بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

برنامه نویسی سوکت

 • تولید برنامه های کاربردی که بتوانند با استفاده از خدمات TCP/IP تهیه شده توسط سیستم عامل، و پروتکل های رایج عملیات مورد نیاز کاربر را فراهم آورد.
 • برنامه نویسی تحت شبکه اینترنت
 • متفاوت در ظاهر بین سیستم عاملهای متفاوت – زبانهای متفاوت
 • شبیه در مفاهیم اصلی/ بنیادی در تمام سیستم عاملها و زبانها

اسلاید 2 :

شباهت عملیات فایل و سوکت

 • ایجاد ساختار FCB
 • باز کردن فایل

–موفق: هندل فایل

–ناموفق: -1

 • خواندن یا نوشتن در فایل

–Read(), write()

 • بستن فایل
  • ایجاد ساختار TCB
  • ایجاد اتصال

  –موفق: شماره سوکت

  –ناموفق:  -1

  • ارسال یا دریافت از اتصال

  –send(), receive()

  • قطع ارتباط

اسلاید 3 :

انواع سوکت های مهم

 • سوکت های استریم (اتصال گرا)
 • استفاده از اتصال TCP
 • سوکت های دیتاگرام (بدون اتصال)
 • استفاده از اتصال UDP

_____________________________________________________________

.Aسوکت های همزمان (Synchronous )

.Aاجرای فقط یک نخ

.Bقطع اجرا هنگام receive

.Bسوکت های غیر همزمان( Asynchronous)

.Aاجرای چند نخ

.Bادامه اجرا همزمان با receive

اسلاید 4 :

سرویس دهنده - مشتری

 • برنامه شروع کننده / مشتری / Initiator / Client
 • برنامه پذیرنده / سرویس دهنده / Listener / Server
 • برنامه اجرا شونده در این دو سو با هم اندکی تفاوت دارند.

اسلاید 5 :

عملیات سمت سرویس دهنده

 • تولید یک سوکت
 • تولید و ذخیره فضا جهت ساختار داده TCB
 • تخصیص شماره پورت به سوکت
 • Bind – مقید کردن شماره پورت به عددی که مشتری ها آنرا می شناسند.
 • تعلیق تا زمان دریافت درخواست
 • Listen
 • پذیرش یک درخواست
 • Accept – مرتبط کردن یکی از درخواست ها به این نخ
 • ارسال و دریافت داده
 • Recv یا Send
 • قطع ارتباط
 • Close یا Shutdown

اسلاید 6 :

عملیات سمت مشتری

 • تولید یک سوکت
 • تولید و ذخیره فضا جهت ساختار داده TCB
 • تخصیص شماره پورت به سوکت (اختیاری است و معمولاً انجام نمی شود.)
 • Bind – مقید کردن شماره پورت به عددی که مشتری ها آنرا می شناسند.
 • درخواست اتصال
 • Connect – ایجاد یک ارتباط
 • ارسال و دریافت داده
 • Recv یا Send
 • قطع ارتباط
 • Close یا Shutdown

اسلاید 7 :

توابع و متدهای مرتبط

 • بستگی تام به سیستم عامل و نیز زبان مورد استفاده دارد.
 • کتاب جزئیات توابع در سیستم عامل Unix و زبان C را شرح داده است.
 • توابع در دیگر سیستم عاملها و زبانها با اندکی تفاوت وجود دارند.
 • برای برنامه نویسی، جزئیات و تفاوتها باید بدقت مورد بررسی قرار گیرند.
 • یک روش مناسب، بررسی برنامه های نمونه ارائه شده در بسته کامپایلر است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید