مقاله در مورد ابزار کاوش اینترنت

word قابل ویرایش
56 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

ابزار کاوش اینترنت۱ چیست ؟
بسیاری از ما اولین تجربه استفاده از اینترنت را از طریق ابزارهای کاوش کسب کرده ایم اما براستی ابزارهای کاوش اینترنت کا روزانه میلیون ها نفر د رسراسر جهان از آن استفاده می کنند ، چه ویژگیها و امکاناتی دارند ؟ و چگونه کار می کنند ؟

ابزار های کاوش : اینترنت ، پایگاههای اطلاعاتی قابل جستجو۲ یا مرور۳ هستند که با استفاده از آنها می توان به « بخشی » از اطلاعات موجود را اینترنت دست یافت . این ابزارها به دو شیوه « جستجوی کلید واژه ها » یا « مرور وانتخاب » پیوند های فرامتنی ۴کاربران را به سوی اطلاعات مورد نظر ، هدایت می کنند .
ابزارهای کاوش اینترنت را می توان به دو نوع اصلی تقسیم بندی کرد : راهنمای موضوعی ۵و موتورهای کاوش۶ . موتورهای کاوش اینترنت و راهنمای موضوعی نسبت به یکدیگر مزایا و محدودیتهایی دارند و رویکرد آنها برای انتخاب گرد آوری و نمایه سازی اطلاعات در محیط اینترنت ، متفاوت است در این کتاب ، اصطلاح «ابزارهای کاوش اینترنت » بر دو مفهوم موتور کاوش و راهنمای موضوعی دلالت می‌کند .
در حال حاضر ، تقریبا کلیه ابزارهای کاوش اینترنت به منظور جستجو وبازیابی اطلاعات در محیط شبکه جهانی وب طراحی می شوند ودر دسترس قرار می گیرند به همین دلیل ، از آنها به عنوان « موتورهای کاوش وب » و«راهنماهای موضوعی وب » نیز نام برده می شود یکی از راهنماهای ابزارهای کاوش اینترنت به نام Search Engine Guide مدعی است که تاماه جولای ۲۰۰۱ بیش از ۲۵۰۰ راهنمای موضوعی و موتور کاوش را در زمینه های مختلف ، شناسایی وبه صورت موضوعی ،تقسیم بندی کرده است ( ۱۰ ) از آنجا که ابزارهای کاوش اینترنت ، تنها راه رویارویی با حجم فزاینده ی اطلاعات در محیط وب هستند ، دور از انتظار نخواهد بود که چنین ابزارهایی بسرعت رشد وتوسعه پیدا کنند .

راهنماهای موضوعی : رویارویی انسان با محیط وب
راهنماهای موضوعی وب : پایگاههایی هستند که اطلاعات صفحات یا سایت های وب منتخب را توسط نیروی انسانی در پایگاه خودنمایه می کنند در راهنماهای موضوعی وب فرایند شناسایی بررسی ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و نمایه سازی صفحات یا سایت های وب توسط نیروی انسانی و براساس معیارهای از پیش تعیین شده انجام می شود راهنماهای موضوعی وب برای در دسترس قرار دادن اطلاعات
صفحات یا سایت های وب اغلب از نظام سلسله مراتب موضوعی استفاده می کنند .
درسال ۱۹۹۴ اولین راهنمای قابل جستجوی وب ، تحت عنوانEINET Galaxy با این ویژگی ها در دسترس عموم قرار گرفت و کمی پس از آن ابتکار و دانشجو در ارائه یک فهرست موضوعی از سایت های منتخب ، باعث پدید آمدن ( www. Yahoo . com ) yahoo شد که هم اکنون یکی از رایج ترین و پر استفاده ترین ابزارهای کاوش اینترنت بشمار می آید . ( ۱۴ :ص ۲۹۰)

راهنماهای موضوعی ، اغلب از طریق ویراستاران یا متخصصان موضوعی به تجزیه وتحلیل محتوایی ، ارزیابی و گزینش صفحات یا سایت های وب می پردازند با اینکه راهنماهای موضوعی وب در مقایسه با موتورهای کاوش ، بخش کمی ازاطلاعات موجود در اینترنت را پوشش می دهند اما از آنجا که فرایند گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نیروی انسانی انجام می شود اغلب کیفیت و ارزش نسبت بالایی دارند برای نمونه بیش از ۴۰ هزار ویراستار و متخصص و داوطلب در سراسر جهان با راهنمای موضوعی ( http // moz ) open Directory جهت شناسایی ، انتخ

اب و ارزیابی صفحات یا سایت های وب همکاری دارند و راهنمای موضوعی! yahoo برای انجام فعالیتهای مشابه از بیش از ۱۵۰ نفر ویراستار و متخصص موضوعی استفاده می کند ( ۳) راهنماهای موضوعی وب اغلب توضیح مختصری درباره محتوای صفحات یا سایت های وب موجود در پایگاه خود که توسط ویراستاران تهیه و تنظیم شده است ارائه می دهند همین موضوع باعث می شود تا به سهولت بتوان از موضوع و محتوای صفحات یا سایت های وب آگاهی یافت دو نوع موضوعات و حوزه های دانش بشری را پوشش می دهند ، مانند( www . look smart . com ) look smart , open Directory , yahoo ! وراهنمای موضوعی خاص ۲که منحصرا برای دسترسی به اطلاعات حوزه خاصی مانند فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، کتابداری و .. ارائه می شوند برای مثال ( www . iranhoo . com ) Iranhoo یک راهنمای موضوعی به زبان فارسی مختص سایت های ایران است .
راهنماهای موضوعی ، ساختار موضوعی و سلسله مراتب منطقی دارند به طوری که از طریق موضوعات کلان می توان به موضوعات خاص تر دسترس پیدا کرد برای مثال راهنماهای موضوعی , yahoo ! دارای ۱۴ بخش موضوعی کلان نظیر هنر و علوم انسانی ،آموزش و پرورش ، کامپیوتر و اینترنت ، علوم ، علوم اجتماعی و .. است که با انتخاب هر یک از آن ها می توان به صورت سلسله مراتبی به موضوعات خاص تر است دست یافت نمونه ساختار سلسله مراتب موضوعی برای دسترسی به مجلات حوزه کشاورزی در شکل زیر نمایش داده شده است .
Yahoo scienc > Agriculture > journals – Micro Soft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Address | http : // dir . yahoo . com Go
Yahoo ! compaa Help – check Email
Jobs yahoo ! careers
Search

 

در مثال زیر ساختار سلسله مراتبی راهنمای موضوعیyahoo !برا ی دسترسی به صفحات یا سایت های وب در زمینه برنامه های درسی و گروههای کتابداری دانشگاهها نشان داده شده است .
Socil science
Library and In formation Science
Education College and university

Depar tments and programs
بسیاری را راهنماهای موضوعی وب علاوه برساختار سلسله مراتب موضوعی امکاناتی هم برای جستجوی کلیه واژه ها در نظر گرفته اند تا مانند موتورهای کاوش بتوان در پایگاه آنها به جستجوی کلیه واژه های مورد نظر پرداخت حتی برخی از راهنماهای موضوعی نظیر yahoo ! open Directory امکاناتی برای جستجوی کلیه واژه ها در بخشهای موضوعی خاص پیش بینی شده است این قابلیت در راهنمای open Directory از طریق گزینه category only this قابل دسترسی است فرض کنید به دنبال اطلاعاتی درباره تجهیزات چشم پزشکی هستند شما می توانید به ترتیب پس از وارد شدن به بخش موضوعی بهداشت ، پزشکی ، تخصص های پزشکی و درنهایت چشم پزشکی کلیه واژه های مرتبط با تجهیزات چشم پزشکی را درکادر جستجو تایپ و گزینه category only this را انتخاب کنید به این ترتیب کلیه واژه های فقط در بخش موضوعی چشم پزشکی مورد جستجو قرار می گیرند وتا حدود بسیار زیادی از بازیابی اطلاعات نامرتبط ( مربوط به بخشهای موضوعی دیگر ) جلوگیری می شود .

نقش کتابداری در طراحی راهنماهای موضوعی :
یکی ازدلایل موفقیت راهنمای موضوعی yahoo! که هم اینک پر مراجعه ترین ابزار کاوش اینترنت به شمار می آید استفاده از دانش چندین ساله علم کتابداری در سازماندهی سلسله مراتبی اطلاعات بود ه است .
متولیان اصلی yahoo ! در نخستین روزهای تاسیس آن یک کتابدار با تجربه را به خدمت گرفتند تا بتوانند اطلاعات گرد آوری شده را در قالب سلسله مراتب موضوعی سازماندهی کنند ودر دسترس استفاده کنندگان قرار دهند کتابداران سالیان متعادی و طیفه نقد و بررسی ونیزانتخاب و سفارش منابع چاپی را برعهده داشتند بنابراین دور ا ز انتظار نیست که امروز مسئولیت اصلی ارزیابی و تجزیه وتحلیل محتوای منابعی اطلاعاتی دروب را نیز برعهده بگیرند درحال حاضر ، بسیاری از راهنماهای موضوعی وب در حوزه های مختلف توسط کتابداران تهیه و گرد آوری می شود .
برای نمونه راهنمای موضوعی ( http // infoine edu ) Infomine که اطلاعات بیش از ۲۳ هزار سایت علمی را پوشش می دهد توسط کتابداران راه اندازی شده است . بسیاری از کتابداران بویژه درکتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی وظیفه اصلی طراحی راهنماهای موضوعی به منابع اطلاعاتی در وب را بر عهده دارند زیرا آنها از یک سو با نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان آشنا هستند واز سوی دیگر برای تجزیه وتحلیل محتوا و ارزیابی اعتبار وصحت و کیفیت اطلاعات دانش و تجزیه لازم را دارند ( www. Lit ory ) librarian Indento Internet یکی از مهمترین راهنماهای موضوعی است که توسط کتابداران و متخصصان موضوعی دردسترس همگان قرار گرفته است .

موتورهای کاوش : تقابل ماشین به محیط وب
موتورهای کاوش : پایگاههای اطلاعاتی قابل جستجویی هستند که از طریق برنامه
های کامپیوتری به شناسایی و نمای سازی خود کار صفحات وب می پردازند موتورهای کاوش برخلاف راهنماهای موضوعی برنامه های خود کاری هستند که هیچ گونه وابستگی به نیروی انسانی ندارند به تعبیر دیگر ، فرایند شناسایی ، انتخاب و نمایه سازی اطلاعات وب توسط برنامه های کامپیوتری انجام می شود .
هر موتور کاوش منفرد ، دارای سه جزئی اصلی است روبات ها ،پایگاه اطلاعاتی و نرم افزار بازیابی اطلاعات که فرایند جستجو و بازاریابی اطلاعاتی از طریق ارتباط متقابل میان آنها صورت می پذیرد .
۱- روبات ها۱ : بارشد روز افزون شبکه جهانی وب ، این موضوع روشن شد که از طریق نظامهای

نمایه سازی ودستی ومبتنی بر نیروی انسانی نمی توان باحجم فزاینده ای از اطلاعات در این محیط روبرو شدن به همین دلیل برنامه های خودکاری برای شناسایی ، گرد آوری ونمایه سازی صفحات وب تحت عنوان روبات ها توسعه یافتند در برخی متون به جای روبات ها از اصطلاحاتی مثل عنکبوت ها ۲، خزندها ۳،یا کرمها۴ استفاده شده است روبات ها برنامه های خودکاری هستند که به طور پیوسته در فواصل زمانی معین ، (اغلب یک یا چندماه ) فضای اینترنت را مبتنی بر ساختار فرا پیوند

ی وب مورد جستجو قرار دهند وبه شناسایی ونمایه سازی صفحات وب جدید یا اصلاح اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی موتورهای کاوش می پردازند .
با وجود اینکه روبات ها یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده موتورهای کاوش هستند ، ولی برخی از موتورهای کاوش برای ارائه نتایج اصلی جستجو از پایگاههای اطلاعاتی دیگر ابزارهای کاوش استفاده می کنند برای مثال ، ابزارهای کاوش Northern light Google Encite Altavista دارای روبات های و Lgcos با مبتنی بر اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی دیگر ابزارهای کاوش است .
۲-پایگاه اطلاعاتی : هر گونه اطلاعاتی که روبات ها از صفحات وب جمع آوری می کنند به بخش دوم موتورهای کاوش یعنی پایگاه اطلاعاتی افزوده می شود در برخی از متون اصطلاح فهرست

یا نمایه به جای پایگاه اطلاعاتی موتور کاوش به کار رفته است پایگاه اطلاعاتی موتور کاوش شامل فهرست نظام مندی از صفحات وب است که اطلاعات مربوط به صفحات وب در آنجا ذخیره می شود .
۳- نرم افزار بازیابی اطلاعات :نرم افزار بازیابی اطلاعات : درواقع واسط جستجو و برنامه ای است که از طریق وارد کردن کلیه واژه های در فیلد های مختلف می توان در میلیونها صفحه وب نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی موتورهای کاوش به جستجوی اطلاعات موردنظر بپردازد .
به طور کلی همه موتورهای کاوش فرایند جستجو وبازیابی اطلاعات را از طریق برقراری ارتباط میان سه جزء اصلی تشکیل دهنده خودیعنی روبات ها ، پایگاه اطلاعاتی ونرم افزار بازیابی اطلاعات انجام می دهند مهمترین :
مراحل این فرایند عبارتند از :

۱- شناسایی و نمایه سازی اطلاعات صفحات یا سایت های وب توسط روبات ها
۲- انتقال ودرج اطلاعات گرد آوری شده در پایگاه اطلاعاتی موتور کاوش
۳- جستجوی اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی از طریق نرم افزار بازیابی اطلاعات
۴- بازیابی ، رتبه بندی ونمایش اطلاعات مبتنی بر اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی

 

مزایا راهنماهای موضوعی نسبت به موتورهای کاوش
طبق بررسیهای به عمل آمده پیش از ۴۱ درصداز کاربران اینترنت در امریکا از راهنمای موضوعی yahoo! برای دسترسی به اطلاعات استفاده می کنند این راهنما رایج ترین و پر استفاده ترین ابزار کاوش وب محسوب می شود در حالی که بزرگترین موتور کاوش از لحاظ جامعیت اطلاعات یعنی Google تنها توسط حدود ۱۴ درصد از کاربران از اینترنت درامریکا مورد استفاده قرار میگیرد برخی عقیده دارند که هم که اسم yahoo! یکی از دلایل مهم مراجعه بسیار زیاد کاربران به این سایت است اما آیا واقعا این تنها دلیل موفقیت این راهنمای موضوعی وب در میان انبوهی از ابزارهای کاوش است یا باید به دنبال عوامل تاثیر گذار دیگری نیز بود ؟
• دسترس بهتر به اطلاعات مرتبط : رویکرد نمایه سازی انسانی در راهنماهای وب و همچنین گنجاندن اطلاعات در قالب تقسیمات موضوعی باعث شده است تا ریزش کاذب ( بازیابی اطلاعات غیر مرتبط یاناخواسته ) آنها نسبت به موتورهای کاوش ، بسیار کمتر باشد از طریق تقسیمات سلسله مراتب موضوعی را در راهنماهای موضوعی می توان به طور یکپارچه به اطلاعات موردنظر درهمان زمینه موضوعی که قبلا توسط ویراستاران مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است نیز یافت .
• صرف زمان کمتر برای دسترسی به اطلاعات : ساختار موضوعی و سلسله مراتبی در راهنماهای موضوعی وب با استفاده کنندگان امکام می دهد با انتخاب موضوعات اصلی وسپس فرعی از وجود یا عدم وجود اطلاعات مورد نظر درراهنماهای موضوعی آگاه شوند وزمان نسبتا کمتری را در مقایسه باموتورهای کاوش ضرب بازیابی اطلاعات کمتر جستجو از طریق موتورهای کاوش اغلب منجر به بازیابی صدها یاهزاران پیوند فرامتنی به صفحات وب می شود که بررسی کلیه آنها برای استفاده کنندگان نهایی ، بسیار وقت گیر یا امکان ناپذیر است .
• سهولت مرور و بازیابی اطلاعات : ساختار سلسله مراتبی راهنماهای موضوعی وب در بسیاری از موارد به استفاده کنندگان امکان می دهد با انتخاب موضوعات کلان و سپس خاص تر ، اطلاعات را به آسانی مرور و بازیابی کنند برخلاف موتورهای کاوش ،استفاده کنندگان نیازی به دانستن مهارت و امکانات پیچیده جستجو و عملکردهای بول ،جستجوی عبارتی ، نزدیک یابی و .. ) ندارند .
باوجود این بسیاری از راهنماهای موضوعی وب مانند yahoo ! open Directory, علاوه بر ساختار موضوعی و سلسله امکان جستجوی کلیه واژه ها را نیز در پایگاه اطلاعاتی خود در اختیار قرار می دهند .

محدودیتهای راهنماهای وب نسبت به موتورهای کاوش
با اینکه راهنماهای موضوعی ، یکی از پر استفاده ترین ومهمترین ابزارهای کاوش به وب هستند اغلب اطلاعات پالایش شده مرتبط وبا کیفیت مناسب در اختیار استفاده کنندگان خود قرار می دهند اما محدودیتهایی نیز دارند که باید مد نظر داشت . برخی از مهمترین محدودیتهای راهنماهای موضوعی وب نسبت به موتورهای کاوش عبارتند از :
• پوشش کم اطلاعات موجود در وب : وابستگی تنگاتنگ راهنماهای موضوعی وب به نیروی انسانی در گرد آوری و ارزیابی محتوایی صفحات وب باعث شده است که آنها نتوانند بارشد شگفت آور و فزاینده اطلاعات در وب همگام باشند از آنجا که روزانه بیش از ۷ میلیون صفحه به فضای وب افزوده می شود شناسایی و بررسی این حجم اطلاعات خارج از توان نیروی انسانی است به همین دلیل ، پوشش اطلاعات موجود در وب درراهنماهای موضوعی نسبت به موتورهای کاوش ، بسیار کمتر است بزرگترین راهنماهای موضوعی وب یعنی open Directory تا ماه سپتامبر ۲۰۰۱ در حدود ۸/۲ میلیون صفحه وب در پایگاه خود پوشش داده بود .

• روز آمد نبودن اطلاعات : هنگامی که ویراستاران راهنماهای موضوعی توانایی بررسی و ارزیابی سایت های وب جدید را در مدت زمان کوتاه نداشته باشند بدیهی است پایگاه اطلاعاتی روز آمدی نیز می توان در اختیار استفاده کنندگان قرار داد به این ترتیب روز آمد سازی اطلاعات توصیفی ارائه شده برای هر مدخل نیز دشوار خواهد بود زیرا ممکن است محتوای صفحات یا سایت های وب در مدت زمان کوتاهی تغییر کنند درحالی که موتورهای کاوش از طریق روبات های خود تا حدود بسیاری زیادی می تواند این مشکل را حل کند .
تغییر نشانی صفحات یا سایت های وب به هر دلیل ، یکی دیگر از مشکلات اساسی راهنماهای موضوعی برای روز آمد سازی نشانی های جدید است به همین دلیل پیوندهای کور ( نشانی های از طریق آنها نمی توان صفحات وب را مشاهده کرد ) در پایگاه اطلاعاتی راهنماهای موضوعی وب بیشتر از موتورهای کاوش است .
• نیاز به آگاهی از ساختار سلسله مراتب موضوعی علوم : یکی دیگر ا زمحدودیتهای استفاده از راهنماهای موضوعی وب این است که کاربران باید تا حدودی از سلسله مراتب موضوعی علوم ، اگاهی داشته باشند برای نمونه . فرض کنیم به دنبال اطلاعاتی درباره« علم ژنتیک »هستند آیا می دانید با انتخاب کدام بخش موضوعی کلان ( نظیر علوم انسانی ،علوم ،علوم اجتماعی و .. ) در راهنمای open Directory می توانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کنید ؟ از طرف دیگر

تقسیم بندی موضوعی در راهنماهای موضوعی مختلف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد برای مثال موضوع در علوم کتابداری و اطلاع رسانی در راهنمای! yahoo در بخش Social Science ودر راهنمای open Directory در بخش Social Science ودر راهنمای open Directory در بخش Refernce > Libraries آورده شده است بنابراین ، استفاده مناسب از قابلیت مرور در راهنماهای موضوعی تا حدود زیادی مستلزم داشتن آگاهی کافی از تقسیمات موضوعی دانش بشری است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 56 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد