بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

يكي از تلاشهاي عمده بشر تامين آب و ذخيره سازي آن در بخشي از مناطقي است كه به هر دليلي تمامي يا بخشي از سال فاقد آب است.
كوه هاي بلند آهكي (به خصوص كارستي) واقع در مناطقي با تابستانهاي گرم خشك و زمستانهاي پر برف در اواخر فصل بهار تا اواسط تابستان علوفه نسبتاً زيادي را در اختيار دامداران مي گذارند.a

در صورتي كه در همين فصول در اين مناطق آب مورد نياز براي انسان و دام در اختيار نيست.

روشهاي مختلفي جهت ذخيره سازي برف و يخ جهت تامين آب براي هنگام كم آبي ابداع شده اند.

اسلاید 2 :

شهرهاي بزرگ واقع در پايكوه ها و دشتهاي با تابستانهاي گرم نياز به برف و يخ داشته اند. يكي از راههاي تهيه و نگهداري يخ تكنيك يخچالها بوده است.

اسلاید 3 :

يكي از شيوه ها ، جمع آوري و انباشت برف در كوهها( درز و شكافها ، شيله ها و آبكندها)و پوشاندن و نگهداري آن براي تابستان بوده است. برفنديل و برفچال اساساًهمين پديده است.

اسلاید 4 :

تاریخچه

  • احتمالاً در بيش از دو قرن در ارتفاعات روستاي آب اسك واقع در قسمت بالايي دره هراز جمع آوري برف در برفچال براي فروش آن در تابستان متداول بوده است.
  • برفنديل ها از سده هاي قبل و تا حدود ٥ دهه گذشته مورد استفاده ايلات كرمانج شمال خراسان قرار مي گرفته اند و درموارد معدودي در حال حاضرنيز مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
  • كاركرد اين پديده يكسره دگرگون شده و در حال حاضر تنها كاربرد برفچال ذخيره سازي برف جهت تامين آب دام در تابستان است .

اسلاید 5 :

برف انديل(معادل برفچال)

تعریف:يعني پوشاندن روي برف با خار و خاشاك و علف و گون و حتي نايلون براي جلوگيري از ذوب سريع آن بر اثر تابش آفتاب.


برفنديل يك پديده زيباي طبيعي است كه انباشت برف در برخي از آن ها تا چند متر مي رسد. برفنديل (Barfandil) به يخچال طبيعي كوچك و به عبارتي محل انباشت برف در مناطق كوهستاني اطلاق مي شود.

اسلاید 6 :

پراكندگي

  • البرز مركزي
  • در خراسان كوه هاي هزار مسجد و بينالود

  مانند برفند يل هاي كوه علي كل در دهستان هزار مسجد

  منطقه شاوست در ميانكوه درگز

  قدمگاه كوه هاي نوراني

  و برفنديلهاي گلول در شمال شيروان، كه اين برفنديلها در دامنه هاي پشت به آفتاب مشرف به مرز ايران و تركمنستان قرار دارند.

اسلاید 7 :

برخي از اين برفند يلها در فرازي بيش از 2500 متر هم قرار دارد كه شكل يخچالهاي طبيعي را به خود گرفته اند مانند قدمگاه و دربندي كه در همه سال مي پايد، اما آنهايي كه در كوههاي با ارتفاع كمتر از 2500 متر واقع هستند تا نيمه و گاه تا پايان تابستان مي مانند.

اسلاید 8 :

اين پديده تقريبا در تمام منطقه جنب حاره اي با تابستان هاي خشك و بخصوص در نواحي كارستي كه با كمبود آب روبروست شناخته شده است.

اسلاید 9 :

علل پیدایش برف اندیل

1.بهره برداري بلندترين بخش ارتفاعات مراتع بعلت افزايش جمعيت و تراكم دام

2.عدم امكان تشكيل چشمه و يا جريان آبهاي سطحي در بلندترين بخش (زيرا در اين ارتفاعات ،ارتفاعي بلندتر نيست كه آب را در خود ذخيره كند و سپس به صورت چشمه سار پس دهد.)

3.عدم امكان ايجاد حوضچه طبيعي براي ذخيره سازي آب برف و باران (چون تشكيلات آهكي است و آب را در خود نفوذ ميدهد).

اسلاید 10 :

4.علوفه فراوان که بدون آب نمي توانسته است مورد بهره برداري دامداران واقع شود.

5.در مکانهایی که ساخت استخر و يا آبگير هم به علت عدم وجود راه، اقتصادي نيست.

  1. اقليم و جنس سنگ شرايط دسترسي به آب را مشكل كرده است

7.زير ساخت هاي اقتصادي مثلاً شبكه راه ها و عدم امكان حمل آب با تانكر مشكل ساز است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید