دانلود پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف:

nسخت افزاری ترین لایه شبکه است.

nمباحث مربوط به انتقال بیتهای خام را در بر می گیرد.

n

n

اسلاید ۲ :

چگونگی انتقال داده:

nبیت، سیگنالی است که از طریق خط ارتباطی منتقل می شود.

nسیگنال ممکن است به صورت تغییر ولتاژ و یا فرکانس باشد.

nمثال نمایش کد A (توسط اختلاف ولتاژ):

n01100010

اسلاید ۳ :

تعریف

n:Baud Rate:

nتعداد نمونه (نماد) هایی که در هر ثانیه ساخته می شوند.

nبا هر Baud یک نماد ارسال می شود.

nیک نماد می تواند نشان دهنده چند بیت باشد.

nBit Rate:

nحداکثر تعداد بیتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان

nBit Rate=Lg N2 * BaudRate

* N تعداد انواع نمادهای ممکن

اسلاید ۴ :

تعریف…

nمثال ۱:

qاگر N=2 باشد (۲ نوع نماد مختلف وجود داشته باشد)، آنگاه:

qهر سطح سیگنال (هر نماد) بیانگر ۱ بیت است (۰ یا ۱).

qاگر Baud Rate برابر ۲ باشد، داریم:

Bit Rate=1*2=2 bps

qمثال ۲:

qاگر N=4 باشد، آنگاه:

qهر سطح سیگنال (هر نماد) بیانگر ۲ بیت است.

qاگر Baud Rate=2 باشد. در نتیجه:

Bit Rate=2*2=4 bps

اسلاید ۵ :

رسانه های انتقال:

nهدایت شده:

nسیم مسی

nفیبر نوری

nهدایت نشده:

nامواج رادیویی

اسلاید ۶ :

رسانه های هدایت شده:

nرسانه های مغناطیسی

nکابل جفت تابیده

nکابل هم محور

nفیبر نوری

اسلاید ۷ :

فیبر نوری(Fiber Optic)

nاز پالسهای نوری برای انتقال بیتها استفاده می شود.

nاین سیستم سه مولفه زیر را داراست:

n

اسلاید ۸ :

فیبر نوری…

nفرستنده بیتهای ۰و۱ را به وجود یا عدم وجود نور تبدیل می کند.

nفتو دیود، نور را به ولتاژ تبدیل می کند.

nفیبر از یک هسته شیشه ای تشکیل شده که در دور آن یک لایه شیشه ای دیگر نیز وجود دارد.

nقطر هسته ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون است.

nپهنای باند اسمی فیبر ۵۰۰۰۰ Gbps است.

nفتو دیودها یکی از عوامل محدود کردن پهنای باند هستند.

nپهنای باند واقعی فیبر در حدود ۱Gbps است.

اسلاید ۹ :

کاربردهای فیبر نوری:

nدر انواع شبکه ها، از جمله شبکه های محلی کاربرد دارد.

nبیشتر به عنوان Backbone زیر شبکه (در شبکه های WAN) کاربرد دارد.

nدر شبکه های پرسرعت مانند ATM یک نیاز اصلی است.

nپروژه بین المللی شانگهای- پاریس(عبور آن از ایران).

اسلاید ۱۰ :

انتقال داده ها از طریق موج(Wireless)

nامواج الکترومغناطیس با سرعت ۱۰۸*۳ در خلا پخش می شود.

nطیف این امواج از ۱۰۴تا ۱۰۲۴ را در بر دارد.

nقسمتهای مختلف این موج که به صورت زیر است، کاربردهای  متفاوتی دارد:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد