دانلود پاورپوینت تاثیر عوامل جوی (یخبندان و رطوبت ) بر طرح روسازی

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تاثیر عوامل جوی (یخبندان و رطوبت ) بر طرح روسازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تاثیر عوامل جوی (یخبندان و رطوبت ) بر طرح روسازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

به بالا آمدن سطح روسازی در اثر یخ زدن ذرات آب و تشکیل عدسی های یخ در خاک بستر و یا در لایه های اساس و زیر اساس اطلاق می شود.

 برای متورم شدن روسازی در اثر یخبندان باید سه عامل زیر حتما موجود باشند . در غیر این صورت تورم واقعی بوقوع نخواهد پیوست :

 

اسلاید ۲ :

چگونگی شکل گیری تورم :

آب موجود در منبع آب زیر زمینی د ر اثر خاصیت موئینه خاک نسبتا ریز دانه بالا آمده و پس از رسیدن به قسمتهای سرد سیستم روسازی یخ زده و  عدسی های یخ تشکیل می شوند . حجم آب به علت یخ زدن افزایش می یابد که منجر به افزایش حجم خاک و مصالح روسازی می شود . به سبب تشکیل کریستالهای یخ درصد املاح موجود در آب افزایش می یابد که این عمل باعث مکیده شدن مقدار بیشتری از ذرات آب از منبع آب زیر زمینی می شود . دراثر این پدیده میزان رطوبت و د رنتیجه ضخامت یخها مرتبا افزایش می یابد که ممکن است منجر به تورم وخرابی روسازی شود .

اسلاید ۳ :

 ماسه خیلی ریزدانه ، لای و خاک رس بادامنه خمیری کمتر از ۱۲

 حفرات این نوع خاکها به اندازه کافی کوچک هستند که خاصیت موئینه در آنها برقرار شود . و از طرف دیگر این خاکها آن اندازه ریزدانه نیستند که به علت کوچک بودن حفرات آنها غیر قابل نفوذ باشند .

خاکهای حساس در برابر یخبندان به ۴ گروه تقسیم  می شوند که به ترتیب به F4,F3,F2,F1  موسوم هستند . در این رده بندی خاک F1  کمترین و خاک F4  بیشترین حساسیت را دارد

اسلاید ۴ :

برای محافظت روسازی ها باید حداقل یکی از این عوامل حذف شود تا روسازی در اثر یخبندان متورم نشود

بمنظور حذف اثر برودت هوا ، باید ضخامت کل روسازی ا زعمق یخبندان منطقه ای که راه در آن محل ساخته می شود بیشتر اختیار شود . در این صورت لایه روسازی مانند یک لایه عایق حرارتی عمل کرده و از یخ زدن آب موجود در بستر روسازی جلوگیری خواهد کرد. در برخی موارد ممکن است افزایش ضخامت کل روسازی ( تا حد عمق یخبندان منطقه ) از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد . د راین صورت بجای حفاظت کامل روسازی در برابر خطر یخبندان اقدام به حفاظت نیمه کامل آن می شود .

برای حذف اثر خاک نسبتا ریزدانه ، باید قسمتی از خاک بستر که در برابر یخبندان حساس است با مصالح غیرحساس تعویض شود. ضخامت لایه ای که باید برداشته شود از تفاضل ضخامت روسازی از عمق یخبندان منطقه بدست می آید .

برای حذف اثر آب زیر زمینی ، یا باید اقدام به زه کشی عمقی شود و یا باید راه در خاکریز قرار داده شود.معمولا درعمل زه کشی عمقی در طول زیادی از راه قابل اجرا نبوده ودر برخی از موارد تاثیر چندانی نیز در محافظت روسازی در برابر خطر تورم ندارد. قرار دادن راه در خاکریز و بالا اوردن محور راه معمولا یک راه حل مناسب تری د راینگونه موارد است .

اسلاید ۵ :

برای اندازه گیری عمق یخبندان یک منطقه معمولا یا از لوله حاوی مایع فلورسین و یا از لوله حباب دار استفاده می شود . با این وسایل می توان مستقیما د رمحل عمق یخبندان را اندازه گرفت . در آزمایش لوله فلورسین از خاصیت تغییر رنگ مایع فلورسین دراثر برودت زیر صفر  استفاده می شود . در این آزمایش لوله شیشه ای نازکی که پر از مایع فلورسین است در داخل حفره ای که در زمین بوجود آمده است قرار داده شده و سپس بکمک تغییر رنگ قسمتی از طول لوله عمق یخبندان منطقه تعیین می شود .

در این رابطه z  عمق یخبندان ، FI  شاخص برودت که تابع شدت و دوام برودت هوا است ، و A  عدد ثابتی است که بستگی به خصوصیات حرارتی مصالح داشته و برای مصالح شنی با نفوذ پذیری خوب برابر ۴٫۷ است .

طبق تعریف شاخص برودت (FI  ) تفاوت بین رقوم نقاط حداکثر و حداقل منحنی برودت است .

اسلاید ۶ :

۱ – مناطق با بارندگی زیاد

میزان بارندگی در این مناطق بیش از ۵۰ سانتی متر در سال است . اگر در این مناطق سطح آبهای زیر زمینی بیش از ۶ متر از سطح خاک بستر روسازی فاصله داشته و ضمنا خطر یخ بندان – ذوب یخ هم در منطقه موجود نباشد ، میزان رطوبت خاک فقط بستگی به مقدار بارندگی در آن منطقه خواهد داشت .

۲ – مناطق سردسیر

در این گونه مناطق خاک بستر در زمان ذوب یخها معمولا بیشترین میزان رطوبت را خواهد داشت . در مناطق سردسیر همواره باید نمونه گیری از خاک جهت تعیین درصد رطوبت در زمان ذوب یخها انجام شود .

اسلاید ۷ :

۳- مناطق با آبهای زیر زمینی کم عمق :

در مناطقی که سطح آب زیر زمینی کمتر از حدود ۶ متر از سطح خاک بستر روسازی فاصله داشته و میزان بارندگی در آن محل کم و ضمنا خطر یخبندان نیز موجود نباشد میزان رطوبت خاک بستر تابعی از ارتفاع آب بالا آمده در اثر خاصیت موئینه در خاک خواهدبود . ارتفاع آبی که در اثر این خاصیت بالا می آید تابعی از جنس خاک و میزان تخلخل آن است و با استفاده از رابطه زیر بدست می آید.

در این رابطه e نسبت تخلخل خاک

D10 اندازه موثر ( اندازه ای که ۱۰ درصد وزنی خاک از آن اندازه کوچکترند ) بر حسب سانتی متر

 C ضریبی است که مقدار آن بین ۱/ تا ۵/۰ سانتی متر مربع متغیر است .

تخمین رطوبت خاک د راین گونه موارد با استفاده از آزمایش مکش انجام می شود .

اسلاید ۸ :

در مناطقی که میزان بارندگی سالانه کمتر از ۲۵ سانتی متر در سال بوده و سطح آبهای زیر زمینی در عمقی بیش از ۶ متر از سطح خاک بستر واقع بوده و ضمنا خطر یخبندان نیز وجود نداشته باشد ، درصد رطوبت خاک معمولا خیلی کمتر از درصد رطوبت بهینه بوده و میزان آن فقط تحت تاثیر رطوبت هوا خواهد بود .

برخی خاکها دارای این خاصیت هستند که در اثر جذب آب افزایش حجم قابل ملاحظه ای داشته و با از دست دادن رطوبت از حجمشان کم می شود . اینگونه خاکها که معمولا از نوع خاکهای رسی هستند به خاکهای قابل تورم موسوم می باشند . تا آنجا که امکان داشته باشد باید از ساختن روسازی بر روی این نوع خاکها اجتناب شود . درمواردی که نتوان باتغییر مسیر راه و یا تعویض خاک قابل تورم با مصالح مناسب دیگر از ساختن روسازی بر روی اینگونه خاکها اجتناب نمود . باید تدابیری برای کاهش تورم خاک در نظر گرفته شود .

اسلاید ۹ :

چگونه تورم خاک را کاهش دهیم ؟

تجربه نشان داده است که هرگاه خاکهای قابل تورم با رطوبتی کمی بیشتر از درصد رطوبت بهینه کوبیده و متراکم شوند معمولا قابلیت تورم آنها حداقل خواهد بود. میزان تورم  خاک باافزایش مقدار رطوبت تراکم کاهش یافته ودر رطوبتی کمی بیشتر از درصد رطوبت بهینه مقدار آن به حداقل مقدارخود می رسد .

اسلاید ۱۰ :

روش دیگر افزودن آهک به خاکهای قابل تورم است که سبب کاهش میزان تورم اینگونه خاکها
می شود تجربه نشان داده است که این روش در صورتی قابل استفاده است که
ضخامت لایه خاک قابل تورم خیلی زیاد نباشد . کاهش قابلیت تورم اینگونه خاکها  در اثر آهک به علت تغییر خواص خمیری خاک است .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد