بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مشخصات یک نشریه خوب چیست؟

 • انتشار منظم، بدون تاخیر
 • نمایه نامه معتبر
 • سایت مناسب ، XML ، ...
 • کیفیت فنی و ساختاری
 • محتوای مقالات
 • دوره انتشار
 • ...

اسلاید 2 :

روش بررسی

 • درخواست موافقت اصولی توسط متقاضی نشریه
 • بررسی و اعطای موافقت اصولی توسط کمیسیون
 • اعلام شرایط و استاندارد های مورد نیاز
 • انتشار 1 تا 3 شماره از نشریه
 • ارسال به کمیته های فنی و ساختار مقالات انگلیسی
 • بررسی نشریه توسط کمیته ها از نظر فنی و ساختاری و انعکاس اشکالات توسط دبیرخانه کمیسیون به متقاضی نشریه جهت اصلاح
 • بررسی حدود 30 نشریه در سال 87-88

اسلاید 3 :

عنوان مقالات

 • نامناسب بودن عنوان مقاله
 • عنوان طولانی
 • استفاده از کلمات اختصاری

اسلاید 4 :

رفرنس ها – اشکال در اکثر نشریات

 • یکسان نبودن روش رفرانس نویسی
 • نامناسب بودن روش ارائه رفرانس ها
 • عدم درج منابع فارسی به انگلیسی
 • عدم استفاده از نرم افزار های مربوطه
 • استفاده نادرست از عبارات اختصاری در رفرانس ها
 • استفاده نادرست از رفرانس اینترنتی
 • عدم ارائه رفرانس برخی مطالب
 • عدم تطابق روش نوشتن منابع با الگوی راهنمای نویسندگان
 • وجود ایرادات تایپی و نامناسب بودن سطر بندی رفرانس ها

اسلاید 5 :

 جداول

 • تمام نشریات در ساختار جداول دارای اشکال بودند
 • 45 درصد نشریات - اشکالات مربوط به عنوان جدول
 • 35 درصد عدم رعایت الگوی یکسان در ساختار جداول
 • 35 درصد دارای جداول غیر ضروری و یا قابل ادغام
 • عدم تعریف کلمات مخفف به صورت زیر نویس
 • درج عنوان جدول در زیر آن
 • وجود ایرادات تایپی ، استفاده از فونت نامناسب
 • عدم رعایت فاصله جدول تا متن
 • عدم ذکر واحد متغیر مورد بررسی

اسلاید 6 :

 نمودارها

 • اشکال در ساختار کلی نمودارها (25 درصد)
 • استفاده از نمودارهای سه بعدی به جای ستونی (%25)
 • فارسی نبودن متن نمودارها
 • عدم تعریف کلمات مخفف به صورت زیر نویس
 • مناسب نبودن محل قرار گرفتن نمودارها
 • عدم وجود عنوان نمودار یا اشکال در عنوان

اسلاید 7 :

 نمودارها

 • عدم یکسانی روش ارائه نمودارها
 • عدم وجود شماره نمودار
 • عدم درج عنوان نمودار در زیر آن
 • عدم ذکر واحد متغیر های مورد بررسی
 • وجود نمودار های غیر ضروری

اسلاید 8 :

 چکیده مقالات

 • تعداد کلمات چکیده فارسی (55 درصد)
 • عدم یکنواختی چکیده مقالات
 • عدم درج چکیده انگلیسی پس از مقدمه کامل فارسی
 • عدم انطباق چکیده فارسی و انگلیسی
 • نامناسب بودن ترجمه انگلیسی
 • عدم درج مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول در چکیده انگلیسی
 • عدم یکسانی ساختار چکیده ها

اسلاید 9 :

 کلید واژه ها

 • استفاده از کلمات مخفف در کلید واژه ها
 • عدم تطابق کلید واژه ها با الگوی مش
 • نداشتن کلید واژه در مقالات

اسلاید 10 :

 سایت نشریه

 • 55 درصد از نشریات وب سایت کاملی نداشتند
 • 15 درصد آدرس وب سایت نشریه روی جلد آن درج نشده
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید