مقاله در مورد اختلالات بلعیدن- طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اختلالات بلعیدن- طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی

چکیده
جهت یک طبقه‌بندی صحیح اشکال در بلعیدن غذا، تحقیقات مفید و سودمند ریخت‌شناسی که قادر به تحلیل ساختارهای تشریحی دستگاه گوارش باشد، بدون شک ضروری است، اما مهمترین بررسی‌ها، بررسی کاربردی نظیر ویدئوفلورسکوپی، ارزیابی فایبر اپتیک آندوسکوپیک بلعیدن، سینتی گرافی اروفارینو گلویی (حلقی)، فشارسنجی و pHسنجی است. نتایج این آزمایشات در مورد بیمارانی که از ناراحتی‌های بلعیدن رنج می‌برند، ما را قادربه تشخیص مقدار آسیب دائمی می‌کند به عنوان پیامد آسیب رسیدن به دستگاه‌هایی که برای بلعیدن طراحی شده‌‌اند که باید به گونه‌ای باشد که حداقل عملکرد نسبی را معیوب کند یا کاهش دهد، اما تا اندازه‌ای که شناخته شود و به روشی اندازه‌گیری شود. از یک دیدگاه قانونی تغییرات در بلعیدن، بر اثر آسیب رسیدن به ترکیبات دستگاه گوارشی تنفسی، می‌تواند در جرم و جنایت‌ها نسبت به افراد یافت شود و خصوصاً در

میان کسانی که به آنها جراحت بدنی وارد می‌شود. در موارد مدنی، بلکه در روند‌های بیمه‌ی خصوصی و اجتماعی، تشخیص پارامترهای مورد استفاده به عنوان مرجع برای ارزیابی و تعیین کمیت جراحت و آسیب بر حسب بازپرداخت ضروری است. در صورت تایید سلامتی کامل از لحاظ بیولوژیکی، جراحت یا آسیب به عنوان یک صدمه یا آسیب مهم و حتمی به برخورداری از سلامتی روانی و بدنی به عنوان یک کیفیت زندگی و حیات درنظر گرفته می‌شود. معیاری که معمولاً بطور بین‌المللی بکار می‌رود. مفهوم راندمان روحی ـ بدنی را محاسبه می‌کند. با وجود این، در پزشکی قانونی ایتالیا، هیچ فهرستی برای ارائه تعریف کاملی از تغییرات و دگرگونی‌های بلعیدن وجود ندارد. اگر شخصی از اختلالات حلقی و گلویی مستثنی شود. در اینجا یک جدول ارزیابی که اشکالات بعلیدن را به پنج دسته طبقات مهم پیش رونده تقسیم می‌کند، پیشنهاد می‌شود.
مقدمه
بلعیدن فرآیند بسیار پیچیده‌ای است که ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای متعددی را به یک روش هماهنگ و ترتیبی شامل می‌شود و بنابراین اختلالات در بلعیدن به هفت مرحله طبق نواحی تشریحی و آناتومیکی مربوط به بلعیدن طبقه‌بندی می‌شوند.
اکنون ارزیابی قانونی اشکال در بلعیدن اساساً اجزاء حلق و گلو را بدون درنظر گرفتن دیگر ترکیبات و عملکردهای آناتومیک درگیری در عمل بلع مورد بررسی قرار می‌دهد. خصوصاً بدون درنظر گرفتن ظواهر حنجره‌ای گلویی. در مقابل، به عقیده ما یک بررسی کامل و جامع در مورد مشکلات بلع باید صورت می‌گرفت و نباید بیشتر از این حد فقط پیشروی غذا در معده درنظر گرفته شود، بلکه باید شرایطی که یک فرآیند پیچیده‌تر و مفصل‌تر را دربر می‌گیرد و نیاز به ترکیبات عصبی و م

اهیچه‌ای متعدد با هماهنگی ترتیبی دارد که این ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای، ناحیه‌ی دهان تا مری را دربر می‌گیرد درنظر گرفته شود.
در مورد بیماری که از اشکالات بلع رنج می‌برد، اولین اقدام مهم، جستجوی چند ارتباط سببی بین یک پرونده‌ی کیفری و مدنی مهم از لحاظ قانونی یا پرونده‌ی بیمه‌ی خصوصی یا اجتماعی و تغییرات در بلعیدن است. در دومین اقدام، تمرکز باید بر روی آسیب با ارجاع به حیطه‌های قانونی ذکر شده در بالا قرار گیرد.
عنصر اصلی جهت ارزیابی صحیح اشکال در بلعیدن، اطلاعات تشخیصی ـ بالینی با د

قت بدست آمده است که الزاماً باید شامل آنالیز علت و مولد بیماری باشد که این آنالیز باید مبتنی بر مطالعات کاملاً مستند، عینی و قابل تکرار علائم شناسایی بیماری باشد.
بنابراین، اگر اختلالی در بلعیدن وجود دارد، باید اثبات شود و هر ارتباط سببی با پدیده آسیب دیدگی باید شرح داده شود.
نمودار بالینی اختلال در بلع باز هم مباحثه‌ای باقی می‌ماند؛ با وجود این، اکثر نویسندگان بر این عقیده‌اند که سودمندترین طبقه‌بندی، از یک دیدگاه بالینی ـ تشخیصی، طبقه‌بندی بر اساس علت‌شناسی است (جدول ۲).
جهت یک طبقه‌بندی صحیح اشکال در بلعیدن، اولین مرحله‌ی مهم معاینه‌ی دقیق بیمار از لحاظ گفتار در علائم بیماری ـ بالینی است که برای آن هیچ ابزار خاصی (آزمایش بالینی) نیاز نیست. اگرچه، و به ویژه برای مطالعات قانونی، بررسی‌های ابزاری ریخت‌شناسی، با قابلیت آنالیز عینی و قابل تکرار ساختارهای آناتومیکی دستگاه گوارش، نظیر آندوسکوپی و پرتونگاری مقطعی محاسبه شده (CT) یا (MRI) ‌بدون شک ضرری هستند، اما مهمترین بررسی‌ها، بررسی‌های دارای ماهیت کاربردی هستند که می‌توانند اطلاعاتی در مورد توانایی بیماری در بلعیدن فراهم کنند.
روش‌های ابزاری جهت بررسی عملکرد بلع
ویدیو فلوروسکوپی (شکل ۱) در حال حاضر استاندارد و معیار طلایی برای تشخیص و متعاقباً درمان در حال طرح‌ریزی در موارد اختلال در بلع محسوب می‌شود. با وجود این، از آنجایی که به علت تماس بیمار با مقادیر بیشتر رادیو اکتیویته (پرتوافشانی) تکرار آن مشکل است، به ویژه در طول یک برنامه‌ی پیگیری و تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان که نیاز به آزمایشات رادیولوژیکی دارد، روش ایده‌آلی محسوب نمی‌شود. محدودیت‌های دیگر مربوط می‌شود به همکاری بیمار (او باید به بخشی انتقال داده شود که آزمایشات صورت می‌گیرد)، اگر هر مقدار بزاق فرو برده شود، آزمایشات چیزی را مشخص نمی‌کند و کمیت فرو بردن قابل امکان مقدار غذا که مربوط به نای و حفره نای می‌شود را تعیین نمی‌کند.
ارزیابی بلعیدن مربوط به آندوسکوپی فایبر اپتیک (FEES) اکنون اولین روشی است که به طور معمول در بیماران مبتلا به اشکال در بلع بکار می‌رود. از آنجایی که کاربرد آن آسان است، بیمار آن را راحت تحمل می‌کند (آزمایشات بالینی امکان دارد) و مقرون به صرفه است (شکل ۲). وقتی نوک آندوسکوپ در تماس با ساختارهای آناتومیکی متعدد هیپوفارینکس و لارینکس قرار می‌گیرد، این روش همچنین برای آزمایش حساسیت آنها سودبخش است.
شکل ۱٫ ویدئو فلورسکوپی: بیمار عمل لوزه‌ی توسعه یافته را از طریق مندیبولوتمی بعد از رادیوتراپی قبل از عمل برای آماس سرطانی در لوزه سمت راست پذیرفته است. آزمایشات ویدئو فلورسکوپی، جبران‌های عملکردی خوبی را در بیماران با داشتن مشکل هم در بلع مایعات و م

واد نیمه جامد به دنبال احیای گفتار درمانی به معرض نمایش گذاشت.

شکل ۲٫ ارزیابی آندوسکوپی فایبر اپتیک بلعیدن:‌ بالس جامد کمرنگ در قسمت‌های حنجره‌ای (پیکان‌های مشکی) در بیماران مبتلا به Amyotorophic lateral sclerosis
به علاوه، ویدئو فلورسکپی و FEES در نشان دادن علائم شناخت بیماری نظیر فرو بردن قطعات غذا در دستگاه تنفسی و وجود باقیمانده‌ها در حلق همبستگی دارند. (OPES) اخیراً برای بررسی اشکال در بلع معرفی شدخ است. این آزمایش بخصوص برای آنالیز اختلالات کارکردی در طول مراحل متعدد بلعیدن بکار می‌رود، زیرا امکان یک ارزیابی نیمه کمی از مراحل متعدد را فراهم می‌کند. به ویژه، امکان محاسبه مدت عبور دهانی (OTT)، مدت عبور حلق (PTT) و مدت عبور از طریق مری غذا را میسر می‌کند. شاخص ماندن در دهان (ORI)، شاخص ماندن در حلق (PRI) و شاخص ماندن در مری (ERI) به اضافه‌ی معلوم و معین کردن مقدار هر تکه‌ای که به داخل دستگاه تنفسی فرو برده می‌شود. OPES همچنین اطلاعات کیفی در خصوص بلعیدن غذا، نظیر افتادن قطعه‌ی غذایی از حفره دهانی قبل از اینکه عمل بلعیدن صورت گیرد، تکه تکه شدن یک قطعه غذایی در حلق به علت کاهش در فشار زبانی (که باعث می‌شود بلعیدن ۲ یا ۳ بار تکرار شود)، برگشت حلقی ـ دهانی یا بازگشت معدوی ـ مری تکه‌های غذا یا اختلالات در قدرت حرکت گلویی فراهم می‌کند.
فشارسنجی و pH سنجی ابزارهای تشخیصی سودمندی برای ارزیابی و بررسی اشکال در بلعیدن غذا در قسمت مری هستند، اگر برای بررسی‌های اولیه در بیماران مبتلا به این بیماری نبا

ید درنظر گرفته شوند. در حقیقت اشکال در بلعیدن غذا از نوع اختلال در مری باید پزشک را وادار به ملاحظه‌ی همه اختلالات ارگانیکی کند که ممکن است مانع عبور یک تکه غذا شوند (آماس سرطانی، مری، تومورهای خوش خیم، پرده‌های گلویی، کوره راه زنکر، تنگی مجرای مادرزادی، عواقب جراحی و غیره). از آنجایی که تردید و سوءظن یک تشخیص می‌تواند منجر به انتخاب صحیح وسایلی شود که قابلیت ارائه‌ی تصاویر مربوط به ریخت‌شناسی را داشته باشند (آندوسکوپی

دستگاه هاظمه، سونوگرافی با اشعه‌ی ماوراء بنفش، CT & MRI).
اهمیت فشارسنجی برای مطالعه‌ی دگرگونی‌های کارکردی در مری پایه‌ریزی شده است، اما این موضوع اصلی در مطالعات راجع به حلق یا ماهیچه‌ی باسطه‌ی مری نیست، به خاطر این حقیقت که تغییرات در آهنگ ماهیچه‌ای، در این نواحی بسیار سریع‌تر از (و بنابراین مشکل در کشف و یافتن) آنهایی است که در ناحیه‌ی مری هستند، جایی که ماهیچه‌ها نرم‌تر هستند.
pHسنجی ۲۴ ساعته صورت گرفته در بخشی که بیمار در بیمارستان نخوابیده، ولی از آنجا دستور می‌گیرد، معمولاً حساس‌ترین آزمایش برای تشخیص بازگشت معدوی ـ مری محسوب می‌شود و امکان مرتبط کردن علائم را به بازگشت با ۹۵% ویژه و معین بودن و ۹۰% حساسیت میسر می‌کند.
ملاحظات پزشکی قانونی
اهمیت و ارزش نتیجه‌بخش هر آسیبی که ناشی از اختلالات در بلعیدن باشد، طبق دایره‌ی قانونی مشمول تغییر می‌کند.
در حقیقت، از یک دیدگاه کیفری، تغییرات در بلعیدن ناشی از آسیب و جراحت رسیدن به بافت‌های دستگاه تنفسی ـ گوارشی (که دارای ویژگی‌های کاربردی چندگانه هستند، چرا که چندین وظیفه‌ی فیزیولوژیکی دارند) می‌تواند در جرم و جنایات علیه افراد به ویژه در کسانی که دیگر جراحت بدنی دیده شده‌اند یا حداقل در جرائمی که آسیب و جراحت بدنی یک رویداد و پیشامد مرتبط است، یافت می‌شود. در قوانین کیفری، حمله به سلامتی شخصی، عنصر هدف یک جرم است که منجر به جراحت یا آسیب شخص می‌شود.
در موارد مدنی و همچنین در موارد خصوصی یا اجتماعی، جریانات بیمه‌ای، ارزیابی خسارت برای آسیب‌های شخصی شامل تغییرات در بلعیدن، مشکل سازتر و پیچیده‌تر است. در این موارد، تشخیص این موضوع که کدام پارامترها به عنوان مرجع مورد استفاده برای ارزیابی کردن و تعین اندازه‌ی آسیب و جراحت بر حسب بازپرداخت هستند، ضروری است.
حدود آسیب دیدگی دائمی، به عنوان پیامد آسیب رسیدن به بافت‌های طراحی شده برای بلعیدن، باید به گونه‌ای باشد که حداقل کم، ‌کارکرد نسبی را معیوب کرده و کاهش دهد، اما تا اندازه‌ای که قابل پیگیری باشد و به روشی اندازه‌گیری شود.
قبل از اینکه آسیب و جراحت بیولوژیکی به عنوان یک پارامتر شناخته شدخه معرفی می‌شود، تنها یک کاهش انتزاعی مختصر در توانایی یک فرد برای انجام هر کار خاص و معینی، در ارزیابی خسارت مورد ملاحظه قرار می‌گرفت.
با طرح و معرفی سلامتی بیولوژیکی کامل، این موضوع درنظر گرفته شد و به عنوان یک شرط اساسی تصدیق شد که حتی اگر آن اساساً از یک فرد به دیگری بر اساس ساختمان و وضع طبیعی بیولوژیکی فردی تفاوت داشته باشد، جراحت در ارتباط با ظرفیت و توانایی عمومی کاری یک فرد محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان یک دارایی او و حقوق او برای برخورداری از یکپارچگی روحی ـ بدنی به عنوان یک کیفیت زندگی محسوب می‌شود.
بنابراین حتی به هنگام ملاحظه‌ی جوانب آسیب دیدگی بیولوژیکی، کمترین ناتوانی و عجز اه

میت به درآمد یک فرد (و بنابراین مسئول بازپرداخت) صرفاً با یک تغییر آناتومیکی نمی‌تواند قرین شود، اما ضرورتاً باید مشمول درجه‌ای از خسارت و آسیب و مانع کارکردی نسبی شود که حتی اگر دست کم، به نوعی بر روی توانایی بیولوژیکی فرد و زندگی بالقوه‌ی روزانه‌ی او تاثیر بگذارد و متعاقباً کیفیت زندگی او را بدتر کند. به این دلیل است که انجام آزمایشات کاربردی نظیر ویدئوفلوروسکوپی، FEES، فشارسنجی و pH سنجی مهم است.
جدول ۳٫ جدول طرح شده توسط بی.فاتوری، ای.ناچی
– باریک شدن جزئی دستگاه تنفسی با اختلاف بلعیدن زودگذر با درجه‌ی کم برای غذاهای جامد یا نئوروموتور جزئی و یا کاهش کارآیی حساس دستگاه تنفسی با اختلال در بلع زودگذر و جزئی برای مایعات.
– نیازی به رژیم خاص نیست. درمان دارویی غیرضروری است یا اگر نیاز باشد خیلی موثر است.
– فعالیت‌های روزانه تحت تاثیر قرار نگرفته است.
طبقه دوم (آسیب بیولوژیکی ۲۰-۶%)
باریک شدن نسبی دستگاه تنفسی با اختلال نچندان شدید، اما مزمن در بلع در مورد غذاهای جامد یا نئوروموتور متوسط و یا کاهش حساس عملکرد دستگاه گوارشی با اختلال نه چندان شدید اما مزمن در بلع مایعات.
– هیچ نشانه‌ای از نفوذ یا استنشاق نای وجود ندارد.
– درمان رژیمی یا دارویی ضروری است.
– سلامتی عمومی، هیچ نشانه‌ای از سوء تغذیه وجود ندارد.
– فعالیت‌های روزانه فقط اندکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
طبقه سوم (آسیب دیدگی بیولوژیکی ۳۵-۲۱%)
– اختلال دائمی یا تقریباً دائمی مهم در بلع غذا
– تنگی قابل ملاحظه‌ی مجرای دستگاه تنفسی ـ گوارشی با دشواری شدید در بلع غذای جامد و یا نیمه جامد.
– نابهنجاری‌های مهم محرک مبنی بر اختلال در بلعیدن که می‌تواند فقط با تمرینات وضعی یا با تکنیک‌های توانبخشی حل شود.
– نشانه‌های نفوذ به دستگاه تنفس و یا استنشاق (سرفه کردن) تکه‌های غذا حین خوردن غذا.
– تحلیل شرایط سلامتی عمومی، با از دست دادن ۱۰ یا ۲۰% از وزن ایده‌آل بدن.
– نیاز به یک رژیم غذایی خاص، با واکنش‌هایی بر روی شرایط فیزیولوژیکی ـ‌ فیزیکی بیمار.
– نیاز به درمان دارویی و یا جراحی.
– ناهنجاری‌های محرک مهم و اساسی که ریشه در اشکال در بلع غذا دارند و تنها با تمرینات وضعی یا با تکنیک‌های توانبخشی برطرف می‌شوند.
– فعالیت‌های روزانه به طور محسوس تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
طبقه چهارم (آسیب‌دیدگی بیولوژیکی ۶۰-۳۶%).
– اختلال دائمی یا تقریباً دائمی شدید در بلع
– تنگی قابل ملاحظه یا ناهنجاری‌های محرک جدی دستگاه تنفسی ـ گوارشی، ترشح بزاق، مصرف غذاهای مایع.
– نفوذ به دستگاه تنفسی و استنشاق (سرفه کردن) غذا و بزاق دهان.
– سلامتی عمومی به طرز قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از دست دادن بیش از ۲۰% از وزن ایده‌آل بدن
– درمان دارویی یا جراحی نیاز است و نه اینکه بطور کامل موثر باشد.

– سیر تکاملی به سوی پیچیدگی‌های جدی نظیر استنشاق غذا در قسمت پایین دستگاه تنفسی، با خطر ابتلا به Abingestis pneumonia.
– فعالیت‌های روزانه به طرز قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار می‌گیرد، هرچند که بیمار نیاز به کسی برای درمان در فعالیت‌هایش نداشته باشد.
طبقه پنجم (آسیب‌دیدگی بیولوژیکی <60%)

– اختلال شدید در بلع تا اندازه‌ای که سلامتی عمومی به طور جدی تحلیل می‌رود.
– انسداد مجرای بخشی از دستگاه تنفسی با غیرممکن بودن قطعی خوردن غذا از طریق دهان.
– نیاز به باز کردن شکم برای خوردن غذا.
– سلامتی عمومی بیمار به طور جدی به خطر می‌افتد.
– درمان دارویی با تاثیر جزئی یا بدون هیچ تاثیری که تنها علائم را کم می‌کند.
– فعالیت‌های روزانه بطور جدی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، حتی به طور کامل بیمار از کار افتاده می‌شود و نیاز به مراقبت دائمی پیدا می‌کند.
دومین جنبه‌ای که باید درنظر گرفته شود، توانایی و امکان فرد صدمه دیده برای تولید و عهده‌دار شدن یک درآمد است. این به این معناست که فعالیت‌های کاری همیشگی او باید ارزیابی شود. همچنین مهارت‌ها و کیفیت‌های فرد یا میزان استخدام او مدنظر قرار گیرد.
ارزیابی یک ناتوانی در بلعیدن غذا، بر اساس تعاریف مرسوم و با استفاده از معقول‌ترین معیار، باید زمانی صورت گیرد که اختلال تثبیت شده است، زمانی که اختلال (بیماری) به طور کامل تصدیق شده و پس از اینکه حداکثر توانبخشی صورت گرفته است.
معیاری که طبق معمول در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهوم کارایی فیزیولوژیکی ـ فیزیکی را محاسبه می‌کند. با وجود این، در پزشکی قانونی ایتالیا، هیچ فهرستی که تعریف کاملی از تغییرات بلعیدن را ارائه می‌دهد وجود ندارد. اگر کسی از اختلالات حلقی (گلویی) مستثنی شود.
طبق اظهارات بارگاگنا ات آل، با اینکه نه تنها در مورد اشکال در بلعیدن غذا بحث می‌کند، پارامترهای زیر به هنگام ارزیابی بیماری‌های دستگاه گوارش باید درنظر گرفته شوند که عبارتند از:
الف) وجود دو درجه‌ی علائم بیماری و علائم بالینی بیماری اساسی؛
ب) تاثیر اینها بر روی شرایط سلامتی بیمار، به ویژه بر روی وزن ایده‌آل او و بنابراین بر روی سلامتی فیزیولوژیکی و فیزیکی بیمار؛
ج) نیاز به درمان رژیمی، دارویی و یا جراحی. در حقیقت یکی از شاخص‌ها (هرچند ناکافی برای ارزیابی قانونی محدودیت‌های ناشی از اختلالات در بلعیدن غذا) این حقیقت است که بیمار باید توجه خاصی به نوع و درجه‌ی غلظت غذا داشته باشد.
د) در نتیجه، محدودیت‌ها و الزاماتی در رژیم غذایی بیماری وجود دارد و این، به خودی خود معیار معقول و هدفی برای ارزیابی آسیب‌دیدگی دائمی است، چرا که آنچه بیمار می‌تواند و نمی‌تواند انجام دهد را نشان می‌دهد (محدودیت‌های مربوط به زندگی روزانه).
بارگاگنا ات.ال. بیماری‌های دستگاه هاضمه را به پنج طبقه‌ی بطور پیشرونده مهم تقسیم می‌کند. برای ناتوان کننده‌ترین شرایط، آنها یک ارزش <60% پیشنهاد می‌کنند.
برای یک ارزیابی کلی و جامع اشکال در بلعیدن غذا (بدون محدودیت، پس فقط در مورد بیماری‌های مربوط به مری).
به نظر ما کل دستگاه حلق و مری باید به عنوان یک بافت در حال عملکرد واحد درنظر گرفته شود که توانایی تولید بیماری اختلال در بلعیدن غذا را داشته باشد. به علت تغییرات در هر یک از قسمت‌های آن، از مجرای دهان گرفته تا قسمت انتهایی مری.

در این خصوص، ما معتقدیم باید یک جدول ارزیابی (جدول ۳) برای اختلال دستگاه حل و مری وجود داشته باشد که اکثر ملاحظات موجود در جدول ۲ طرح شده توسط بارگاگنا ات.ال. را برای دستگاه هاضمه و برای مری درنظر بگیرد.

پژوهش و تحقیقی تطبیقی مجوزهای درمانی سقط جنین در بخش مرکزی بالینی سازمان پزشکی قانونی تهران قبل و بعد از تصویب قانون سقط جنین در ایران
چکیده
هدف: قبل از تصویب قانون سقط جنین از لحاظ درمانی در سال ۲۰۰۳ در مجلس ممنوعیت‌های شدیدی برای مجوزهای سقط جنین در ایران وجود داشت. در آن زمان «رهنمودهای سقط جنین از لحاظ درمانی»‌ که حاوی اشاراتی در مورد سقط جنین بود توسط پزشکی قانونی ایران ارائه شد. مجلس قانونگذاری و شورای نگهبان این طرح را در سال ۲۰۰۵ تصویب کردند.
روش‌ها: این پژوهش شامل همه موارد ارجاع شده به بخش آزمایشات بالینی سازمان پزشکی قانونی در ناحیه‌ی مرکزی تهران برای اخذ مجوز جهت سقط جنین به لحاظ درمان در طول یکسال قبل از تصویب قانون سقط جنین به علت مسائل درمانی و معالجه‌ای (اولین مطالعه پژوهش از ژوئن ۱۹۹۹ تا پایان می ۲۰۰۰) و بعد از آن (پژوهش دوم از اوایل اکتبر ۲۰۰۶ تا پایان دسامبر ۲۰۰۷) می‌شود. اطلاعات از طریق تکمیل فرم‌های از قبل طراحی شده جمع‌آوری شد،‌ داده‌های دو گروه با نرم‌افزار spss آنالیز و مقایسه شد.
یافته‌ها: در اولین پژوهش تنها ۱۲۶ مجوز صادر شد؛ ۱۷% اختلالات و بیماری‌های مربوط به جنین (تالاسمی ماژور تنها موردی بود که در آن زمان مشاهده شد) و ۸۳% علائم بیماری مربوط به مادر، دلیل صدور مجوز برای سقط جنین بود. در دومین پژوهش در ۳۶/۸۵% موارد، اختلالات و بیماری‌های جنینی و در ۶۳/۱۴% بیماری‌های شخص مادر دلایل سقط جنین بودند؛ بیماری‌های عمده‌ی جنینی و مادری مشکلات بی‌مغزی و قلبی ـ عروقی بود.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که علیرغم تمام تلاش‌هایی که تاکنون برای قانونی کردن سقط جنین به لحاظ درمان صورت گرفته، ما باید پژوهش‌ و مطالعه‌ی این موضوع را ادامه داده و شاید چند بیماری دیگر به لیست دلایل در آینده اضافه شود.
کلمات کلیدی: سقط جنین به لحاظ درمان، ناهنجاری‌های جنینی، بیماری مادر، قانون سقط جنین، سقط غیرقانونی جنین
مقدمه
در اصطلاحات پزشکی،‌ سقط جنین به عنوان خارج کردن نطفه از رحم قبل از اینکه جنین برای زنده ماندن به اندازه‌ی کافی رشد کند یا به عبارت دیگر، قبل از هفته‌ی بیستم حاملگی تعریف می‌شود. هر سال تقریباً ۷۹ میلیون حاملگی ناخواسته که خارج از سقط جنین غیرعمدی هستند، در سرتاسر دنیا رخ می‌دهد. بیش از نیمی از این حاملگی‌های ناخواسته منجر ب

ه سقط عمدی جنین می‌شود. سقط جنین به لحاظ درمانی به عنوان پایان‌دهی عمدی به حاملگی تعریف می‌شود که توسط پزشک به منظور نجات جان و سلامتی مادر صورت می‌گیرد یا مجوز آن سقط صادر می‌شود.
سقط جنین از قوانین متفاوتی در کشورهای مختلف پیروی می‌کند. در ایران، قبل از سال ۱۹۹۹ سقط جنین به لحاظ درمانی به علت جو فرهنگی و مذهبی متفاوت حاکم بر جامعه با محدودیت و ممنوعیت‌های شدیدی روبرو بود. در همان سال، سقط قبل از تبدیل نطفه به جنین (در چهار ماه پس از انعقاد نطفه یا ۱۸ هفته پس از آخرین عادت ماهیانه) تنها برای نجات جان مادر در ایران مجاز شد. عدم وجود قانون برای سقط قانونی جنین به علت نابهنجاری‌ها و بیماری‌های جنینی در سال ۱۹۹۷، به دنبال فتوای آیت ا… خامنه‌ای که سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور را مجاز شمردند، راه حلی عملی یافت. این موضوع پس از پیش‌نویس لایحه «رهنمون‌هایی برای سقط جنین به لحاظ درمانی» ‌توسط سازمان پزشکی قانونی (LMO) ایران در سال ۲۰۰۳ وارد مرحله‌ی جدید شد. مجلس شورای اسلامی اشارات تعیین شده توسط سازمان پزشکی قانونی را در سال ۲۰۰۵ تصویب کرد.
بر اساس رهنمون‌های اجرایی این قوانین، دلایل سقط جنین به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:
۱٫ خاتمه‌دهی به حاملگی برای نجات جان مادر یا زمانی که سلامتی مادر به شدت تهدید می‌شود.
۲٫ به هنگام ادامه دادن به حاملگی بر اسس ارائه‌ی اسناد پزشکی یا تصویب متخصصین مربوطه که ممکن است منجر به تولد کودک ناقص یا عقب‌مانده شود یا ممکن است مادر را در حرج قرار دهد [دشواری غیرقابل تحمل].
دلایل سقط جنین به گروه‌های مادری و جنین تقسیم می‌شود (جدول ۱). مجلس به تصویب آنها در ۴۹ فقره رای داد [به ضمیمه مراجعه شود].

شرایط دریافت تقاضاها و صدور مجوز جهت سقط جنین

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد