دانلود مقاله مقایسه جداسازی استرونسیوم و سزیم از پساب رادیواکتیو در روش الکترودیونیزاسیون با طراحی آزمایش تاگوچی و تحلیل نرمافزار مینیتب

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

حذف رادیونوکلیدهای با طول عمر بالا از پساب خروجی هستهای یک چالش زیستمحیطی مهم در مدیریت پسماند هستهای است. آلودگی رادیواکتیو زیستمحیطی میتواند به دلیل انتشار اتفاقی در هر یک از مراحل چرخه سوخت هستهای اتفاق بیافتد .[1]

همچنین آزمایشگاههای تحقیقاتی رادیوشیمی در تحقیقات و فرایندهایشان به مقدار زیادی پساب مایع رادیوسمی تولید میکنند. سزیم 137 و استرونسیوم 90 دو محصول مهم شکافت هستهای هستند که در پساب رادیواکتیو خروجی تاسیسات بازفراوری سوخت هستهای یافت میشوند. این دو رادیونوکلید به دلیل طول عمر و حلالیت بالا در سیستمهای آبی از لحاظ زیستی-سمی دارای اهمیت زیادی هستند [2] و همچنین به دلیل سودمندی سزیم و استرونسیوم به عنوان چشمه حرارتی- تابشی، جداسازی و بازیابی این عناصر از محلولهای پسماند یک توجه ویژه میطلبد.

از این رو، در طول چنددهه اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای توسعه و بهبود حذف و بازفراوری سزیم و استرونسیوم از جریانهای پسماند هستهای انجام شده است. حذف هستههای رادیواکتیو شامل سزیم و استرونسیوم از محلولهای پسمان رادیواکتیو معمولا با روشهای فیزیکی-شیمیایی مانند رسوبدهی، منعقد کردن، تبادل یون، استخراج حلالی و فرایندهای الکتروشیمیایی و فرایندهای غشایی انجام میشود .[3] یکی از روشهای غشایی روش الکترودیونیزاسیون است.


979


در یک سیستم الکترودیونیزاسیون، غشاهای کاتیونی و آنیونی همانند سیستم الکترودیالیز بین الکترودها قرار میگیرند. محفظه رقیقکننده به منظور افزایش انتقال کاتیونها و آنیونها تحت یک جریان مستقیم با رزینهای کاتیونی و آنیونی پرمیشوند. تجزیه آب در طی عملیات الکترودیونیزاسیون یونهای هیدروژن و هیدروکسید تولید میکند. این یونها رزینهای تبادل یونی را بدون نیاز به مواد شیمیایی به طور پیوسته احیا میکنند. به دلیل این واقعیت که هیچ مصرف مواد شیمیایی صورت نمیگیرد الکترودیونیزاسیون به عنوان یک فرایند سازگار با محیطزیست شناخته میشود .[4] هدف از این کار بررسی تاثیر پارامترهای غلظت، دبی و ولتاژ اعمال شده بر عملکرد روش الکترودیونیزاسیون بود. این مطالعه اولین بررسی جداسازی استرونسیوم و سزیم با استفاده از روش الکترودیونیزاسیون می باشد.

روش کار

واحد آزمایشگاهی الکترودیونیزاسیون شامل بخشهای مختلفی است. محفظه غشایی بخش اصلی هر فرایند غشایی میباشد. چند مخزن برای نگهداری خوراک و محصول در نظر گرفته شده بود. از طریق یک پمپ پریستالتیک محلولها به محفظه غشایی وارد میشد. یک منبع تغذیه مستقیم وظیفه تامین برق سیستم را بر عهده داشت( شکل .(1


شکل :1 شماتیک واحد الکترودیونیزاسیون

برای بررسی امکان جداسازی سزیم و استرونسیوم از محلولهای آبی یک محفظه غشایی الکترودیونیزاسیون دارای سه بخش طراحی و ساخته شد. محفظه میانی محل ورود خوراک و جایی بود که محلول عبوری از آن تصفیه میشد که بوسیله دو غشای تبادل یونی از دو محفظه دیگر جدا میشد. در طرفین محفظه میانی از یک غشای تبادل کاتیونی و یک غشای تبادل آنیونی با سطح موثر هر کدام 25 سانتیمترمربع استفاده شد. غشای تبادل کاتیونی در طرف کاتد (قطب منفی) برای عبور کاتیونها (سزیم یا استرونسیوم) و انتقال آنها از محفظه میانی به محفظه کاتد و غشای تبادل آنیونی در طرف آند (قطب مثبت) برای عبور آنیونها (نیترات) و انتقال آنها از محفظه میانی به محفظه آند، قرار داشت. این غشاها ساخت شرکت چینی Qianqiu Group Zhejiang میباشند که مشخصات فنی آنها در جدول 1 ارائه شده است.

980


جدول: 1 خواص فیزیکی و شیمیایی غشاهای تبادل یونی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقایسه انواع مدولاتورهای راهانداز لامپ کلایسترون شتابدهنده خطی الکترون و طراحی و ساخت نمونه اولیه به روش استفاده از سوئیچهای نیمه هادی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مقدمه:پروژه طراحی و ساخت یک شتابدهنده خطی الکترون در پژوهشگاه دانشهای بنیادی با همکاری گروه کاربرد پرتوها دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام است. این مقاله حاصل انجام قسمتی از این پروژه است که نقش مهمی در تکمیل آن دارد. اجزای اصلی یک شتابدهنده خطی الکترون شامل چشمه الکترون، تیوب اصلی شتابده ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل وضعیت دولت الکترونیک در ایران در مقایسه با سایر کشورها با تاکید بر مدل سازمان ملل

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي (بند 15) خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به‌منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم(بند 17) شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به ح ...

مقاله مقایسه تئوری های تیراویلر - برنولی و تیموشنکو در تحلیل تیرهای مستطیلی دوسرساده

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه تئوري هاي تیراویلر- برنولی و تیموشنکو در تحلیل تیرهاي مستطیلی دوسرساده خلاصه در این تحقیق نتایج حل تیرهاي ایزوتروپ دوسرساده توسط تئوري مقدماتی تیر و تئوري تیموشنکو با یکدیگر مقایسه میشوند. بدین منظوردر هریک از این تئوريها معادله حا ...

مقاله تحلیل و بررسی روش های طراحی برنارد چومی از دیدگاه نظریه پردازان

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل و بررسی روش های طراحی برنارد چومی از دیدگاه نظریه پردازان چکیده: هدف از این نوشتار بررسی و تحلیل طراحی و آفرینش فرم معماری است که از جمله چالش هایی است که ذهن معماران را به خود مشغول کرده است.دیدگاه و نظریه های زیادی در این زمینه وجود دارد.در این مقاله با بررسی برخی ازآثار معمار و شهرساز معاصر سوییسی ...

مقاله تحلیل روش های طراحی در آثار نورمن فاستر از دیدگاه صاحب نظران

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل روش های طراحی در آثار نورمن فاستر از دیدگاه صاحب نظران چکیده معماری محصول تعامل انسان با محیط می باشد.امروزه بهره گیری از روش های نوین در طراحی و معماری به بحث روز تمامی کشورهای جهان برای ارتقا سطح کیفیت تبدیل شده است.از این رو تحلیل و بررسی آثار معماران از دیدگاه صاحبنظران می تواند در رشد و تکامل معم ...

مقاله بررسی بهینه سازی استخراج و جداسازی منگنز و مس با تکنیک سیال فوق بحرانی در مقیاس بزرگ با روش طراحی فاکتوریل جزئی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی بهینه سازی استخراج و جداسازی منگنز و مس با تکنیک سیال فوق بحرانی در مقیاس بزرگ با روش طراحی فاکتوریل جزئی چکیده در این مقاله سعی شده است امکانسنجی استفاده از سیانکس ٣٠١ به عنوان یک عامل استخراج کننده در حالت فوق بحرانی برای فلزات مس و منگنز مورد بررسی قرار گیرد. استخراج به پارامترهای متعددی از جمل ...

مقاله مقایسه و تحلیل عددی شکل پذیری لوله به روشهای شکل دهی الکترومغناطیسی و هیدروفرمینگ سریع

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه و تحلیل عددی شکل پذیری لوله به روشهای شکل دهی الکترومغناطیسی و هیدروفرمینگ سریع چکیده دو روش جدید برای شکلدهی لولهها استفاده از شکل دهی الکترومغناطیسی و هیدروفرمینگ سریع است. در این تحقیق نتایج شکل دهی انبساطی یک لوله با روش شکل دهی الکترومغناطیسی با نتایج هیدروفرمینگ سریع لوله ای با همان شرایط هم ...

مقاله بهینه سازی تولید آنزیم پکتیناز با روش های آماری طراحی آزمایش سطح پاسخ و تاگوچی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهینه سازی تولید آنزیم پکتیناز با روش های آماری طراحی آزمایش سطح پاسخ و تاگوچی چکیده: پکتینازها گروهی از آنزیم های هیدرولیتیک هستند که مواد پکتیکی را تجزیه می کنند. این آنزیم از مهمترین آنزیم های کاربردی در صنعت می باشد که توسط انواع مختل ...