بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مفاهیم پایه شبکه های کامپیوتری

¨مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل، مرتبط از طریق یک رسانه انتقال، که تبادل داده و اطلاعات می کنند.

¨

¨تاثیر : تولید دهکده جهانی با شبکه های اجتماعی متنوع و متفاوت

¨

¨کاربرد ها : اشتراک منابع، حذف فواصل فیزیکی، افزایش قابلیت اعتماد، افزایش کارایی، ....

اسلاید 2 :

کاربرد شبکه

¨اشتراک منابع

سخت افزار(توان پردازشی-چاپگر-فضای ذخیره سازی) نرم افزارها و داده ها

¨کاهش هزینه

پست الکترونیکی – حاصل از اشتراک منابع

¨حذف فاصله

دسترسی سریع – در هر جا مانند اینجا (تلفن محل کار)

¨افزایش قابلیت اعتماد

در صورت از کار افتادن، امکان یافتن ماشین دیگری با همان کارائی

¨افزایش کارائی

توزیع وظایف: افزایش سرعت دسترسی، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات

¨

اسلاید 3 :

¨از منظر تکنولوژی انتقال

پخش فراگیر

پخش نقطه به نقطه

¨از منظر مقیاس جغرافیایی

PA   Perso al Area etwork

LA   Local  Area etwork

MA   Metropolita   Area etwork

Ra   Regio al  Area etwork

Wa   Wide Area etwork

¨از منظر روش انتقال اطلاعات

سوئیچینگ مداری

سوئیچینگ پیام

سوئیچینگ سلول

¨

اسلاید 4 :

دسته بندی : تکنولوژی انتقال

¨پخش فراگیر

سادگی و ارزانی ارتباط

مدیریت پیچیده کانال

امنیت کم

کارائی پائین

¨پخش نقطه به نقطه

کانال فیزیکی و مستقیم اختصاصی بین هر دو ماشین در شبکه (گران)

عکس تمام موارد فوق

¨

اسلاید 5 :

دسته بندی : مقیاس جغرافیایی

¨PA

کمتر از 10 متر

USB , Bluetooth, I fra Red

¨LA

1 الی 2 کیلومتر

افت کم، خطای کم، تاخیر کم، سرعت بالا

Ether et, WiFi, Toke Bus, Toke Ri g

¨MA

100 الی 200 کیلومتر  

FDDI, DQDB, WiMax

¨RA

در دست بررسی ، IEEE802.22

¨WA

ارتباط بین MA و LA ها. (ستون فقرات اینترنت + Host)

 

اسلاید 6 :

معماری و عملکرد لایه ای

¨پیچیدگی زیاد و تنوع مسائلی که بایستی حل شود، لایه بندی را ناگزیر می سازد.

¨

¨حل مسائل مشابه در بهترین زمان و مکان : لایه مربوطه

¨

¨هر لایه : ارائه سرویس های خاص به لایه بالاتر با مخفی نمودن جزئیات و چگونگی پیاده سازی آن خدمات

¨

¨

اسلاید 7 :

اصطلاحات مفید

¨ etwork Architecture

¨Protocol Stack/Suite

¨Protocol Data U it - PDU

¨Capsulatio

¨Header

¨Trailer

¨SAP Address

¨Protocol/Layer Overhead

¨Refere ce Model

¨معماری شبکه

¨پشته پروتکل

¨قطعه داده

¨کپسوله سازی

¨سرآیند

¨پی آیند

¨؟

¨سربار(لایه / پروتکل)

¨مدل مرجع

اسلاید 8 :

وظایف لایه ها

.3لایه شبکه ( etwork layer)

¤کنترل عملکرد زیر شبکه

¤مسیریابی – آدرس یابی

¤کنترل ازدحام و حذف گلوگاه ها و تضمین کیفیت خدمات

¤به هم پیوستن شبکه های ناهمگن

آدرس دهی – اندازه بسته (شکستن و سرهم کردن بسته ها) – تفاوت پروتکل ها

.4لایه انتقال (Tra sfer Layer )

¤گرفتن داده از لایه بالا و تقسیم آن به قطعات (در صورت لزوم) و تحویل به لایه شبکه

¤حصول اطمینان از دریافت صحیح قطعات در مقصد (تعداد و ترتیب و خطا)

¤پنهان ساختن تغییرات سخت افزار از نظر لایه بالاتر

¤نقطه انتها به نقطه انتها است (مبدا با مقصد)

لایه 1 الی 3 با ماشینهای همسایه در ارتباط هستند.

اسلاید 9 :

وظایف لایه ها

.5لایه نشست (Sessio layer)

¤برقراری نشست و ارائه سرویس های آن

¤کنترل دیالوگ (نوبت دهی) ،مدیریت توکن (جلوگیری از تداخل اعمال مهم)، ایجاد همزمانی (کنترل انتقال طویل المدت و از سرگیری از نقطه قطع شده)

.6لایه نمایش (Prese tatio Layer )

¤مدیریت ساختار پیام (قابل نمایش کردن آنها در سیستم های ناهمگون)

¤رمزنگاری و محرمانه نمودن پیامها

 

.7لایه کاربرد ( Applicatio Layer )

¤تهیه پروتکل های مورد نیاز کاربران

HTTP, FTP, TP, SMTP, POP

¤

¨

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید