بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اين كنترل براي تعريف گزينه‌هايي با دو انتخاب استفاده مي‌شود. براي قرار دادن و حذف علامت ü (فعال يا غير فعال كردن)، كاربر بايد كادر انتخاب (مربع كنار كنترل) را با ماوس كليك كنيد. برخي از خواص و رويدادهاي اين كنترل به صورت زير است:

خاصيتAutoCheked  : اگر True باشد. مقدار Cheked يا ChekedState و نماي كنترل به طور خودكار در رويداد   Click تغيير خواهند كرد.

اسلاید 2 :

nخاصيت ChekedState  : براي تعيين وضعيت كنترلCheckBox  به كار مي‌رود. اگر مقدار اين خاصيت            

n  Uncheckedباشد، كنترلCheckBox انتخاب نشده است (غير فعال است)، اگر مقدار آنCheckBox تعيين شود، با Indeterminate  باشد، علامت تيك در كنترل CheckBox به رنگ خاكستري تيره مي‌باشد، يعني مقدارCheckBox مشخص نيست.

n

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید