بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف درس در رشته كامپيوتر

توانمند ساختن دانشجويان در ورود به عرصههاي تخصصي مهارتي:

 • كسب مدارج مهارتي شبكهها مانند MCSE, CCNA, CCIE,
 • راهبري شبكه در سازمان Network Administrator
 • طراح معماري شبكه سازمان Networking Architecture Design
 • مشاور سفارش و خريد تجهيزات شبكه سازمان
 • رعايت امنيت شبكه سازمان Network Security
 • برنامهنويسي در محيط شبكه
 • ...

اسلاید 2 :

رئوس مطالب فراگيري

 • استفاده شبكه‌هاي كامپيوتري
 • سخت‌افزار شبكه‌ها
 • نرم‌افزار شبكه‌ها
 • مدلهاي مرجع شبكه‌ها
 • مثالهاي شبكه‌ها

اسلاید 3 :

رئوس مطالب فراگيري

 • تئوريهاي پايه در انتقال ديتا
 • محيطهاي انتقال كابلي
 • انتقال بي‌سيم
 • انتقال ماهواره‌اي
 • شبكه PSTN
 • سيستم تلفن همراه
 • تلويزيون كابلي

اسلاید 4 :

رئوس مطالب فراگيري

 • مقوله‌هاي طراحي در لايه پيوند داده
 • تشخيص و تصحيح خطا
 • پروتكلهاي اوليه در لايه پيوند داده
 • پروتكلهاي پنجره لغزان

اسلاید 5 :

رئوس مطالب فراگيري

 • مشكل تخصيص كانال
 • پروتكلهاي دسترسي چندگانه به محيط انتقال مشترك
 • اترنت
 • شبكه‌هاي بي‌سيم پهن‌باند، WIFI، BLUETOOTH
 • سويچينگ در لايه پيوند داده

اسلاید 6 :

رئوس مطالب فراگيري

 • مقوله طراحي در لايه شبكه
 • الگوريتمهاي مسيريابي
 • الگوريتمهاي كنترل ازدحام
 • كيفيت خدمات
 • شبكه‌هاي اينترنتي
 • لايه شبكه در اينترنت

اسلاید 7 :

رئوس مطالب فصل 1:

s تاريخچه شبکهها

s تاريخچه اينترنت

s اينترنت

s سازمانهاي استاندارد در زمينه شبكه

s تقسيمبندي شبكهها

s طراحي لايهاي

s خدمات اتصالگرا و بياتصال  

s مدلهاي مرجع

s مقايسه مدلهاي مرجع OSI و TCP/IP

s معايب مدلهاي مرجع  OSI  و TCP/IP

اسلاید 8 :

كاربردهاي شبكه‌هاي كامپيوتري

 • كاربردهاي تجاري
 • كاربردهاي خانگي
 • كاربران در حركت
 • ملاحظات اجتماعي

اسلاید 9 :

كاربردهاي خانگي (1)

 • دسترسي به اطلاعات از راه دور
 • ارتباط فرد با فرد
 • سرگرميهاي تعاملي
 • تجارت الكترونيكي

اسلاید 10 :

تفکيک شبکه‌ها از نقطه نظر تكنولوژي انتقال

 • شبكههاي پخشي (broadcast)
 • شبكههاي نظير به نظير (peer to peer)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید