دانلود پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماری-تقارن

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماری-تقارن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماری-تقارن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف تقارن تقارن symmetry یعنی یکی شدن

تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی

 یک تبدیل روی آن صورت می گیرد.

به عبارتی اگر یک شئ با انجام یک

تبدیل به خودش تبدیل شود می گوییم

 نسبت به آن تبدیل تقارن دارد.

تقارن یک حالت ویژه از تعادل می باشد.

اسلاید ۲ :

انواع تقارنتقارن در واقع یک ویژگی هندسی اجسام است. البته در نگاه اول! هنگامی می‌گوییم چیزی متقارن است که وقتی یک تبدیل روی آن انجام می‌دهیم، مثلاً آنرا می‌چرخانیم باز هم همان شکل یا جسم قبلی باشد.
سه دسته تقارن اصلی داریم:
تقارن انعکاسی
تقارن دورانی
تقارن انتقالی و …

تقارن انعکاسی: در تقارن انعکاسی در واقع جسم در دو طرف یک محور خاص کاملاً یکسان است و فقط منعکس شده یعنی اینکه انگار نیمی از جسم تصویر نیم دیگر جسم در آینه است بنابراین به این تقارن تقارن آینه ای نیز می‌گویند. 

یک شکل می‌تواند چند محور تقارن داشته باشد مثلاً یک مربع چهار محور تقارن آینه ای دارد.

اسلاید ۳ :

تقارن دورانی: در این نوع تقارن در واقع اگر جسم را حول یک نقطه بچرخانیم دوباره مثل خودش می‌شود مثلاً یک مثلث را در نظر بگیرید یک مثلث متساوی الاضلاع … اگر آنرا حول نقطه وسط آن ۶۰ درجه بچرخانیم دوباره خودش می‌شود…

تقارن انتقالی: این تقارن شاید کمی بنیادی تر باشد و در خیلی جاها از ریاضی و فیزیک ظاهر می‌شود . در واقع جسمی را تحت انتقال متقارن می‌گوییم که اگر آن را مقداری خاصی جابه جا کنیم یا بر روی آن مقدار خاصی جابجا شویم هیچ چیزی عوض نشود

اسلاید ۴ :

جنین جانوران دارای تقارن شعاعی

جنین همه جانوران دارای تقارن شعاعی یعنی به صورت کره‌ای توپر و یا توخالی و متشکل از تعدادی سلول است. بعضی از گروههای جانوری مانند عروس دریایی این تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ می‌کنند، اما در بقیه پس از مدتی جنین تقارن شعاعی ثانویه (مانند ستاره دریایی) و یا تقارن دو طرفی می‌یابد.

اسلاید ۵ :

تقارن های هندسی آشنا ترین تقارن ها هستند. در این این گونه تقارن ها شئ مورد نظر یک فرم هندسی (یک مجموعه نقطه) است و تبدیل نیز یک تبدیل هندسی (تبدیل نقاط در یک فضای مختصات) است. مثلا یک خط مستقیم دارای تقارن جابه جایی است که تبدیل تقارن در آن جابه جایی به اندازه ی محدود است. در چنین حالتی می گوییم شئ مورد نظر یعنی خط مستقیم نسبت به تبدیل یعنی جابه جایی همگن است، یا در واقع فرقی نمی کند خط را کجا قرار داده باشیم.

  اگر به جای خط مستقیم یک شکل متناوب مانند خطوط راه آهن را در نظر بگیریم تبدیل هایی که شکل را به خودش می نگارند محدودتر می شود. دقیق تر این که فقط به ازای بعضی جابه جایی ها با اندازه ی مشخص شکل به خودش تبدیل می شود ولی شکل هنوز متقارن است و تقارن متناوب دارد.
 

اسلاید ۶ :

مبنای نظری تقارن در معماری استفاده از تقارن در معماری ، دارای دو مبنای نظری با ماهیتی متفاوت است :
۱)   تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی : در تقارن محوری از اشغال کردن مرکز با عنصری صلب و پر پرهیز می گردد. … از دوران مصری ها تا رنسانس و تا قرن هجدهم ، تقارن مرکزی یا دو طرفه عمدتاً برای ساختمانهای مذهبی و آنهایی که در پی نمود بخشیدن به قدرت دنیوی بودند ، مورد استفاده قرار می گرفت. … استفاده بیش از حد از تقارن محوری احتمالاً نقشی غیر مستقیم در کمرنگ شدن یا به عبارتی بی اعتباری آن در دوره معاصر داشته است.
۲)   تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز: تقارنی است که در اثر ایجاد چارچوب ها ، تاغ ها ، گنبدها ، دهانه های ساده و … ایجاد می شود. … این تقارن اغلب نوعی معذب شدن  عجیب و غریب را دامن می زند ، و این حتی در کارهای استادان بزرگ نیز مشاهده می شود. آنچه در این میان آزار دهنده است ، نه خودِ تقارن ، بلکه رویکرد محوری نسبت به آن است ، که در اغلب مواقع حکمِ پیامد منطقی آن را دارد.

اسلاید ۷ :

مفهوم تقارن در معماری

تقارن شامل بر هم قرار گیری یک به یک اجزای یک بنا یا مجموعه در دو طرف خط تقارن محوری بنا یا مجموعه است. به عبارت دیگر ” اگر درموقعیتی خاص ، یک معمار عوامل حاکم بر ایجاد طرح را در یک زمان و از بیرون اعمال کند ، مسأله تقارن معمولاً  در کلیه جهت های ساختمان رعایت می شود.”

همچنین باید در نظر داشت که ” واژه تقارن بدون در نظر گرفتن مجردات دیگر از قبیل تعادل و توازن و همچنین بدون وجود تناسب در معماری به معنای کامل خود نمی رسد و قابلیت نقد و بررسی واقعی را پیدا نمی کند ؛ چنانچه توازن با ریتم و تواتر همراه و توأم است ، تناسب نیز تابع مقیاس است.”

تقارن در معماری بخاطر خاصیت ویژه خود که به نوعی الگو گرفته از پدیده های طبیعی است جای بحثی برای منتقد نمی‌گذارد ، به دیگر معنی اگر در این معماری (معماری متقارن ) معماری خالی از هر ارزش معمارانه دیگر باشد و به اصطلاح یک معماری تک بنیانی باشد که بر اساس تقارن شکل گرفته ، هندسه و ترکیب بندی متقارن آن اثر امری بدیهی و بدون دلیل نمایان می کند و مورد قبول قرار می گیرد و نیازی به ارائه دلایل و توجیهات برای این ترکیب نداریم.

اسلاید ۸ :

 تقارن در معماری اسلامی

یکی از گرایش های مهم در معماری اسلامی تقارن است.بسیاری از الگوها مانند چهار ایوانی چهار صفه هشتی و…بر مبنای تقارن ساخته شده اند.تقارن نیز مانند بسیاری از جنبه های معماری ایران از قدیمی ترین انتظام های فضایی شناخته شده توشط بشر است وریشه ان به شناخت ابتدایی بشر از اندام خویش و سایرپدیده های طبیعی باز می گردد.
برخی ازاندیشمندان تقارن را  لازمه استواری وقوام در یک فرهنگ می داند.برخی تقارن را در سه حوزه تقارن در سطح پلان تقارن درحجم و تقارن در نما از هم تفکیک می کند.تقارن سطحی می تواند یک محوری (دو طرفه)ویا(دو محوری)ویا (چهارطرفه)ویا(چهار محوری)(هشت محوری)
باشد.تقرن معماری کلیسایی عمد تا یک محوری است وحال انکه معماری اسلامی گاهی  تقارن سطحی دوویا چهار محوری همه دارد.
مقصود از تقارن حجمی در معماری اسلامی بیشترتقارن فضای داخلی است اما مسئله تقارن کالبدی در این  معماری بیشتر از طریق نماسازی دنبال می شود.معماران اسلامی از این شیوه هندسی  حداکثر استفاده را می کنندودرکاربرد این مفهوم ان را مطلق  نمی کنند وبه جای تقارن از تکامل هندسی سخن می گویند. به باور انها کامل بودن کل بدون ایجاد محدودیت برای کل مشخصه مهم معماری ایرانی است.بنابر این در فضا های معماری ایرانی ما همواره با یک نظام هندسی کامل روبرو هستیم که اگر در جایی تقارن کامل نداشته باشد حداقل به صورت متعالی همخوانی دارد و هر فضا با فضای دیگرش با انعطاف بیشتری ترکیب می شود.

اسلاید ۹ :

نگاه انسان پیشا مدرن به طبیعت، کلیتی با نظم متقارن بود و انطباق ذهنیت با محیط پیرامون چنان تاثیری در عرصه زیبایی شناسی گذارد که تقارن، وضوح و خوانایی معیارهای زیبایی شناسی شدند. پالادیو در رنسانس به این مساله معترف است و می گوید:آنچه در طبیعت و هستی پیرامون ما خلق شده متقارن است و کالبد فیزیکی انسان ها نیز متقارن خلق شده پس تقارن کمال است و بایست در هنر و معماری به عنوان یک الگو متجلی شود. در معماری سنتی ایران نیز زیبایی شناسی بر مبنای همین اصل سامان می یافت؛ آنچه در کالبد بناهای برجای مانده از گذشته هویداست تقارن، وضوح و شفافیت است که استفاده از هندسه اقلیدسی نیز به پیشبرد آن کمک شایان توجهی کرده است.

‏امروز تقارن در برخی زمینه ها، در واکنش به ‏افراط گراییهای گذشته از مد افتاده در دوره ویکتوریا معماران عامدانه شروع به ساختن بناهای نامتقارن کردند تا جایی که در دهه ۱۹۲۰  ‏عدم تقارن به ویژگی بارز معماری مدر نیستی تبدیل شد. اما در این ساختمان ها  هم عدم تقارن فقط در معماری اصلی رعایت شده بود، و صدها تقارن جزئی تر کماکان در آنها دیده می شد.

اسلاید ۱۰ :

انواع تقارن دریک ترکیب معماری

در حالی که  وضعیت محوری می تواند بدون وجود تقارن تحقق یابد وضعیت تقارن نمی تواند بدون وجود محور یا مرکزی که حول ان شکل می گیرد وجود داشته باشد.یک محور به وسیله دو نقطه ایجاد می شود.لازمه وضعیت تقارن تر تیب  متعادل اشکال مشابه فرم و فضا حول یک خط (محور) یا یک نقطه مشترک (مرکز ) می باشد .

در یک ترکیب معماری به دو طریق می تواند از تقارن برای سازندهی فرم ها و فضا ها استفاده نمود:
۱٫سازندهی کل بنا می تواند قرینه باشد.
۲٫وضعیت تقارن می تواند فقط برای قسمتی از بنا وجودداشته باشد وشکل با منظم فرم ها وفضا های اطراف خود را سازمان دهد.مورد دوم  به بنا امکان می دهد که با شرایط استثنائی سایت یا برنامه خود را تطبیق دهد. وضعیت منظم و قرینه به فضا های مهم وقابل توجه در سازماندهی  می تواند اختصاص داده شود.تقارن دریک ترکیب معماری

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد