دانلود مقاله عنوان پروژه : جاوا اسکریپت

word قابل ویرایش
52 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جاوااسکریپت چیست؟
وب جهانی (WWW)،درابتدا رسانه ای محسوب می شد که چیزی بیش از متن در خود داشت.
نسخه اولیه HTMLحتی قابلیت تعریف یک تصویر گرافیکی را نیزدرصفحه نداشت.سـایتهای وب امروزی می توانند شامل قابلـیتهای بسیاری ازجمله تصاویرگرافیکی،صوت،انیمیشن،ویدیو وسایرمطالب چندرسانه ای باشند.زبانـهای اسکـریپت نویسی وب، مانندجـاوااسکـریپت ، یکی ازساده ترین روشهای ایجاد رابطه متقابل باکاربران وخلق جلوه های دینامیک محسوب میشوند.

۱ـ۱)اصول اسکریپت نویسی درصفحات وب :
اساساً انسانها برای انتقال دادن دستورات خود به کامپیوتر از زبانهایC,Basic وجاوا استفاده میکنند.اگرشما باHTML آشنا باشید بایدگفت حداقل یک زبان کـامپیوتری رامی شناسید.به کمک دستورات زبانHTML می توان با ساختار یک صفحه وب را تعریف کرد.مرورگر با اطـاعت از این دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظیم می نماید.

HTML یک زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با کاربران رابطه متقابل ایجاد کندویا ازآنجایی که براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ کند. برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری کمک گرفت. چنین زبانی می تواند یک زبان برنامه نویسی ویا یک زبان اسکریپت باشد.
اکثرزبانهای برنامه نویسی پیچیده هستند.درمقابل، زبانهای اسکریپتی معمولاً ازساختاربسیارساده تری برخوردار هستند.دراین زبانها میتوان به کمک دستوراتی ساده،برخی ازعملیات موردنظررابانجام رساند.زبانهای اسکریپتی
نداشته می شوند.چنین سندی میتواند یک HTML ترکیب شده ومجموعه آنها در یک سندHTML وب با دستورات صفحه دینامیک وب ایجادکند.

۲ـ۱)اسکـریپتهاو برنامه ها:
دستورات جـاوااسکـریپت برای اجرا شدن به یک مرورگر وب (Web Browers) و یابه طور کلی به یک نرم افزار مفسر جاواسکریپت (JavaScript Interpreetr) نیاز دارند. بعضی از زبانهای برنامه نویسی باید قبل از اجرا به کدهای زبان ماشین ترجمه شده و یا اصطلاحاً کمپایل شوند .
در مقابل ، دستورات جاوااسکریپت در هنگام اجرا تفسیر می گردند. به عبارت دیگر مرورگر با خواندن هر یک از این دستورات آنرا تفسیر و اجرا می نماید.

زبانهایی که تفسیر می شوند یک مزیت بزرگ دارند و آن این است که نوشتن و یا تغییر دادن دستـورات HTMLچنین زبانی بسیارساده است .مثلاً تغییر یک برنامه جاوااسکریپت به سادگی تغییر دستورات دریک سند HTML می باشد این تغیرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد.

۳ـ۱)معرفی جـاوااسکـریپت:
جـاوااسکـریپت برای اولین باربه وسیله شرکت نت اسکیپ توسعه یافته ودرمرورگرnetscapenavegator به کار گرفته شد . این زبان،اولین زبان اسکـریپتی در عرصه وب به شماررفته و همچنان پر استفاده ترین زبان اسکـریپتی میباشد.
جاوااسکریپت در ابتداlivescript نام داشت ودرسال ۱۹۹۵درنسخه دوم netscapenavigator به کارگرفته شد سپس به جهت رابطه ای که با جاوا برقرار نمود جـاوااسکـریپت نام گرفت.

۴ـ۱)قابلیتهای جـاوااسکـریپت:
۱٫افزودن پیغامهای متحرک و متغیر به نوار وضعیت (status bar ) مرورگر.
۲٫بررسی محتویات یک پرسشنامه و انجام عملیات لازم بر روی آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوی سرویسگر .
۳٫نمایش پیغامهای دلخواه بـرای کـاربرچه از داخل صفحه وب و چه ازطریق پنجره های هشـدار (Alert windowse ) ساخت انیمیشن و یا تصاویری که در اثر حرکت یا کلیک کردن موس تغییرمی یابند.

۴٫تشخیص نوع مرورگر و نمایش دادن مطالب بر اساس آن.
۵٫تشخیص برنامه های اتصالی نصب شده و هشدار به کاربر در صورت نیاز به یک برنامه اتصالی خاص.
موارد بالا تنها نمونه های اندکی از قابلیتهائی هستند که جاوااسکریپت می تواند به یک صفحه وب بیفزاید.
با استفاده از این زبان می توان برنامه های کاملی را در یک صفحه وب خلق کرد . ما در این تحقیق سعـی
می کنیم به آموزش این زبان بپردازیم.

۵ـ۱)تفاوتهای جـاوا و جـاوااسکـریپت:
این دو زبان ذاتاً با یکدیگر متفاوتند . مهمترین این تفاوتها عبارتند از :
۱٫اپلتهای جاوا برای اینکه بتوانند در یک مرورگر وب اجرا شوند ، باید کمپایل شده و به فایلهایی با پسوند class تبدیل شوند . در مقابل جـاوااسکـریپت از دستورات متنی استفاده کرده و می توانددر یک سند HTML نوشته شود.
۲٫اپلتهای جـاوا معمولاً در یک پنجره یا یک قسمت جداگانه از صفحه اجرا می شوند ولی دستورات جـاوااسکـریپت میتواند بر روی هر قسمت از صفحه وب تأثیربگذارند.

۳٫در حالی که جـاوااسکـریپت برای نوشتن برنامه های ساده، افزودن قابلیتهای دینامیک و ایجاد رابطه متقابل با کاربران بسیار مناسب است، به کمک جـاوا می توان برنامه هایی کاملاِ پیچیده خلق کرد. برای مثال یک نسخه از پردازشگر متنcorels wordperfect که با استفاده از جـاوا نوشته شده در دسترس قرار دارد .
باید گفت انجام چنین پروژه ای به کمک جـاوااسکـریپت کاملاً غیر ممکن است .علاوه بر موارد مذکور،تفاوتهای زیاددیگری بین این دوزبان وجود دارد .به هرحال نکته مهم این است که به خاطر داشته باشید جـاوااسکـریپت و جاوا دو زبان کاملاً متفاوت هستند.هر دوی این زبان درموارد خاصی مفید هستند و حتی میتوان از هر دوی آنها در یک صفحه وب استفاده کرد .

۶ـ۱)چگونه جـاوااسکـریپت در یک صفحه وب قرار میگیرد ؟
همانطورکه میدانیدypertext Markup LanguageHTML زبان خلق صفحات وب میباشندبرای یادآوری لیست زیر را در نظـربگیرید.ایـن لیست یک سندHTML ساده با یک عبارت جاوااسکریپت رانشـان میدهد:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>OUR HOME PAGE</TITLE>
<BODY>
<H1>THE SOCIETY</H1>

<P>WELCOME TO OUR WEB PAGE. UNFORTUNATELY.</P>
<SCRIPT LANUAGE=”JAVASCRIPT”>
DOCUMENT.WRITE(DOCUMENT.LASTMODIFIED);
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

این سند ،از یک قسمت سر (Head) ، که بیـن دستورات <head > …</head> قرار گرفته،ویک قسمت بدنه (Body) ، که بـه وسیله دستورات<body>…</body> مشخص گردیده ،تشکیل شـده است. بـرای افـزودن دستورات جـاوااسکـریپت به یک صفحه ،باید از دستور <script> بهره جست.
دستور<script> به مرورگرمیفهماند که ازاین قسمت سند،تاهنگامی که به دستـور پایانی</script> برخورد کند،با دستورات جاوااسکریپت مواجه خواهد شد.در اکثر موارد،استفاده از عبارات جـاوااسکـریپتی در خارج از محدوده دستور <script>مجاز نمیباشد

بویژگیlanguage که درکناردستور<script> واقع شده است توجه کنید.ویژگی language= Javascript به مرورگـر میفهماند که زبان اسکریپتی این قسمت از سند،جـاوااسکـریپت می باشد . به همـراه این ویژگی، همچنین میتوان شماره نسخه جـاوااسکـریپت را ذکر کند.

خلق یک اسکـریپت:
جاوااسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی در صفحات وب است . دستورات جاوااسکریپت را میتوان مسـتقیماً درداخـل سندHTML قرار دادواین اسکریپتهادرهمان هنگام که صفحه وب در مرورگـر به نمـایش در میآید اجرا خواهند شد .

۱ـ۲)ابزار اسکریپت نویسی:
ابزار اسکـریپت نویسی بر خلاف اکثرزبانهای برنامه نویسی، برای نوشتن جـاوااسکـریپت به نرم افزارخاصی نیاز ندارید.در واقع ، به احتمال زیاد شما تمامی ابزار لازم برای استفاده از جاوااسکریپت را در اختیـار دارید .بـه طور کلی، اولیـن ابـزاری که برای کار با جاوااسکریپت لازم است ،یک ویرایشگرمتن(Text E ditor) میباشد . برنامه های جاوااسکریپت درقالب فایلهای متنی سـاده ومعمولاً بصورت جزئی ازیک سند HTML ذخیره می گردند . بنابراین که بتواند فایلهای متنی ASCII راویرایش کند،برای این کار مناسب خواهد بود.

به هر حال شما می تواند از بین ویرایشگرهای متعددی که دردسترسی قرار دارند (از یک ویرایشگر متن بسیار ساده گرفته تا پردازشگرهای پیچیده) یکی را انتخاب کرده و بدین منظور استفاده نمایید. برای مثال میتوانید از نرم‌افزار Notepad که در اکثر محیطهای ویندوز در دسترس قرار دارد بهره بگیرید.
توجه داشته باشید که اگر از یک پردازشگر پیچیده متن، برای خلق برنامه‌های جاوااسکریپت استفاده می‌کنید، باید برنامه خود را در قالب یک فایل متنی ASCII ذخیره نمایید.

بسیاری از پردازشگرهای متن از ساختارهای پیچیده‌تری به منظور ذخیره‌سازی فایلهای خوداستفاده می‌کنند.
بعلاوه ویرایشگرهای متعددی برای خلق اسنادHTML دردسترس قراردارندکه ازجاوااسکریپت نیز پشتیبانی می‌کنند.بسیاری ازآنها شامل قابلیتهای خاصی برای کارباجاوااسکریپت می‌باشند.مثلاًدستورات جاوااسکریپت را به رنگ دیگری نمایش می‌دهند.بعضی ازآنها می‌تواند بصورت اتوماتیک اسکریپت‌های ساده‌ای رابه صفحه اضافه کنند.

۲ـ۲)آغاز خلق اسکریپت :
برای نوشتن یک اسکریپت در سندHTML،باید از دستور<script> استفاده کنید.بعبارت دیگریک اسکریپت را باید بین دستورات آغازین و پایانی <script>…</script> قرار دارد.
بخاطرداشته باشیدکه بین دستـورات آغازی وپایانی<script>…</script> هیچ چیز بجزعبارتهاودستورات جاوااسکـریپت قرار ندهید. حتی اگر در این بین یک دستور مجازHTML نیزوجودداشته باشد ، مرورگریک پیغام خطا نمایش خواهد داد.

بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت:
۱٫زیباتر کردن ظاهر یک صفحه وب به کمک جاوااسکریپت
۲٫خلق پیغامهای متحرک
۳٫قابلیتهایی که جاوااسکریپت در مورد تصاویر و انیمیشن‌ها در اختیار ما می‌گذارد.
۴٫استفاده از جاوااسکریپت برای ارزیابی محتوای پرسشنامه‌ها
۵٫تشخیص نوع مرورگر به کمک جاوااسکریپت

۶٫استفاده از جاوااسکریپت برای کار با برنامه‌های اتصالی
۷٫خلق برنامه‌های پیچیده‌تر به کمک جاوااسکریپت
۸٫چگونه می‌توانیم یک اسکریپت را از یک صفحه دیگر به صفحه وب خود منتقل کنیم.

۱ـ۳)زیباترکردن ظاهر یک صفحه وب به کمک جاوااسکریپت :
اگر تاکنون به مرورصفحات وب جهانی پرداخته باشید،مطمئناً به صفحات خسته‌کننده زیادی برخوردکرده‌اید باید گفت یکی از مهمترین موارد استفاده جاوااسکریپت، اضافه کردن جلوه‌هایی زیبا به صفحات وب میباشد از جمله میتوان به قابلیتهایی مانند پیغامهای متحرک، انیمیشن‌هاو روشهای جدید ارائه اطلاعات نام برد.

۱ـ۱ـ۳)استفاده از نوار وضعیت:
نوار وضعیت (Status bar) پایین‌ترین قسمت پنجره یک مرورگرراتشکیل میدهدکه معمولاًبه رنگ خاکستری دیده می‌شود. مهمترین نقشهایی که این نوار به عهده دارد شامل موارد زیر می‌باشد:
۱٫نمایش توضیحات مربوط به منوها و یا سایر ابزار مرورگر
۲٫نمایش URL پیوندهایی که نشانه‌گر موس بر روی آنها قرار داده می‌شود.
۳٫نمایش وضعیت یا عملکرد فعلی مرورگر در حالی که کاربر به مرور صفحات وب می‌پردازد.

به کمک جاوااسکریپت می‌توان نوار وضعیت مرورگر را تحت کنترل درآورد. احتمالاً تاکنون صفحات وبی را که از این قابلیت استفاده کرده ودر نوار وضعیت خودپیغامهای متحرکی را نمایش می‌دهند دیده‌اید. گرچه این کـار میتواند برای کاربران ناراحت‌کننده باشد اما هنوز یکی ازپراستفاده‌ترین قابلیتهای جاوااسکریپت محسوب می‌شود.
علاوه بر نمایش پیغامهای متحرک،روشهای دیگری نیز برای استفاده از این نوار وجود دارد.برای مثال، می‌توان به تعویضURL یک پیوندباتوضیح دیگری در ارتباط باآن،هنگامی که نشانه‌گر موس بر روی آن قرار می‌گیرد اشاره نمود.

۲ـ۳)کار با برنامه‌های اتصالی:
برنامه‌های اتصالی(Plug-inها)‌برنامه‌های کوچکی هستندکه به مرورگراضافه شده وآنرا قادرمیسازند فایلهایی باساختارهای متفاوت رادرصفحه وب اجرا نماید.برنامه‌های اتصالی متعددی دردسترس قراردارند.ازبرنامه‌هایی برای اجرای فایلهای صوتی و ویدئویی گرفته تابرنامه‌های نمایش واقعیت مجازی همگی موجود می‌باشند.
چهار برنامه اتصالی مشهور عبارتند از:
۱٫RealAudio
2.QuickTime
3.Adobe Acrobat
3.ShockWave

گرچه به کمک برنامه‌های اتصالی تقریباً می‌توان هر محتوایی را به صفحات وب افزود، ولی مشکل بزرگی در راه استفاده وسیع از آنها وجود دارد.گذشته از برنامه‌های اتصالی معدودی که به همراه مرورگرهاوجود دارند، نمی توان بوجودیک برنامه اتصالی خاص به هرماه مرورگرتمامی کاربران مطمئن بود.به این ترتیب برنامه‌های اتصالی مشکلی شبیه بمشکل نسخه‌های مختلف مرورگرها ایجاد می‌کنند.تمامی کاربران از یک نسخه خاص ازیک مرورگرخاص، با برنامه‌های خاص استفاده نمی‌کنند، برای حل این مشکل باید یکـی از این دو راه را انتخاب نمایید:

۱٫ از برنامه اتصالی دلخواه استفاده کنید و از تمامی کاربران بخواهید آنرا برداشت و نصب نمایند.
۲٫ صفحات جایگزینی برای کاربرانی که برنامه اتصالی مورد نظر شما را ندارند طراحی کنید.
بکمک جاوااسکریپت می‌توان وجودیاعدم وجود بـرنامه اتصالی مورد نظرراتشـخیص داده وصفحه‌ای مناسب رابه کاربرعرضه کرد.درصورت عدم وجود بـرنامه اتصالی دلخواه،می‌توانیدکاربررا به صفحه‌ای برای برداشت آن برنامه اتصالی هدایت نمایید.
علاوه بر تشخیص نوع برنامه‌های اتصالی، جـاوااسکـریپت می‌تواند با این برنامه‌ها ارتباط برقرار کرده و آنـها را کنترل نماید. نت اسکیپ این قابلیت را LiveConnect نامیده است.

برنامه‌های جاوااسکریپت چگونه کار می‌کنند؟
در این قسمت بااصول اولیه زبان جاوااسکریپت واجزاء اساسی آن که تقریباًدر هربرنامه جاوااسکریپت وجود دارند، آشنا خواهید شد.
بطور خلاصه در این قسمت مطالب زیر را می‌آموزید:
۱٫سازماندهی اسکریپتها به کمک توابع
۲٫اشیاء چیستند و جاوااسکریپت چگونه آنها را بکار می‌برد.

۳٫جاوااسکریپت چگونه به حوادث پاسخ می‌دهد.
۴٫مخفی کردن دستورات جاوااسکریپت از مرورگرهای قدیمی
۵٫استفاده از یک جایگزین جاوااسکریپت، برای مرورگرهای قدیمی

۱ـ۴)توابع در جاوااسکریپت:
درواقع،مرورگراولین دستوری راکه پس از<script> قرارداشت اجراکرده سپس خط به خط، سراغ دستورات بعدی می‌رفت تا به دستور پایانی <script> برخورد کند.
گرچه این روش، برای اسکـریپتهای کوتاه، کاملاً قابل درک و ساده می‌باشد. اما برای یک اسکـریپت طولانی می‌تواند گیج‌کننده محسوب شود. جـاوااسکـریپت از قابلیتی بنام (توابع) پشتیبانی می‌کند که به سـازماندهی بیشتر اسکریپتها کمک می‌نماید.

تعریف یک تابع :
توابع (Function)، تعدادی از دستورات جاوااسکریپت هستند که می‌توان آنها را بعنوان یک گروه واحد در نظر گرفت و با یک ارجاع آنها را اجرا نمود. برای استفاده از یک تابع، در ابتدا باید آنرا تعریف کرد. لیست ۱-۱، مثال ساده‌ای را نشان می‌دهد که در آن به تعریف یک تابع پرداخته‌ایم.
لیست ۱-۱تعریف یک تابع
Function Greet() {
Alert(“Greetings.”);
}
در این لیست تابعی تعریف شده است که می‌تواند یک پیغام هشدار (Alert Message) را نمایش دهد. بطور کلی برای تعریف یک تابع، ازعبارت function استفاده می‌شود. پس ازاین عبارت، نام تابع(دراینجا Greet) قرار می‌گیرد. به پرانتزهایی که پس از این نام قرار دارند توجه کنید. در صفحات آینده خواهید دید که فضای بین این پرانتز‌ها همیشه خالی نمی‌باشد.

سپس، علامتهای کروشه }) و ({ در ابتدا و انتهای دستوراتی که آن تابع را تشکیل می‌دهند قرار داده می‌شوند. مرورگر به کمک این علامتهامی‌تواندابتداوانتهای تابع را تشخیص دهد.تابع مثال فوق، تنها ازیک دستور alert (که یک پیغام هشدار را نمایش می‌دهد) تشکیل شده است. در مورد پرانتزهایی که در مقابل نام تابع مشـاهده کردید، باید گفت پـارامترهایی که برای یک تابع فرستاده می‌شوند در این بین قرار می‌گیرند. در این مثال تابع Greet همیشه یک عمل خاص را انجام می‌دهد: این تابع پیغام “Greetings.” را برای کاربر نمایش میدهد.

اگر می‌خواهید تابع شما قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد، می‌توانید پـارامترهایی را برای آن تعریف کنید. به این پارامترها، آرگومان (Argument) نیز گفته می‌شود.آرگومانها،متغیرهایی هستند که هر بار که تابع صدا زده می‌شود، برای آن ارسال می‌گردند. برای مثال می‌توانید پارامتری بنام who را برای تابع مثال فوق در نظر بگیرید. تصور کنید که این پارامتر نام شخصی را که قصد دارید پیغام خوش‌آمدگویی را برای او بفرستید
در بردارد.

البته،برای استفاده از یک تابع، باید آنرا در یک سند HTML قرار داد. بطور معمول، بهترین قسمت سند برای قرارگیری توابع اسکریپتی، قسمت سر (head) آن می‌باشد، زیرا به این ترتیب می‌توان مطمئن بود که یک تابع قبل از اینکه بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد، برای مرورگر تعریف شده است.

۲ـ۴)اشیاء در جاوااسکریپت :
باید گفت جاوااسکریپت علاوه بر متغیرها، از اشیاء (Objects) نیز پشتیبانی می‌کند. اشیاء نیز همانند متغیرها می‌توانند داده‌ها را ذخیره نمایند؛ اما برخلاف متغیرها قادرند در یک مزان چند داده مختلف را در خود ذخیره کنند.داده‌هایی که در یک شیء ذخیره می‌گردنـد، خاصـیتهای (Properties) آن شیء نامیده می‌شوند. مثـلاً می‌توان اطلاعات مربوط به افراد از جمله نـام، آدرس، و شماره تلفن آنها را در قالب یک شیء که Bob نـام دارد و به منظور ذخیره‌سازی داده‌های مربوط به فردی بنام Bob تعریف شده است، می‌توانند Bob.address

و Bob.phone باشند.
اشیاء همچنین ممکن است دارای یک یا چند متد (Method) باشند. متدها توابعی هستند که عملیات خود را
بر روی داده‌های شیء مربوط به خود انجام می‌دهند. برای مثال شیء‌ مربوط به افراد، ممکن است شامل متدی بنام display() شیء Bob، عبارت Bob.display() بکار برده می‌شود.

۱ـ۲ـ۴)جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می‌کند:
۱٫اشیاء درون ساخت (Built-in): اشیایی هستند که در داخل جاوااسکریپت و به عنـوان جزئی از این زبان منظور شده‌اند. مثال Dateو Math و Array و String.
2.اشیاء مرورگر: اشیائی هستند که نماینـده اجزاء مختلف مرورگر و سند HTML موجود هستند. مثلاً تـابع alert()، در واقع متدی از شیء window می‌باشد.

اشیاء اختصاصی تعریف شونده (Custom): اشیایی هستند که توسط طراح صفحه تعریف می‌گـردند.
برای مثال شما می‌توانید یک شیء Person)) تعریف کرده و همانند مثال گذشته، اطلاعات مربوط به افراد

را در آن ذخیره نمایید و یا توابعی برای کار با این اطلاعات طراحی کنید.
۳ـ۴)کنترل حوادث:
همه اسکریپتهادرداخل دستورات<script> قرارنمیگیرند.درواقع اسکریپت رامیتوان عنوان کنترلگرحوادث نیز بکاربردگرچه این عبارت، یک اصطلاح برنامه‌نویسی است اما دقیقاً بهمان معنی لغوی خودمیباشد:کنترلگرهای حوادث اسکـریپتهایی هستند که حوادث (Events) را کنترل می‌کنند.
کنترل حوادث در جـاوااسکـریپت نیز روش مشابهی دارد:

کنترلگرهای حوادث به مرورگر می‌فهمانند در برخورد بایک حادثه خاص،چگونه باید رفتار کند.البته حوادثی که جاوااسکریپت با آنها سروکار دارد، با حوادث زندگی واقعی تفاوت زیادی دارند. برای مثال “کلیک شدن دکمه موس” و یا “پایان یافتن روند برداشت صفحه” از جمله حوادثی هستند که برای جاوااسکریپت اهمیت دارند.

بسیاری از حوادث جاوااسکریپت (از جمله کلیکهای موس) بوسیله کاربر ایجاد می‌گردند. با ردیابی حوادث
و واکنش نشان دادن نسبت به آنها، می‌توان روندعادی اجرای اسکریپتها را رها کرده و روتین مفسر اسکریپتها
را به یک اسکـریپت جدید هدایت نمود.نیازی به تـذکر نیست که این تکنیک جزء اساسی اکثـر برنـامه‌های جاوااسکریپت را تشکیل می‌دهد.
کنترلگرهای حوادث بااشیاء خاصی درمرورگر در ارتباط بوده و در همان دستوری که شیء مربوطه را تعریف می‌کند ذکر می‌گردند.مثلاً برای تصویری که قصد داریدازآن به عنوان یک پیوند استفاده کنید، می‌توانید حادثه “حرکت نشانگر موس” بر روی آن را به ترتیب زیر فعال نمایید:

<img src=”button.gif” onMouseOver=”highlight();”>
همانگونه که مشاهده می‌کنید عبارتonMouseOver،بصورت یک ویژگی (Attribute) درکناردستور img ذکر شده است. این کنترلگرهای حادثه که بصـورت یک ویـژگی به همراه دستورات HTML قرار میگیرند، “ویژگیهای حادثه‌ای” (Event Attribute) نامیده می‌شوند. این قسمت، مکان ایده‌آلی برای استفاده از توابع محسوب می‌شود زیرا بکار بردن نام توابع، کاملاً ساده است و از طرف دیگر می‌توان مجموعه‌ای از دستورات اسکـریپتی را در قالب یک تابع تنظیم کرده و در اثر فعال شدن حادثه مورد نظر، آنها را اجرا نمود.

۴ـ۴)مخفی کردن اسکـریپتها از مرورگرهای قدیمی :
هنوز کاربران زیادی وجود دارند که از مرورگرهایی استفاده می‌نمایند که با جاوااسکریپت ناسازگار هستند از
آن مهمتر، تعدادی از کاربران گزینه “پشتیبانی از جـاوااسکـریپت” را در مرورگر خود خاموش کرده‌اند تا از مشکلات ایمنی برخی از صفحات وب در امان باشند.
از آنجائیکه مرورگرهای قدیمی دستور> < script را نمیشناسند، نمی‌توانند آنرا تفسیر نمایند. در اکثر مـوارد، این مرورگرها به جای تفسیر اسکـریپت، متن آنرا در صفحه نمایش می‌دهند.

برای جلوگیری ازاین مشکل،می‌توان اسکریپت‌ها رادرداخل دستورات توضیح HTML (Comment Tags) قرار داد.با اینکار مرورگرهای قدیمی آنرا نادیده گرفته و نمایش نخواهند داد.از طرف دیگر،مرورگرهای جدید می‌دانندکه دستورات توضیحی که دربین دستورات آغازین و پایانی> < script منظور شده‌اند،تنهابرای مخفی کردن اسکـریپت از دید مرورگرهای قدیمی‌تر در نظر گرفته شده‌اند و لذا به تفسیر اسکـریپت ادامه می‌‌دهند.

همانطوری که می‌دانید برای نوشتن یک توضیح در سند HTML (که باید توسط مرورگر نادیده گرفته شود) کافی است علامت<!–را درابتداوعلامت – -> را در انتهای آن قرار دهید. علاوه بر دستورات آغازین و پایانی توضیح درHTML، علامت// نیز به چشم می‌خورد.این علامت، دستور توضیح در جـاوااسکـریپت را تشکیل می‌دهد. درواقع با اینکار دستور پایانی توضیح یعنی- -> را از دید مفسر جـاوااسکـریپت نیز مخفی نموده‌ایم.

استفاده از مقادیر و ذخیره‌سازی آنها :
۱ـ۵)انتخاب نام برای متغییرها:
متغیرها را میتوان یک“مخزن”برای ذخیره‌سازی داده‌ها(مانند یک عدد، یک عبارت متنی، یا یک شیء) دانست. همانگونه که در فصول ابتدایی این کتاب آموختید، هر متغیر با یک “نام” شناخته می‌شود. بطور کلی به منظور انتخاب نام برای یک متغیر، قوانین زیر باید در نظر گرفته شوند:
۱٫نام متغیرها می‌تواند شـامل حروف الفبا (هم حروف بزرگ و هم حروف کوچک) باشد. همچنین این نامها می‌توانند شامل اعداد (از صفر تا نه) و نیز کاراکتر underscore (-) باشند.

۲٫نام یک متغیر نمی‌تواند شامل حروف فاصله (space) و یا کاراکترهای مربوط به نقطه‌گذاری باشد.
۳٫اولین حرف از نام یک متغیر باید از یک حرف الفبا و یا یک علامت underscore (-) تشکیل شده باشد.
۳٫حروف بزرگ وکوچک ازدیدمفسرجاوااسکریپت تفاوت دارند. بنابراین متغیرهای totanum، Totalnum
و TotalNum یکسان نمی‌باشند.

۴٫از نظر تئوری، هیچ حد خاصی برای طول نام یک متغیر درنظرگرفته نشده است ولی درعمل، طول آن نباید
از یک خط تجاوز کند. همچنین به منظور استفاده از آنها در عبارات مختلف، طول آنها باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که امکان استفاده مجدد از آنها در همان خط فراهم باشد.

بهترست از نامهایی برای متغیرهای استفاده کنید که بعداً به سادگی بتوانیدآنها را به خاطر آورید.گرچه انتخاب نامهایی مانند x2,x1,x,b,a برای متغیرها ممکن است در وهله اول ساده‌تر بنظر برسد، اما توجه داشته باشید که این نامها راممکن است بسرعت فراموش کنید.بنابراین به شما توصیه میکنیم نامهایی طولانی‌تروبه یادماندنی‌تر برای متغیرهای خود برگزینید.

بر اساس قوانین بالا، می‌توان گفت که برای متغیرهای زیر، نامهای مجاز و قابل قبولی انتخاب شده است:
total_number_of_fish
LastInvoiceNumber
Templ
a
_var39
2ـ۵)انواع داده‌ها در جاوااسکریپت :
در بعضی از زبانهای کامپیوتری، باید نوع داده‌ای که یک متغیر ذخیره خواهدکرد.درهنگام تعریف آن مشخص گردد.برای مثال یک متغیرممکن است به عنوان یک عددصحیح، یک عدد اعشاری، و یا یک رشته متنی تعریف شود. در جـاوااسکـریپت، تعیین نوع داده‌ها جز در موارد معدودی لازم نیست.

۱ـ۲ـ۵)انواع اساسی داده‌های جاوااسکریپت :
۱٫اعداد: مانند۳، ۲۵ویا۴۱۴۲۱۸/۱جـاوااسکـریپت هر دو نوع اعداد صحیح و اعشاری را می‌شناسد.
۲٫Boolean یا منطقی:این داده‌ها تنها دو مقدار می‌توانند داشته باشند: درست (true) و نادرست(false).
استفاده از این داده‌ها، زمانی که قصد بررسی یک شرط خاص را دارید می‌تواند مفید باشد.

۳٫رشته‌ها مانندThis is string این داده‌هااز یک یا چند کاراکتر متنی تشکیل یافته‌اند.
به بیان دقیقتراین داده‌ها را باید یک شیء String دانست.
۴٫مقدار پوچ یا null، که با عبارتnull مشخص می‌شود.یک متغیر تعریف نشده، مقدارnull راخواهد داشت. برای مثال دستورducument.write(fig)،بافرض اینکه قبلاً متغیر figتعریف نشده باشد،مقدارnull را نمایش می‌دهد.

گرچه نوع داده‌ای که در یک متغیر ذخیره می‌شود برای مفسر جـاوااسکریپت اهمیت دارد، اما باید دانست که
در این زبان، متغیرهـا به یک نوع خاص از داده‌ها محدود نمی‌شوند. به عبارت دیگر در طول یک اسکـریپت می‌توان از یک متغیر برای ذخیره‌سازی چند نوع داده مختلف استفاده نمود. برای مثال عبارت زیـر را در نظـر بگیرید:

total=31;
عبـارت فوق متغیری بنام total تعریف کرده و مقدار ۳۱ را در آن قرار می‌دهد. بنابراین یک نـوع داده عددی
برای یک متغیر در نظر گرفته شده است. اکنون فرض کنید در ادامه این اسکریپت، عبارت زیر را نوشته‌ایم.
Total=”albatross”;

به این ترتیب مقدارجدیدی برای این متغیرتعیین می‌شود.این مقدارجدید،ازنوع مقادیر رشته‌ای به شمار می‌رود جاوااسکریپت با مواجهه با این عبارت، پیغام خطایی تولید نمی‌کند. در واقع، این کار در جاوااسکریپت کاملاً مجاز بوده و قابل انجام می‌باشد.

رشته‌ها و آرایه‌ها :
گرچه اعـداد نقش بسیار مهمی را در اسکـریپت نویسی ایفا می‌کنند، اما بسیاری از برنامه‌هـای اسکـریپتی به رشته‌های متنی و آرایه‌ها (گروههایی از اعداد، رشته‌ها، و یا اشیاء) نیز نیاز دارند. در این قسمت، نحوه استفاده
از رشته‌ها و آرایه‌ها را در جاوااسکریپت فرا خواهید گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 52 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد