بخشی از مقاله

فهرست منابع و مأخذ :
- سايت اينترنتي دانشگاه Uclan
- سايت اينترنتي دانشگاه علم و صنعت
- سايت اينترنتي دانشگاه بروكلين
- سايت اينترنتي دانشگاه كانادا
- سايت اينترنتي روسيه

« فهرست »
موضوع صفحه
مقدمه 1
تاريخچه 1
آشنايي كلي با مفهوم آموزش مجازي يا e-learning 4
نحوه كاركرد سيستم 7
آگاهي از روند ثبت نام 10
نمونه فرم ثبت نام 12
آگاهي از سطوح هاي آموزشي موجود 13
آگاهي از كاربردهاي مختلف اين سيستم مجازي در صنايع گوناگون 17
روندعلمي و نحوه¬تدريس يا به¬طور كلي گذراندن تحصيل دراين دانشگاه به¬چه¬صورت است 19
نحوه برگزاري امتحانات در سيستم مجازي 19
نحوه برگزاري كلاسهاي عملي و كارگاه ها . 21
عكسهايي از آموزش مجازي . 21
مزايا و معايب دانشگاه مجازي . 21
نتيجه گيري كلي 23
نقد و بررسي كلي 29
يك گزارش توسط مديريت دانشگاه مجازي ايران 30
تحصيل در مقاطع بالاتر 33
فهرست منابع و مأخذ 35

مقدمه :
در دنياي امروز اهميت آموزش براي همه گان آشكار است اين اهميت در جوامع پيشرفته بيشتر به چشم مي خورد در جوامع مختلف به قدري به مسئله آموزش پرداخته مي‎شود كه مردم و خصوصاً جوانان در سطوح مختلف به امر يادگيري مي پردازند ، ودر سطوح مختلف به تحصيل مي پردازند در اين ميان ممكن است قشري از جامعه وجود داشته باشد كه ، مي خواهند تحصيلات خود را ادامه دهند و يا ياد گرفته هاي خود را تكميل كنند ، ازاين رو واژه آموزش مجازي به ميان مي‎آيد ، تا سدهاي آموزش را از سر راه مردم بردارد ولي ممكن است به خاطر مشغله هاي روزانه وقت آن راه را از ميان راه افراد بردارد تا افراد بتوانند به بهترين وجه به زندگي خود ادامه دهند در ادامه اين پروژه به تفصيل درباره اين امر نوين پرداخته شده است .
در جوامع غربي و پيشرفته اهميت اين قضيه سالهاست ، كه آشكار مي‎باشد اميد آن است كه اين مسئله در كشور ما نيز جا افتاده شود تا سدهاي آموزشي از سرراه بركنار شود .


تاريخچه :
در بخش اول به بحث بررسي پيرامون تاريخچه آموزش مجازي مي‎پردازيم كه چگونه شكل گرفت و تا به امروز به صورت آموزش الكترونيكي درآمد .
مسئله آموزش از ديرباز داراي اهميت خاصي بوده است تا آنجا كه در كشورهاي پيشرفته ممكن بود عده اي به علت زندگي در مناطق دورافتاده و غير قابل دسترس ، دسترسي به آموزش جمعي نداشته اند ، و از جامعه آموزشي عقب مي مانده اند ازاين رو در سال 1950 معلمي به نام ادموندريچاردسون اهل استراليا ايده اي جالب را به ميان گذاشت كه طبق اين ايده آموزش براي همه گان ميسرمي شده اصول كار براين روال بود . كه آموزش بايد از طريق يك گيرنده و فرستنده انجام مي شد . معلماني بايد استخدام مي شدند تا در مركزي به صورت دسته بندي در مقاطع مختلف فعاليت مي كردند مثلاً ابتدايي اول صبح راهنمايي ظهر و دبيرستان شب توسط بي سيم ارائه مي شد و امتحان در نزديكترين حوزه مربوط به آموزش پرورش منطقه مورد نظر مثلاً سيدني ملبورن و ... دانش آموزان در سطوح مختلف و در ساعات گوناگون طبق برنامه اي گرد هم مي آمدند و در امتحان دروس مختلف شركت مي نمودند و كارنامه ها در پايان دوره ارائه مي گرديد ، در سيستم بي سيم ساعت 8 درس رياضي آغازمي شد و دانش آموز 1 الي 2 ساعت فرصت داشت تا اشكالات خود را از طريق سيستم بي سيم با معلم مطرح مي ساختند و معلم از طريق بي سيم سعي در برطرف كردن ، مشكلات دانش آموز مورد نظر داشت .


از آن سو هزينه كردن براي اين سيستم بسيار هنگفت بود ولي تا ساليان مديد و جاي گرفته شدن سيستم هاي كامپيوتري اين روند همچنان ادامه داشت و واژه آموزش الكترونيكي به معناي امروزي پس از بوجود آمدن و جاي گرفتن اينترنت در جهان بوجود آمد اولين بار ايده ارائه آموزش از طريق شبكه اينترنت درسال 1993 در ايالات متحده آمريكا توسط مهندسي به نام رائول گرانيك ارائه شد . بر طبق اين مسئله بايد يكسري افراد آموزش خاصي ببينند تا از طريق شبكه اينترنت بتواند سيستم آموزشي را توسعه دهند ، در اين سيستم سيستم آموزشي به طريق زير طبقه بندي ارائه مي شد .

- سيستم آموزشي

1- آموزش ابتدايي :
در وحله اول معلم دروس را در سطوح مختلف آماده مي كرد و از طريق يك شبكه و سرور بسيار قدرتمند طي يك دوره خاص و حتي كوتاهتر از دوره معمولي به دانش آموز نو نهال ارائه مي‎گشت كه البته داراي مشكلات خاص مربوط به خود بود و در اين دوره امر آزمايش نتيجه نسبتاً متوسط را در سطوح آموزش اوليه را به ارمغان آورد .
در سطح راهنمايي نتيجه نسبتاً خوبي را به ارمغان آورد دراين سطح به خاطر بالاتر بودن سن دانش‎آموزان و درك بالاتر آنها نتيجه نسبتاً بهتري را ارائه كرد .
گرانيك دريافته هاي خود ثبت كرد كه اين آموزش در وحله اول خود به علت ناشناخته بودن ممكن است با روندنزولي روبرو شود ولي روزي به صورت انفجاري درخواهد آمد .
در سطح دبيرستان اين مسئله به صورت موفق تري انجام شد . دراين آموزش پس از دسته بندي دانش آموزان در سطوح مختلف ، در شبكه آموزشي مربوط به آن توسط معلمين مربوطه ارائه مي‎گرديد در طي اين آموزش يك رمز ورودي و اسم كاربردي دانش آموز داده مي شد تا از طريق كامپيوتر خود و شبكه اينترنت به شبكه مورد نظر وصل شده و از درس هاي خود استفاده مي كرد، كه در سطح خود از موفقيت نسبي برخوردار بود و در نوع خود بسيار مهم بود .


- سطح آموزش عالي دانشگاه :
مهمترين اثر اين مسئله در سطح آموزش عالي بود كه در ابتداي كار ، پس از انجام مشاهدات خاص و تصميمات اتخاذ شده گروه ديدند كه دراين سطح بايد با انجام مشاهدات ويژه سيستم ديگري را برگزينند تا ممكن است مجبور باشند عوض داخل ايالات متحده آمريكا به خارج از آن نيز سرويس دهند ، ازاين رو تصميم برآن شده تا سيستم شبكه توسعه يابد و حتي ماهواره هاي خاصي در اين راستا تدارك ببينند تا سيستم و سرويس بهتري به سراسر دانشجويان و متقاضيان ارائه دهند .
آشنايي كلي با مفهوم آموزش مجازي (آموزش الكترونيك )
بعد از مبحث تاريخچه و ملاحظه تاثيرات مختلفي كه آموزش مجازي داشت و طبقه بندي هاي مختلف حال به بحث بررسي پيرامون آموزش مجازي مي‎پردازيم .

آموزش مجازي براي انجام تعليم از راه دور انتخاب گرديد ولي بعدها با وجود آمدن كامپيوتر و برقرار شبكه جهاني اينترنت نام ديگري براي اين روش اتخاذ گرديد ، چون ادوات كامپيوتري بوسيله الكتريسيته كار مي كردند مفهوم آموزش الكترونيكي و يا E-learning اتخاذ گرديد، در ادامه به بررسي پيرامون اين پديده مي‎پردازيم ، در دنياي امروز به علت تراكم مشغله هاي زندگي و كار خود ممكن است زمان اين را نداشته باشند تاحضوراً درسر كلاسهاي درس دانشگاهي حضور يابند از اين رو در اين مرحله آموزش الكترونيك به ميان مي‎آيد ، كه طي آن افراد مي‎توانند ، در هر جايي از جهان كه باشند در منزل محل كار و يا ... از خدمات آموزش مجازي بهره مند شوند، در كشور مانيز اين سيستم به صورت اوليه شروع به كار كرده كه در ادامه ، گزارشي كه توسط مدير دانشگاه مجازي تهيه شده > البته در فصل هاي آتي < بخوانيد و از فعاليتهاي آن باخبر شويد. روند اجراي آموزش به طور كلي بحث خواهد شد ولي اختصاراً به اين صورت مي‎باشد .
استاد دوروس خود را 5/1 يك نيم ماه قبل از شروع كلاسها تأليف مي‎كند . و در اختيار واحد آموزش

ي قرار مي‎دهد و در واحد آموزشي تمهيدات ديگري در نظر گرفته شده .
در دانشگاه فرضي x‌ يك سرور قدرتمند وجود دارد كه عمل سرويس دهي را انجام مي‎دهد ، دراين شبكه به هر يك از دانشجويان يك رمز و يك اسم كاربردي داده مي‎شود كه از طريق آن به شبكه دانشگاه متصل شده و درسهاي روزانه خود را دريافت مي‎كند ، دراين ميان شايان به ذكر است كه سيستم هوشمند ويژه اي جهت حضور غياب دانشجويان در نظرگرفته شده است ، ور دروس عملي بايد در واحد دانشگاهي مورد نظر انجام شود . براي هر يكسري دانشجو در رشته ها و گرايش هاي مختلف يك مسئول آموزشي درنظر گرفته مي‎شود و با تمهيدات خاص آن ها را طبقه بندي مي كنند ، اين افراد يكسري دور ديده خاص توسط دانشگاههاي معتبر مي باشند كه در رشته روانكاوي كامپيوتري دوره ديده اند تا توسط اصول خاص دانشجويان را از نظر روانكاوي و … براي اين دوره آماده كنند ، آماده كردن از اين منظور كه اين دوره ها به صورت مجازي يا >


Virtual < برگزار مي گردد و يكسري تمهيدات خاص را مي طلبد .
ازاين رو يكسري كلاسهاي توجيهي در قبل اين كلاسها برگزار مي گردد ، تا در آن كلاسها مشاوران با انجام راهنمايي هاي ويژه و توصيف مراحل كار افراد را از قبل براي دوره ها آماده مي‎كنند ، تا افراد با در دست داشتن راه كارها بتوانند بهترين انتخاب را براي آينده خويش انجام دهند ، البته شايان به ذكر است كه اين مسئله را بايد قبول كرد كه برگزاري اين رشته ها در رشته‎هاي گروه علوم تجربي و آزمايشگاهي امكانپذير نخواهدبود كه اين رشته ها به امكانات و مدت بسيار زيادي احتياج دارند و ازاين رو برگزاري آنها به طور كلي بعيد به نظر مي رسد ولي ممكن است در آينده با گسترش امكانات و سيستم هاي پيشرفته آن نيز امكانپذير باشد و به توان آن را برگزار كرد ولي در زمان حاضر وبا امكانات حاضر در وحله اول رشته هاي علوم انساني در اولويت خواهند بود ، رشته هايي مثل ادبيات - زبان انگليسي حقوق - مديريت - بازرگاني - و تخصصهاي ديگر مثل فلسفه و روانشناسي در وحله اول ارائه خواهد شد.
البته قابل ذكر است كه ، رشته هايي مثل رياضي و فيزيك و شايد T I نيز برگزار شود كه اصول تدريس دسته بندي شود و تاليف شود و بعد از آن در گروههاي مختلف ارائه شود ، پس از آشنايي كلي در رابطه با مفهوم در بخش هاي ديگر بيشتر راجع به اين مسئله آگاه خواهيم شد .
- نحوه كاركرد سيستم :

 

در اين قسمت مفصلاً به بحث بررسي در رابطه با نحوه كاركرد سيستم مي‎پردازيم ، كه اميد مي‎رود با بررسي دقيق و اجمالي بيشتر بعنوان به نحوه كاركرد دقيق و سيستماتيك اين پديده پي برد در ادامه جهت انجام اين بحث نظر شما را به گزارشي كه از دانشگاه Uclanنيوزيلند در اين باره تهيه شده است جلب مي‎كند .
درباره نحوه كاركرد ابتدا نظر شما را به دلايل عمده در انتخاب آموزش مجازي به عنوان راه تحصيل جلب مي‎كند .
همانطور كه در مبحث هاي اوليه گفته شد دلايل عمده اي كه افراد براي تحصيل در دانشگاه مجازي دارند به شرح زير است :
دلايل


به طور كلي نحوه كاركرد سيستم به شرح زير مي‎باشد .
مهندسين طراح سيستم در وحله اول به صورت گروه هاي مختلف دسته بندي مي‎شوند ، گروه مهندسين كامپيوتر به رهبري يك آناليست سيستم شروع به انجام عمليات طراحي سيستم مي كنند .

كه خود شامل مراحل آشنايي تهيه گزارش ها انجام طراحي الگوريتم و تبديل آنها به برنامه هاي كاربردي توسط زبانهاي برنامه نويسي تحت > web < مي پردازند اين برنامه ها شامل گروه زبانهاي برنامه نويسي net . همانند Visual Basic.net مي باشند اين برنامه شامل برنامه هايي مي‎باشند كه در گروه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند اين گروه به طور كلي عبارتند از :

- گروه هابعد از اتمام عمليات برنامه نويسي نوبت به آزمايش برنامه در محيط هاي مجازي و در مرحله هاي بعدي در محيط هاي واقعي مي‎شود ، در مرحله نوبت به مديريت تجهيزات مي رسد در اين مرحله بايد لوازمي از قبيل سيستمهاي شبكه يك ماهواره قوي پشتيباني دهنده مي‎باشد ، كه در انجام امر آموزش بتوانند به سراسر نقطه هاي يك كشور ايالات و يا جهان سرويس دهند ، و دراين راستا به اهداف مهمي دست يابند .

شبكه آموزشي . > 2. <


در مرحله بعدو سپس از تحصيل مراحل اوليه و جواب گرفتن از آزمايشها به طور دقيق نوبت به مرحله بعدي يعني مرحله اجرايي مي رسد در اين مرحله ، كار به جايي مي رسد كه تستهاي نهايي انجام گرديده است و نوبت به آزمايش در مرحله گسترده مي رسد در اينجا يكسري افراد در دوره اوليه ثبت نام مي گردند و با تخصيص دادن يك رمز واسم كاربردي به هر يك همانند اتصال به شبكه اينترنت به شبكه متصل شده و از خدمات درسي بهره مند گردند .
و بعد از يك دوره خاص نتيجه مشخص مي گردد در ادامه و بحث آينده بيشتر در روند كار قرار مي گيريد .


آگاهي از روند ثبت نام :
- در ادامه و در جهت آگاهي از روش ثبت نام در اين گونه دانشگاهها نظر شما را به روند كلي نظام ثبت نام در اين گونه دانشگاهها جلب مي‎كند . بعد از آگاهي از روند كلي شخص ممكن است به اين موضوع توجه كند كه روند كلي ثبت نام در اين گونه دانشگاهها به چه منوال و ضوابطي است ،
- به طور كلي ثبت نام در دانشگاههاي مجازي بر دونوع است :

 

كه افراد نسبت به موقعيت خود مي‎توانند يكي از آن مراحل را برگزينند و ادامه تحصيل بدهند .
1- روش مراجعه مستقيم به دانشگاه محل مورد نظر
- در اين روش افراد كه در موقعيت دانشگاه مورد نظر واقع گشته اند مي‎توانند با مراجعه مستقيم به محل دانشگاه مورد نظر عمليات ثبت نام را انجام داده و در دوره مورد نظر خود ثبت نام كنند ، كه غالب استفاده از اين روش بسيار كم است .
چون افراد واقع در يك مركزيت اغلب از سيستم حضوري بهره مي گيرند ولي يكي از روشها مي‎باشد .


روش دوم استفاده از شبكه براي ثبت نام :


- اين روش براي افرادي تحت نظر گرفته شده كه به علت دوربودن مكان زندگي ، و نداشتن امكانات جهت مسافرت به محل دانشگاه ما در از تمهيدات خاصي استفاده مي كنند كه از اينترنت براي آنها فراهم آمده است و سپس از طريق پست مدارك لازم براي آنها ارسال خواهد شد و از طريق اينترنت با در دست آمدن فرم هاي خاص ثبت نام را انجام مي دهند و با انجام عمل Submit يا ثبت و ارسال عمل ثبت نام در دانشگاه مورد نظر انجام مي‎شود و با ارسال پيام خاص از طرف دانشگاه مورد نظر كه معمولاً توسط يك نامه الكترونيكي است عمل ثبت نام ثبت مي‎شود.
بعد از انجام عمل تثبيت ثبت نام نوبت به مراحل مالي مي رسد كه خود دو حالت دارد :


1- در دانشگاهي كه به حالت اول مي‎باشد تمام مراحل فقط بعد از انجام ثبت نام اوليه پايان مي‎پذيرد و دانشجو در سر موعد خود درسها را آغاز مي‎كند كه نحوه آن به تفصيل در بخشهاي قبل توضيح داده شد .
- ولي در دانشگاهي كه شامل بند دوم II مي‎شود شرايط متفاوت مي‎باشد و در هنگام ثبت نام شرايط فرق مي‎كند ، در اين روش دو حالت وجود دارد حالت اول بدين صورت مي‎باشد كه در روش مستقيم به طور حضوري شهريه را در محل دانشگاه پرداخت نمايد ، و در حالت دوم كه متدوالتر مي‎باشد در سايت اينترنتي مورد نظر در هنگام ثبت نام و در مرحله ما قبل آخر چند شرط پيشنهاد مي‎شود كه عبارتند از پرداخت شهريه توسط

 

1- در اين روش پرداخت هزينه ثبت نام توسط كارتهاي اعتباري معتبر كه در دنياي امروز معتبر است همانند : انجام مي‎شود كه بسيار رايج است .
2- اين روش فقط در ايالات متحده آمريكا مرسوم است و اميد مي رود ، به زودي در سراسر جهان رايج شود كه خود نياز تمهيدات ويژه اي است .
3- روش استفاده از روشهاي متفرقه :
اين روش ممكن است در شرايط خاص بوجود آيد و نسبت به موقعيت و شرايط مختلف متفاوت است ، و در حالتهاي خاص پيش مي‎آيد كه ممكن است شامل روش مستقيم و يا حالتهاي ديگر باشد در ادامه و بخش بعد با نمونه فرم ثبت نام آشنا خواهيد شد كه اميد است در روند كار مؤثر باشد .
- نمونه فرم ثبت نام :
در ادامه و در اين بخش نظر شما را به نمونه اي از فرم ثبت نام كه برگرفته از دانشگاه Uclan نيوزيلند مي‎باشد جلب مي‎كند .
ادامه فرم ثبت نام به شرح ذيل است .
شرح متعلقات فرم
1- نام و نام خانوادگي
2- آدرس پست الكترونيكي


3- پست الكترونيكي ثانويه
4- شماره تلفن
5- نام رشته
6- مشخص كردن شرايط مالي
7- توضيحات ويژه
و … كه پركردن هر كدام بسيار مهم است .
-آگاهي از سطح هاي آموزشي موجود :
پس ازآشنايي در رابطه با مراحل اوليه و سيستمهاي آموزشي شخص خواننده ممكن است . اين سئوال برايش مطرح شود كه سطح هاي آموزشي موجود در اين سيستم در چه مراحلي ارائه مي‎شود و چه امكاناتي در آن وجود دارد و آيا علاوه بر آموزش برنامه هاي ديگري از آن ارائه مي‎شود يا خير ؟ در اين راستا اين بخش تنظيم گرديد تا اطلاعات جامعي را در اين رابطه ارائه كند و خوانندگان را در آن رابطه آگاه سازد . بر اساس تحقيقات به عمل آمده براين نتيجه دست يافته شده كه سطوح مختلف در امر آموزش براساس احتياجات و نيازهاي كشورهاي مختلف متفاوت است و فرق مي‎كند ازاين روشهاي كلي از روند كار ارائه شده كه در زير مي بينيد :

روند كار


آموزش در سطح مقدماتي :
اين سطح آموزشي براي حالتهاي خاص در نظر گرفته شده كه ممكن است در شرايط متفاوت مختلف باشد مثلاً بصورت دسته جمعي و با استفاده از مانيتور بزرگ در محل هاي دور افتاده براي كودكان درسن پيش دبستاني انجام شود البته در اين مرحله لازم است به علت كوچك بودن سن كودكان يك فرد راهنما در محل حضور داشته باشد و با انجام راهنمايي در مراحل مختلف وظيفه آموزشياري را انجام داده تا كودكان به راحتي بتوانند آموزش ديده و از هم سن سالان خود در اقصي نقاط مركز مورد نظر عقب نمانند و به راحتي پيشرفته نموده و براي مراحل آتي و آينده آماده شوند .

 

آموزش در سطح ابتدايي :
اين مرحله زماني آغاز مي‎شود كه مرحله ماقبل انجام گشته و نو آموز آماده ورود به يك مرحله پيشرفته يعني دنياي دبستان است ، دراين مرحله پس از انجام ثبت نام اوليه و آگاهي هاي خاص مربوط به آن كه توسط جلسات توجيهي كه در مرحله قبل از هر سطح وجود دارد والدين آگاه مي‎گردند اين دوره كوتاهتر از دوره دبستان عادي بوده ودر سه سال به صورت يك بسته آموزشي به نوآموز ارائه مي‎شود البته در سال اول توسط راهنما انجام مي‎شود و در سال هاي ديگر سعي شده تا عامل راهنما از آن حذف گردد و دانش آموز را در اين آموزش سه ساله طوري آموزش دهند تا براي . مرحله سوم كه نسبت به قوانين هر كشور متفاوت است كه در بعضي ممكن است به نام مدرسه راهنمايي بوده و در بعضي دبيرستان آماده كند تا در مرحله بعد با مشكل خاصي روبرو نشوند .


آموزش در سطح دبيرستان :
در اين سطح انجام عمل آموزش بسيار راحتتر وجود دارد و نقش راهنما و غيره كه در سالهاي گذشته وجود داشته است كنار گذاشته شده است و دانش آموزان چون سن بالاتري دارند و يادگيري كامپيوتر براي آنها آسان است و اكثراً استفاده از اينترنت را آموخته اند اتصال به شبكه آموزشي امري بس ساده و سهل خواهد بود و بجز درسهاي عملي از درسهاي ديگر بهره لازم را خواهند برد و در مدت كوتاهتري نسبت به دوره هاي حضوري در س را به اتمام مي رسانند .
آموزش در سطح كالج و يا پيش دانشگاهي :‌
در اين دوره ها نيز براساس اصول خاص و تقريباً شبيه به مراحل گذشته و با توجه به كد رشته دوره ها برگزار مي گردد .


- دوره دانشگاهي :
در دوره دانشگاهي نيز بر اساس طبقه بندي و رشته هاي خاص قابل ارائه طبق قوانين موجود آموزش ارائه مي‎شود .
- استفاده ويژه :
براي راحتي هر چه بيشتر دانشجويان و دانش آموزان در سطح كالج و دبيرستان امكاناتي پيش بيني شده تا از طريق آن بتوانند به كتابخانه هاي الكترونيكي وصل شده و از منابع مختلف كتابي در اين گونه كتابخانه ها بهره مند گردند و از نزديك با كتب و مقالات ارائه شده توسط ديگر دانشجويان استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها كه در زمانهاي خاصي ارائه مي‎شود آشنا شدن و از منابع كثير آن بهره مند مي گردند . درفصل آينده و در ادامه بحث با كاربردهاي مختلف در صنايع و بخشهاي گوناگون موجود آشنا مي شويد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید