بخشی از مقاله

گلد کوییست

با عرض سلام و تبريک جهت پيوستن به شبکه جهاني Vast Vision به اطلاع دوستان عزيز ميرسانم که هدف اصلي ما حمايت و پشتيباني از شما ، براي انجام درست و صحيح اين تجارت توسط شما ميباشد .
در اين متن اصول اوليه اين Business توضيح داده شده و شما ميتوانيد با خواندن دقيق و رعايت کردن اين اصول در اين کار موفق شويد . فراموش نکنيد که شما اولين فردي نيستيد که در دنيا ، کشور خود ، شهر خود و يا بين دوستان خود وارد اين سيستم شده ايد، پس براي دستيابي به موفقيت، از تجربيات دوستان خود وارد اين سيستم شدهايد ، پس براي دستيابي به موفقيت ، از تجربيات دوستان خود و شرکت Vast Vision استفاده نماييد . در ضمن توجه کنيد که ورود هر کدام از زير مجموعهها ، بايد اين متن را در اختيار آنها قرار داده و آنها را موظف به خواندن اين متن نماييد تا آنها نيز بتوانند با انجام درست مراحل اين کار ، در رشد مجموعه خود و شما موفق شوند. به ياد داشته باشيد که مراحل و جملات کليدي زير توسط روانشناسان و جامعهشناسان طراحي شده و يک روال علمي ، عملي و حساب شده ميباشند و رعايت نکردن آنها باعث عدم پيشرفت شما خواهد شد.


در اين متن فرض شده که شما دوست عزيز تازه به اين شبکه وارد شده ايد و قصد داريد که اين سيستم را به دوستان خود معرفي کنيد. لطفا به نکات زير توجه کنيد :
- فرض کنيد که شما بهترين، سريعترين و قويترين ماشين دنيا را خريداري نموده ايد . اما در ابتدا طرز استفاده از آن را نميدانيد. خوب مسلماً صرفاً داشتن اين ماشين شما را راضي نخواهد کرد و شما به قصد استفاده از اين ماشين ، آن را تهيه کردهايد .بنابراين شما حت ما Manualها و کتابهاي راهنماي اين ماشين را تهيه خواهيد کرد و نحوه استفاده از آن را فرا خواهيد گرفت. سپس از آن استفاده خواهيد نمود.


فراموش نکنيد شايد شما وارد بهترين شبکه تجاري شده باشيد اما تا اصول استفاده از آن را فرا نگيريد هرگز نميتوانيد از آن بهرهبرداري کنيد. بنابراين حتما از افرادي که شما را به اين سيستم معرفي کردهاند بخواهيد که جلسات آموزش و تمرين را براي شما برگزار کنند. خصوصا ديدن CD 3 آموزشي اين سيستم همراه معرف خودتان ، که به عنوان Manual اين سيستم ، توسط خود ليدرها ارائه شده بسيار ضروري و لازم ميباشد .


- فکر نکنيد به دليل اينکه مبلغ سرمايه گذاري شما براي شروع در اين تجارت کم است، پس اين يک کار کوچک ، آسان و يا تفريحي است. تنها در صورتي موفق خواهيد بود که در اين کار جدي و پر تلاش باشيد و با آينده نگري فعاليت کنيد.
* از مخالفت مهراس، چرا که بالها در خلاف باد و نه موافق آن به پرواز در مي آيند *
- دليل اصلي عدم موفقيت افراد در اين سيستم ندانستن ( نفهميدن ) نيست. مردم به خاطر انجام ندادن و پشت کار نداشتن شکست ميخورند. و همچنين شکست يک نفر در اين مجموعه شکست اين تجارت نيست.


معمولا از زماني که شما Vast Vision را به دوستي معرفي ميکنيد ، تا زماني که وي تصميم نهايي خود براي ورود به سيستم را بگيرد و پول خريد Vast را فراهم کند 3 الي 4 هفته طول ميکشد. بنابراين در اين تجارت صبور و با حوصله باشيد.
موفقيت چپزي نيست .. بهايي برايش بپردازيد.
اين شکست است که بهايش را خواهند پرداخت.

مراحل جذب افراد جديد
براي جذب هر شخص مراحل زير بايد انجام شود. اين مراحل بسيار ساده و آسان ميباشند ولي بسيار پر کاربرد و پر قدرت ميباشند و با انجام آنها به سادگي موفق ميشويد. توجه کنيد که روال زير ، مانند کليدي براي کسب موفقيت در اين تجارت است. با وجود اينکه وزن و اندازه دندانههاي يک کليد بخشي کوچک از وزن و اندازه خود کليد ميباشد ، وجود هر کدام از اين دندانهها براي باز کردن قفل بسيار لازم و ضروري است و بدون هر کدام از اين دندانهها قفل باز نخواهد شد. تکتک جملاتِ مراحل زير مانند دندانههاي کليد ميباشند. بنابراين شايد به نظر دوستاني که تازه کار و در ابتداي راه هستند ، بعضي از بخشها و جملات ، در حالات خاصي بلا استفاده و قابل حذف باشند ولي بدون رعايت کردن موبهموي مراحل زير در اين تجارت موفق نخواهيد شد .

1- تعيين هدف :
مردم اغلب از بي وقتي شکايت ميکنند ، در حالي که مشکل اصلي بيهدفي است.
انسان براي انجام هر کاري احتياج به هدفي دارد تا انگيزه کافي براي انجام آن کار را داشته باشد. بسياري از دوستان بدون تعيين و داشتن هدف خاصي، صرفاً به خاطر اعت بار شما وارد اين سيستم ميشوند بنابراين انگيزه لازم براي انجام اين تجارت را ندارند. اولين وظيفه شما نوشتن اهداف خود براي انجام اين تجارت ميباشد. شما بايد بدانيد که چرا وارد اين تجارت شده ايد. توجه کنيد ! حتماً بايد اهداف خود را بنويسيد. مثلاً برنامه خود براي خريد خانه ، ماشين ، ازدواج و حتي آينده فرزندان خود را بنويسيد و هميشه آن را همراه خود داشته باشيد. اين کار با وجود سادگي از اهميت ويژه اي برخوردار است و نوشتن اهداف در انجام اين تجارت بسيار موثر و ضروري ميباشد. توجه کنيد تمام داراييهاي ما در امروز ، جزء آرزوها و روياهاي ديروز ما ميباشند ! مانند داشتن خانه ، ماشين و يا حتي بلند شدن قدمان که قبلا آرزوي ما بود است.

2- تعهد :
از مهمترين ارکان موفقيت در هر کار ، متعهد بودن به هدف تعيين شده ، براي انجام آن کار ميباشد. ميتوان گفت که هدف و تعهد ، دو بال هر انسان در مسير رشد و تکامل ميباشند. بنابراين متعهد بودن به هدفهاي تعيين شده براي کسب موفقيت و پيشرفت در اين تجارت بسيار لازم و ضروري ميباشد و قصد ما در اين بخش متعهد شدن و ارزش نهادن نسبت به اهداف و آينده خود و خانواده خودمان مي باشد. هر چند که اين مسئله يک مسئله کاملاً دروني است اما براي تقويت ميزان تعهد ، راههاي زيادي وجود دارد.
به عنوان مثال مي توان از افراد يک تعهدنامه گرفت به اين صورت که از وي بخواهيم که متني را مبني بر متعهد بودنش نسبت به اهداف و آيندهاش بنويسد و سپس ميزان زماني که مايل است به انجام اين کار اختصاص دهد را مشخص کند و بنويسد و امضا کند و اين متن را پيش خود نگه داريم.


يا ميتوانيم از وي بخواهيم که اين متن را خود شخصا نگه داري کند و در جايي قرار دهد که هر روز مجبور باشد به آن نگاه کند. براي بالا بردن تعهد خود نيز ميتوانيم اهداف و آرزوهاي خود را هميشه همراه خود داشته باشيم يا در محل مناسبي مقابل چشم خود - مانند در کمد يا روي آينه - قرار دهيم و هر روز آنها را بخوانيم و در ذهن خود شبيه سازي کنيم. توجه کنيد ! منظور روياپردازي و خيالبافي نميباشد !!
مشخص کردن و دانستن ميزان تعهد افراد به ما کمک ميکند که بتوانيم تعيين کنيم که چقدر مجاز به فشار آوردن به افراد در انجام اين تجارت هستيم. در واقع تعهد مانند دکمه کنترل ميباشد به اين صورت که اگر شخصي طبق تعهدش عمل نکرد ، به سادگي ميتوان تعهد او را به وي يادآوري کرد و به اندازه مورد نياز به او فشار آورد و از او انتقاد کرد.
در تعهد واقعگرا باش ولي محافظهکار نباش.

3- تخصيص زمان
سرمايه شما براي شروع و موفقيت در اين کار زمان است نه هزينه خريد يک محصول. اگر شما به اين نتيجه رسيدهايد که وارد اين تجارت شده و آن را انجام دهيد ، بايد زماني را نيز به انجام اين کار تخصيص دهيد. بنابراين با يک زمانبندي درست و منظم بايد اين کار را شروع کنيد. توجه کنيد که حداقل زمان لازم براي شروع اين تجارت روزي 1 ساعت است و کمتر از آن به نتيجه نخواهيد رسيد. تقريباً مشکل تمام کساني که در اين کار به سوددهي نرسيدند ، تخصيص ندادن زمان براي ا نجام اين کار ميباشد. اين افراد مانند کسي که يک رستوران را در مرکز شهر افتتاح کرده ولي هميشه تعطيل است ، هرگز به سود نخواهند رسيد. بعضي از دوستان به اين دليل که به سود دهي سيستم خوش بين نيستند زماني را به اين کار اختصاص نميدهند. به اين دسته از دوستان پيشنهاد ميکنيم که تنها يک هفته از وقت خود را به صورت تمام وقت يا يک ماه از وقت خود را به صورت نيمه وقت در اختيار اين سيستم قرار دهند مانند کسي که هنگامي که قصد شروع يک کار جديد را دارد ، ابتدا براي شروع و راهاندازي آن کار وقت ميگذارد و سپس به سود خود ميرسد. پس فراموش نکنيد که سرمايه شما براي شروع و موفقيت در اين کار زمان است .ابتدا يک برنامه زمانبندي دقيق براي کار خود تهيه کنيد و آن را به معرف خود هم ارائه دهيد تا وي بتواند با برنامه ريزي دقيق براي وقت شما ، تمام مدتي را که شما به انجام اين کار اختصاص داده ايد همراه شما باشد .
هرگز نميتوانيد درحالي که دستهايتان را در جيب خود فرو کردهايد ،
از نردبان موفقيت بالا رويد.

4- نوشتن ليست
سومين ، اصليترين ، مهمترين و پرکاربردترين کار براي شروع اين تجارت ، نوشتن ليست دوستان ، آشنايان ، فاميلها و همکاران مي باشد. توجه کنيد که نوشتن ليست بسيار لازم و واجب ميباشد و بدون نوشتن ليست شما شانس زيادي نخواهيد داشت. براي نوشتن ليست ابتدا دوستان خود را گروهبندي کنيد مثلاً گروه فاميلها ، گروه دوستان دانشگاهي ، گروه دوستان هم محلي و ... سپس هر گروه را در يک ليست جداگانه بنويسيد. يک ليست نمونه در انتهاي اين متن آورده شده ، از آن کپي بگيريد و دوستانتان را طبق گروه بندي در ليستها بنويسيد. پس از نوشتن ليست دوستان ستونهاي موجود در ليست را نيز پر کنيد. به اين صورت که در ابتدا شماره تلفن و شغل وي را بنويسيد و سپس حساب کنيد که شما پيش دوستتان چقدر اعتبار داريد و دوست شما چقدر به شما اعتماد دارد. اگر دوست شما به شما % 100 اعتماد داشته باشد حتما به اين دليل که شما وارد اين شبکه شدهايد وارد اين سيستم ميشود پس به نسبت اعتمادي که دوست شما به شما دارد بين 1 تا 5 به وي امتياز دهيد. سپس به اندازه تحصيلات وي به او بين 1 تا 5 امتياز دهيد. مثلاً فوق ليسانس 5 ، ليسانس 4 و ... .

به همين روش امتيازدهي ، به قدرت ريسکپذيري دوستتان از 1 تا 5 امتياز دهيد و در ستون ريسک بنويسيد. سپس وقت آزاد تخميني دوست خود در روز را محاسبه کردهه و در ليست بنويسيد. نوشتن شغل افراد به محاسبه ميزان ريسکپذيري آنها بسيار کمک ميکند. مثلاً معمولاً يک کارمند قدرت ريسک کمتري نسب به شخصي با شغل آزاد دارد .
سپس ليست نوشته شده را به Leader خود [ شخصي که شما را به سيستم معرفي کرده ] نشان دهيد تا در اولويت بندي به شما Leader شما وظيفه دارد شما را در تنظيم ليستهايتان راهنمايي کند و به شما کمک کند. توجه کنيد که مهمترين عامل در انتخاب افراد [ حدود % 90 ] ميزان اعتبار شما نزد دوستتان است و بقيه موارد ، بسيار کماهميتتر ميباشند. به اين دليل که بازار کار ما در اين زمينه. جامعهاي از انسانها با اخلاقها و منطقهاي متفاوت ميباشد ، نميتوان هيچ فرمول خاصي براي دعوت و جذب افراد ، ارائه داد. اما آمارهاي گرفته شده نشان ميدهد که فاکتورهاي ديگر ذکر شده نيز در اين امر موثر ميباشند. معمولاً افرادي که داراي تحصيلات بالاتري ميباشند ، سريعتر و بهتر سيستم را درک مينمايند و افرادي که ريسکپذيري بيشتري دارند نيز معمولاً بهانه سرمايه اوليه را نميآورند. معمولاً دوستاني که وقت آزاد بيشتري دارند ، بهانه وقت نداشتن را نميآورند. البته کساني نيز بودهاند که به هيچ عنوان هيچ وقت آزادي نداشتهاند اما با درک اين سيستم زماني را به اين کار اختصاص داده و در حقيقت زمان آزادي را ايجاد نموده اند .


سپس براي پر کردن ليست ابتدا تاريخ تماس با هر فرد جهت دعوت براي جلسه معرفي را در ليست بنويسيد. سپس تاريخ جلسه معرفي را بنويسيد. سپس تاريخ اولين تماس پس از جلسه ( پيگيري اول ) و توضيحات آن را يادداشت کنيد و به همين روش ليست را پر کنيد.
طبق آمار گرفته شده درصد موفقيت و پيشرفت خانمها Network Marketing حدود 50٪ بيشتر از آقايان ميباشد. پس هرگز آنها را از دست ندهيد .
پيشنهاد ميگردد که دوستان و آشنايان را به صورت زير گروه بندي کنيد :
1- فاميلها و خويشاوندان .
2- دوستان نزديک .
3- همسايهها و هم محليها .
4- دوستان دوران تحصيل در مدرسه .
5- دوستان دوران دانشگاه .
6- دوستان آموزشگاهها .
7- افرادي که تازه با آنها دوست شدهايد.
8- همکاران افرادي که هم اکنون و يا قبلا با آنها همکاري نموده ايد .
9- مشتريهاي قبلي و فعلي شما .
10- دوستاني که در مجموعهها و يا قبلاً با آنها آشنا شده ايد .


توجه کنيد ! که بهترين دوستان شما ، دوستان دوران تحصيل شما [ راهنمايي و دبيرستان ] ميباشند و به دليل قدمت دوستي به شما اعتماد زيادي دارند و به راحتي وارد سيستم ميشوند ، پس به هيچ عنوان آنها را از ليست خود حذف نکنيد و يک گروه جدا براي آنها ايجاد کنيد.
اولين بهانه دوستان براي ننوشتن ليست کم بودن تعداد دوستانشان ميباشد. اگر حتي در کل دوران عمر خود فقط 5 نفر را ملاقات کردهايد ، حتماً نام آن 5 نفر را در ليست خود بنويسيد. البته واضح است که هر کسي در طول عمر خود بيش از 5 نفر را ديده و ميشناسد. پس نام تمام کساني را که ميشناسيد در ليست بنويسيد .
بهترين روش براي نوشتن ليستها به اين صورت ميباشد که در هنگام نوشتن نام افراد يک گروه ، ابتدا اسامي افرادي را بنويسيدکه مطمئن هستيد به شما اعتماد کمي دارند و به هيچ عنوان وارد اين سيستم نخواهند شد و سپس اسامي افراد ديگر را اضافه کنيد.


از دفتر تلفن يا تلفن همراه خود به عنوان ليست استفاده نکنيد و ليست خود را بنويسيد هرچند که نام تمام دوستانتان در آنها موجود ميباشد .
به اين بهانه که افراد مورد نظر شما قا در به درک سيستم نيستند يا مايل به اينگونه سرمايهگزاريها نميباشند ، نام آنها را از ليست خود حذف نکنيد. زيرا با اين کار علاوه بر اينکه فرصت ميليونر شدن را از دوست خود گرفتهايد ، باعث کاهش رشد مجموعه خود نيز شدهايد. توجه کنيد که اگر در آينده [ که وضعيت مالي شما متحول شده ] دوست شما از شما علت معرفي نکردن سيستم را به خودش جويا شود هيچ دليلي نخواهيد داشت .
هرگز بعضيها را به اين دليل که فکر مي کنيد که آنها خيلي پولدار ، گرفتار ، فقير ، بيتجربه ، پير ، جوان ، موفق و يا غير موفق هستند فراموش نکنيد و از دست ندهيد. در غير اين صورت اشتباه بزرگي را مرتکب شده ايد. اين فرصت را به همه بدهيد که از طريق درست با اين سيستم آشنا شوند و خود تصميمگيري کنند. براي دعوت کردن افراد از نظرات و تجربههاي بالا سريهاي خود استفاده کنيد.


توجه کنيد که ليست شما هميشه در حال رشد کردن است زيرا شما هر روز با افراد جديدي آشنا ميشويد و همچنين دوستان زيادي از قبل داريد که هنوز نام آنها را ننوشتهايد .
در زندگي به هر آنچه بخواهي ميرسي
به شرط آنکه ديگران را نيز در تحقق اهدافشان ياري کني

5- دعوت کردن افراد (Invitation)
توجه کنيد که هدف اصلي ما دعوت و آوردن دوستمان در اين مرحله بدون دادن هيچ گونه آگاهي راجع به سيستم ميباشد بنابراين وظيفه شما در اين مرحله فقط ايجاد حس کنجکاوي در صورت لزوم و دعوت دوست خود ميباشد. بسته به نوع رابطه شما با فرد مورد نظر 4 روش براي اين کار وجود دارد .
1- دوست خيلي صميمي و نزديک : بدون هيچ توضيحاتي از وي بخواهيد که 1 ساعت از وقت خود را در اختيار شما قرار دهد .


2- دوست هم سن و سال و يا همکار : بگوييد Business جالب است که شما تازه با آن آشنا شده و مشغول فعاليت شده ايد و سود بسيار خوبي هم دارد. سپس به دوستتان بگوييد اگر مايل باشي ميتوانم آن را به شما معرفي کنم و فقط 1 ساعت از وقت شما را خواهم گرفت .
3- دوستي که از شما بزرگتر است : بگوييدBusiness جالب است که من تازه با آن آشنا شده و مشغول فعاليت شده ايد و احتياج به مشورت با يک نفر آدم با تجربه را داريد و از وي بخواهيد که 1 ساعت وقت خود را در اختيار شما بگذارد .


4- ميتوانيد از اين جملات نيز استفاده کنيد به دوستتان بگوييد : قصد دارم يک نحوه جديد و نوين تجارت را به وي معرفي کنم که در تمام زمينهها کاربرد دارد و درآمد خوبي هم دارد .
بهترين افراد کساني هستند که با شما بسيار صميمي و نزديک هستند يا دوستان قديمي شما هستند ، زيرا حتما 1 ساعت از وقت خود را بدون چون و چرا در اختيار شما قرار ميدهند و در ضمن ميتوانيد بدون هيچ گونه خجالتي [ جهت پيگيري ] هر روز به آنها زنگ بزنيد !


پس از بيان يکي از جملات استاندارد فوق دوست شما بلافاصله شروع به سئوال کردن در اين زمينه ميکند. به هيچ عنوان ، به هيچ عنوان و به هيچ عنوان هيچ توضيحي در مورد اين کار ندهيد حتي به هيچ عنوان نام Vast Vision و يا نحوه سوددهي اين سيستم را هم به او نگوييد ، در غير اين صورت به احتمال بسيار زياد آن دوست را از دست خواهيد داد. در جواب سئوالات وي بگوييد : چون بايد مدارکي را به او نشان دهيد و مدارک مورد نياز را نميتوان از پاي تلفن نشان داد ، نميتوانم اين کار را توضيح دهيد و اين جواب را در مقابل سئوالات او تکرار کنيد.


اگر دوست شما خيلي کنجکاوي کرد به او بگوييد : ضرري ندارد که يک ساعت از وقت را در اختيار شما قرار دهد و فقط يک بار به حرفهاي شما گوش بده و بگوييد هيچ توقعي از شما ندارم و تنها ضرري که ميکنم اين است که يک آب ميوه مهمان شما خواهد بود .
حتماً به او بگوييد : هيچ قولي به شما نميدهم و هيچ چيزي را تضمين نميکنم که شما سيستم پيشنهادي من را بپسندد. اما با شناختي که از دوست خود داريد مطمئن هستيد که در اين کار موفق خواهد شد. با بيان اين جمله در حقيقت نشان ميدهيد که شما هيچ درخواستي از دوست خود نداريد و دوست شما هيچ مسئوليتي نسبت به شما و وقت شما ندارد و هيچ اجباري براي انجام دادن کاري ندارد و کاملاًٌ در تصميم گيري آزاد است .


براي اينکه دوست شما دست از سئوال کردن بردارد با وي قراري براي معرفي سيستم بگذاريد و خودتان دو روز مختلف را به وي پيشنهاد کنيد مثلاً بگوييد دوشنبه يا چهارشنبه. در اين حالت ذهن دوست شما به جاي دادن جواب منفي بين دو شنبه يا چهار شنبه زمان بهتر را انتخاب ميکند. بعد از تعيين روز به سرعت 2 زمان را خودتان تعيين ميکند مثلاً بپرسيد چهار شنبه ساعت 4 يا 7 ؟
اگر قرار شما براي پيش از 3 روز آينده بود. پس از 3 روز با وي تماس بگيريد و به بهانه چک کردن قرار اين موضوع را به وي يادآوري کنيد.
امکان زيادي وجود دارد که دوست شما قبلاً راجع به Vast Vision يا شرکتهاي مشابه مطالبي شنيده باشد و به شدت منفي شده باشد بنابراين حتي نام شرکت Vast Vision را به زبان نياوريد.


حتي اگر دوست شما حدسي زد و مثلا پرسيد که آيا راجع به اين شرکت Vast Vision است در صورتي که دوست صميمي شما باشد !!! ميتوانيد با ابراز بياطلاعي از قضيه شرکت ! اين مسئله را انکار کرده و مجدداً از دوست خود بخواهيد که يک ساعت از وقت خود را در اختيار شما قرار دهد. در غير اين صورت اگر دوست شما بيدرنگ شروع به انتقاد و مخالفت کرد با آرامش بگوييد : اطلاعات شما در اين زمينه بسيار ناقص و اشتباه ميباشد. براي نشان دادن برتري خود و بياطلاعي دوستتان ميتوانيد از وي بپرسيد که آيا راجع به Network Marketing , Flush out , Step , Cycle چيزي ميداند ؟ با اين کار دوستتان را ترغيب ميکنيد که حداقل براي بدست آوردن اطلاعات کافي 1 ساعت زمان در اختيار شما قرار دهد .
از دعوت کردن افرادي که مطمئن هستيد ، فعلاً به هيچ عنوان هيچ زماني براي انجام اين کار ندارند صرف نظر کنيد. زيرا اگر در شرايط گرفتاري آنها ، سيستم را به آنها معرفي کنيد مسلماً عضو نخواهند شد و در صورتي که عضو شوند ، نميتوانند زماني را براي آموزش و تمرين اختصاص دهند و احتمال اقدام آنها در آينده نيز به شدت کاهش مييابد. پس عجله نکنيد و منتظر فرصت مناسبي براي خالي شدن وقت دوستتان باشيد. دقت کنيد که اگر مثلا دو يا سه ماه صبر کنيد و سپس در فرصت مناسب سيستم را به آن دوست معرفي کنيد با وجود اينکه سه ماه را از دست دادهايد ولي يک شاخه جديد با پتانسيل چند هزار دلار ايجاد کردهايد .
بياد داشته باشيد :


اين تجارت روش مطمئني براي پولدار شدن ميباشد
نه يک روش سريع براي پولدار شدن .
کار ما سودده است اما زودده نيست ( البته ما U-V-3 کار ميکنيم پس زودده نيز ميباشد )
هر کسي براي شروع بايد افرادي را دعوت کند که از نظر کاري به وي اعتماد کامل داشته باشند زيرا هنوز پورسانتي دريافت نکرده که به عنوان مدرک ارائه دهد و همچنين اين تجارت بر پايه اعتماد متقابل افراد به هم پايهريزي شده. توجه کنيد ! هر کس بين 2 تا 6 نفر را دارد که آنها به وي اعتماد کامل دارند پس دقت کنيد ! که اگر با روش درست سيستم را به آنها معرفي نکنيد آنها را از دست خواهيد داد و نميتوانيد در اين کار موفق شويد .


هيچ موقع از دوست خود خواهش يا معذرت خواهي نکنيد زيرا در حقيقت شما شانس پولدار شدن را به او ميدهيد. پس هميشه به يا داشته باشيد که کاملاً با شکم سيري کامل !!! و بدون ابراز احساس نياز به وجود و حضور دوست خود ، آنها را دعوت کنيد و نشان دهيد که سود شما به حضور آنها بستگي ندارد .
اگر دوستي را به صورت اتفاقي ملاقات کرديد مثلاً در حيات دانشگاه يا حتي اتوبوس ، به هيچ عنوان راجع به کار حرف نزنيد. به او مهلت دهيد تا خود او حرف کار را به ميان آورد. معمولاً اولين سئوال بعد از حال و احوال ، سئوال راجع به کار است پس به دوست خود فرصت دهيد تا او حرف کار را به ميان آورد. سپس بدون دادن هيچ اطلاعاتي ، طبق يکي از روشهاي مذکور او را براي يک جلسه دعوت کنيد و اسم آن دوست را به ليستتان اضافه کنيد.


اگر نام دوستي را در ليست داريد که مدت زيادي است از او بيخبريد به هيچ عنوان توسط تلفن از وي دعوت نکنيد. حتماً 1 بار با او قرار ملاقات بگذاريد و در آن قرار پس از آن که دوست شما حرف کار را به ميان کشيد از وي براي يک جلسه معرفي دعوت کنيد. فراموش نکنيد ! عجله هميشه تاثير معکوس دارد .
هرگز بدون مشورت با Leaderخود اقدام به دعوت دوستان و معرفي سيستم به آنها نکنيد.
طبق اولويت در نظر گرفته شده توسط Leader دوستانتان را دعوت کنيد.
موفقيت مجموعهاي است از تلاشهاي کوچک روزانه

6- معرفي ( Presentation )
معرفي کردن يا پرزنت ، بايد قدم به قدم و طبق CD آموزشي و آموزشهاي Leader خود همراه با کاتالوگهاي مورد نياز انجام پذيرد ، در غير اين صورت مطمئناً معرفي بيفايده خواهد بود. دقت کنيد در صورتي موفق خواهيد بود که دوست شما بدون پيش زمينه قبلي در طول حداکثر 1 ساعت کليه اطلاعات مقدماتي مورد نياز را دريافت نمايد و بتواند با اطلاعات کافي قضاوت کند.


يکي از مهمترين نکات ، مکان برگزاري جلسه معرفي ميباشد.
جلسه بايد در يک اتاق در بسته برگزار گردد که هيچ صداي اضافي مانند صداي تلفن ، تلويزيون ، صداي بچه ، صداي آشپزخانه و ... تمرکز حاضران را از بين نبرد و همچنين به هيچ عنوان هيچ رفت و آمدي در آن مکان انجام نگيرد .


1- بهترين مکان منزل خود شما که قصد معرفي دوستتان را داريد ميباشد. و بدترين مکان منزل دوستي است که شما قصد معرفي وي را داريد. اگر پرزنت در منزل شما برگزار شود شما از نظر روحي به دوستتان تسلط کامل داريد و او هرگز به خود اجاره نميدهد که در ميان جلسه حرفي بزند يا حتي بخواهد از جلسه خارج شود. يکي از بزرگترين مزاياي اين کار ، نشان دادن اين مطلب است که اين تجارت هيچ احتياجي به امکانات خاصي مانند دفتر کار و ... ندارد و بنابراين هر شخصي به راحتي ميتواند اين کار را در منزل خود ، همراه با دوستاني که هميشه به منزل وي رفت و آمد دارند انجام دهد .


2- اما اگر جلسه در منزل دوست شما برگزار شود ، علاوه بر اينکه شما تحت تسلط وي هستيد ، او ميتواند به خود اجازه دهد که صحبت شما را قطع کند و يا حتي براي پذيرايي از شما چندين دفعه جلسه را ترک کند و يا با تلفن صحبت کند. در اتمام جلسه نيز اين حس به وي القا گشته که هر چند شما کار پر درآمدي را به وي معرفي نمودهايد اما او براي به سود رسيدن ، بايد براي پرزنت کردن مردم ، مانند دورهگردها به منازل آنها مراجعه کند و اين حس ناخوشايند باعث ميشود که دوست شما وارد سيستم نشود .
3- اگر جلسه در منزل پرزنت کننده برگزار شود ، دوست شما در انتها تصور خواهد کرد که در نهايت اگر روزي بخواهد در اين کار موفق شود ، بايد درب منزل خود را به روي همه بگشايد و بايد شخصاً همه زير مجموعه هايش را پرزنت کند.


4- اگر شما در يک مکان تجاري مانند دفتر کارتان ، جلسه را برگزار کنيد ، در انتها به دوست خود القا کردهايد که براي موفق شدن در اين کار بايد حتما امکاناتي مانند امکانات شما را فراهم کند و از آنجايي که هرکسي قادر به خريد يا اجاره يک دفتر کار [ به دليل بالا بودن هزينهها ] نميباشد و قابليت مديريت دفتر کار را هم ندارد ، افراد زيادي را از دست خواهيد داد .
يکي از نکات مهم ديگر تعداد افراد جديدي است که شما قصد معرفي کردن سيستم را به آنها داريد. بهترين حالت و نتيجه از جلسات تک نفره حاصل ميشود و جلسات تک نفره توسط خود
Vast Vision بسيار توصيه گشته و بسيار قدرتمند و نتيجه بخش ميباشد .زيرا در اين جلسات، پرزنت کننده ميتواند تمام انرژي خود را بر روي يک نفر متمرکز کند و با کمال صبر و حوصله پس از پرزنت کردن به سئوالات دوست شما پاسخ گويد.
بخشي از معايب جلسات بيش از يک نفر به اين شرح ميباشد :


1- اگر يک نفر آدم منفي در بين دوستانتان باشد ، به راحتي روي ديگر دوستانتان تاثير منفي ميگذارد و شانس عضويت آنها راکاهش ميدهد .
2- اين جلسات عجله را به افراد القا ميکند ، به اين صورت که مثلاً اگر 3 نفر در جلسه حضور داشته باشند ، آن اشخاص به هم به ديد رقيب نگاه ميکنند و احساس ميکنند که بايد سريعتر از دوستان خود افراد بيشتري را براي پرزنت بياورند. در صورتي که اين روش ، روش سريعي براي پولدار شدن نيست .
3- انرژي پرزنت کننده بين افراد پخش ميشود و نميتواند به صورت تاثير گزار پرزنت کند.


4- اگر جلسه به هر دليلي به هم بخورد يا برگزار نگردد [ مثلا براي پرزنت کننده مشکلي پيش بيايد ] به جاي از دس ت دادن چند نفر ، فقط 1 نفر را از دست ميدهيد .
5- افراد احساس خواهند کرد که براي انجام اين کار ، بايد به فن بيان تسلط داشته باشند تا بتوانند در يک جمع سخنراني کنند.
نفرات اول که معمولاً هميشه کساني هستند که بيشترين اعتماد را به شما دارند بايد حتماً به صورت تک نفره و تنها به سيستم معرفي شوند تا درصد عضو شدن آنها حداکثر شود .
هميشه معرفي سيستم به اولين دوستان خود را به عهده بالاسريهاي خود قرار داده و جداً از توضيح دادن به آنها بپرهيزيد.


تا زماني که تبحر کافي در بيان مطالب را کسب نکرده و همچنين کاتالوگهاي مورد نياز را فراهم نکرده ايد جداً از توضيح دادن پرهيز کنيد.
به ياد آوريد که اين تجارت بر پايه اعتماد متقابل ميباشد پس هميشه دوستاني را که براي معرفي نزد بالاسريها مي فرستيد همراهي کنيد زيرا آنها به اعتبار و اعتماد به شما وارد اين شبکه خواهند شد و شما بايد کنار آنها باشيد. پس هميشه دوستان خود را همراهي کنيد.
ممکن است جلسه توسط کسي برگزار شود که چند سطح بالاتر از شما ميباشد. در اين حالت هميشه بهتر است شخص بالا سري شما هم همراه شما در جلسه معرفي حضور داشته باشد. پس هميشه جلسات معرفي را همراه با Leader مستقيم خود برگزار کنيد.


توجه کنيد که هميشه بايد خانمها و آقايان متاهل را همراه همسرهايشان به صورت دو نفري پرزنت کنيد و همچنين افرادي که استقلال مالي ندارند و به پدر يا مادرشان متکي هستند ، بايد حتما همراه با آنها پرزنت شوند .
به محض ورود به جلسه موبايل خود را خاموش کنيد و از دوست خود نيز بخواهيد که اين کار را انجام دهد. توجه کنيد که اگر برگزار کننده و يا بالاسري شما اين درخواست را از دوستتان انجام دهد ، دوست شما حتما ناراحت خواهد شد ، پس وظيفه شما است که اين مطلب را به دوستتان يادآوري کنيد.
به هيچ عنوان در جلسه معرفي سيگار نکشيد و اگر دوست شما خواست سيگار بکشد شما بايد مانع وي شويد. در واقع شما بايد نشان دهيد در مقابل وقتي که Present کننده براي شما صرف ميکند ، شما نيز براي او ارزش و احترام قائل هستيد .


مهمترين کار شما در زمان برگزاري يک جلسه ، نشستن و گوش دادن با دقت به سخنان سخنگو ميباشد. حتي نتبرداري از سخنان نيز بسيار مفيد ميباشد. هر زمان که احساس کرديد دوست شما تمرکزش را از دست داده با گفتن جمله دقت کن اين قسمت ، قسمت مهمي است ، دوباره او را متمرکز کنيد. پس فراموش نکنيد که در هنگام جلسات هميشه با دقت به برگزار کننده توجه کنيد. ميزان دقت و تمرکز شما بيانگر ميزان علاقه شما به اين کار ميباشد و شما با رفتار خود در جلسه معرفي به دوست خود نشان خواهيد داد که چقدر اين کار را جدي گرفتهايد. زيرا درحقيقت دوست شما ابتدا به رفتار شما توجه ميکند و سپس به سخنان سخنگو .


به هيچ عنوان سر خود را پايين نيندازيد ، چرت نزنيد ، هيچگاه خود را با چيزي سرگرم نکنيد ، با چيزي بازي نکنيد ، با دوستان ديگر صحبت نکنيد و در زمان تشکيل جلسات هيچ کاري جز گوش دادن به سخنان برگزار کننده انجام ندهيد .
به هيچ عنوان سئوالهايي را که معرف ، از حاضران ميپرسد ، مانند سئوالهاي صفحه مثالي از حسابداري شرکت و ... را پاسخ ندهيد و اجازه دهيد که دوستان شما راجع به سئوال فکر کنند ، تمرکز خود را بدست آورند و آن را جواب دهند. زيرا هدف از سئوال کردن جلب تمرکز افراد در جلسه ميباشد.
به هيچ عنوان سخنان دوست خود را قطع نکنيد و هيچ توضيحي را اضافه نکنيد. فقط گوش دهيد و مواردي را که برگزار کننده جلسه فراموش کرده يادداشت کرده و در آخر جلسه يادآوري کنيد. با اين کار علاوه بر نشان دادن تبحر و اطلاعات خود به دوستتان ، عملاً نشان ميدهيد که چقدر اين کار را جدي گرفته و در انجام آن بسيار فعال هستيد. بنابراين هيچ گاه با اضافه کردن توضيحي ، تمرکز حاضران را به هم نزنيد .


پس از اتمام جلسه معرفي ، وظيفه شما به عنوان معرف دوستتان ، انجام راهنماييهاي زير ميباشد. شما بايد جملات زير را به ترتيب ، به دوستانتان که تازه با Vast Vision آشنا شدهاند بگوييد . توجه کنيد ! که اگر اين جملات توسط برگزار کننده جلسات يا شخص ديگري غير از شما بيان گردد ، نتيجه عکس خواهد داشت زيرا دوستتان فکر ميکند که آن فرد قصد گمراه کردن و کلاه گذاشتن بر سر وي را دارد. بنابراين اگر و تنها اگر اين جملات از طرف شما [ که مورد اعتماد دوستتان هستيد ] بيان شود ، مفيد و موثر خواهد بود.
توجه کنيد ! اهميت بيان اين جملات ، بيشتر از اهميت معرفي سيستم ميباشد.
بگوييد : شما به 2 دليل ممکن است بخواهيد که راجع به اين سيستم با دوستان خود صحبت کنيد.


1- اينکه به دليل نداشتن اطلاعات کافي بخواهيد راجع به صحت اين سيستم با دوستان خود مشورت کنيد که اين کار اشتباه است زيرا علاوه بر اينکه Network Marketing در ايران استفاده نميشود و کسي با آن آشنايي ندارد ، طرح تجاري Vast يک طرح جديد [ 1 ساله ] در سطح جهان است که حتي اکثر اقتصاددانان نيز از اين طرح و نحوه انجام محاسبات مربوط به قيمتگذاري روي اجناس و ميزان پرداخت سود بياطلاع ميباشند پس اطلاعات فعلي شما از اطلاعات دوستان شما در اين زمينه بيشتر است و مشورت کردن با آنها نه تنها بي فايده است بلکه باعث ايجاد يک ديد منفي در آنها و در نتيجه در خود شما خواهد شد مثلاً اگر شخصي قصد خريد ماشيني داشته باشد به جاي مشورت با دوستان خود با فردي مشورت خواهد نمود که در اين کار داراي تجربه و تخصص باشد. بنابراين فقط افرادي شايسته مشورت کردن ميباشند که از اين سيستم اطلاعات کافي داشته باشند. بنابراين من به شما قول ميدهم که با هر کسي که مشورت کنيد حتما جواب منفي ميدهد و خواهد ميدهد که اين سيستم کلاهبرداري و اشتباه است. تنها و بهترين راه جهت تحقيق در اين زمينه Internet ميباشد. در سايتهاي خبري ، علمي ، تجاري ، تبليغاتي ، Web Logها و دانشگاهها اطلاعات جامعي در زمينه Network Marketing و Vast Vision پيدا خواهيد کرد.


2- اگر اطمينان کافي جهت ورود به اين سيستم در شما ايجاد شده و بخواهيد افراد جديد را وارد مجموعه ..... نبايد خودتان سيستم را براي آنها توضيح دهيد چون اين کار اشتباه است زيرا تو با اين کار به 2 نفر ضرر ميزني اول به خوت که کسي را که دوست داشتي وارد سيستم کني از دست ميدهد و دوم به دوستت که اجازه ندادي سيستم را به صورت اصولي به آن معرفي شود و اين شانس را از او گرفتهايد ( مثال فيلم ترسناک ). پس دقت کنيد که هر چند موضوع خوب و جالبي را فرا گرفتهايد اما به دليل نداشتن اطلاعات کافي راجع به آن ، نحوه انتقال آن و کاتالوگهاي مورد نياز نميتوانيد آن را منتقل کنيد. پس بيان و انتقال اين موضوع را به عهده من و بالاسريهاي من بگذاريد.


فراموش نکنيد ! اين سيستم يک روش سريع براي پولدار شدن نيست بلکه يک روش مطمئن براي پولدار شدن ميباشد و عجله کردن در اين سيستم باعث ضرر کردن خود شما خواهد شد .
3- قبل از وارد کردن دوستان جديد ابتدا بايد خود عضو شويد زيرا اولين سئوال دوستان شما اين است که آيا خود شما وارد اين شبکه شدهايد يا نه !!؟؟ اگر جواب شما منفي باشد آنها کاملاً بياعتماد ميشوند زيرا شما شک خود را به آنها القا ميکنيد و امکان ورود آنها به اين سيستم کاهش ميابد. فراموش نکنيد که اولين اصل اين Business صداقت است و شما هرگز نبايد به دروغ بگوييد که وارد اين سيستم شدهايد.


در ضمن بعضي از دوستان فکر ميکنند که اگر ابتدا 2 نفر خود را پيدا کنند و پس از مطمئن شدن از ورود آنها خود وارد اين سيستم شوند ( زرنگي !!! ) ريسک اين کار را از بين بردهاند.
اين تفکر مانند اين است که شما قصد برپايي يک مجتمع آموزشي را داشته باشيد ، اما قبل از آن شروع به گرفتن چک تضميني از دوستان خود جهت آمدن به آموزشگاهتان را نماييد. مسلماً شما موفق نخواهيد شد زيرا همانطور که ميدانيد براي راهاندازي يک آموزشگاه ابتدا بايد مکان آن را اجاره يا خريداري نمود و سپس ابزار آموزشي مورد نياز را تهيه کرد و همينطور مدرسان با تجربه را استخدام نمود و سپس شروع به فعاليت و تلاش و ثبت نام دانشجويان نمود و در آخر به سود رسيد .
توجه کنيد ! حتماً مطالب فوق را بايد خود شما که دوست خود را جهت معرفي آوردهايد به دوستتان بگوييد. زيرا اگر کسي که معرف سيستم بوده ، آن را بگويد , دوست شما حتماً به آن عمل نخواهد کرد.


ميتوانيد راجع به Network Marketing ، سابقه آن ، نحوه فعاليت و موفقيتهاي آن براي دوست خود بيشتر توضيح دهيد. در واقع نشان دهيد که واقعاً وارد يک سيستم جهاني قوي و پرقدرت تجاري شدهايد و ديد وسيع و انگيزه زيادي براي انجام اين تجارت دارا ميباشيد .( شکم سيري )
حتماً به دوست خود بگوييد که بابت معرفي سيستم هيچ منتي بر گردن او نيست و شما هيچ توقعي از او نداريد و اگر به شما جواب نه بدهد شما هرگز ناراحت نخواهيد شد و ضرر هم نخواهيد کرد. بگوييد که اين قضيه تنها بهانه اي براي ديدار و گپ زدن با او بوده و تنها قصد شما دادن اين فرصت به وي بوده است. و اين حس را به وي القا کنيد که مجموعه شما در حال رشد ميباشد و بدون او هم به سود خود خواهيد رسيد. سپس بگوييد يکي از بهترين چيزها در اين تجارت پيدا کردن دوستان جديد و محکمتر و صميميتر شدن با دوستان قبلي است .


اکثر دوستان با اين ديد از جلسه خارج ميشوند که بايد 10 نفر را شخصاً به اين سيستم معرفي نمايند تا به سوددهي برسند ، به آنها يادآوري کنيد که به صو رت نرمال با معرفي و آموزش 2 نفر به آساني ميتوانند کار خود را شروع کنند و به نتيجه برسند. اين مسئله بسيار مهم ميباشد پس حتما با مثالهاي مختلف اين نکته را به دوست خود بفهمانيد. مشکل اکثر دوستان براي شروع اين کار مبلغ اوليه آن است. زيرا اين کار را به صورت يک کار بلند مدت و با درآمد عالي نميبينند. بايد تصوير آينده را براي آنها در ذهنشان مجسم کنيد. بگوييد مسلماً هر کسي از روز اول هزاران زير مجموعه ندارد ، اما کمکم و به صورت تصاعدي زير مجموعهها رشد خواهند کرد. با مثالهاي متعدد آينده را به آنها نشان دهيد. سپس بگوييد : با اين مبلغ هيچ جاي دنيا هيچ کار و تجارتي را نميتوان راهاندازي کرد. روي اين مطلب تاکيد کنيد که به اين دليل که عضو شبکهاي ميشويد ، هزينه شروع اين تجارت بسيار پايين است اما سود خوبي دارد .
از دادن هرگونه توضيح اضافي و زدن مثالهاي ديگر جدا خودداري فرمائيد ! و فقط از مثالهاي استاندارد همين سيستم استفاده نماييد. همچنين به هيچ عنوان از اين سيستم - به طور مستقيم - تعريف نکنيد. به هيچ عنوان براي ورود دوستان خود عجله و اصرار نکنيد در غير اين صورت به دوست خود القا خواهيد کرد که با ورود وي به شما سود خواهد رسيد . مثلاً حتي اگر دوست شما گفت سيستم بسيار عالي است و حتما وارد خواهد شد ولي فعلا پول وي حاضر نيست و يک ماه ديگر به سيستم وارد مي شود ، بجاي اينکه مثلا بپرسيد خوب چقدر پول کم داري ؟ تا به وي قرض دهيد ، در کمال آرامش و اطمينان بگوييد که هيچ عجلهاي نيست و اتفاقا فرصت بيشتري براي تفکر و تصميمگيري ، در اختيار داريد. سپس بگوييد : دوستاني که مدتي صبر کردهاند و موفقيت و پيشرفت دوستان خود را در اين سيستم ديدهاند ، با انگيزه و ايمان بيشتري وارد اين سيستم شدهاند. با اين کار وي را براي سريعتر وارد شدن به اين سيستم ترغيب ميکنيد .
خودمان را در کنار هم ببينيم و آرزوهايمانرا با هم ببينيم و صحبت کنيم.


اگر هنوز به سودي دست نيافتهايد، به هيچ عنوان راجع به سودهاي اين سيستم صحبت نکنيد.
مثلا نگوييد که قرار است من اين کار را بکنم که فلان چيز را بخرم. زيرا با اين کار به دوست خود القا ميکنيد که در صورتي که وي وارد اين سيستم شود ، شما موفق خواهيد شد ! فقط قرار است که به آرزوهاي خودتان برسيد ! و دوست شما اين مطلب را برداشت خواهد کرد که درصورت ورود به سيستم ، تنها در حالتي سود خواهد کرد که بتواند دوستانش را وارد سيستم کند و در حقيقت شما اين مسئله را القا ميکنيد که سود هر شخصي در گرو ورود دوستانش به اين سيستم است. بگذاريد افرادي که به سود رسيدهاند، با شوق و اطمينان از سود واقعي خود تعريف کنند يا از سود افرادي که به سود رسيدهاند صحبت کنيد. با اين کار عملاً به دوست خود اين نکته را ميگوييد که حتي قبل از ورود شما به سيستم افراد زيادي سود زيادي بردهاند و اگر شما هم وارد اين سيستم نشويد اتفاق خاصي نخواهد افتاد و هر کسي پس از ورود به اين سيستم سود زيادي خواهد برد و برداشت دوست شما به اين صورت خواهد بود که به اين دليل که تا قبل از اينکه من وارد اين سيستم شوم ، آن شخص سود زيادي برده و سوددهي وي ادامه دارد ، پس اگر من هم وارد سيستم بشوم حتما سود زيادي خواهم برد .


اگر دوست شما در همان لحظه تصميم خود را براي ورود به سيستم نگرفت از وي بخواهيد که بيشتر فکر و تحقيق کند و نتيجه را به اطلاع شما برساند و به او بگوييد که با او در تماس خواهيد بود .

شما چه بايد بکنيد ! عکس العمل افراد ! 10 نفر حالت روحي افراد
حتما از آنها دوري کنيد. احتمال ورود آنها به سيستم بسيار پائين ميباشد
2 منفي
آنها را در جريان موفقيتهاي خود قرار دهيد . پس از ديدن موفقيت شما به سيستم وارد خواهند شد .
3
به پيگيري مرتب نياز دارند نياز به زمان دارند، ميگويند جاي مارا نگه دار ! 3 مثبت
Leaderهاي موفقي خواهند شد . آموزش آنها را فراموش نکنيد همان لحظه ثبت نام .... و .. فرداي آن روز راس مثبت ساعت مشخص با شما قرار خواهند گذاشت . 2

7- پيگيري ( Follow Up )
بهترين دعوت ، دعوت تلفني و بهترين Fallow حضوري است.
اگر بخواهيم اين تجارت را با بازي گلف مقايسه کنيم کل 6 مرحله اول مانند زماني است که چوب گلف را به عقب برده و به توپ ضربه ميزنيم. حال اگر پس از ضربه زدن چوب را متوقف کنيم توپ به سمت هدف پرتاب نميشود و همانجا برروي زمين ميافتد. ولي اگر در ادامه ضربه ، چوب را به سمت جلو امتداد دهيم ، توپ ما به سمت هدف حرکت خواهد کرد. در اين تجارت ، بخش پيگيري مانند بخش دوم حرکت چوب ميباشد و در حقيقت % 90 کار در اين مرحله انجام ميگردد. بدون پيگيري شما ، هيچ کدام از دوستانتان وارد اين شبکه نخواهند شد. نکته مهم وظيفه شما در اين مرحله ميباشد. وظيفه مهم شما ساختن يک ديد کامل از آينده و ملموس کردن سود اين سيستم براي دوستانتان است .


پس از معرفي شدن اين سيستم توسط خود شما يا بالاسريهايتان به دوستانتان ، حداکثر بعد از 24 ساعت يا 1 روز با دوست خود تماس بگيريد و پس از يادآوري Vast Vision از وي نتيجه تحقيقات او را بپرسيد. فرض کنيد شما قطعه آهني را گداختهايد و حداکثر 1 روز وقت داريد تا آن را شکل دهيد. مثلاً براي آغاز صحبت ميتوانيد از جملههايي مانند آيا مطلب جديدي پيدا کردي يا آيا تحقيقاتي کردي استفاده کنيد و اگر سئوال يا اشکالي داشت جواب او را بدهيد و اگر جواب مناسب براي سئوال وي نداشتيد بدون سعي کردن در جواب دادن و دفاع از سيستم بلافاصله با بالاسريهاي خود تماس بگيريد و جواب مناسب را جويا شده و سپس در اختيار دوست خود قرار دهيد .
مرحله پيگيري فقط بايد به صورت حضوري انجام شود. در هر حالت شما بايد با رفتار خود، به دوستتان نشان دهيد چقدر به اين کار ايمان داريد و مطمئن هستيد. بهترين روش براي نشان دادن اين مطلب اين است که بدون آوردن بهانه و اتلاف وقت مستقيماً و با اطمينان ، پيگيري را شروع کنيد در غير اين صورت ، با رفتارتان به دوست خود خواهيد گفت که اين قدر به اين کار نامطمئن هستيد که حتي براي صحبت کردن راجع به آن ، به يک بهانه احتياج داريد .


حتماً به دوست خود اطمينان دهيد که در قبال وقت و زحمتي که براي او ميکشيد هيچ توقعي نداريد و در صورت انصراف او هم اصلاً ناراحت نميشويد و هيچ ضرري هم نخواهيد کرد. به خودت نه ميگويي.
از اينجا به بعد ، اکثر دوستان شما ، شروع به سئوالات عجيب و غريب مينمايند و با دليلهاي مختلف و يا حتي بدون هيچ دليلي دائماً مخالفت ميکنند و در حقيقت امواج منفي زيادي را به سوي شما ارسال ميکنند. وظيفه شما اين است که بدون عصباني شدن ، ناراحت شدن ، دلسرد شدن و جبهه گرفتن ، در کمال آرامش دوستتان را راهنمايي کنيد و با جوابهاي درست و منطقي با وي بحث کنيد در واقع در مقابل امواج منفي وي ، امواج مثبت ارسال کنيد.


توجه کنيد که هيچگاه در مقابل دوست خود جبههگيري نکنيد و ناراحت نشويد و هميشه از روش Feel Felt Found [ حس ميکنم ، حس کردم ، پيدا کردم ] براي جواب دادن به سئوالها و يا اشکالهاي دوستتان استفاده کنيد. به عنوان مثال از کجا معلوم که شرکت پورسانتهاي شما را ميدهد ، به جاي اينکه بيدرنگ پاسخ دهيد که معلوم است هر هفته پورسانتها را شرکت واريز ميکند چون بچهها گرفتند ؟ به آنها بگوييد چه جالب ، من احساس شما را درک ميکنم (Feel) اتفاقا براي من هم همين سئوال پيش آمد (Felt) ولي ميدانيد چه کردم ؟ شروع به تحقيق(Found) در اين مورد من به شرکت و چند تا از بچههايي که از اين شرکت پورسانتهاي خود را دريافت کردند و سايت را مرور کردند. با اين روش درحقيقت به جاي جبهه گيري و مخالفت ابتدا با ابراز هم فکري ، در کنار دوستتان قرار ميگيريد و سپس يک حقيقت را در غالب يک تجربه بيان ميکنيد. فراموش نکنيد که بايد حتماً قبلاً تحقيقات لازم را انجام داده باشيد تا به دروغ مطلبي را بيان نکنيد.


اگر مشکل دوست شما ترس از پيدا کردم دو نفر و يا ايجاد يک شبکه هزار نفري بود با روش Feel.Felt.Found به اين صورت جواب وي را بدهيد. بگوييد که به نکته جالبي اشاره کرده و شما دقيقاً احساس او را درک ميکنيد زيرا شما نيز قبل از ورود به اين سيستم راجع به همين مسئله و تواناييهاي خود براي انجام اين کار بسيار فکر کردهايد و سپس به عنوان جواب مسئله به او اطمينان دهيد که در صورت ورود به اين شبکه ، هميشه همراه او و همانند شريک ا و خواهيد بود ، همان طور که بالاسريهاي شما در ابتدا هميشه همراه شما بوده اند ، آموزشهاي لازم را به مرور زمان به او ميدهيد و جلسات او را شما و يا بالاسريهاي شما برگزار ميکنند و او نبايد نگران برگزاري جلسات و عدم توانايي خود براي انتقال اين سيستم در اول کار باشد. از وي بپرسيد چند نفر دوست صميمي دارد که حاضر هستند 1 ساعت از وقت خود را در اختيار او بگذارند و چند نفر دوست دارد که از نظر کاري به او اعتماد دارند. اگر مجموع اين 2 جواب از 5 بيشتر بود به او بگوييد جاي هيچ شکي نميماند زيرا همانطور که او اين سيستم را د رک کرده ، به دليل سادگي در فهم و انجام (Simple To Do) و به دليل اعتماد به شما وارد اين شبکه ميشود دوستان او هم اين سيستم را درک کرده و وارد اين سيستم خواهند شد .


اگر دوست شما بهانه سرمايه اوليه را مطرح کرد ، توضيحات داده شده در فوق در اين زمينه را مجدداً براي وي توضيح دهيد بگوييد : زماني که شخصي يک ايده تجاري تازه براي درآمدسازي پيدا ميکند ، معمولاً با اعتباري که دارد ، سرمايه اوليه براي شروع آن را فراهم ميکند و سپس ، پس از اينکه آن کار به سود دهي رسيد ، از درآمد آن سرمايه اوليه را بازپرداخت ميکند. مثلاً کسي که قصد تاسيس يک شرکت تجاري يا کارخانهاي را دارد با گرفتن وام يا اعتبار ، آن را راهاندازي ميکند و سپس از درآمد آن شرکت يا کارخانه هزينه اوليه را پرداخت ميکند. سپس بگوييد : در واقع ما پيشنهاد خريد محصول به کسي نميدهيم بلکه راهي را جهت سرمايهگذاري ، به دوستانمان معرفي ميکنيم. اين کار نيز همانند يک سرمايه گذاري ميان مدت و با سود بسيار خوب ميباشد .


دوستان شما به دليل کم بودن مبلغ اوليه اين تجارت آن را جدي نميگيرند. به آنها بگوييد به اين دليل که شما ميتوانيد به صورت رايگان از امکانات بالاسريها ، مانند دفتر کار و اطلاعات ، استفاده کنيد ، هزينه شروع بسيار کاهش ميآيد. بگوييد شما در اين کار شريک بالاسريهاي خود ميشويد و کليه راهها و رموز اين کار را از آنها فرا خواهيد گرفت برخلاف کارهاي ديگر که هيچ مديري رموز کار خود را در اختيار کارمندانش نميگذارد و امکان استفاده از امکانات خود را به کارمندانش نميدهد. سپس بگوييد اتفاقاً همين مسئله يکي از نقاط قوت اين سيستم است زيرا به دليل مبلغ کم همه ميتوانند در آن سرمايه گذاري کنند.


اگر احساس کرديد که دوست شما از انجام يک کار جديد وحشت دارد يا قدرت ريسک انجام يک کار جديد را ندارد به او بگوييد : در طبيعت انسان هم مانند تمام اشيا , موجود در طبيعت اينرسي وجود دارد. يعني انسان در برابر تغييرات مقاوم است و از تغييرات فراري است. براي همين افراد به صورت ناخودآگاه براي ورود به اين سيستم مقاومت ميکنند.
اين تجارت تغييرات بنياديني در خود فرد و روابط فردي و اجتمايي او پديد خواهد آورد. در ابتدا افراد با يک تجارت جديد آشنا ميشود و با فراگيري اصول آن ميآموزد که چگونه با کمک کردن به ديگران درآمدي داشته باشد. در ادامه و به تدريج ، به دليل رشد زيرمجموعههايش تبديل به يک مدير موفق ميشود و راه و روش اداره زيرمجموعههايش را فرا ميگيرد. ساعت کارش کمکم از چهارچوب ساعت کاري ادارات و شرکتها خارج ميشود و در حقيقت خود شخصاً ساعت کاري خود را تنظيم ميکند. هيچ مديري بالاسر او نيست و کاملاً آزادي عمل دارد.

درخواهد يافت که تنها در برابر خود مسوول است و به جاي جوابگويي به مدير خود ، بايد جوابگوي خود باشد. در همين ميان دوستان زيادي پيدا ميکند که هميشه و همه جا در کنار او هستند و به او در همه کار کمک ميکنند زيرا با او هم هدف هستند. و در نهايت به دليل درآمد رويايي خود ميتواند نحوه زندگي خود را عوض کند مثلاً به جاي 6 روز کار براي 1 روز ا ستراحت ميتواند 1 روز کار کند و 6 روز به امور ديگر برسد. رويارويي با همه اين تغييرات بسيار مشکل و پذيرفتن آنها بسيار دشوار ميباشد زيرا انسان از تغيير در زندگي وحشت دارد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید