بخشی از مقاله

خلاصه

بنا به تعریف تراکم خاک، افزایش دانسیته خاک در اثر کاهش فضای خالی بین دانهها، از طریق اعمال انرژی مکانیکی میباشد. در مناطق سواحل خلیج فارس استفاده از آب شرب برای بدست آوردن تراکم مورد نیاز خاکها در زیر سازههای عظیم، از هزینه بالایی برخوردار بوده که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در این تحقیق آب شور جایگزین آب شرب شده و آزمایشهای تراکم و 35 mm مقاومت بر روی نمونههای خاک های ریزدانه انجام گرفته است. نتایج نشان داد که استفاده از آب شور سبب افزایش مقاومت برشی تک محوری،افزایش حداکثر دانسیته و کاهش در صد رطوبت بهینه می شود. و همچنین خاک محل به مقاومت مطلوبتری می رسد. در این تحقیق نتایج حاصله نشان می دهد،هرچه درصد ریزدانه خاک کم تر باشد و به سمت درشت دانه حرکت کند نتایج بهتری حاصل می شود.

1.    مقدمه

امروزه با گسترش علم مکانیک خاک و کاربرد آن در زمینه های مختلف مهندسی عمران، انواع مختلفی از دانه بندی های مناسب خاکها برای مقاصد گوناگون مهندسی مثل ساخت پالایشگاه، پتروشیمی، سازههایی با تجهیزات سنگین، جاده و محوطه فرودگاه، خاکریزی، سد سازی و... مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته اند.یکی از روش های مقاوم سازی بستر های خاکی استفاده از عملیات تراکم است.

2.    روش انجام تحقیق

تعیین میزان آب مصرفی در عملیات تراکم تحت عنوان آب بهینه به منظور کسب بالاترین تراکم در خاکها نقش مهمی دارد؛ اما عموما اثر کیفیت آب مخصوصا در خاکهای رسی بواسطه جذب آب توسط یون ها نادیده انگاشته شده است. در این تحقیق از آب دریا ، برای متراکم کردن خاک استفاده شده است با این فرض که این نمونه آب معرف تمام آبهای موجود در دریای نواحی خلیج فارس میباشد. با توجه به اینکه اثر تراکم بر خواص نمونه خاک از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تآثیر شوری آب بر مقاومت فشاری تک محوری نمونه هایی با درصدهای مختلف ریز دانه % 5 ،%10 و %15 صورت گرفته است.

3.    خصوصیات پایه آب و خاک
آب و خاک مورد آزمایش در این پژوهش از مناطق ساحلی خلیج فارس اخذ گردیده است .نمونه خاک های مورد آزمایش در این پژوهش بر طبق طبقه بندی متحد خاک ها - USCS - به ترتیب در رده Clayey SAND with gravel و SAND with gravel و SAND with gravel قرار می گیرند و مصالح استفاده شده در لایه Base می باشد. 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید