دانلود مقاله طراحی و ساخت یک لیزر -Q Nd:YAGسوئیچ شده با جاذب اشباع پذیرCr4:YAG و شبیه سازی این سیستم

word قابل ویرایش
3 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در این مقاله ضمن طراحی و برپایی یک لیزر -Q Nd:YAGسوئیچ شده توسط کریستال Cr 4 : YAG به منظور دستیابی به پرتو خروجی مورد نظر (انرژی ۲۵۰ mj

در هر پالس، پهنای پالس ۱۰ ns و کیفیت پرتو مناسب) به شبیه سازی این سیستم بوسیله یک نرم افزار قوی طراحی و آنالیز سیستمهای لیزری پرداخته شده است.

برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن فرایند شبیه سازی، توزیع شدت در سطح مقطع پرتو خروجی این لیزر پالسی با توزیع شدت حاصل از عملیات شبیه سازی در دو حالت میدان نزدیک و میدان دور مورد مقایسه قرار گرفته اند.

.

مشخصات لیزر ساخته شده

لیزر ساخته شده یک لیزر Nd:YAGشده پالسی -Qسوئیچ

به روش غیر فعال می باشد.[۱] با توجه به اینکه هدف رسیدن به انرژی ۲۵۰mj و پهنای پالس ۱۰ ns است از یک میله Nd:YAG

به قطر۷ mm و طول ۸۰ mm و یک لامپ درخش طولی زنون

که درون یک کاواک استوانه ای با سطح مقطعرویدایروی که

سطح داخلی آن پوشش نقره نشاندیم استفاده شده است. مشدد

لیزر شامل یک آینه خروجی تخت با بازتاب%۷۰ می باشد و آینه

پشتی یک بازتابنده رترو است. فاصله بهینه بین دو آینه ۲۵/۵ cm

تنظیم

شده و سطوح میله لیزری و کریستال -Qسوئیچ کننده دارای لایه ضد بازتابندگی در طول موج ۱۰۶۴ nm می باشند و از جاذب

اشباع پذیر [۲] Cr 4 : YAG با طول ۵/۶ mmسوئیچبعنوان -Q

استفاده شده است. نمایی شماتیک از چیدمان لیزر در شکل ۱

مشاهده می شود.

مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 3 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد