بخشی از مقاله

نونی (NONI)معجزه طبیعت


ميوه شفابخش ، شگفت انگيز و موهبتي خدادادي:
. نوني ميوه اي است از درختي بنام مورينداسيتريفوليا (Morinda Citrifolia ) و از خانواده روبياسه (Rubaiceae )كه در ميان مردم حاشيه جنوبي اقيانوس آرام ازسابقه اي طولاني براي درمان دردهاي گوناگون برخوردار است و از گياهان وحشي وبومي در جزائر كارائيب ،هاوائي وپولينزي محسوب ميشود.مردم پولينزي حداقل 2000 سال است كه از نوني ، اين ميوه شفا بخش استفاده ميكنند كه بتدريج در مالزي ، اندونزي ، تايوان ، فيليپين ، ويتنام ، هندوستان ،آفريقا يافت و مصرف

مي شده است .نوني داراي دانه هاي قهوه اي رنگ بيشماري است كه مي تواند در آب شناور بودهوانتقال يابد و بدينگونه است كه اين گياه در ساير مناطق گرمسيري كه در حاشيه آبهاي اقيانوسي قرار دارند ، يافت ميشود .درخت نوني در تمام ايام سال ميوه ميدهد و همواره در

دسترس مردمي است كه ايندرخت در محل سكونت آنها مي رويد ، نوني از نظر مردم پولينزي مقدس شمرده مي شودو يكي از روشهاي اصلي گياه درماني و از جمله نيازمنديهاي واجب آنها به شماررفته و ميرود . مردمان بومي كه در روشهاي گياه درماني خود از نوني استفاده مي كنند هرگز ميوه آنرا خشك نمي كنند ، آنها هميشه عصاره اين ميوه يا خود آنرا مي خورند و همچنين از برگ ، ساقه و ريشه نوني نيز استفاده مي كنند . درخت نونيداراي برگهاي بزرگ و گلهاي سفيد رنگ كوچك است و خود ميوه نوني داراي سطحي برآمده و فرورفته است ، اهالي پولينزي نوني را

هديه شفابخش و جالب خداوند تلقي مي كنند .نوني در طي ساليان دراز اثبات كرده است كه يك نوشداروي حقيقي براي درمان بسياري از ناراحتي ها ميباشد كه كاملاً طبيعي بوده و موجب محافظت بدن از آلودگيها و سموم ، جلوگيري از ابتلاي زودرس بيماريهايي مانند آرتروز ، نارسائي قلبي وكليوي ، ديابت ، آسم و غيره ميگردد و همچنين باعث پيشگيري از ابتلا به سرطان ونيز

تسهيل در گوارش و جذب و تحليل صحيح غذا و پاكسازي روده از مواد مضر شده ، بدون اينكه عوارض جانبي خطرناكي كه بعضي داروهاي شيميايي دارند را داشته باشد ، ضمن اينكه استمرار مصرف نوني موجب برطرف شدن و رو به بهبود گذاشتن بيماري ميگردد.طي تحقيقات و مطالعات محققين بر روي بيماران نشان داده شده است كه عصاره نونيبر روي پروتئينهاي گوي مانند (

Globular Proteins ) اثر كرده و كمك ميكند تا بهتر و با دقت بيشتر عمل كنند. اين پروتئينها بمنزله پادتن (Antibody ) در بدن ما هستند كه بايستي همگي با هم و بطور گروهي و تيمي كار كنند.
آنها اين كار رادر ارتباط بسيار دقيق توسط مواد شيميايي موسوم به سيتوكينها (Cytokines ) انجام ميدهند.عصاره نوني قادر است كه موانع يا ناهماهنگي ها را از سر راه ارتباطات بين سلولي بر

دارد. هنگاميكه ارتباطات بين سلولهاي سيستم ايمني و تدافعي بدن شفاف و دقيق باشد ، آنها بهتر مي توانند به وظائف خود عمل كنند.سيستم دفاعي بدن داراي 5 وظيفه اصلي است كه به آنها و نقش تأثير مصرف نوني در آنها اشاره مي كنيم: 1.. اولين وظيفه عمده اين سيستم مبارزه با عفونتها ميباشد . مشاهده شده است كه عصاره نوني كمك قابل توجهي به رفع عفونتها در بدن مي كند. مصرف نوني كمك بزرگي در رفع ويروسها ، باكتريها ، جوشهاي پوست و صورت و همچنين

خراشهاي پوستي يا زخمهاي باز و حتي آفت دهان و از همه مهمتر رفع عفونت دستگاه تناسلي و ادراري مينمايد.حتي به تجربه خراشها و زخمهاي سطحي با استعمال خارجي نوني سريعتر بهبود يافته اند . 2.. دومين وظيفه مهم سيستم ايمني رفع آلرژيهاست كه عصاره نوني در صدر عصاره هاي گياهي در مبارزه با انواع آلرژيهاي پوستي و تنفسي و يا غذايي قرار دارد. 3.. سومين وظيفه

اساسي سيستم دفاعي بدن در رابطه با ورمها و آماسها ميباشد ، عصاره نوني نشان داده است كه در فرونشاندن اينگونه التهابات بسيار مفيد و ثمربخش است . يكي از متداولترين اين نارسائي ها بيماري آرتروز ، ورم مفاصل ، ورم پي ها ،آماس كيسه هاي مفصلي ميباشد. اكثر بيماران مبتلا به آرتروز به مصرف داروهاي ضدالتهاب يا آنتي اينفلميشن مي پردازند كه فقط موضعي عمل كرده و هيچگاه علت اصلي بيماري را مداوا نمي كنند ، با مصرف عصاره نوني سيستم دفاعي بدن تا حدي

تقويت ميشود كه اين خود بدن است كه به مبارزه با علت بيماري مي پردازد. 4.. يكي ديگر از وظايف عمده سيستم دفاعي تقويت سيستم ايمني اتوماتيك بدن (Autoimmune System )است كه از بيماريها در بدن جلوگيري مي كند. اين حالتي است كه پادتنهاي توليد شده بر عليه پروتئينها عمل مي كنند و توازن سيستم تدافعي را بهم ميزنند . براي مثال آرتروز روماتيسمي موقعي ايجاد مي شود كه اين پادتنها به لايه دروني يا آستر مفاصل حمله مي كنند.صد ها مورد از اين نوع بيماري را ميتوان يافت كه به نشانه عدم موازنه در اعمال حياتي بدن ميباشد كه غالباً در اعماء و

احشاء دروني بروز مي كنند . در اين بيماريها اغلب شماري از غذاهاي آلرژي زا دخالت دارند.عصاره نوني به مقدار زيادي در رفع بيماريهاي آلرژي زا كمك مي كند و عمل هضم را تسهيل مي كند تا به ريشه يا علت اصلي مشكل بيماري برسد. عصاره نوني با بيماريهاي سيستم ايمني اتوماتيك بدن از دو جهت برخورد مي كند. اول اينكه اين عصاره مي تواند نارسائي هاي اندامهاي دروني را مرتفع كند، بطوريكه انگيزه اوليه اي كه سيستم دفاعي بدن دستور حمله به بخشي از بدن را ميدهد راخنثي كند ، دوم اينكه به سيستم ايمني كمك مي كند تا توانائيش را براي تميز دادن بين حمله به

خودي يا غير را باز يابد. 5.. پنجمين وظيفه سيستم دفاعي بدن مبارزه با بيماري سرطان ميباشد كه از مهيج ترين حوزه عملياتي عصاره نوني است . تئوري از اين قرار مي باشد كه سلولهاي غير عادي يا به عبارتي سرطاني در تمام مدت عمر در بدن انسان تشكيل مي شوند و سيستم ايمني بدن بايد قادر باشد كه سلولهاي سرطاني را شناسائي و نابود كند.سلولها را اساساً ميتوان كارخانه پروتئين سازي ناميد . هنگاميكه سلولها پروتئين ميسازند ، نمونه هايي از آنها جهت

بازرسي و كنترل به سطح يا جدار سلول منتقل مي گردد تا صحت و سالم بودن آنها مورد تأئيد قرارگيرد . مسئله اين است كه در هر سلولي حدود ده هزار پروتئين در هر زمان خاص حضور دارد. از اين ده هزار سلولممكن است بين 10تا 20 سلول غير عادي بوده و نرمال نباشد كه سيستم دفاعي بايد آنها را شناسائي و نابود كند. در اين جريان گاهاً اتفاق مي افتد كه تعدادي از آن

سلولهاي غير عادي مورد توجه قرار نمي گيرند و رفته رفته و با بالارفتن سن وتجمع سلولهاي غير عادي، آنها تبديل به تومور سرطاني فعال مي شوند . متأسفانه ناهنجاريهاي محيط زيست از قبيل آب و هوا و غذا به ايجاد سلولهاي غير عادي سرعتبخشيده و كيفيت كنترل سيستم دفاعي در شناسائي آنها تقليل پيدا مي كند.
همانطوريكه در بالا ذكر شده يكي از اساسي ترين اثرهاي عصاره نوني بر روي سلولها و در مورد ارتباطات بين سلولي ميباشد و هر چه اين برقراري ارتباط روشن و واقع باشد ،سلولها بهتر به انجام وظيفه قادر خواهند بود . لذا با بالا بردن ارتباطات بين سلولي به وسيله استفاده از عصاره نوني ، اين سيستم ايمني تقويت شده و شناسائي سلولهاي معيوب و سرطاني به راحتي انجام مي

پذيرد . ولي آنچه كه فوق العاده مهم است اينكه مصرف عصاره نوني نقش ارزنده اي در پيشگيري از سرطان ايفا مي كند . احتمال نمي رود كه ما قادر باشيم كه محيط خود را از مواد سرطانزا در طول زندگي پاك كنيم بنابراين بسيار مهم است كه قادر باشيم توانايي خود را براي زندگي در چنين محيطي افزايش دهيم .يكي از خواص بسيار مهم ديگر عصاره نوني افزايش كارآيي كبد در تصفيه خون است ، چون كبد داراي خاصيت سم زدايي ميباشد عصاره نوني اثر آنزيمهاي كبد را افزايش داده بطوريكه آنها قادر مي شوند كه سموم بدن را بهتر دفع نمايند. به همين دليل است كه برخي

از افراد به ياري عصاره نوني بطور اتوماتيك حالت سم زدائي در وجودشان ايجاد ميگردد ، زيرا نوني به جابجايي سموم انباشته شده در بافتها و هدايت آنها به دستگاههاي دفع كمك مي كند.ميوه نوني از لحاظ غذايي هم يك منبع بسيار غني محسوب ميشود. چون حاوي انواع ويتامينها و املاح معدني و كربوهيدرات ميباشد و به عنوان يك مكمل غذايي نيز حائز اهميت فراوان است. افرادي كه عصاره نوني را مصرف كرده اند، غالباً داراي يكسري علائم مشترك كه عبارتند از : افزايش انرژي،

خواب آسوده ، افزايش انرژي ، احساس شادابي ، عدم خستگي هاي زودرس بوده اند.حال در مورد اينكه نوني در بدن چگونه عمل مي كند و اينكه چطور مي تواند جهت ناراحتي هاي مختلف مانند : آرتروز ، آسم ، آلرژي ، نارسائي قلبي و كليوي ، فشار خون ، كلسترول ، چربي خون ، ديابت ، افسردگي، ناراحتي هاي عصبي ، پروستات ، نارسائي جنسي، افزايش انرژي و ... مفيد باشد ، در شماره هاي بعدي به شكل مقالاتدنباله دار به تفصيل خواهيم پرداخت .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید