بخشی از مقاله

Pdf چیست ؟

فصل 1 )
PDF چیست ؟ Portable document format ) )
• PDF یک فرمت فایل استفاده شده است برای بیان کردن کردن اسناد در یک روش ، مستقل از برنامه های کاربردی ، سخت افزار و سیستم عامل است .
• یک فایل PDF می تواند یک یا چندین صحفه باشد .
• در سال 1993 اولین نسخه Acrobat توسط شرکت Adobe منتشر شد .

علتی که فایل های PDF بوجود آمده چه بود ؟
• اسنادی که از طریق پست الکترونیکی در سال می شوند ممکن بود در کامپیوتر مقصد باز نشد ویا اگر باز شود به ظاهر دیگری باز شود .
• به دلیل مشکلاتی که توزیع اسناد کاغذی داشت .

PDF چگونه این مشکلات را حل کرد :
( مزایا ) :
1- با استفاده از Reder رایگان یا Adobe Acrobat هر کسی می تواند اسناد PDF را دقیقاً یکسان مشاهده و چاپ کند .
2- چون فایل های یکی از بهترین یکی از بهترین PDF حجم کمی دارند به همین دلیل در سایت های وب و پیغام الکترونیکی به کار می روند .
3- یکی از بهترین روشهای توسعه کارایی نمایش مجازی است .

سیستم عاملهایی که با PDF می تواند کار کنند :
1- Windows
2- Linux

معایب :
• قابلیت ویرایشی فایل PDF کم است .
• نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است و بین حروف کوچک و بزرگ فرق می گذارد .


فصل 2 )
اشیاء : ( Objects )
PDF از 7 نوع اصلی اشیاء پشتیبانی می کند .
1) بولین ها
2) Numbers
3) شی Null
4) رشته ها و نوشته ها
5) اسمها
6) آرایه ها
7) واژ ه نامه

1- بولین ها : دارای کلمه کلیدی True و False است .
2- Numbers : که این اعداد می تواند صحیح یا اعشاری باشد .
3- شی Null : که دارای هیچ مقداری نمی باشد .
4- رشته ها ونوشته ها : مجموعه ای از کاراکتر ها است که اگر طول آن زیاد باشد بطوری که در یک خط جا نشود می توان آنرا در خط دیگر استفاده کرد ، برای این کار باید از کاراکتر Back slash در انتهای سطر جاری استفاده کرد .

نکته : اگر Back slash با کاراکتر های دیگر ترکیب شود معنای خاصی دارد مثل :
\n تعویض خط \b back space
\v تعویض سط \c )
\t tab \( )
\\ \

5- اسمها : نوعی از اشیاء هستند که شبیه به رشته می باشند و با کاراکتر « / » شروع می شود و با کاراکتر های ASCII ادامه پیدا می کند .

• بجای استفاده از کاراکتر ها می توان از کد اسکی استفاده کرد .
• از کاراکتر Null می توانیم در اسمها استفاده کنیم .

6- آرایه ها : یک ترکیب از اشیاء است که با کروشه ] شروع می شود و در ادامه اشیاء داخل آن قرار می گیرند و سپس با کروشه راست [ به پایان می رسد .


7- واژه نامه : یک جدولی است که شامل جفت هایی از اشیاء است .
اولین جفت آن کلید است با اسم شروع می شود و عضو دوم آن ارزش است که می تواند از هر نوع شی باشد .

• یک واژ ه نامه با استفاده از کروشه زاویه دار » شروع و با ترکیب از کلید و ارزش ادامه یافته و با کروشه زاویه ‍‍ » به پایان می رسد .
مثال :
فصل 3 ) ساختار فایل :
یک فایل استاندارد شامل 4 بخش اساسی است :
1- سر صفحه ( Header )
2- بدنه ( Body )
3- جدول ارجاع متقابل ( Cross refrence table )
4- تریلر ( ناظر ) Trailar

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید