بخشی از مقاله

پشم شیشه
ويژگي هاي فرآيند، نكات فني و شرايط عملياتي:
براي توليد الياف شيشه از روش هاي Tel و superTel استفاده مي شود البته روش هاي ديگر توليد نيز وجود دارد مانند owens.

تشريح فرآيند به شرح زير مي باشد:
1- سيلوي مواد اوليه: در اين قمست مواد اوليه شيشه وزن شده و مخلوط مي شود اين مواد شامل سيليس، سودا، كربنات باريم، دولوميت، سولفات سديم، سنگ آهك و ... مي باشد.
2- كوره اين مواد اوليه پس از مخلوط شدن ذوب شده به صورت شيشه مذاب در مي آيد.
3- ماشين الياف سازي: در اين قسمت يك Spinner پلاتيني وجود دارد كه با سرعت بسيا زياد در حال چرخش است و مذاب شيشه را به الياف شيشه با گذر مذاب از سوراخ هاي بسيار ريز تبديل مي كند.

4- پوشش رزين: در صورت نياز به وسيله پيستوله هاي رزين الياف پاشيده مي شود كه درصد رزين با توجه به كاربرد مصرف الياف متفاوت مي باشد. رزين به عنوان چسب عمل مي كند.
5- تونل حرارتي و پخت: الياف شيشه در تونل حرارتي فشرده مي شود و حرارت مي بيند حرارت تا 350 درجه سانتي گراد بدين ترتيب آب و سيلون خشك مي شود.
6- برش و بسته بندي: به وسيله دستگاه گيوتين بر حسب دلخواه پشم شيشه را برش داده و بسته بندي مي كنند.

 

انواع پشم شيشه:
1- پشم شيشه پتوئي يا رولي با روكش كاغذ كرافت- فويل آلومينيوم ( ساده يا مسطح) و يا بدون روكش كه با وزن مخصوص 12 تا 24 كيلوگرم و صفحات متفاوت قابل توليد مي باشد.
2- پشم شيشه قطعه اي به صورت روكش دار و يا بدون روكش، با وزن مخصوص 36 تا 115 كيلوگرم در ضخامت هاي گوناگون و ابعاد سفارشي توليد مي گردد.

3- عايق هاي پيش ساخته لوله داراي يك شكاف طولي سرتاسري براي قرار گرفتن در دور لوله، با وزن مخصوص 65 تا 70 كيلوگرم، به صورت روكش دار و يا بدون روكش در اندازه هاي 2/1 الي 24 اينچ عرضه مي گردد.
4- پشم شيشه فله و يا با تور سيمي، به صورت خام (بدون رزين) با تحمل دهانه هاي بالا كه مخصوص كوره ها، ديگهاي بخار مي باشد.

از آخرين دستاوردهاي پشم شيشه توليد پانل هاي ايزواكوستيك با خصوصيات زير است:
1- خواص جذبي صوتي بسيار بالا و كاهش صداهاي ناخواسته (نونه)
2- تفاوت بالا نسبت به رطوبت (تا 95% رطوبت نسبي)
3- عكس العمل مناسب در برابر آتش
4- تنوع در رنگ آميزي

پانل هاي ايزوآلوستيك:
مشخصات ساختاري محصول:
اين محصول در قطعات فشرده و با ضخامتهاي 15-20-50 ميليمتر توليد مي شود و براي پوشش فضاهاي داخلي اعم از سقف و ديوارها به كار مي رود.
سطح قابل رؤيت اين قطعات از نوعي بافت اليافي خاص (Tissue) ساخته شده كه فوق العاده جاذب صوت بوده كه به صورت تك رنگ يا تركيبي از رنگها قابل توليد مي باشد.

خواص جذب صوت:
موارد مصرف:
1- دفاتر، سالنهاي سخنراني و ساختمانهاي تجاري
2- كريدورها و سرسراي هتلها
3- بيمارستانها، مدارس و آزمايشگاه هاي خاص
4- رستورانها

5- سالنها و پايانه ها و فرودگاه ها
6- سالن اجتماعات مساجد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید