماتیک موجب بالا رفتن کیفیت و ک ...

دانلود پاورپوینت سمینار درس ریزپردازنده - تراشه pic

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمهبا توجه به اهميت و گسترش روزافزون كاربردهاي ميكروكنترلرها و محدوديت هايي كه ميكروكنترلرهاي خانواده ي MCS51 ايجاد مي كرد،شركت  Microchipنسل جديدي از ميكروكنترلرها به عنوان PIC به بازار عرضه كرد.با توجه به قابليت بسيار زياد اين ميكروكنترلرها،به سرعت مورد استقبال قرار گرفت وتحول بزرگي در استفاده ا ...

دانلود مقاله فاصلهسنج لیزری به روش T - O - F با مبدل زمان به دیجیتال دقت بالا بهوسیله اسیلاتور های Ring کنترل شده مبتنی بر تراشه FPGA

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
چکیده- ما در این مقاله به یک مسافت سنج لیزری با برد یک کیلومتر بر اساس اصول ورنیه با استفاده از یک (TDC) بسیار دقیق با دقت کمتر از 50 ps دستیافتیم. کاربردهای فاصله سنجی شامل شاخههای نظامی، صنعتی و عمومی میشود. هدف مقالهی ارائهشده مقایسهی شمارنده معمولی با کلاک سریع و دو اسیلاتور کنترلشده Ring است. اسیلاتور ها ...

مقاله بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار ( OSB ) از ضایعات حاصله از کناره بری روکش راش در کارخانجات روکش و تخته لایه سازی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي امکان ساخت تخته تراشه جهت دار (OSB) از ضايعات حاصله از کناره بري روکش راش در کارخانجات روکش و تخته لايه سازي چکيده تعداد ١٨ تخته تراشه جهت دار (OSB) با ضخامت ١٥ ميليمتر و وزن مخصوص ٠.٦٥ گرم برسانتيمترمکعب از تراشه هاي چوبي راش به ...