دانلود پاورپوینت میکروبیولو‍ژی خاک

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت میکروبیولو‍ژی خاک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت میکروبیولو‍ژی خاک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تاکسونومی ومشخصات عمومی استرپتومایست ها

گرم مثبت-دارای ظاهرمیسیلیال

شامل ۲شاخه اصلی:

۱٫بادرصدC+Gبالا مثل:باسبلوس-کلستریدیوم-استافیلوکوکوس-استرپتوکوکوس

۲٫بادرصدC+Gپایین مثل:اکتینومایسته

ابزارهای تاکسونومیک برای تعریف genera وsupragenericاکتینومایستها بکاررفته

آنالیزبخشی ازسکانس۱۶sRNA مهم است

اسلاید ۲ :

تاکسونومی ومشخصات عمومی استرپتومایست ها

 

گرم مثبت-دارای ظاهرمیسیلیال

شامل ۲شاخه اصلی:

۱٫بادرصدC+Gبالا مثل:باسبلوس-کلستریدیوم-استافیلوکوکوس-استرپتوکوکوس

۲٫بادرصدC+Gپایین مثل:اکتینومایستها

ابزارهای تاکسونومیک برای تعریف genera وsupragenericاکتینومایستها بکاررفته

آنالیزبخشی ازسکانس۱۶sRNA مهم است

اسلاید ۳ :

استرپتومایستهای بیماریزا

بیماریهای انسانی ایجادشده توسط اکتینومایستها بیشتربه خاطرعفونت ایجادشده توسط گونه های:

Acththamadura-Maycobacterium-Nocardia-Actinorre.s  میباشد

S.somaliensis یک بیماری انسانی ایجادمی کند(امروزه عضومعتبرجنس Zrepinnces محسوب می شود)

ییماریهای کمی توسط اکتینومایستها ایجادمیشود

    بهترین موردشناخته شده بیماری جرب(دلمه بستن )میباشد:

     محصول ازعفونت شدیدآسیب می بیندوشکایت عمومی ازسطح خسارت آلودگی زگیل هامیباشد.درصورتیکه ژئوسمین

   که بوسیله کلنی هادربافت جرب پنهان شده به اشتباه به flash inedible(جسم غیر قابل خوردن ) منتقل می شود.

اسلاید ۴ :

Common Scab (جرب معمولی)

بوسیله Common Scabies ایجادمی شود

Common Scabies یک انگل اختیاری قادربه رشد………………..

باعث جرب درمحصول ریشه های :

   چغندرقند-هویج- هویج وحشی- تربچه وشلغم میشود

Acid Scab (جرب اسیدی)

بوسیله S.acidiscabies ایجادمی شود

باعث جرب اسیدی درخاک هایی با PH پایین که برای رشد S.Scabies مناسب نیست می شود

اسلاید ۵ :

Pox سیب زمینی

بیماری مهم از نظر اقتصادی درآمریکا

بوسیله S.ipomoea موجوددرخاک ایجاد میشود

باعث کاهش محصول وخسارت ازطریق خرابی محصول وایجاد زگیل درسیب زمینی می شود

اسلاید ۶ :

 • اولین مطالعه جنجال برانگیز بر تکنیک فنتیک علای، بر مبنای مقایسه و همسنجی بسیاری از ویژگیهای فنوتیپی برای تعریف Clusters کلاسترهای سویه ها توسط Williams و دیگران در سال ۱۹۸۳ صورت گرفت.
 • بر این اساس ۲۳ خوشه ی اصلی و بعضی از ۲۰ گروه فرعی کوچک ایجاد شد.
 • خوشه ها معادل گونه ها بودند.
 • به استثنای بزرگترین خوشه ها، (Cluster 1) خوشه ی شماره ی یک که به سه (Species) گونه تقسیم شد. (توسط Williams در سال ۱۹۸۹ ).
 • علت این است که مطالعات صورت گرفته در سال ۱۹۸۳ که توسط Williams و دیگران صورت گرفت شامل فقط یک Reciesen tatire برای هر گونه ها بود.
 • در مقابل بسیاری از گونه ها به مترادف های آنها کاهش یافت.
 • هرچند اصطلاح اختصاصی شان در Content هنوز کاربرد دارد.
 • به عنوان مثال :
 • S . griseus مترادف S . anulazus
 • S . lividans مترداف S . violaceoruber
 • S . hygroscopicus مترادف S . violaceoniger
 • به کار می رود.
 •  

اسلاید ۷ :

 • دومین Asecond آنالیزفنتیک عددی به وسیله Kampfer و دیگران در سال ۱۹۹۱ ساخته شد.
 • که از مطالعات اخیر که شامل بسیاری از گونه ها می باشد و در آن بیشر از Strain از هر Species در دسترس می باشد متفاوت بود.
 • بسیاری از خوشه های تعریف شده توسط Williams و دیگران به رسمیت شناخته شد. recognized بودند.
 • یک مثال قابل توجه گروه Albidof / arus / anulatus / griseus / haltedii است که در هر دو مطالعات قدیمی و جدید به عنوان خوشه ی ۱ نشان داده می شوند که در ۲۸ سویه از S . griseus گروه بندی شده بود.
 • با وجود مشکلات مرتبط با ویژگی فنوتیپی، بیشتری سویه ها از همان اصطلاح اختصاصی گروه بندی شده که شامل روش شناسایی معتبر سابق می باشد برخوردار بودند.
 • اما بعضی استثناهای جالب توجهی وجود داشت. برای مثال S . hygroscopicus (Cluster 1) خوشه ی ۱ در زیر خوشه :
 • ۶ – ۸ – ۱۰ – ۱۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۳۵ – ۵۳ – ۵۴ – ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ – ۸۵
 • بازیافت شد.

اسلاید ۸ :

 • که این مثال می تواند نشان دهنده ی مشکل مربوط به شناسایی واریته های مهم فنوتیپی باشد.
 • مطالعات متعدد سعی بر این داشته که با استفاده از اطلاعات توالی ناحیه ی متغیر ۱۶ sr RNA ساختار تاکسونومیک در داخل جنس ها برقرار کند.
 • اما تنوع قابل ملاحظه باعث محدودیت در برطرف کردن مشکلات تفکیک و تمایز گونه ها می شود.
 • برای مثال :
 • گونه ها با مشخصات فنوتیپی Streptoreticilla به عنوان یک Clad گروه بندی شده. اما در مقایسه با resuft آنالیز فنوتیپی، از گونه های دیگر جنس ها مشخص نیست.
 • با مقایسه توالی ۱۶ sr RNA از نظر فنوتیپی خویشاوندی محدودی بین
 • S . livendulae و گونه های Streptoreticilla تائید شد.
 • انواع گونه های جنس های S . a / bus یک جایگاه مشخص را در درخت های فیلوژنتیک حفظ کرده و توالی های منحصر به فردی در ناحیه ی متغیر b , a ی ژن داشت.
 • مجموع مطالعات هومولوژی (همسانی) DNA نشان دهنده ی هتروژنیتی در داخل بعضی از گروه های گونه های فنوتیپی بزرگ بود که با تعدادی تاک و نوعی مشخص شد.
 • خوشه ی S . cyaneus 18 به تفضیل مطالعه شده بود :
 • سویه های وابستگی DNA 20 – ۸۵% با اکثریت به ارزش ۵۰% نشان دادند.
 • انتخاب گونه های داخل خوشه با شرط تشابه هومولوژی (همسانی) ۷۰% به صورت مترادف درنظر گرفتن با گونه های دیگر کاهش یافت
 •  

اسلاید ۹ :

بیماری Xylem Yessels of maples

 • توسط استرتپو بایست ها ایجاد می شود.
 • درآوند چوبی افرا یافت می شود. (استرپتویادست ها).
 • باعث خرابی سریع و dieback شاخه های درخت می شود.
 • چندین گونه استرپتومایسس از این درختان جدا شده شامل :
 • S . sparsogettes – S . parrulus
 • کاهش دهنده لیگنوسلولز
 • توسط S . flarorirens ایجاد می شود.
 • در Douglas fir (نوعی گیاه همیشه بهار که در غرب آمریکا می روید) ایجاد می شود.
 • باعث تجزیه ی الیاف (Phlom) سالم و دیواره های پارانشیمی می شود.

اسلاید ۱۰ :

بعضی از ویژگیهای متابولیسم اولیه در استرپتوبایست ها

 • منبع کربن
 • در بیشتر استرپیتوبایست ها مسیر امبدن – میرهوف (گلیکولیز)
 • Embaden – Meyerhof – Parnas صورت می گیرد.
 • S . antibioticus فقط از هگزوز مونوفسفات شانت.
 • hexose monophosphate shunt استفاده می کند.
 • S . claruligerus نمی تواند از گلوکز به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کند.
 • اما می تواند نشاسته استفاده کند.
 • در استرپتوبایست چند متابولیسم ثانویه از گلیلولیز به هگزوز مونوفسفات شانت (Switch from glycolysis to hexose monophosphate shunt) به صورت راه گزینی تغییر مسیر می دهند.
 • هیچ مدرکی از استرپتومایست ها مبنی بر استفاده از :
 • Entner – Doudoroff pathway که در سود و مونالس ها معمول است وجود ندارد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد