مقاله در مورد معرفی نرم افزار لینگو

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

معرفی نرم افزار لینگو

مقدمه
لینگو یک نرم افزار تحت ویندوز است که ۱۶۰۰۰ متغیر و ۸۰۰۰ محدودیت می گیرد و به چهار مگابایت حافظه احتیاج دارد . کاربرد لینگو در تمام مسائل بهینه سازی مثل تحقیق درعملیات ، اقتصاد مهندسی ، شبیه سازی ، کنترل کیفیت ،کنترل پروژه ، کنترل موجودی و…. می باشد . بنابراین اغلب کارهایی که یک مهندس صنایع درآینده باآنها دست به گریبان خواهد بود در صورت مدل شدن ، قابل حل با این نرم افزار می باشد.

هر برنامه لینگو با کلمه“model ” شروع می شود و با کلمه “end ” به پایان می رسد . در سطر دوم از کلمه “sets ” به معنی مجموعه ها استفاده می شود .برای تعریف مجموعه ها در لینگو از دستور کلی
Sets:
نام متغیرهای :/ عناصر مجموعه / نام مجموعه
؛ وابسته به مجموعه
endsets
استفاده می شود . مجموعه ها در لینگو به دو صورت مستقل و وابسته می باشندکه آنچه گفتیم مربوط به مجموعه مستقل بود .( مجموعه های وابسته را بعداً تعریف خواهیم کرد ).
نکته قابل توجه در مورد عناصر مجموعه می توانند عدد یا رشته ای از اعداد و یا حروف باشند . برای مثال تعریف چند مجموعه در زیر آمده است .
Week/1..7/:day;
Mono/su,mo,tu ,we,th,fr,sa/:
Product;

به طور کلی برای ورود داده ها در لینگو از “Data ” و “endData ” استفاده می کنیم . در حین ورود داده ها بایستی آنها را به وسیله کاما از هم جدا کرد یا اینکه بین آنها جای خالی گذاشت .

توابع در لینگو
برای تعریف توابع در لینگو در حالت کلی از دستور «() اسم تابع @ »
استفاده می شود .
( عملیات ریاضی تعریف شده روی متغیر : نام مجموعه )-@sum برای جمع کردن مقادیر متغیرها به کار می رود .
( محدودیتها از تابع for می

توانیم تعداد زیادی از محدودیتها را در یک عبارت خلاصه کنیم . در حالت کلی می توانیم شرطهایی هم برای متغیرها قائل شویم که بعداً به این مبحث خواهیم پرداخت .
نکات دیگری که باید در برنامه نویسی با لینگو رعایت کرد عبارتند از :
• هر عبارتی با یک “; ” به پایان می رسد .
• برای نوشتن عبارات توضیحی در متن می توان از “! ” استفاده کرد .
ترتیب اولویتها در لینگو عبارتند از ^(توان) ،×(ضرب)، / (تقسیم) ، + (جمع ) وـ (تفریق ) .
امکانات مختلف لینگو در تحقیق در عملیات

امکانات مختلفی که درباره مسائل تحقیق در عملیات در لینگو وجود دارد این برنامه را به یک برنامه فراگیر تبدیل کرده است به طوری که مسائل بزرگ را می توان با حداقل حجیم نویسی حل کرد .
• تعریف متغیرهای صحیح.
در لینگو تابع ()@gin برای تعریف متغیرهای عدد صحیح پیش بینی شده است اگر بخواهیم یک متغیر غیر وابسته به مجموعه مثلاً Y را به صورت یک متغیر صحیح تعریف کنیم باید در متن برنامه جمله @gin(Y) را بنویسیم . اما برای اینکه یک متغیر وابسته به یک مجموعه را به صورت متغیر عدد صحیح تعریف کنیم باید از تابع @for() هم استفاده کنیم . برای مثال :@for(coll:@gin(X);

 

• محدوده تعریف متغیرها :
پیش فرض لینگو برای دامنه تعریف متغیرها برای حد پایینی ، صفر و برای حد بالایی یک عدد بزرگ است که می توان این محدوده را به محدوده مورد نظر تبدیل کرد . با استفاده از تابع @BND() می توان محدوده مورد نظر را به وجود آورد . رفتار این تابع در برخورد با متغیرهای وابسته به مجموعه و غیر وابسته به مجموعه ، مانند تابع @gin() می باشد .
برای مثال :

@for(coll:@BND((),X,5));
@BND(-100,Y,100));
حد پایینی و بالایی را برای متغیرx به ترتیب صفر و۵ برای متغیر Y ، صد ومنهای صد تعریف می کند .
متغیرهای x به مجموعهcoll وابسته اند . در این جا تمام اندیس های این متغیرها در دامنه ذکر شده قرار دارند ولی حد پایینی و بالایی متغیر غیر وابسته Y به ترتیب منهای صد و صد می باشد .
• مجموعه های وابسته یا ماتریس ها

اگر بخواهیم در لینگو ماتریس یا ارایه های چند بعدی را تعریف کنیم باید از مجموعه های وارث استفاده کنیم که ساختار کلی آن به شرح زیر است.
(set N1,set N2, نام مجموعه وارث اندیسهایی که باهم ارتباط…,SET Nm)
;متغیرها : / دارند

هرکدام از “SET N1 ” ها نام مجموعه ای است که قبلاً تعریف شده است می باشند .
در داخل اسلش ها می توانیم اندیسهایی را که می خواهیم باهم ارتباط داشته باشند تعریف کنیم . در صورت حذف این قسمت تمام اندیسها باهم ارتباط دارند . برای مثال :
sets:
ROW/1…۳/:x;
Coll/1..2/:Y;
Arra 1 (Row, coll)/
1, 1,2,1,3,1/:A;
Arra2(Row,coll):B;
Endsets

درمثال بالا دو مجموعه وارث “Arra1 ” و“Arra2 ” تعریف شده اند . مجموعه“Arra1 ” با محدودیتهایی که ما بین دو اسلش گذاشتیم محدود به ۳ عنصر شده است یعنی :
A(1,1),A(2,1),A(3,1)
اما مجموعه “Arra2 ” که هیچ محدودیتی برای عناصر آن قرار داده نشده است ، تمام عناصر موجود ذا در بر می گیرد و یک ماتریس ۲×۳ می باشد .
• ایجاد محدودیت روی اندیس های یک متغیر

اگر در هنگام کار با مجموعه ها یا حین استفاده از تابع for یا sum بخواهیم اندیسهایی را حذف کنیم یا عملیات خاصی را روی بعضی از اندیسهای یک متغیر انجام دهیم می توانیم با استفاده از چند عملگر این کار را انجام دهیم .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد