بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طبيعت الهام بخش‌ترين مکان

üمعماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرح‌هاي الهام گرفته از طبيعت، مي‌تواند به کاهش صدمات زيست‌محيطي ناشي از ساختمان‌ها کمک شاياني کند.

üآرشيتکت‌ها از ديرباز از طبيعت الهام گرفته‌اند. در عصر باستان، ستون‌هاي معابد و قصرها به تقليد از درختان نخل و يا گل نيلوفر ساخته مي‌شدند و طراحان ساختمان‌ها نيز در موارد مختلف، از شکل‌ها و تناسب‌هاي طبيعي براي دستيابي به الگوهاي زيباشناختي و چشم‌نواز بهره جسته‌اند. امروزه، برخي از آرشيتکت‌ها بر اين باورند که تقليد از طبيعت، به مراتب بيش از زيباسازي ظاهري ساختمان‌ها، مفيد خواهد بود.

üاز الگوهاي طبيعي براي خنک کردن محيط زندگي، توليد انرژي و حتي شيرين کردن آب درياها استفاده مي‌کنند.

ü

اسلاید 2 :

طرح های هوشمند

üبعنوان مثال، بر سر در جنوبي ساختمان متعلق به موسسه جهان عرب در پاريس، يک رديف حسگرهاي مکانيکي چشم مانندي نصب شده‌اند که با توجه به ميزان نور ورودي به ساختمان، باز و بسته شده و بدين‌وسيله دماي داخلي ساختمان را کنترل مي‌کنند.

üپروژه شيرين‌سازي آب شور با استفاده از روشي است که به وسيله «سوسک‌هاي مه‌‌خوار» و شته‌ها به کار برده مي‌شود و قرار است در باريکه‌اي به طول 3 کيلومتر در سانتاکاتالينا ايتسموس واقع در لاس‌پالماس به مرحله اجرا در آيد. آرشيتک‌هاي اين طرح، قصد دارند به جاي استفاده از منافع انرژي فسيلي، از وسايل طبيعي براي خنک کردن و آبياري اين تاسيسات بهره گيرند. به عبارت ديگر، می خواهند آب و انرژي مورد نياز اين تشکيلات را، خود به وجود بياورند و اين يعني نياز به يافتن راهي براي شيرين کردن آب دريا، آن هم بدون استفاده از سوخت‌هاي فسيلي.

ü

اسلاید 3 :

واما سوسک‌هاي مه‌خوار؟؟

üاين سوسک‌هاي زرنگ که در ناميبيا يافت مي‌شوند، از روشي بسيار ساده از آب آشاميدني بهره مي‌گيرند. آنها روزها را در زير زمين سپري مي‌کنند و فقط شب‌ها از زير خاک بيرون مي‌آيند.

üقسمت پشت بدن اين نوع سوسک، خنک‌تراز هواي شبانگاهي زيستگاه آن است وهنگامي که بادهاي مرطوب از سمت  اقيانوس اطلس مي‌وزند، آب موجود درهوا به پشت سرد سوسک مي‌چسبد پس از جمع شدن چند قطره آب، سوسک باکش و قوس دادن به بدن خود، آب را به سمت دهانش هدايت مي‌کند.

ü

اسلاید 4 :

استفاده از این روش ...

üسالن تئاتر اين مجموعه به تقليد از همين الگوها، خنک شود. به اين ترتيب که بادکش‌هاي عمودي ساحلي را بر عهده داشتند. بر ديواره‌ اين بادکش‌ها، يک سري زائده‌هاي پرز مانند تعبيه شد که موجب جذب نمک  موجود در هوا مي‌شد و بدين وسيله، نمک از آب جمع‌آوري شده جدا مي‌شود. در نتيجه، هواي تميز و مرطوب قابل توجهي به سمت يک سري لوله‌هاي عمودي و پيچ در پيچ هدايت مي‌شود. اين لوله‌ها بايستي در مقايسه با دماي بيرون، چند درجه سردتر باشند تا بتوان با استفاده از تفاوت‌ دمايي موجود، قطرات آب را بر روي سطح آنها شکل داد (شبيه همان کاري که سوسک مه خوار انجام مي‌دهد). بنابراين، آب سرد از عمق هزار متري سطح دريا پمپاژ شده و به درون اين لوله‌ها ريخته مي‌شود با برخورد مداوم هواي گرم و مرطوب اطراف لوله‌ها به سطح اين لوله‌هاي سرد، قطرات آب‌شيرن به وجود مي‌آيد که در محل از پيش تعيين شده‌اي جمع‌آوري مي‌شوند.

اسلاید 5 :

üبراي توليد هر متر مکعب آب‌شيرين از طريق روش‌هاي سنتي مانند تقطير، بين 5 تا 12 کيلو وات ساعت انرژي نياز است که اين ميزان انرژي در روش طبيعي، به 6/1 کيلووات ساعت کاهش مي‌يابد.

üبه عقيده آقاي پاولين(از آرشيتکت‌هاي ارشد پروژه «ادن*») يکي از چالش‌هاي مهم پيش‌روي ايده‌ تقليد از طبيعت، عبارت است از يافتن راهي براي آشتي دادن مردم  با طبيعت و منابع زيست‌محيطي. به عقيده‌ او و همکارانش، وام گرفتن از طبيعت براي طراحي ساختمان‌ها، مي‌تواند کمک شاياني به کاهش صدمات زيست‌محيطي ناشي از ساختمان‌ها کند و موجب شود تا مردم جهان، به طبيعت و سيستم‌هاي طبيعي به ديده احترام و سپاس بنگرند.

اسلاید 6 :

طبيعت را به خانه‌هايمان بياوريم

ü

üبايد دانست که استفاده از الگوهاي طبيعي در طراحي ساختمان، حتما نبايد پيچيدگي و گستردگي داشته باشد، بلکه مي‌توان ساختارهاي طبيعي را به گونه‌اي بسيار ساده و منحصر، در خانه‌ها پياده کرد .

üقرار است رنگ‌هاي هوشمندي توليد شوند که داراي خاصيت «خود پاک‌کنندگي» هستند و در ساخت آنها از خاصيت موجود در برگ نيلوفر آبي تقليد شده است.

üبر روي برگ نيلوفر آبي،  يک سري شيارها و برآمدگي‌ها در کنار هم قرار دارند که آب جمع  شده بر روي برگ را به سمت پايين هدايت مي‌کند و سطح برگ را خشک نگه مي‌دارند در توليد رنگ هوشمند نيز از همين مدل پيروي شده است و در نتيجه، ديوارها و ساير سطوحي که به وسيله اين رنگ نقاشي شوند، شبيه برگ نيلوفر آبي عمل کرده و آب را از طريق شيارها و برآمدگي‌هايي که به وسيله رنگ به وجود آمده است، به سمت پايين رد مي‌کنند و در نتيجه، کمتر کثيف مي‌شوند (شيشه‌هايي نيز که خود به خود تميز مي‌کنند)

اسلاید 7 :

üدفتر مرکزی صنایع الکترونیک دوو در کره که توسط نورمن فاستر طراحی شده ، فرم برگی شکل دارد.

اسلاید 8 :

üمعماري رايت : معماري ارگانيک ، ترکيب ساختمان با طبيعت و نه تحميل ساختمان بر طبيعت ، ساختمان بايد در دل تپه ساخته شود و به صورت افقي ( که در رقابت با طبيعت مطرح نشود ) ، مصالح بکار رفته بايد منطبق با همان طبيعت که ساختمان ساخته مي شود باشد .

اسلاید 9 :

üاستخوان بندی
ایده اسکلت به عنوان سازه باربر بدن،حتی در ابتدایی ترین کلبه های ساخت بشر مشاهده می شود،که با استفاده از شاخه های درختان ساخته و سپس با پوششی از پوست حیوانات و بوته های کوچک پوشانیده می شدند.نه تنها سازه چوبی قابلیت ایجاد این رابطه بین کالبد باربر و پوسته خارجی را دارد،بلکه این رابطه دوگانه از زمانی که شروع به استفاده از فولاد و بتن مسلح در مصالح ساختمانی شد معنی تازه ای یافته است.

ü

اسلاید 10 :

üمدلهای مرکزگرای گلها نه تنها به معماران ایده های بی پایانی از فرمهای تزیینی را می دهد،بلکه اصول توزیعی و ارگانیسم های طبیعی شکل گرفته براساس محوری عمودی و با فرمهای متنوعی از ساختارهای لایه ای هم پوشاننده،آرایشی از چیدمان گلبرگها حول یک محور مرکزی و گسترش عمودی آن از یک نقطه را به نمایش می گذارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید