بخشی از مقاله

سیستم های الکتریکی در خودروی زانتیا

فهرست مطالب

 


ابزار مخصوص 1تا34
گزارش كار 35تا45
برق و هيدروليك زانتيا 46تا56
برخي سيستم الكتريكي در خودرو نظير (Airbag –ABS سيستم ضد سرقت CPH- ترمز الكترومغناطيسي – ترمز الكتروهيدروليكي – سيستم هشدار انحراف از مسير (ILAS) سيستم كنترل سرعت ACC) 60تا92
نقشه‌هاي الكتريكي خودرو 92


مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي
پايان نامه دوره كارآموزي كارداني

رشته : مكانيك گرايش : خودرو
موضوع :
سيستم‌هاي الكتريكي در خودروي زانتيا

استاد راهنما :
مهندس نصيري – يادگاري

نگارنده :
مصطفي آرش – محمد اكبريان

سال تحصيلي :
تابستان 87

گزارش كار

تعويض لنت چرخهاي جلو :
ابتدا چرخهاي جلو را باز كرده، سپس با بيرون آوردن خار نگهدارنده، پين را از اي خود بيرون آورده و پس بلند كردن درب نگهدارنده لنت‌ها و جدا كردن سيم‌هاي هشدار دهندة اتمام لنت‌ها، لنت‌ها را از جاي خود بيرون آورده و براي جا زدن لنت‌هاي جديد ابتدا با ابزار مخصوص سيلندر چرخ جلو بر شماره فني out 109011 T پيستون را چرخانده تا به انتها برسد كه در انتها بايد شيارهاي روي پيستون بر حالت + درآيد در غير اينصورت درب نگهدارندة لنت‌ها بسته نمي‌شود، جا زدن لنت جديد همانند باز كردن لنت فرسوده مي‌باشد، يعني سيم‌هاي هشدار اتمام لنت جديد را دوباره وصل مي‌كنيم و پس از بستن درب نگهدارنده لنت، پين را در جاي خود قرار مي‌دهيم و خار نگهدارنده آن را جا مي‌زنيم، سپس چرخ‌ها را كه با آچار 19 BOX ميليمتر بسته مي‌شوند را سرجاي خود مي‌بنديم.
تعويض لنت چرخهاي عقب :
براي تعويض لنت‌هاي عقب هم ابتدا چرخها را باز كرده سپس با باز كردن پيچ و مهرة 8 ميليمتر صفحة نگهدارندة لنت‌ها را جدا كرده ولنت‌ها را خارج مي‌كنيم و لنت هاي جديد را هم به همين صورت جا مي‌زنيم.
تعويض ديسك چرخ جلو :
براي تعويض ريسك‌هاي جلو، پس از باز كردن چرخ‌ها، ابتدا دو عدد پيچ T20 را كه روي ريسك بسته شده را باز مي‌كنيم، بعد شروع به باز كردن پيچهاي كاليپر كه با آچاربكس T50 باز مي‌شود مي‌كنيم. حالا ديسك آزاد شده، فقط كافي است با زدن چند ضربه چكش به اطراف ريسك، ريسك را از جاي خود بيرون بياوريم و نحوة بستن آن هم عيناً مانند باز كردن آن مي‌باشد.

تعويض ديسك چرخهاي عقب :
براي تعويض ريسك‌هاي عقب ابتدا پيچهاي كاليپر را كه پيچهاي 16mn است را باز كرده سپس با باز كردن پيچهاي روي ريسك كه با بوكس 5mm باز مي‌شوند، ريسك را از جاي خود خارج مي‌كنيم بستن آن همانند باز كردن آن مي‌باشد.
تعويض پروژكتورهاي داخل سپر جلو
ابتدا دو عدد پيچ T20 را كه در هرطرف 1 عدد است را باز كرده، سپس پيچهاي 10mm را كه

در هر طرف 1 عدد است را باز كرده و پيچهاي زير سپر، بعد از اين مراحل سپر را كشيده و در مي‌آوريم، پروژكتورهاي در داخل سپر با سه عدد پيچ 10mn مهار شده‌اند كه يك عدد از آنها به صورت كشويي مي‌باشد، با باز كردن آن‌ها پروژكتورها جدا شده و براي جداسازي كامل آنها موكت آنها را هم بيرون مي‌كشيم، براي بستن سپر هم ابتدا سپر را بر روي هدايت كننده‌هاي سپر

كه در طرفين قرار دارند گذاشته و فشار مي‌دهيم و بعد شروع به بستن پيچهاي باز شده مي‌نمائيم.


تعويض پمپ هيدروليك
ابتدا قاب E.C.U را باز كرده و آن را كنار مي‌گذاريم سپس تسمه را جدا كرده و با آلن 6mn پيچ پولي را بازكرده تا پمپ آزاد شود بعد پيچهاي لوله‌هاي روغن را باز كرده كه يكي از اين لوله‌ها روغن مربوط به فرمان هيدروليك را تامين مي‌كند و ديگري روغن كل مداد را، اين پمپ يك پمپ 8 سيلندر مي‌باشد كه 6 سيلندر آن در اختيار فرمان هيدروليك قرار دارند و 2 سيلندر آن متعلق به مجموعة مدار مي‌شود.
از عيب‌هاي عمده آن نشتي مي‌باشد كه در بيشتر اوقات با تعويض اورينگ‌هاي مربوط كه يكي سبز رنگ و ديگري مشكي رنگ است اين عيب برطرف مي‌شود.
اما زماني كه نشتي به دليل خورده شدن نشيمنگاه اورينگ‌ها بيش از حد باشد كه با تعويض اورينگ‌ها نمي‌توان نشتي را برطرف كرد بايد كل مجموعة پمپ هيدروليك را تعويض كرد كه اين مورد هم بسيار شايع است.

تعويض تسمة تايمينگ :
ابتدا چرخ جلو راست را باز كرده، كاورهاي دور گلگير را جدا كرده، سپس دو عدد مهرة روي قاب تسمه تايمينگ را باز كرده و بعد از آن 5 عدد T25 را از روي قاب تسمه تايمينگ باز مي‌كنيم، حالا دسترسي به تسمه پيدا مي‌كنيم، براي درآوردن تسمه با قرار دادن يك دسته بوكس تسمه سفت كن را برطرف كن جلو مي‌كشيم تا تسمه آزاد شود، توجه مي‌كنيم قبل از بيرون آوردن تسمه ابتدا موتور را در وضعيت تايم قرار مي‌دهيم به اين صورت كه از مادگي پولي 5 دندانه به بالا شروع به شمارش مي‌كنيم كه بايد دندانة پنجم روبروي شاخص قرار گيرد بعد از اينكه اين كار را انجام داديم تسمه تايم را از جاي خود بيرون مي‌آوريم.
مراحل بستن عيناً مراحل باز كردن مي‌باشد.

تعويض شمع‌ها
ابتدا سوكت كوئل دوبل را بيرون كشيده سپس با باز كردن 6 عدد پيچ T30، كوئل دوبل را از جاي خود بيرون آورده و دسترسي به شمع‌ها پيدا مي‌كنيم، حالا براي باز كردن شمع از بكس شمع با اندازة 16mn استفاده مي‌كنيم. مراحل بستن همانند باز كردن آن مي‌باشد.
تعويض سيستم ترمز دستي :
ابتدا چرخه‌ها را باز كرده سپس سر كابل را از نگهدارندة آن كه روي كاليپر است جدا مي‌كنيم

بعد نگهدارندة سيستم ترمز دستي كه زير اتاق با دو پيچ 10 مهار شده را باز مي‌كنيم و هر دو سيم را از جاي خود بيرون مي‌آوريم. قابل توجه است كه كابل‌ها هر دو سيم را از جاي خود بيرون مي‌آوريم. قابل توجه است كه كابل‌ها هر دو به يك اندازه بيشتر بلكه اندازة بزرگتر براي چرخ جلو راست است كه در قسمت بالايي نگهدارنده سيم ترمز دستي نصب مي‌شود و ديگري كه كوتاه است براي چرخ سمت چپ است و در قسمت پائيني نصب مي‌شود. در ضمن ترمز دستي زانتيا بر خلاف ساير خودروها بر روي چرخهاي جلوي آن نصب گرديده.

دليل نصب ترمز دستي زانتيا بر روي چرخهاي جلو :
اين خودرو چون مجهز به سيستم تنظيم ارتفاع مي‌باشد به همين دليل در هنگام تغيير ارتفاع محور عقب اين خودرو حركت چرخشي حول محور انجام مي‌دهد و به همين دليل نمي‌توان ترمز دستي را روي چرخهاي عقب نصب كرد چون مانع بالا و پائين رفتن عقب خودرو مي‌شود.
تعويض فيلتر تهويه فن :
اين فيلتر در داخل اتاق و در قسمت شاگرد درزير داشبورد قرار گرفته كه براي تعويض آن ابتدا كاورنمدي كه توسط 4 پيچ T20 مهار شده را باز كرده به محل آن دسترسي پيدا مي‌كنيم، حال براي درآوردن فيلتر از جاي خود يك نوار پلاستيكي كه به صورت كشويي روي فيلتر قرار مي‌گيرد را با حركت دادن به سمت عقب از جاي خود بيرون كشيده و فيلتر را برمي‌داريم، براي جا زدن فيلتر جديد هم عيناً مراحل سمت عقب از جاي خود بيرون كشيده و فيلتر را بر مي داريم، براي جا زدن فيلتر جديد هم عيناً مراحل قبلي را تكرار مي‌كنيم.
در صورت كثيف شدن و گرفتگي اين فيلتر سيستم كولر اتومبيل بازدهي كامل را نداشته يعني هواي خنك به داخل اتاق وارد نمي‌شود و به همين دليل دماي داخل اتاق اشتباهي گزارش شده و كمپرسور به طور مرتب كلاج مي‌كند.
تعويض سنسور دماي محيط :
براي تعويض اين سنسور پيچهاي T20 , T10 پانل را باز كرده و سنسور دماي محيط را كه در كنار ساعت قرار گرفته را از جاي خود در مي‌آوريم.
تعويض دسته سيم داخل اتاق :
اين دسته سيم بر روي فرمان و در داخل قاب فرمان قرار گرفته كه بايد پيچهاي T20 قاب فرمان را باز كرد و قاب فرمان را جدا كرد سپس پيچهاي T10 كه دسته سيم را روي فرمان نگه داشته را باز مي‌كنيم و با جدا كردن سوكتهاي دسته سيم، دسته سيم را از محل خود بيرون مي‌آوريم.
به چه دليل دسته سيم را عوض مي‌كنيم :
يكي از دلايل كه دسته سيم را تعويض مي‌كنيم روشن ماندن چراغ ABS ايربگ مي‌باشد كه اين علائم هشدار دهنده هرگز با دستگاه دياگ و پاك كردن كدهاي خطا خاموش نمي‌شوند. و در اين صورت بايد دسته سيم را تعويض كرد.
تعويض بوشهاي كلاچ :
خودروي زانتيا داراي 2 عدد بوش كلاج مي‌باشد كه يكي در قسمت بالاي گيربكس است

و براي تعويض آن بايد ابتدا سيم كلاج را آزاد كرد سپس خار نگهدارندة شفت دو شاخه كلاج را جدا مي‌كنيم و اهرم آن را در مي‌آوريم سپس با پيچ گوشتي بوش را از جاي خود در مي‌آوريم و براي جا زدن بوش جديد ابتدا دور شفت را روغنكاري مي‌كنيم بعد بوش جديد را جا مي‌زنيم اما براي تعويض بوش پايين حتماً بايد گيربكس از روي ماشين جدا شود و با بيرون كشيدن شفت بوش پائين را تعويض كرد.
دلايل تعويض بوش كلاچ :
هر وقت صداي غير عادي مانند صداي جير جير هنگام كلاج گرفتن به گوش رسد، ابتدا دو محل نشت سيم كلاج را چرب كرده و اگر صدا قطع نشد حتما بايد بوش كلاج تعويض شود.

تعويض گوي‌هاي تعليق :
اين قطعه در صورت عدم انعطاف كافي تعليق مورد نظر تعويض مي‌شود كه اين امر به دليل پارگي ديافراگم داخل گوي يا نشتي از اطراف كاسه نمه آن اتفاق مي‌افتد كه باعث مي‌شود عملگر تعليق در آن سمت با مشكل مواجه شود.


در قسمت هيدروليك زانتيا دو عدد آكومالاتور وجود دارد كه يكي در قسمت جلوي

خودرو نصب شده و ديگري در قسمت عقب آن كه وظيفة آكومالاتور جلويي كنترل فشار كل مدار هيدروليكي مي‌باشد و وظيفه آكومالاتور عقبي كنترل فشار مدارات ترمز مي‌باشد.
درصورت معيوب بودن گوي‌هاي تعليق، بعد از خاموش كردن موتور ممكن است ارتفاع خودرو در آن سمتي كه گوي آن خراب است نشت كند كه اگر اين نشت در هر دو چرخ جلو باشد عيب از شير ضد نشت جلو مي باشد و اگر اين اتفاق در چرخ‌هاي عقب خودرو افتاد عيب از شيرضد نشت عقب مي‌باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید