دانلود مقاله نقشه برداری

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقشه برداری

نقشه برداری چیست ؟
کلیه کارها و عملیاتی که منجر به تهیه نقشه می شود و شامل اندازه گیری نقاط مختلف سطح زمین و نمایش دادن قطعاتی از سطح زمین برروی کاغذ به طوری که تمام عوارض ، جزئیات و فرم کلی آن معین شده و موقعیت عوارض نسبت به هم مشخص شده باشد .به طور کلی نقشه برداری علم تهیه نقشه می باشد .

مهمترین نقشه برداری که در کشاورزی کاربرد دارند عبارتند از :
۱- توپوگرافی و توپومتری :
در این گونه نقشه برداری علاوه براینکه وضعیت مسطحاتی منطقه مورد بررسی قرار می گیرد وضعیت ارتفاعی آن نیز مشخص می شود مثلاً در یک زمین کشاورزی علاوه بر اینکه قسمت مسطحاتی مورد بررسی قرار میگیرد ارتفاعهای آن نیز مشخص می شود .
۲- پلانیمتری :
در این نوع نقشه برداری فقط وضعیت مسطحاتی مورد استفاده قرار می گیرد و نقشه هایی که به این ترتیب نامیده می شود پلان می گویند .

۳- نقشه های مسیر :
کلیه کارهای نقشه برداری مربوط به مسیر را مربوط می شود . مانند تیرهای چراغ برق کنار خیابانها و …
اندازه گیری فاصله در زمین های هموار با استفاده از چشم غیر مسلح :
برای اندازه گیری فواصل کوتاه مثلاً‌ حدود ۲۰۰ تا ۱۵۰ متر تتوسط ژالون استفاده می شود . ژالونها میله هایی است فولادی که یک سر آن نوک تیز است و به داخل زمین فرو می رود . بروی ژالون ها برچسب هایی به رنگ صورتی یا نارنجی می چسبانند که به راحتی از آن فاصله قابل دیدن باشد .

شرح عملیات :
ابتدا فاصله ای را که می خواهیم اندازه گیری می کنیم سپس نوک ژالون را برروی نقطه قرارداده و از نگهداره ژالون به عنوان قیم استفاده می کنیم سپس ژالون را به حالت قائم درمی آوریم . برای نقطه دوم نیز عیناً‌ همین کار انجام می وشد (نقطه B ) که برای انجام این کار یک گروه چهار نفره لازم است . باید دقت شود کته ژالون ها پشت سرهم قرار گیرند چون فاصله کمی دور می باشد و امکان اینکه صدا به سایر افراد نرسد با استفاده از حرکات دست به آن LINE دادن می گوئیم استفاده می شود .
چگونگی LINE دادن :
فردی که پشت ژالون قرارگرفتن ژالون سوم ر ا در راستای دو ژالون ثابت کنترل می کند . اگر برای رسیدن به این وضعیت ژالون سوم قرار باشد که سمت راست کشیده شود فرد پشت ژالون دست راستش را به صورت افقی نگه میدارد . و اگر خیلی فاصله داشته باشد شدت حرکات دست خود را شدیدتر می کند و وقتی که فاصله کمتر شد دست خود را به آرامی بالا و پائین می کنیم تا اینکه موازی برژالون های دیگر باشد . سپس بعد از اتمام کار علامت OK که دو دست خود را به طرف بالا می بریم

سپس با استفاده از متر فاصله بین دو ژالون ها را اندازه می گیریم و همه فاصله های اندازه گیری شده بین دو ژالون را برهم جمع می کنیم نقطه AB بدست می آید . برای این که کار دقیق باشد بعد از اینکه یک رفت را انجام دادیم عمل برگشت را هم صورت می دهیم و از جمع بین عمل رفت و برگشت و تقسیم بر ۲ بهترین فاصله A و B بدست می آید .

چگونگی خواندن میر :
پیش از قرائت اعداد منطبق بر تارهای استادیمتری میر باید توسط تراز میر به حالت قائم استوار باشد .
اگرچه اعداد روی میر برحسب دسی متر نوشته می شود اما باید برحسب میلیمترخوانده شود.
به منظور اجتناب از اشتباه دو رقم ، دو رقم خوانده می شود .
مثل شکل مقابل که ۱۲۷۵ خوانده می شود .

اندازه گیری طول به روش استادیمتری: ( استفاده از نیو )
این روش را می توان به کمک زاویه یاب ها و ترازیاب ها انجام داد . روش استادیمتری یعنی تعیین فاصله به کمک تارهای استادیمتری در این روش با استفاده از دوربین که بر روی یکی از نقاط مستقر شده و تراز گردیده و به کمک شاخص ( میر ) که بروی نقطه دیگر به طور عمودی استقرار یافته و فاصله بین دو تار بالا و پائین یعنی L را اندازه گیری می کنیم

.
دوربین نیو :
دوربین نیواز چه قسمت هایی تشکیل شده است :
۱- سه پایه که به کمک تراز کروی باید به تحالت افقی روی سه پایه قرارداشته باشد .
۲- مگسک که تار قائم را بر وسط میر قرار می دهیم .
۳- پیچ چشمی که برای واضح کردن تارهای رتیکول
۴- پیچ های سمت راست : برای واضح کردن
۵- پیچ کوچک : جهت حرکات پیکومتری

۶- شاقول که باید وسط سه پایه باشد و عمود بر زمین باشد .
مثال : جهت فاصله بین دو نقطه A و B از یک ترازیاب (نیو ) استفاده شده است چنان چه نیو در ایستگاه A مستقر شده باشد و اعداد قرائت شده میر در نقطه B به صورت زیر باشد فاصله بین A و B چقدر است ؟
m 216/0= mm 216=1739-1955=L 1955 = تار بالا
m 6/21= ( 216/0 ) 100 =L100=D 1847 = تار متوسط
۱۷۳۹ = تار پائین
R1: قرائت عقب H2=H1+(V2ـR1) = ارتفاع نقطه ۲(H1) برحسب نقطهA1
V: قرائت جلو H3= H2+ ( V3- R2 ) m100= H
ارتفاع نقطه H فاصله اختلاف ارتفاع قرائت جلو قرائت عقب نقاط ایستگاه
H1=100 20 586/1 1 1
H2 = 100/213 20 0/273 313/1 788/1 2 2
H3 = 100/852 20 0/579 209/1 620/1 3 3
H4 = 101/239 20 0/387 233/1 642/1 4 4
H5 = 101/672 20 0/433 209/1 665/1 5 5
H6 = 102/082 20 0/410 255/1 626/1 6 6

H7 = 102/467 20 0/385 241/1 605/1 7 7
H8 = 102/865 20 0/398 207/1 8

جدول نیولمان دور برگشت :
ارتفاع نقطه H فاصله اختلاف ارتفاع قرائت جلو قرائت عقب نقاط ایستگاه
H 8=102/865
20 207/1 8 7
H 7 = 102/468
20 -0/577 604/1 225/1 7 6
H 6 = 102/072

۲۰ -۰/۳۹۶ ۶۲۰/۱ ۱۸۹/۱ ۶ ۵
H 5 = 101/672
20 -0/400 590/1 174/1 5 4
H 4 = 101/244
20 -0/428 601/1 209/1 4 3
H 3 = 100/845

۲۰ -۰/۳۹۹ ۶۰۸/۱ ۲۴۵/۱ ۳ ۲
H 2100/478
20 -0/417 662/1 070/1 2 1
H 1 = 100/ 20 -0/475 545/1 1

چند تعــــریف :
ترازیابی :
عبارت است از مطالعه واندازه گیری ارتفاع نقاط مختلف آن نسبت به یک سطح مبنا ونشان دادن آن روی نقشه .
بنچ مارک :
به نقاط ثابتی گویند که ارتفاع آنها دقیقا‌ً اندازه گیری شده و برای تصحیح عملیات ترازیابی مورد استفاده قرار میگیرد بنچ مارک ها ممکن است میخ چوبی ، رنگ . پلاکها و …باشند .

انواع بنچ مارکها :

تراز یابی مستقیم ( استفاده از دوربین نیو ) :

انواع ترازیابی با استفاده از دوربین نیو

ولی آنچه را که ما بیشتر با آن سروکار داریم ترازیابی تدریجی می باشد . معمولا ً اختلاف ارتفاع را نمی توان با ترازیابی ساده انجام داد زیرا ممکن است اختلاف ارتفاع بیش از ۴ متر باشد و یا اینکه فاصله آنها بسیار زیاد باشد و با توجه به شرایطجوی امکان دقیق دقیق شاخص مقدور نباشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد