بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

این عکس مربوط به اتصال یک ورق بادبندی (سمت چپ عکس) به ورق تقویتی یک ستون است. (در شکل فقط گوشه ورق بادبندی در سمت چپ قابل مشاهده است(

در جوش ورقهای تقویتی به ستون باید توجه کرد که در محلهای زیر باید جوش به صورت پیوسته انجام شود:
۱- در مجاورت اتصال تیر به ستون به ارتفاعی معادل ارتفاع تیر به اضافه ارتفاع نبشیهای نشیمن بالا و پایین.
۲- در محل اتصال ورق بادبندی به ستون در تمامی ارتفاع ورق بادبندی.
این مساله به خاطر اینست که ورق بتواند نیروی ناشی از تیر یا بادبند را به بهترین شکل به ستون منتقل نماید.

اسلاید 2 :

در این عکس یک تیرآهن تک بر روی یک نبشی نشیمن قرار گرفته است

همانطور که میبینید داخل نشیمن از دو لچکی استفاده شده است. اما اشکال کار چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که لچکی یا سخت کننده برای چه منظوری در زیر نشیمن قرار داده میشود. وقتی لچکی قرار داده نمیشود، واکنش تیر در جهت عرضی نبشی و در لبه قسمت عمودی نبشی (درست در محلی که گلوی آن به اتمام میرسد و ضخامت نبشی به کمترین حد خود میرسد) لنگری را ایجاد میکند که این لنگر بیش از حد مجاز قابل تحمل نبشی در مقطع مورد نظر میباشد. چون لنگر حول مقطع ضعیف وارد میشود تنش مجاز ۰.۷۵Fyخواهد بود. برای تقویت این مقطع برای جلوگیری از اضافه کردن بیش از حد طول نبشی برای تحمل لنگر وارده می آییم با استفاده از سخت کننده مقطع مورد نظر را در جهت عرضی تقویت میکنیم.

-------------------------

اسلاید 3 :

حالا محل اثر واکنش تیر کجاست؟ محل اثر واکنش تیر درست در زیر جان تیر در نظر گرفته میشود. پس برای آنکه سخت کننده بهترین عملکرد را داشته باشد بهتر است در چه قسمتی از نبشی قرار داده شود؟ بهترین جا برای این منظور همان زیر جان تیر است. ولی در اینجا سخت کننده ها با جان تیر فاصله دارند و باز هم امکان ایجاد خمش در زیر جان تیر وجود خواهد داشت (البته نه به شدت حالتی که سخت کننده نیست)
پس در اینجا تنها استفاده از یک سخت کننده در زیر جان کفایت میکند و نیازی به استفاده از لچکی دوم نیست. پس توجه کنید که همیشه استفاده از تعداد سخت کننده زیاد بدون توجه به چیدمان صحیح آن کار محافظه کارانه ای نخواهد بود

اسلاید 4 :

عکس زیر همین تیر از یک زاویه دیگر است:

در مورد این عکس یک نکته دیگر هم وجود دارد و آنهم استفاده از تیرآهن کهنه میباشد. استفاده از تیرآهن کهنه مطابق آیین نامه ها به طور کلی منع نشد است ولی باید توجه کرد که طبق بند ۱۱-۴-۲ مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها ) سطح فولاد قبل از رنگ آمیزی باید زنگزدایی گردد و مطابق بند ۱۱-۴-۵ همین آیین نامه باید بلافاصله به وسیله لایه ای از ضدزنگ برای مدت محدودی که از مقادیر گفته شده در همین بند تجاوز نمیکند محافظت شود (بستگی به میزان رطوبت محیط بین ۱۵ تا ۶۰ روز)

اسلاید 5 :

در عکس فوق یک دهانه بادبندی البته قبل از نصب بادبند دیده میشود.
برای تامین طول جوش افقی و عمودی لازم بهتر است ورق بادبندی دارای ابعادی باشد که پس از نصب بادبند محور بادبند تقریبآ از قطر ورق عبور کند. در اینجا همینطور که میبینید ورق بابدبندی که در سمت چپ بالای شکل وجود دارد با زاویه بادبندی که بعدآ نصب خواهد شد متناسب نیست. در اینحالت برای انتقال مولفه قائم نیروی بادبند طول جوش لازم تامین میگردد ولی برای انتقال مولفه افقی که با توجه به شکل بیشتر از مولفه قائم هم هست طول جوش کافی تامین نخواهد شد.

اسلاید 6 :

مبحث ۱۱ را برای مطلب زنگ زدایی و رنگ آمیزی بخش ۱۱-۴ ص ۱۲ اشاره کردم .
آهن دست دوم هم در پی بحث دریک کار پیمانکاری با شرکت مخابرات داشتم که حتی کار به استعلام هم رسید و در نهایت آهن های دست دوم را کار نذاشته پس دادیم . البته در جایی دیگری هم به چشمم خورده . پیدا کردم قرار میدم . ولی مطلب بالا کاملا اجرایی هست . الان در شهرستانهای استان تهران که بحث آهن دست دوم خیلی داغه و خوب میفروشه هم حرکاتی برای جلوگیری از مصرف در قطعات اصلی انجام شده . البته نه اونطوری که کاملا مشهود و واضح باشه .

در مبحث ۱۰ هم در صفحات ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ بندهای ۱۰-۱-۹-۴ و بند ۱۰-۱-۹-۵ اشاره به فساد و خوردگی فلز را داریم و همچنین اشاره به حداقل ضخامت قطعات فولادی را مشاهده می کنیم . که موید تمهیداتی برای جلوگیری از فساد فلز بیان شده . اما آیا آهن دسته دومی که گچ رویشو گرفته و کاملا هم زنگ زده و نمایش میده که کاری برای جلوگیری از فساد نسبت به اون صورت نگرفته - میتونه انتظار طراحی را برآورده کنه؟ گچ کاریش هم میتونه نشان از این باشه که یکی از کشهای سقف طاق ضربی هست . که در این صورت پدیده فتیک و خستگی فلز و خیز احتمالیش را هم نمیشه نادیده گرفت . بهر حال استفاده از اهن دست دوم را خصوصا در مواردی مثل مورد بالا اصلا توصیه نمی کنم . سازه با این شرط طراحی میشه که ماده اولیه و سازنده اون به طور واقعی دارای خواصش باشه . مثلا ممان اینرسی آهن ۲۰ همان ۱۹۴۰ باشه نه اینکه اسمش ۲۰ باشه ولی ۱۶ هم جواب نده . در مورد ضرایب تنشهای محاسباتی هم نمیشه اطمینان کرد چون اینقدر مشکل اجرایی و جوشکاری هست که به اصطلاح ( یر به یر ) میشه . و نمیشه توجیهی برای کاربرد آهن دست دوم باشه .

اسلاید 7 :

سه پروفیل مرکب بادبند:

شکل روبه رو مربوط به سه پروفیل مرکب بادبند است. پروفیل شامل دو قطعه IPE و دو قطعه ورق تقویت به موازات جان است. به علت گرمای جوشکاری مقداری انحنا در این قطعات به وجود آمده است. (البته خیلی واضح نیست و شاید هم خطای دید باشد و اصلآ انحنایی وجود نداشته باشد. ولی در هر صورت در اصل مطلب تغییری ایجاد نمیکند). مطابق ضوابط بند ۱۱-۶-۱ بند پ رواداری مجاز در این زمینه ۱۰۰۰/۱ (یکهزارم) طول قطعه است. به طور مثال اگر طول قطعه حدود ۴ متر باشد حداکثر خمیدگی در وسط قطعه نسبت به محور قطعه ۴ میلیمتر خواهد شد. در اینجا به نظر من این انحنا بیش از ۴ میلیمتر است.

اسلاید 8 :

برش ورق با اره برقی: 

عکس فوق نشاندهنده برش ورق با اره برقی یا قیچی (اگر اشتباه نکنم) میباشد. البته مطمئن نیستم که این امر مغایر آیین نامه باشد. ولی در مبحث یازدهم بند ۱۱-۳-۱-۲ داریم که برش با قیچی باری قطعاتی که بعدآ با جوش به هم وصل میشوند ، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
- برای قطعات با ضخامت تا ۱۰ میلیمتر به شرط تیمزکاری سطح برش
- برای قطعات به ضخامت تا ۱۶ میلیمتر، و فقط برای جوشهای گوشه به شرط اینکه با سنگ زدن یا ماشینکاری ، به عمق حداقل ۲ میلیمتر و به طول حداقل ۲۰ میلیمتر از ابتدا و انتهای قسمتی که باید جوشکاری شود، برداشته شود
فکر میکنم منظور از برش با قیچی همین دستگاهی است که در عکس دیده میشود. اگر دوستان اطلاعات بیشتری دارند لطفآ بیان نمایند.
-----------------------------------------
نکته دیگر عدم استفاده از عینک توسط کارگر است. طبق بند ۱۲-۴-۴ مبحث مقررات ملی ساختمانی (ایمنی و حفاظت حین اجرای کار) لازم است که افرادی نظیر جوشکار، برشکار، بتن پاش (شاتکریت) و ... کسانی که مشغول عملیاتی هستند که احتمال آسیب به چشم در آن وجود دارد باید از عینک حفاظتی استفاده نمایند که در اینجا همانطور که میبینید این مساله رعایت نگردیده است.

اسلاید 9 :

عنوان: انتهای قائم مهار نشده تیغه ها

لطفآ به انتهای تیغه نشانداده شده در شکل توجه کنید. انتهای تیغه با کلاف (بتنی، فولادی یا حتی چوبی) مهار نشده است.
مطابق بند ۲-۱۲-۳ آیین نامه ۲۸۰۰ برای کلیه ساختمانها رعایت بندهای ۳-۷ و ۳-۱۲ همین آیین نامه برای تیغه ها الزامی است
مطابق بند ۳-۷-۱ حداکثر طول مجاز دیوار غیرسازه ای یا تیغه بین دو پشتبند ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت تیغه هر کدام که کمتر است میباشد و باید در این صورت با پشتبند و یا کلاف فولادی، بتنی و یا چوبی تیغه را تقویت نمود

اسلاید 10 :

عنوان: محل قطع نامناسب ورق تقویتی

در شکل روبه رواگر دقت کنید نشیمن تیر(در سمت چپ) به داخل جان ستون جوش شده است و سپس ورق تقویت بر روی ستون جوش شده و البته با توجه به تداخل با نشیمن ورق تقویت بریده شده است.
غیر از آن ورق سمت چپ در ستون در مقطعی به فاصله کمتر از ۹۰ سانتیمتر از تراز نشیمن تیر وصله شده است. (مطابق بند ۵-۲ پیوست ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ فاصله محل وصله در جایی که برای وصله از جوش لب با نفوذ نسبی استفاده شده، حداقل باید ۹۰ سانتیمتر با بال تیر فاصله داشته باشد)
غیر از مسایل ذکر شده در گوشه سمت چپ ورق هم در محل اتصال تیر سمت چپ به ستون چون برای اتصال نبشی نشیمن فضای کافی نبوده است بخشی از ورق بریده شده است.
اگر به جوشها علی الخصوص جوش ورق سمت راست به ستون توجه شود لوچه جوش نیز دیده میشود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید