بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عناوين و سرفصل هاي مورد بحث :

 • اصول مديريت و كنترل پروژه
 • معرفي روشهاي برنامه ريزي شبكه
 • ساختار شبكه
 • نمودارهاي گانت و شبكه هاي داراي مقياس زمان
 • تخصيص منابع – تسطيح منابع
 • برآورد زمان پروژه
 • شبكه هاي پيش نيازي
 • شبكه هاي داراي زمان احتمالي
 • شبكه هاي داراي فعاليت احتمالي
 • كنترل هزينه
 • راه اندازي سيستمهاي برنامه ريزي شبكه در سازمانها

اسلاید 2 :

منابع مورد استفاده :

 • PMBOK® 2004,(Project Management Body Of Knowledge), PMI
 • Project Management, A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Harold Kerzner, John Wiley & Sons Inc.
 • Project Management, KATHY SCHWALBE, 2003, THOMSON COURSE TECHNOLOGY
 • كتاب مديريت و كنترل پروژه تاليف علي حاج شير محمدي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان
 • كتاب كنترل پروژه تاليف مجيد سبزه پرور ، انتشارات خانيران

اسلاید 3 :

اصول مديريت و كنترل پروژه

تعريف پروژه

يك پروژه را مي توان بصورت زير تعريف نمود :

” مجموعه اي از فعاليتها كه براي دستيابي به منظور يا هدفي خاص انجام مي گيرند.”

”پروژه به مجموعه اي از فعاليت ها با روابط وابستگي و زمان خاص كه براي دستيابي به هدف مشخصي بايد انجام شوند اطلاق مي گردد“

بعبارت ديگر پروژه شامل فعاليتهايي مي باشد كه مي بايست در تاريخهاي معين , با           هزينه هايي معين و با كيفيتي تعيين شده اجرا گردند تا هدف يا منظور پروژه تحقق يابد. ”

اسلاید 4 :

تعريف پروژه

پروژه ها ممكن است كارهايي باشند كه انجام آنها در فواصل زماني مشخص لازم مي شود. مثلا بستن حساب هاي كارخانه در انتهاي سال مالي ، تعميرات اساسي يك پالايشگاه هر دو سال يكبار ، ...... .

همينطور ممكن است پروژه ها شامل كارهايي باشند كه فقط يك بار توسط سازمان انجام خواهند گرفت ، مثل پروژه هاي ساختماني ، عمراني ، توسعه سازمان ،پروژه هاي تحقيقاتي و يا ....... .

اسلاید 5 :

تعريف پروژه

با توجه به آنچه كه گفته شده ، اموري نظير تشكيل يك سمينار ، تاليف و يا انتشار يك كتاب ، راه اندازي يك كارخانه ، توليد يك محصول جديد ، اجراي يك برنامه فضايي ، انجام يك عمل جراحي پيوند قلب ، فراهم نمودن مقدمات و رفتن به مسافرت ، و هزاران امر ديگر كه توسط انسان انجام مي گيرند ، هر يك به خودي خود عبارت از يك پروژه مي باشند.

اسلاید 6 :

Project Stakeholders

 • Stakeholders are the people involved in or affected by project activities.
 • Stakeholders include:

–Project sponsor

–Project manager

–Project team

–Support staff

–Customers

–Users

–Suppliers

–Opponents to the project

اسلاید 7 :

رسم نمودار شكست فعاليت ها يا WBS

منظور از نمودار WBS ، ساختار سلسله مراتبي فعاليت هاي يك پروژه مي باشد. در اين نمودار فعاليت هاي اصلي مورد نياز جهت دستيابي به هدف پروژه مشخص شده و اين فعاليت ها به فعاليت هاي جزيي تر تقسيم مي گردند بگونه اي كه ارتباط ميان فعاليت ها بر اساس سلسله مراتب وابستگي ميان فعاليت ها مي باشد.

اسلاید 8 :

رسم نمودار شكست فعاليت ها يا WBS

براي مثال فرض كنيد در يك سفر طولاني بايد از شهرهاي مختلف عبور نماييم تا به مقصد مورد نظر خود برسيم. براي اينكار ابتدا به نقشه راههاي كشور كه شهرها ، جاده ها و راه هاي بين شهرها را نشان مي دهد نياز داشته و پس از آنكه به شهر مورد نظر رسيديم ، نقشه مربوط به آن شهر را كه بتواند مسيرهاي داخلي شهر را با جزييات و دقت بيشتري براي ما توضيح دهد مورد نياز خواهد بود . نهايتا پس از وارد شدن به ناحيه مورد نظر در آن شهر ،  براي رسيدن به يك نقطه خاص در آن ناحيه نياز به دانستن نقشه خيابانها و كوچه هاي آن ناحيه خواهيم داشت. جزئيات اخير ، فقط در زماني كه به مقصد نهايي نزديك مي شويم مورد احتياج خواهد بود.

اسلاید 9 :

رسم نمودار شكست فعاليت ها يا WBS

در يك پروژه نيز كه تعداد فعاليت هاي لازم براي دست يابي به هدف نسبتا زياد است ، به كمك روش سلسله مراتبي فوق ، ابتدا يك شبكه مادر براي فعاليت هاي اصلي پروژه تعريف شده و سپس هر يك از فعاليت هاي اصلي به فعاليت هاي جزيي تر شكسته مي شوند كه حاصل نمودار شكست فعاليت ها يا WBS خواهد بود.

اسلاید 10 :

نمودار  WBS

 الف- تهيه WBS براساس مراحل اجرای پروژه

ب- تهيه WBS براساس فرآيند مونتاژ محصول نهايي

ج- تهيه WBS براساس واحدهای اجرايي انجام دهنده پروژه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید