دانلود پاورپوینت حل معادلات بازگشتی

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حل معادلات بازگشتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حل معادلات بازگشتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

حل معادلات بازگشتی با استفاده از معادله شاخص

.1معادلات خطی همگن

n

nمعادله بازگشتی خطی همگن: یک معادله بازگشتی به شکل a0tn+ a1tn-1+…+ aktn-k=0 که در آن k و ai مقادیر ثابت هستند.

n

nمعادله شاخص: برای معادله بازگشتی خطی همگن با ضرایب ثابت, معادله شاخص به صورت زیر تعریف می شود:

a0rk+ a1rk-1+…+ akr0=0

n

nقضیه: اگر معادله شاخص یک معادله بازگشتی دارای k جواب مجزای r1,r2,..,rk باشد, آنگاه تنها جواب معادله به شکل زیر است:

   tn= c1r1n+…+ ckrkn

n

اسلاید 2 :

حل معادلات بازگشتی خطی همگن با استفاده از معادله شاخص

nحل معادله:

T(0)=0

T(1)=1

T(n)=3T(n-1)+4T(n-2)    , n>1

tn-3tn-1-4tn-2=0                                                                                            

حل معادله شاخص:

r2-3r-4=0         (r-4)(r+1)=0,  r=4,-1

تعیین جواب عمومی معادله:

tn=c14n+c2(-1)n

تعیین ثابتها:

t0=0=c140+c2(-1)0           c1+c2=0

t1=1=c141+c2(-1)1           4c1-c2=1                     c1=1/5, c2=-1/5

جایگزینی ثابتها:

tn=(1/5)4n-1/5(-1)n

اسلاید 3 :

حل معادلات بازگشتی خطی همگن با استفاده از معادله شاخص

nحل معادله بازگشتی تولید دنباله فیبوناچی:

T(0)=0

T(1)=1

T(n)=T(n-1)+T(n-2)    , n>1

tn-tn-1-tn-2=0                                                                                                

حل معادله شاخص:

r2-r-1=0         r=(1+Ö5)/2, (1-Ö5)/2

تعیین جواب عمومی معادله:

tn=c1 [(1+Ö5)/2] n+c2 [(1-Ö5)/2] n

تعیین ثابتها:

c1=1/ Ö 5, c2=-1/ Ö 5

جایگزینی ثابتها:

        [(1+ Ö5 )/2 ] n-[(1- Ö5) /2 ] n

اسلاید 4 :

حل معادلات بازگشتی خطی همگن با استفاده از معادله شاخص

nقضیه: اگر r یک ریشه یه توان m معادله شاخص برای معادله بازگشتی خطی همگن با ضرایب ثابت باشد, انگاه:

tn=rn, tn=n rn, tn=n2rn, …, tn=nm-1rn

n

nمثال: حل معادله بازگشتی:

T(0)=0       T(1)=1        T(2)=2

T(n)=7T(n-1)-15T(n-2)+9T(n-3)    , n>2

tn-7tn-1+15tn-2-9tn-3=0                                                                                      

حل معادله شاخص:

r3-7r2+15r-9=0         (r-1)(r-3)2=0          r=1,3,3

تعیین جواب عمومی معادله:

tn=c11n+c2 3n+c3 n3n

تعیین ثابتها:

c1=-1,  c2=1,  c3=-1/3

جایگزینی ثابتها:

 tn=-1+ 3n+ n3n-1

اسلاید 5 :

حل معادلات بازگشتی خطی غیرهمگن با استفاده از معادله شاخص

.2معادلات خطی غیرهمگن

¨معادله بازگشتی خطی غیرهمگن: یک معادله بازگشتی به شکل

     a0tn+ a1tn-1+…+ aktn-k=f(n)  که در آن k و ai مقادیر ثابت هستند و f(n) یک تابع غیر صفر است.

¨حالت خاص:  f(n)=bnP(n)

n

¨معادله شاخص: برای معادله بازگشتی خطی غیرهمگن با ضرایب ثابت, معادله شاخص به صورت زیر تعریف می شود:(d  درجه P است)

(a0rk+ a1rk-1+…+ akr0)(r-b)d+1=0

n

اسلاید 6 :

حل معادلات بازگشتی خطی غیرهمگن با استفاده از معادله شاخص

nمثال: حل معادله:

T(0)=0      

T(n)=T(n-1)+n-1    , n>0

tn-tn-1=n-1                                                                                      

حل معادله شاخص:

(r-1)(r-1)2=0         (r-1)3=0          r=1,1,1

تعیین جواب عمومی معادله:

tn=c11n+c2 n 1n+c3 n2 1n

تعیین ثابتها:

t0= c1=0      t1=c1+c2+c3 =0      t2=c1+2c2+4c3 =1     c2=-1/2   c3=1/2

جایگزینی ثابتها:

 tn=-1/2 n+1/2  n2

اسلاید 7 :

حل معادلات بازگشتی با استفاده از تغییر متغیر

nمثال: حل معادله:

T(1)=1      

T(n)=T(n/2)+1    , n>1 , توانی از 2 n

تغییر متغیر:  n=2k

T(2k)= T(2k/2)+1= T(2k-1)+1                 

tk= T(2k),      tk= tk-1+1,        tk- tk-1=1معادله خطی غیرهمگن:   

                                          (r-1)(r-1)=0,   r=1

tk=c11k+c2 k 1k

T(2k)=c1+c2 k

k=lg n Þ T(n)= c1+c2 lg n

c1=c2 =1 Þ T(n)= 1+ lg n

اسلاید 8 :

حل معادلات بازگشتی با استفاده از جایگزینی

nحل معادله:

T(1)=1      

T(n)=T(n-1)+n,    n>1

   tn=tn-1+n

     =tn-2+n-1+n

     =tn-3+n-2+n-1+n

     =t1+2+…+n-2+n-1+n

     =1+2+…+n-2+n-1+n=n(n+1)/2

اسلاید 9 :

حل معادلات بازگشتی با استفاده از جایگزینی

nحل معادله:

T(1)=0      

T(n)=T(n-1)+2/n,    n>1

   tn=tn-1+2/n

     =tn-2+2/(n-1)+2/n

     =tn-3+2/(n-2)+2/(n-1)+2/n

     =t1+2/2+…+2/(n-2)+2/(n-1)+2/n

     =0+2/2+…+2/(n-2)+2/(n-1)+2/n

 

     =2 S 1/i=2ln n

اسلاید 10 :

حل معادلات بازگشتی با استفاده از قضیه اصلی مرتبه زمانی

اگر:

T(n)=θ(1)                    n ≤ n0

T(n)=aT(n/b)+θ(nk)      n > n0

    n0,k ³ 0,   b > 1,   a ³ 1

آنگاه:

T(n)=θ(nk)                  a < bk

T(n)=θ(nklogbn)         a = bk

T(n)=θ(nlogba)             a > bk

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله حل مسایل مقدار اولیه – مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبکه‌های عصبی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
مقاله چند بعديحل مسايل مقدار اوليه- مرزي دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي مرتبه بالا غير خطي بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشخور.چكيدهدر اين مقاله روش جديد عمومي براي حل علمي مسايل مقدار اوليه- مرزي دستگاه معادلات جزئي بخصوص مراتب بالا و غيرخطي در يك ابرمكعب سيلندري ارائه مي شود. اين روش يك روش مش- فري بوده و جدا ...

مقاله در مورد پروژه راهسازی - معادلات و جداسازی درجه‌ای

word قابل ویرایش
80 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
مقدمههمان طور كه در بخش 6 بحث شد، طراحان بايد احتياجات افراد پياده‌رو، دوچرخه‌سواران و موتورسواران به منظور ايجاد برنامه طي كردن راحت و مطمئن از طريق تقاطع‌ها را مطالعه كنند. در نمونه‌هاي ويژه، سطوح فعاليتي به اندازه كافي بالا مي‌باشند. به طوري كه يك تقاطع قادر به ايجاد تخصيص فضايي مطمئن و كيفيت خدمات مطلوب ب ...

تحقیق در مورد کاربرد معادلات پیوستگی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
كاربرد معادلات پيوستگيمدلي براي احتراق سوختهاي دوپايه چكيده: سوختهاي دوپايه مواد همگني هستند كه از اختلاط نيتروسلولز و نيتروگليسيرين (باجايگيري مولكول هاي نيتروگليسرين روي زنجيره هاي مولكولي نيتروسلولز ) و اندكي افزودني هاي ديگر بدست مي آيند و يك مخلوط همگن را شكل مي دهند. هر دو جزء اصلي سوختهاي دوپايه قابل ا ...

مقاله در مورد مکانیک و ارتباط آن با معادلات دیفرانسیل

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
مکانیک و ارتباط آن با معادلات دیفرانسیلمکانیک شاره ها و معادلات دیفرانسیلمکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط‌های پیوسته درا تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سر‌انجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر ...

دانلود فایل پاورپوینت واکنش ها و معادلات شیمیایی

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف مشاهده 7 واکنش تعریف و نوشتن فرمولها برای واکنش دهنده ها و محصولات واکنش ها موازنه کردن معادلات واکنش ها اسلاید 2 : شواهد واکنش های شیمیایی قسمت A    واکنش اول :نوار منیزیم خاکستر مانند است   واکنش دوم :تست تورنسل حالت اسیدی یا بازی را نشان می ...

مقاله مدل های ارائه شده برای معادلات جریان تراکم پذیر دوفازی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** &nbsp; مدل هاي ارائه شده براي معادلات جریان تراکم پذیر دوفازي چکیده هدف از نگارش این مقاله بررسی مدل هاي مختلف ارائه شده براي معادلات جریان تراکم پذیر دوفازي می باشد . جریان دوفاز تراکمپذیر کاربرد وسیعی از جمله در نازلها ، شیرهاي انب ...

مقاله بررسی تعادل مایع‐ مایع با استفاده از ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطِ بر پایه انرﮊی آزاد گیبس اضافی ( EOS −G E )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** &nbsp; بررسی تعادل مایع‐ مایع با استفاده از ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطِ بر پایه انرﮊی آزاد گیبس اضافی ( EOS −G E) چکیده وجود داده های تعادل مایع – مایع برای طراحی فرآیندهای جداسازی که منجر به تشکیل فازهای مایع سه جزئی می شود ، ض ...

مقاله استفاده از معادلات حالت SAFT در تعادلات فازی و تخمین خواص سیالاتی مواد دارای کاربردهای صنعتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: استفاده از ترمودینامیک آماري مانند معادلات حالت SAFT براي تخمین تعادل فازي و خواص سیالاتی مواد مختلف کاربرد فراوانی یافته است و بسیاري از مواد که با تئوریهاي کلاسیک قابل ارزیابی دقیق نبوده اند، با استفاده از این معادلات به نتایج قابل قبولی دست یافته اند. در این تحقیق با معرفی معادلات اصلی SAFT و ارایه ...